AHVENISTO - PowerPoint PPT Presentation

ahvenisto n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
AHVENISTO PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 21
AHVENISTO
191 Views
Download Presentation
avon
Download Presentation

AHVENISTO

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Mahdollisuuksien alue kaikille Hämeenlinnalaisille Viisari- keskus AHVENISTO Pulleri- keskus Ahvenisto- keskus Olympia- keskus Rinkeli- keskus Sairaalan- mäki

 2. Ahveniston visio vuoteen 2030 • Hämeenlinna on Etelä-Suomen kasvukeskus, jonka asukasmäärä kasvaa merkittävästi tulevaisuudessa. Ahveniston merkitys keskellä kaupunkia olevana kaupunkilaisten virkistys-, vapaa-aika-, liikunta-, harrastus- ja tapahtuma-alueena on säilytettävä. • Vision tavoitteena on sovittaa hyvin yhteen harjuluonnon erityispiirteet jääkaudesta nykypäivään, olympiahistoria, ulkoilijan ja liikkujan maisema, mahdollisimman monia harrastusmuotoja tukeva toiminta sekä mahdollistaa palveluja synnyttävä ja tukeva yritystoiminta alueella, jotta alue tulevaisuudessa pystyy vastaamaan kaupunkilaisten palveluodotuksiin. • Työssämme olemme huomioineet vision taustana muiden muassa 9.1.2006 § 6. KH:n vahvistaman ’Harjumme arki – tänään ja huomenna’ luonnonhoitoa ja virkistyskäyttöä ohjaavan hoito- ja käyttösuunnitelman 2006-2015 ja siihen liittyen inventoidut kasvillisuus-, puusto-, linnusto-, kääväkäs- ja perhoskartoitukset vv. 1999-2005 sekä aikaisempien työryhmien esitykset.

 3. Ahveniston visio vuoteen 2030 • Uinti • Kuntohiihto • Ampumahiihto • Ahveniston moottorirata • Moottoriurheilu • Kisakeskus • Seinäkiipeily (mäkihyppytornin seinä) • Jalkapallo • Yleisurheilu • Jääkiekko • Golf • Ampumarata • HML:n liikuntahallit • Jääurheilu • Salibandy • Tenniskeskus • Pallopelit • Judo • Tanssisali • Poliisikoiralaitos • Tähtitieteellinen seura • Skeittaus NYKYINEN TOIMINTA • Frisbeegolf • Pienoisautot • Jousiampujat • Airsoft • Yleisurheilu • Jalkapallo • Erilaiset tapahtumat • Suunnistus • Maastopyöräily • Hiihto Alueella yhteensä yli miljoona käyntikertaa vuodessa. • Uinti (uimaranta, avanto) • Beachvolley • Pururata, ulkoilu • Vuokrattava sauna • Koulujen liikuntatunteja ja –päiviä • Yhteistapahtumat (mm. laskiaisrieha) • Jaarlin päiväkoti, luonto- liikuntaeskari

 4. Ahveniston visio vuoteen 2030 Viisari- keskus AHVENISTO Pulleri- keskus Aktiiviset alueet Ahvenisto- keskus Rauhalliset alueet Rakentamisen alueet Olympia- keskus Rinkeli- keskus Sairaalan- mäki

 5. Ahveniston visio vuoteen 2030 NATURA-ALUEET Toteutuskeinona luonnonsuojelulaki Toteutuskeinona vesilaki Toteutuskeinona maa-aineslaki

 6. Ahveniston visio vuoteen 2030 Ahvenistokeskus • Monipuolinen ja ympärivuotinen liikunta- ja urheilukeskus • Etelä-Suomen paras hiihto- sekä ampumahiihtokeskus • Moottoriratatoiminta • Ampumaratatoiminta • Info-piste (koko alueen info usealla kielellä) • Rakennettu alue (esim. välinevarastoja) • B to B+C (esim. välinevuokraus) • Hyppyrimäki puretaan (Big Bang 2015)

 7. Ahveniston visio vuoteen 2030 Ahvenistokeskus Ahvenistokeskusta kehitetään monipuolisena ja ympärivuotisena liikunta- ja urheilukeskuksena: Etelä-Suomen paras hiihto- ja ampumahiihtokeskus sekä monipuolinen moottoriurheilun keskus. Alueella voivat liikkua ja toimia polkupyörät, autot, sähkö-autot, rullaluistelijat, rullasuksihiihtäjät, rullatuoliurheilijat, mäkiautoilijat, hiihtäjät, jne. Alue on rakentamisen aluetta. Aluetta voidaan käyttää monipuolisesti liiketoimintaan. Alueella voidaan järjestää erilaisia massatapahtumia. Alueen nimi muutetaan paremmin alueen monikäyttöisyyttä korostavaksi Ahvenisto-keskukseksi. Hyppyrimäki puretaan. Sen paikalle varataan mahdollisuus rakentamiseen. Alueella on mahdollista harjoittaa liiketoimintaa, esim. half pipe, labyrintti, ravintola-kahvila yms.

 8. Ahveniston visio vuoteen 2030 Pullerikeskus • Urheilukäyttö • Jalkapallo • Pesäpallo • Ulkojääkiekko • Palloiluhalli • Monitoimihalli • Rakennettu alue • B to C+B

 9. Ahveniston visio vuoteen 2030 Pullerikeskus Pullerin alue on varattu liikunnalle. Ulkoliikuntapaikkana se toimii jalkapallolle, ulkojääkiekkolle ja tulevaisuudessa pesäpallolle. Palloiluhallissa jo harrastettavien jalkapallon, yleisurheilun, golfin, petankin talviharjoittelun lisäksi uudessa monitoimihallissa pelataan lentopallon, koripallon, salibandyn jne. sisäurheilun kilpatapahtumat sekä järjestetään hallin mahdollistamat muut yleisötapahtumat. Alue on rakentamisen aluetta (monitoimihalli, pesäpallokenttä, lämmin tekonurmi jne.) Alueella voidaan järjestää myös erilaisia muita isoja yleisötapahtumia.

 10. Ahveniston visio vuoteen 2030 Olympiakeskus • Vapaa virkistäytymiskeidas • Monipuoliset liikunta- ja urheilumahdollisuudet • Saunaseura • Luovat elämyspalvelut • Maauimalan kunnostus (kehitettävä liiketoiminnaksi) • Kahvila- ja ravintolatoiminnan kehittäminen • Olympia-museo • Info-piste (koko alueen info usealla kielellä, ”harjuinfo”) • Rakennettu alue (esim. välinevarastoja) • B to B+C (esim. Välinevuokraus)

 11. Ahveniston visio vuoteen 2030 Olympiakeskus Olympiakeskuksen alue on monipuolinen ja aktiivinen ajanviettopaikka, joka toimii kaikkien hämeenlinnalaisten virkistyspaikkana. Siellä voi myös harrastaa liikuntaa ja järjestää erilaisia urheilukilpailuja ja yleisötapahtumia. Maauimala kunnostetaan. Alueella toimii yritysoperaattori, joka hallinnoi alueen kiinteistöjä ja toimii yhteistyössä muiden esim. elämystarjontaa tarjoavien yritysten kanssa, jotka ovat B to B tai B to C yrityksiä (kahvila, välinevuokraus, elämystoiminta, terveysliikunta, kilpaurheilu, saunaseura jne.) Alue on rakentamisen aluetta (saunaseura, harrastevälinevarastoja yms.). Alueella voidaan järjestää kaikkina vuodenaikoina esim. perhe- ja lastentapahtumia ja erilaisia kisailuja.

 12. Ahveniston visio vuoteen 2030 Rinkelikeskus • Urheilukäyttö • Jäähalli • ”Urheiluhallialue” • Kaurialan kenttä Jalkapallo Yleisurheilu • Tähtitorni ja Poliisikoiralaitos säilyvät paikallaan ja niiden toimintaa kehitetään • Rakennettu alue • B to C+B

 13. Ahveniston visio vuoteen 2030 Rinkelikeskus Rinkelinmäen ”hallialue” ja Kaurialan kenttä ovat varattu liikunnalle. Alueen monipuolista lajikirjoa kehitetään ja alueelle varataan tilaa myös uusille tulevaisuuden trendilajeille. Alue on rakentamisen aluetta. Kaupungin omistama alue sekä betoni-tehtaan alue varataan tulevaisuuden urheilurakentamiselle. Alueille kehitetään lisää mahdollisuuksia urheiluliiketoimintaan. Tähtitorni ja Poliisikoiralaitos säilytetään edelleen alueella.

 14. Ahveniston visio vuoteen 2030 Sairaalanmäki • Tulevaisuuden hyvinvointikeskus • Rakennettu ja rakennettavaa aluetta • B to B+C

 15. Ahveniston visio vuoteen 2030 Sairaalanmäki Alue säilytetään rakennettuna alueena, jonne keskitetään tulevaisuuden hyvinvointipalveluja. Toiminnallisesti Ahveniston luonto ja maasto tarjoavat sairaalatoiminnan kehittämiselle mahdollisuuden laajentua nykyistä merkittävämmin terveysliikunnan ja ennaltaehkäisevän terveydenhoidon piiriin esim. potilaiden liikuntareseptien ja terveysklinikkatoiminnan muodossa.

 16. Ahveniston visio vuoteen 2030 Viisarikeskus • Frisbeegolf • Pienoisautot • Airsoft • Jousiampujat • Mahdollisuus luonto- ja viljelyharrastukseen • Mahdollistaa kevyen rakentamisen uusille trendilajeille

 17. Ahveniston visio vuoteen 2030 Viisarikeskus • Rakentamaton alue • Luonnonrauhan alue • Aarnialue • Opasteet Ahvenistojärven länsipuolen Natura-alue rauhoitetaan rauhalliseen oleskeluun. Alueella tehdään reitistön siivousta ja parannetaan opasteita. Alue on varattu omatoimiselle luonnossa liikkumiselle. Kulkua alueelle helpotetaan tekemällä Marssitielle parkkipaikka-laajennuskulku.

 18. Ahveniston visio vuoteen 2030 Ahveniston alueen itäpuoli • Suurelta osin Natura-aluetta, rakentamaton alue • Reitistö, opasteet, maisemointi • Ampumarata Ahvenistojärven itäpuoli on pääosin Natura-aluetta. Alueella risteilee ulkoilureittejä ja polkuja. Alueella tehdään reitistön kunnostusta, parannetaan opastusta ja mahdollista maisemointia. Aluetta voidaan käyttää kaikenlaiseen ulkoiluun, liikuntaan, ja luontoa rikkomattomaan toimintaan. Alueella mahdollistetaan myös monipuolinen luontoarvot huomioiva palveluliiketoiminta (esim. elämysliiketoiminta, ohjatut päivä- tai luontoretket, valometsä, matkailua tukeva tuotekehitys: Päivä Ahvenistolla jne). Alueella olevat rakennukset ja toiminnat kuten ampumarata säilytetään.

 19. Ahveniston visio vuoteen 2030 Ahveniston alue yleisesti Ahveniston alueen reittejä, polkuja ja alueen opasteita parannetaan tavoitteena selkeys ja turvallisuus. Aktiivialueet ja liiketoiminnan keskukset sijoittuvat nykyiselle Ahvenistokeskukseen, Olympiakeskukseen, Pullerikeskukseen, Rinkelikeskukseen ja Sairaalanmäkeen. Ahvenistojärven itäpuoli toimii näiden kahden keskuksen yhdistävänä luontokäytävänä. Selkeillä aktiivialueiden ja rakennetun alueen rajauksilla kunnioitetaan muiden alueiden luontoarvoja. Koko alueella tehdään tarkoituksenmukaisia maisemointeja, näköalapaikkojen raivausta sekä yleisilmeen siistimistä harjualueen kauneuden saamiseksi esiin. Ahveniston alueen sisään-tulopaikat tehdään selkeiksi alueelle ohjaaviksi sisääntuloiksi, niiden opastusta parannetaan ja niiden läheisyyteen tehdään parkkipaikkoja. Ahveniston alueella kunnioitetaan Olympiapuisto-teemaa. Se näkyy markkinoinnissa, opasteissa sekä esim. paikkojen nimistössä. Teemaa hyödynnetään visuaalisesti mm. esitteissä ja sitä voidaan hyödyntää palvelujen tuotteistuksessa, tuotetuissa sisällössä ja ohjelmapalveluissa.

 20. Ahveniston visio vuoteen 2030 Osa Ahveniston harjua on Natura-aluetta. Natura-alue nostetaan esiin mm. alueesta kertovin opastein. Natura-aluetta hoidetaan lain edellyttämällä tavalla. Alueen reitistöjä kunnostetaan, opastusta parannetaan ja reittien varteen voidaan rakentaa esim. penkkejä ja levähdyspaikkoja. Ahveniston aluetta yleisesti parannetaan Natura- ja suojelumääräykset huomioiden: • Opasteet • Maisemointi (viihtyvyys, turvallisuus) • Merkatut ulkoilureitit • Selkeät sisääntuloportit, infopisteet ja parkkipaikat • Olympiapuisto-teema

 21. Ahveniston visio vuoteen 2030 Viisari- keskus AHVENISTO Pulleri- keskus Ahvenisto- keskus Olympia- keskus Rinkeli- keskus Sairaalan- mäki