nvo pl tros politikos koncepcija atsiradimo i takos ir planuojami veiksmai atei iai n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
NVO plėtros politikos koncepcija: atsiradimo ištakos ir planuojami veiksmai ateičiai

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

NVO plėtros politikos koncepcija: atsiradimo ištakos ir planuojami veiksmai ateičiai - PowerPoint PPT Presentation


 • 140 Views
 • Uploaded on

NVO plėtros politikos koncepcija: atsiradimo ištakos ir planuojami veiksmai ateičiai. Vaidotas Ilgius, NIPC asocijuotas ekspertas X Lietuvos nevyriausybinių organizacijų forumas 2007 m. gruodžio 12 d., Vilnius. Ištakos. NVO plėtros politiką buvo bandoma formuoti 1999-2001 metais;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'NVO plėtros politikos koncepcija: atsiradimo ištakos ir planuojami veiksmai ateičiai' - avital


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
nvo pl tros politikos koncepcija atsiradimo i takos ir planuojami veiksmai atei iai

NVO plėtros politikos koncepcija: atsiradimo ištakos ir planuojami veiksmai ateičiai

Vaidotas Ilgius, NIPC asocijuotas ekspertas

X Lietuvos nevyriausybinių organizacijų forumas

2007 m. gruodžio 12 d., Vilnius

i takos
Ištakos
 • NVO plėtros politiką buvo bandoma formuoti 1999-2001 metais;
 • Seime veikė Laikinoji komisija nevyriausybinių organizacijų problemoms spręsti;
 • Ji nagrinėjo galimus sprendimus problemoms, iškeltoms NVO reikalų komisijos prie LR Vyriausybės;
nvo politika seime
NVO politika Seime
 • Seimo Laikinosios komisijos pradėtą darbą tęsė Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto sudaryta darbo grupė;
 • Ji parengė ir 2001 m. Seimui svarstyti pateikė NVO plėtros įstatymo projektą;
 • Šiam projektui Seimas nepritarė dėl Vyriausybės neigiamo projekto vertinimo;
nvo pl tros statymas
NVO plėtros įstatymas
 • Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo projekte buvo pateikta NVO sąvoka, reglamentuota NVO ekonominė veikla ir savanoriškas darbas,
 • numatyti pagrindiniai NVO plėtros politikos komponentai,
 • politiką įgyvendinančios institucijos priedermės,
nvo vald ios santykiai
NVO-valdžios santykiai
 • Buvo numatytas patariamasis organas – NVO plėtros taryba,
 • aptartas NVO plėtros politikos įgyvendinimas savivaldos lygiu,
 • numatyta prievolė valdžios institucijoms turėti NVO informavimo ir konsultavimo tvarką;
nvo finansavimas
NVO finansavimas
 • Įstatyme buvo numatytas programinis NVO finansavimas, aptarti jo esminiai komponentai -
  • lėšų šaltinis, konkursų nuostatai;
 • Numatytos NVO sektoriaus plėtros priemonės ir jų finansavimas –
  • Pilietinio aktyvumo plėtros programos,
  • NVO strateginės plėtros programos;
nvo pl tros statymo likimas
NVO plėtros įstatymo likimas
 • Įstatymo projektui prieštaravo kai kurios skėtinės NVO;
 • Projektas buvo nepakankamai plačiai derintas NVO bendruomenėje;
 • Pasipriešino valstybės valdžios institucijos –
  • neįvertintas spaudimas joms vykdyti papildomas funkcijas ir t.t.
ix nvo forumo priesaikai
IX NVO forumo priesaikai
 • IX NVO forume 2006 m. buvo vėl iškelta būtinybė raiškiai artikuliuoti valstybės politiką NVO pagrindu,
 • pasiremta tarptautine gerąja patirtimi;
 • NVO pritarė šiai pozicijai;
 • Premjeras G.Kirkilas suteikė “žalią šviesą”;
 • Suformuotas pavedimas NVO reikalų komisijai prie Vyriausybės.
k rimo procesas
Kūrimo procesas
 • Talkinti rengiant NVO plėtros politikos dokumentą pasisiūlė BAPP
 • ir gavo NVO reikalų komisijos “mandatą”.
 • 2007 m. BAPP subūrė NVO ekspertų komandą;
 • Koncepcija rengta kolegialiai, redaguota ir tobulinta bemaž metus.
k rimo procesas1
Kūrimo procesas
 • 2007 m. rudenį NVO plėtros politikos koncepcijos projektas pateiktas svarstyti NVO reikalų komisijai;
 • Vyko diskusija dėl NVO apibrėžimo;
 • Nuspręsta supažindinti su dokumento projektu supažindinti NVO bendruomenę ir visuomenę
  • paskelbtas http://www.lrvk.lt/;
  • Nuomonę pareikšti per mėnesį.
k rimo procesas2
Kūrimo procesas
 • Vyriausybė svarstys projektą ir spręs, ką su šiuo dokumentu kuri institucija darys;
 • Tikėtina, kad NVO plėtros politikos koncepcija bus patvirtinta ir
 • 2009 m. valstybės biudžeto projekte bus numatytos lėšos šios politikos įgyvendinimui;
 • Būtinas NVO dėmesys ir “lobizmas”.
koncepcijos tikslas
Koncepcijos tikslas
 • Koncepcijos tikslas – apibrėžti NVO plėtros gaires bei valdžios ir NVO bendradarbiavimo principus
 • ir taip paskatinti vyriausybinio ir nevyriausybinio sektorių partnerystę,
 • sudaryti palankesnes sąlygas pilietinės visuomenės ir demokratijos stiprinimui.
koncepcijos komponentai
Koncepcijos komponentai
 • Pateiktos sąvokos;
 • Politikos tikslai ir uždaviniai;
 • Deklaruotos vertybės ir principai, kuriais politika grindžiama;
 • Aptarta NVO ir valdžios bendradarbiavimo svarba;
 • Numatyti būdai iškeltiems uždaviniams įgyvendinti;
 • Suformuoti šalių įsipareigojimai.
numatomos priemon s
Numatomos priemonės
 • Patvirtinama nacionalinė NVO sektoriaus plėtros programa,
 • jos priemonių planas;
 • Skiriami biudžeto asignavimai šios programos įgyvendinimui;
 • Paskiriama valstybės institucija, atsakinga už valdžios ir NVO sektoriaus partnerystės plėtojimą;
numatomos priemon s1
Numatomos priemonės
 • NVO reikalų komisija pertvarkoma į Vyriausybės ir NVO bendradarbiavimo tarybą;
 • Bus kuriamas NVO duomenų registras;
 • Internete skelbs NVO finansavimo konkursus, jų nuostatus ir rezultatus;
 • Teikiama paramą NVO tyrimams,
 • NVO ir valstybės tarnautojų mokymams ir mainų programoms,
numatomos priemon s2
Numatomos priemonės
 • Žadama supaprastinti ir pagerinti teisines NVO steigimo, veiklos ir savanorystės sąlygas;
 • Bus kuriamas informacijos sklaidos ir konsultavimosi su NVO mechanizmas nacionaliniame ir vietos savivaldos lygmenyse,
 • apibrėžtos informavimo bei konsultavimosi su NVO taisyklės, būdai ir priemonės.
numatomos priemon s3
Numatomos priemonės
 • Bus nustatyti NVO finansinio rėmimo ir viešųjų paslaugų iš jų pirkimo principai;
 • Bus įteisintos priemonės, įgalinančios NVO naudotis valstybės biudžeto ir savivaldybių ištekliais, įdiegtos naujos rėmimo priemonės,
 • pagerintos valstybės ir savivaldybių finansuojamos NVO veiklos vertinimo, atskaitomybės ir viešinimo procedūros.
ad