strada menetelm t strategian k yt nt n viemisess l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Strada-menetelmät strategian käytäntöön viemisessä PowerPoint Presentation
Download Presentation
Strada-menetelmät strategian käytäntöön viemisessä

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 16
avian

Strada-menetelmät strategian käytäntöön viemisessä - PowerPoint PPT Presentation

243 Views
Download Presentation
Strada-menetelmät strategian käytäntöön viemisessä
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Strada-menetelmät strategian käytäntöön viemisessä Laadukkaan ohjausjärjestelmän työrengastapaaminen 25.5.2004 Outi Kallioinen esitys tiivistetty STRADA-projektista

 2. Strategiakäytännöt 1/3 • Strategiakäytännöt ovat toimintatapoja, rutiineita, ajattelumalleja ja muita sosiaalisia käytäntöjä, jotka ohjaavat arjen työtä strategian suuntaan • Esimerkiksi tuloskorttiprosessi, budjetointi, SWOT-analyysi ja kehityskeskustelu voivat olla strategisia käytäntöjä –toisaalta perjantaipalaveri tai pikkujoulut voivat olla strategisia käytäntöjä, mikäli niillä on vaikutusta organisaation strategian sisältöön tai toteutumiseen

 3. Strategiakäytännöt 2/3 • Käytännöt mahdollistavat organisoidun toiminnan • Jos organisaation toiminnoissa jokainen teko edellyttäisi uuden käytännön keksimistä, toiminnasta ei tulisi mitään • Strategiatyössä ja strategisessa työssä pyörää ei keksitä uudelleen, vaan voidaan soveltaa aiemmin kehitettyjä käytäntöjä • Luova soveltaminen puolestaan luo uusia käytäntöjä

 4. Strategiakäytännöt 3/3 • Strategiakäytännöt tekevät arjen työstä merkityksellistä • Käytäntöjen avulla luodaan yhteys oman työn ja yhteisten tavoitteiden välille

 5. Strategi • ’Strategi’ voidaan nähdä varsin laajana käsitteenä –organisaation strategiaa luovasti toteuttava yksilö on myös strategi, ei pelkästään virallisen strategian suunnittelusta vastaava johtaja

 6. Strategiakäytäntöjen tunnistaminen • Mitkä ovat meidän organisaatiomme strategiakäytännöt? • mitä käytäntöjä meidän organisaatiossamme on? • mitkä toimivat, mitkä eivät? • miten käytäntöihin suhtaudutaan? • mikä tekee käytännöistä strategisia?

 7. Strategiakäytäntöjen kehittäminen 1/2 • Mitä näkökulmia kehittämisessä voidaan huomioida? • yhteinen, jaettu näkemys olemassa olevista strategiakäytännöistä • käytäntöjen riittävyys (liikaa / liian vähän) • strategiakäytäntöjen käyttökelpoisuus yksilön kannalta ja toimivuus organisaation kannalta • strategiakäytäntöjen muodostama kokonaisuus (miten käytännöt liittyvät toisiinsa)

 8. Strategiakäytäntöjen kehittäminen 2/2 • strategiakäytäntöjen elinkaari? (Miten käytännöt näyttäytyvät ajan kuluessa, strategian muuttuessa jne.) • uusien käytäntöjen luominen (muiden organisaatioiden kokemusten hyödyntäminen) • turhista käytännöistä luopuminen

 9. STRADA-menetelmät • STRADA–menetelmät ovat ryhmätyömenetelmiä, jotka helpottavat strategian viestintää, omaksumista ja soveltamista organisaation eri tasoilla. Menetelmät perustuvat ryhmän vuorovaikutukseen, pelaamiseen ja simulointiin. • www.strada.hut.fi vapaasti ladattavissa

 10. Kenelle menetelmät on tarkoitettu? • Menetelmien käyttäjänä voi olla jokainen organisaatiossa työskentelevä henkilö, jonka tulisi ymmärtää oman työn yhteys organisaationsa strategiaan. Menetelmien vetäjiksi soveltuvat organisaatioiden strategian toteuttamisen edistämisestä vastaavat henkilöt, kuten esimiehet, kehittäjät, henkilöstö- ja viestintävastaavat sekä konsultit.

 11. Mikä menetelmien käytössä on tärkeää? • Menetelmien soveltamisessa keskeistä on strategian toteuttamisen haasteen ja tavoiteltavan lopputuloksen selkiyttäminen ennen sopivan ratkaisun valintaa. Menetelmien käyttö itsessään on helppoa eikä vaadi erityisosaamista.

 12. Mistä menetelmät koostuvat? • STRADA-menetelmiä on yhteensä 12. Kukin menetelmä koostuu vetäjän ja osallistujan ohjeista sekä apudokumenteista (korttipohjat, kuvakortit, lomakkeet). Vetäjän ja osallistujien ohjeiden sekä apudokumenttien lisäksi menetelmien käyttämiseen tarvitaan muun muassa kyniä, tusseja, liimapuikkoja ja fläppipaperia sekä ryhmätyöpöydillä varustettu tila. Tarvittava materiaali on esitelty kunkin menetelmän vetäjän ohjeessa. Vetäjän ohjeessa on kuvattu myös menetelmän käyttöön liittyvät ennakkovalmistelut, menetelmätilaisuuden vaiheet ja jatkotoimet sekä vinkkejä menetelmän soveltamiseen. 

 13. 3 Mitä pitäisi tehdä? - Mitä estää tai hidastaa strategian toteutumista? - Mitä toimenpiteitä strategian toteutuminen vaatii?Ongelma-analyysiSuunnittelusapluuna 4 Mitä strategia tarkoittaa? - Miten strategia käännetään ymmärrettävälle kielelle? - Mitä kysymyksiä strategia herättää? KäsitekorttipeliSananselityspeliStrategiaharavaStrategiapeikko

 14. Oma Napa

 15. "Strategioiden vieminen työyhteisön arkeen on tämän hetken suurimpia liiketoiminnan ja johtamisviestinnän haasteita. On hienoa että tähän on kehitetty toimivia työkaluja!"- Leif Åberg, organisaatioviestinnän professori, Helsingin Yliopisto