Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Selamat Datang Ke Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Kedah Darul Aman PowerPoint Presentation
Download Presentation
Selamat Datang Ke Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Kedah Darul Aman

Selamat Datang Ke Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Kedah Darul Aman

277 Views Download Presentation
Download Presentation

Selamat Datang Ke Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Kedah Darul Aman

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SelamatDatang Ke BahagianTeknologiPendidikanNegeri Kedah DarulAman

 2. LATAR BELAKANG BTPN Kedah dan 32 PusatKegiatan Guru ialahrangkaian BahagianTeknologiPendidikan (BTP) KementerianPelajaran Malaysia

 3. ORGANISASI BTPN KEDAH HAJI MOHD. ZIN BIN ABU BAKAR Ketua Penolong Pengarah Hjh Dina Harun Unit Promosi,Inovasidan Media ZahariAwang Unit Pegurusan Hal Ehwal PKG RosnahSaad Unit Perkhidmatan ICT MohdRadzif Ismail Unit PerkhidmatanSumberPendidikan MeskorTulka Unit Pembangunan KapasitiProfesionallismedanPenilaan HashimAbRahman Unit Pentadbiran, Perkhidmatan, Pengurusankewangandankualiti

 4. LAPORAN PENGISIAN & KEKOSONGAN BTPN KEDAH GRED PERJAWATAN STAF BTPN: Gred 48 1 Gred 44 2 Gred 41 4 Gred 34 8 Gred 32 9 Gred N 22 1 Gred N17 2 Gred N11 3 Gred N1 1 Gred J 17 2 Gred FT17 2 Gred W17 2 Gred S17 1 Gred R3 3

 5. LAPORAN PENGISIAN & KEKOSONGAN BTPN KEDAH KEKOSONGAN STAF BTPN: Gred DGA 32 1 PembantuTakbir (P/O) Gred N17 0 PembantuTadbirRendahGred N11 0 PemanduKenderaanGred R3 0 PengawalKeselamatanGred R1 0 PekerjaRendahAwamGred R1 0 JUMLAH 1 KEKOSONGAN STAF DI PKG Bil. Bil. PengisianBil. Kekosongan Gred DGA32 PTP 1 31 1 Gred DGA29 PTP2 22 10 Gred N17 31 1 Gred FT17 32 0 JUMLAH 12 KeseluruhanKekosonganPerjawatandi BTPN Kedah dan PKG 13

 6. PRASARANA BTPN Kedah Block Pentadbiran Block Akademik Asrama Dewan Kemudahan Bilik Mesyuarat 4 buah Bilik Seminar 3 buah Dewan 1 buah Asrama Khas 5 unit Standard 50 unit

 7. TAKLIMAT PEMBESTARIAN PENDIDIKAN NEGERI KEDAH PembestarianPendidikanNegeri Kedah Penyenggaraan ICT Negeri Kedah

 8. Mengurus dan memantau pelaksanaan program • Sokongan teknikal / Help Desk • Sumber rujukan pengintegrasian ICT dalam P&P • Mengurus penarafan SSQS • Mengurus dan melapor status penyelenggaraan infrastruktur ICT • Menguruspelaporan status penggunaan ICT sekolahmelaluiSPPICTS Peranan BTPN/PKG

 9. Smart School Qualification Standard (SSQS) KeputusanTahun 2010

 10. PelanTindakanPembestarianNegeri Kedah • Penggunaan : • * PemantauanPenggunaan ICT diSekolah • SepanjangTahun • Aplikasi : • * PenggunaanSistemPengurusanSekolah (SPS) • MengikutArahan BTP

 11. PelanTindakanPembestarianNegeri Kedah • 3. Infrastruktur : • * Internet • Memantau Status Pencapaian Internet Di Sekolah. • SepanjangTahun • * Penyenggaraan ICT • PenyenggaraanDilaksanakan Di Sekolah-Sekolah Yang Telah • DikenalpastiOleh BTP. • * KhidmatNasihatInisiatif Di Sekolah. • KhidmatNasihatTentangPusatAksesSekolah,MakmalKomputer • danPerisianKursus. • SepanjangTahun

 12. PelanTindakanPembestarianNegeri Kedah • 4. Modal Insan : • * MesyuaratJkuasaPembestarianPendidikanNegeridan Daerah. • 2 Kali Setahun • * TaklimatPerkongsianAmalanTerbaikPendidikanBestari. • 1 Kali Setahun • * Digital Story Telling • 1 Kali Setahun • * Program PermaufakatanSekolahKompleks • 2 Kali setahun. • * Program Sekolah KPM-Intel. ( SekolahKebangsaanJitra ) • 4 Kali Setahun

 13. PelanTindakanPembestarianNegeri Kedah • * PeluasandanPemantapanBrigedBestari. • 2 Kali Setahun • * Program Rintis MBMMBI ( SekolahKebangsaan Taman Uda ) • SetiapBulan • * Taklimat Guru PenyelarasBestari / ICT. • 1 Kali Setahun • * Pemantauanatastalian. • 3 Kali Setahun

 14. PusatAksesSekolah • Terdapatsebanyak 205 buahpusataksesdinegeri Kedah. • Pusatakses yang dinaiktarafkeranasekolahtersebuttelahmenjadi • InstitusiPengajianTinggiiaituSekolahMenengahTeknikPendang. Puas Yang TidakBerfungsiSehingga Jan 2011 SK Sungai Baru, Kg. Sungai Baru, AS. Sebablimpahan air (tangkibocor) air memasukiPuas. 2. SK TikamBatu Sungai Petani. Sebablokasitidakstrategik, tingkatatasbangunan. 3. SJK(C) Kelang Lama Kulim. Sebabmasalahpentadbiran (penempatanjuruteknik) SK Kulim, JlnTunkuBendahara Kulim. Sebabmasalahpentadbiran (penempatanjuruteknik)

 15. SK ST Anne’s Convent Kulim. Sebabdalamprosesperpindahan / dalampengubahsuaian. SK Bukit Pinang Kepala Batas. Sebabkerosakanperalatanperalatan / Puasditenggelami air semasabanjir. SK PayaTerendamSik. Sebabbanggunanrosaktidakselamatdigunakan. SMK Tokai AS. Sebabmasalahpentadbiran (penempatanjuruteknik)

 16. Penyenggaraan ICT 2010

 17. Penyenggaraan ICT 2010

 18. TerimaKasih