Hemoreoferéza jako alternativa léčby u percepční nedoslýchavosti
Download
1 / 8

- PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

Hemoreoferéza jako alternativa léčby u percepční nedoslýchavosti Neurovaskulární kongres, Ostrava, 4.-6.3.2008. J.Dršata 1 , M.Bláha 2 , L. Školoudík 1 , M.Lánský 1 , M. Blažek 2 , J. Vokurka 1 1 ORL klinika , 2 2.interní klinika OKH Fakultní nemocnice, Hradec Králové.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - avian


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
J dr ata 1 m bl ha 2 l koloud k 1 m l nsk 1 m bla ek 2 j vokurka 1

Hemoreoferéza jako alternativa léčby u percepční nedoslýchavostiNeurovaskulární kongres, Ostrava, 4.-6.3.2008

J.Dršata1, M.Bláha2, L. Školoudík1, M.Lánský1, M. Blažek2, J. Vokurka1

1ORL klinika, 22.interní klinika OKH

Fakultní nemocnice, Hradec Králové


N hl ztr ta sluchu sshl sudden sensorineural hearing loss
Náhlá ztráta sluchu nedoslýchavosti(SSHL – Sudden Sensorineural Hearing Loss)

 • Základní fakta:

  • 0,02-0,5% roční incidence1,2

  • trvalý handicap pro pacienty

  • patofysiologická hypotéza nejednotná:

   • infekční (neurotropní, vaskulotropní viry –zejm. herpes, influenzaviry)

   • ischemická (mechanismus tromboembolický, vasospastický, hypoxemický)

   • další (ko-) faktory: toxické poškození, hluk4

    SSHL = zřejmě etiologicky různorodé onemocnění s uniformní manifestací(akutní percepční ztráta sluchu)

 • Konvenční terapie

  • reologika (HES, pentoxyphyllin), neuroprotektiva (vitaminy, nootropika), oxygenoterapie...

  • různé léčebné filozofie (minimalistický přístup vs. maximální th…) srovnatelné neuspokojivé výsledky

  • častá spontánní úprava  obtížná objektivní kontrola výsledků

  • léčba s uspokojivými výsledky dle EBM neexistuje, pouze kortikoidy zřejmě mají signifikantní léčebný významzejm. u pacientů s předpokládanou virovou etiologií SSHL2.


Extrakorpor ln reofer za plazmy
Extrakorporální reoferéza plazmy nedoslýchavosti

 • Eliminace vysokomolekulárních látekvčetně fibrinogenu, 2-makroglobulinu, LDL-cholesterolu, IgM, fibronektinu a von-Willebrandova faktoru  redukce viskozity plazmy zmenšení agregace destiček a erytrocytů a zlepšení jejich flexibility: zlepšení reologie krev.elementů

 • Opakované procedury: stabilizace krevního průtoku, dlouhodobé zlepšení poměrů mikrocirkulace

  • analogický účinek na SSHL jako u jiných indikací (CVS onemocnění)

  • redukce adhezního a tromboembolického rizika, celkové dlouhodobé zlepšení reologických vlastností krve

  • restituce akutních sluchových ztrát, dlouhodobá stabilizace sluchu

 • Nežádoucí účinky: málo významné(cca 5%, zvl. přechodné neurovegetativní reakce)


Protokol procedury ve fnhk
Protokol procedury ve FNHK nedoslýchavosti

 • Zařazovací kriteria:

  • věk18-75 let

  • dg.„náhlá idiopatická ztráta sluchu“

  • čas.interval<1 měsíc od vzniku příhody do zahájení th.

  • vyloučení: nedostupnost perif.žil, gravidita, nespolupráce, nezpůsobilost léčby

 • Soubor:10 vyšetřených

  • zařazeno 5 pacientů (2M/3F)

  • věk: med. 61let (39-68), NO: 0,5měs. (0,2-3měs.)

 • Sledování: vstupní, po reoferéze, za 1 tý., 1 měs.,ukončení po 3 měs.

  • audiometrie(tónová audiometrie, impedancmetrie, ABR, slovní audiometrie –práh sluchu a slovní diskriminace)

  • vestibulární(kalorický test, CPG –vyloučení m.Meniére ap.)

  • zobrazovací -MRI(vyloučení organické léze)

  • laboratorní(profil makromolekul a adhesivně působících látak)

  • QoLQ(hodnocení kvality života pro tinitus - THI)

 • Terapie:

  • vysokootáčková centrifugace plasmy (separátor Cobe-Spectra)

  • kaskádová filtrace


Audiometrick v sledky
Audiometrické výsledky nedoslýchavosti

 • Zlepšení sluchu (med):

  • 9 dB/WHO

  • 14,5 %Fowlera

 • Zlepšení tinnitu (med):

  • 35dB


S rologick v sledky
Sérologické výsledky nedoslýchavosti

 • snížení hodnot všech sledovaných sérologických parametrů

 • klíčové je zlepšení celkové viskosity plasmy

Hodnoty snížení v mediánu

 • cholesterol o 72%

 • LDL o 75%

 • TAG o 77%

 • IA o 51%

 • fibrinogen o 66%

 • viskosita krve o 17%


Diskuse
Diskuse nedoslýchavosti

 • Hlavní ukazatel úspěšnosti:

  • Časový faktor(interval od vzniku příhody do zahájení léčby)8

  • Rizikové faktory(dyslipidémie, atherosklerosa, hyperfibrinogenémie)

 • Protokol: hemaferéza ve 3 pulzech

  • ambulantní procedura

  • udržení nízkých makromolekulárních látek po delší dobu (alespoň 1 měsíc, analogicky jako u retinálního postižení) – 4 pulzy

   Dosavadní výsledky naznačují, že i percepční ztráta sluchu staršího data u pacientů s vyššími hodnotami lipidémie vykazuje zlepšení po aplikaci kaskádového protokolu hemaferézy

    naděje pro selektovanou skupinu nemocných


Z v r
Závěr nedoslýchavosti

Hemoreoferéza = technicky i ekonomicky náročná, ale nadějná metoda léčby percepční ztráty sluchu zejména u vybraných pacientů s rizikovými faktory

Literatura:

 • Byll FM. Sudden hearing loss: eight years experience and suggested prognostic table. Laryngoscope 1984;94:647-661.

 • Eisenman, D. J., Arts, H. A.: Effectiveness of treatment for sudden sensorineural hearing loss. Arch Otolaryngol Head Neck Surg., Chicago: Sep 2000. Vol. 126, Iss. 9, 1161-1165.

 • Finger, R.P., Gostian, A.O.: Apheresis for idiopathic sudden hearing loss: reviewing the evidence. Journal of Clinical Apheresis. 21(4):241-5, 2006 Dec.

 • Hughes GB, Freedman MA, Haberkamp TJ, Guay ME. Sudden sensorineural hearing loss. In: Bailey BJ, ed. Head and Neck Surgery – otolaryngology, 2nd edn. Philadelphia; Lippincott-Raven, 1998;2193-2195.

 • Jaeger, B.R.: The HELP System for the Treatment of Atherothrombotic Disorders: A Review. The Apher & Dial, 7(4): 391-396.

 • Miller, J., Dengerink, H.: Control of inner ear blood flow. Am J Otolaryngol 1998; 9:302-316.

 • Schillaci, G., Pirro, M., Vaudo, G. et al.: Prognostic value of the metabolic syndrome in essential hypertension. Ann Intern Med 2004; 140:573-574.

 • Prophet, H., Ramlow, W.: Sudden hearing loss and HELP apheresis – a single center experience. The International Journal of Artificial Organs (Vol.30/ No. 8, 2007, pp. 689-713.

 • Suckfüll, M.: Fibrinogen and LDL apheresis in treatment of sudden hearing loss: a randomised multicentre trial. Lancet 2002; 360:1811-1817.

 • Suckfull, M., Thiery, J., Schorn, K. et al.: Clinical utility of LDL-apheresis in the treatment of sudden hearing loss: a prospective, randomized study. Acta Oto-Laryngologica. 119(7):763-6, 1999.

 • Ullrich, H., Hleinjung, T., Steffens, T. et al.: Improved Treatment of Sudden Hearing Loss by Specific Fibrinogen Apheresis. J. Clin. Apheresis 19:71-78, 2004.

  Kontakt: MUDr. Jakub Dršata, ORL klinika FN Hradec Králové, tel.: 495833126, mailto: drsata@fnhk.czPodpořeno grantem IGA MZ ČR NR/9103-4