inventatori rom ni i inven iile lo r n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
INVENTATORI ROMÂNI ŞI INVENŢIILE LO R PowerPoint Presentation
Download Presentation
INVENTATORI ROMÂNI ŞI INVENŢIILE LO R

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 35
Download Presentation

INVENTATORI ROMÂNI ŞI INVENŢIILE LO R - PowerPoint PPT Presentation

avian
662 Views
Download Presentation

INVENTATORI ROMÂNI ŞI INVENŢIILE LO R

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. INVENTATORI ROMÂNI ŞIINVENŢIILE LOR Motto: “Omul de Ştiinţă nu ţinteşte un rezultat imediat. El nu se aşteaptă ca ideile sale să fie repede acceptate. Munca lui este asemeni acelui ce plantează pentru viitor. Datoria lui este să aştearnă fundaţia pentru cei ce vor veni şi să le arate drumul. El trăieşte, munceşte şi speră”.

 2. Petrache Poenaru1799-1875 Inventează predecesorul stiloului modern: "condei portăreţ, fără sfârşit, alimentându-se singur cu cerneală“. Pandur şi om de taină al lui Tudor Vladimirescu, creator al steaguluiRomânieimoderne, inginer, matematician, inventator, pedagog, membru titular al Academiei Românedin 1870, fondatorul colegiilor naţionale din Bucureşti şi Craiova, organizatorul învăţământului naţional românesc, inventatorul tocului rezervor (brevetat de guvernul francez în mai 1827 sub titlul plume portable sans fin, qui s'alimente elle-même avec de l'encre), adicã stiloul de astãzi..

 3. Primul român care a călătorit cu trenul • La 15 septembrie1830, se deschidea în Anglia prima cale ferată din lume, între Liverpool şi Manchester. La 27 octombrie1831 tânărul Petrache Poenaru, spunea printre altele: „Am făcut această călătorie cu un nou mijloc de transport, care este una din minunile industriei secolului... douăzeci de trăsuri legate unele cu altele, încărcate cu 240 de persoane sunt trase deodată de o singură maşină cu aburi...”

 4. ●Chimist,arhitect,profesor. ● Inventatorul becului de gaz, cu regulator de curent ("becul Teclu") ● Academician. În fotografie,schema becului cu gaz. În 1890 obţine brevet pentru realizarea invenţiei sale, arzătorul cu mecanism de reglare a raportului dintre aer şi gaz. "Becul" său produce o flacără mai fierbinte decât Becul Bunsen şi deci este superior acestuia. Folosirea acestui tip de arzător este răspândită în România, dar şi în întreaga lume. Nicolae Teclu 18.10.1839-13.07.1916

 5. Domeniile care au fost studiate de el includ:●Studii de rezistenţă a hârtiei şi a fibrelor lemnoase ● Pigmenţi minerali ● Uleiuri utilizate în pictură ●Combustia gazelor Tot lui îi aparţin o serie de aparate de laboratorpăstrate în prezent la Universitatea din Bucureşti. Cele mai importante sunt: apatatul pentru detectarea metanului şi un altul pentru prepararea ozonului.Diferite tipuri de ozonizatoare concepute de N.Teclu (în imaginea alăturată)

 6. "Aparatul Teclu", care putea fi folosit şi ca fotometru, folosea un bec cu filamentul din platină-iridiu. Nicoale Teclu a inventat şi aparate pentru prepararea dioxidului de carbon solid, pentru sinteza şi descompunerea apei, pentru înregistrarea exploziilor de gaze, pentru determinarea în orice moment a compoziţiei aerului din minăîn scopul evitării exploziilor de grizu. Aparatul pentru determinarea transparenţei corpurilor, inventat de el, a fost prezentat la Congresul Internaţional de Chimie, organizat la Viena, în anul 1898.

 7. Dumitru Văsescu1860-1909 • Inginer şi inventator român • Dumitru Văsescu a construit în 1880 un inovativ automobil cu motor cu aburi, carei-a purtat numele.

 8. După eforturi financiare şi materiale uriaşe, reuşeşte să realizere un automobil care după efectuarea probelor de circulaţie devine una din „curiozităţile” ce circulau pe străzile Parisului. Francezii l-au numit „cel mai reuşit tren fără şine din lume” • Automobilul Văsescu era prevăzut cu două sisteme de frânare indepentente: primul acţiona pe arborele de comandă al roţilor, iar celălalt direct pe bandaj. În acest fel circulaţia pe drumurile publice era asigurată în cele mai bune condiţii.

 9. În 1881Alexandru Ciurcu şi Just Buisson propun ca în locul motorului electric să se utilizeze un motor cu reacţie şi chiar obţin un primbrevet din Franţa prin care se prevede posibilitatea zborului cu reacţie. 1886 Alexandru Ciurcu - construieşte prima ambarcaţiune cu reacţie. Alexandru N. Ciurcu1854-1922

 10. Alexandru Ciurcu este a doua persoană de la dreapta spre stânga. Fotografie a ambarcaţiei cu care Alexandru Ciurcu a experimentat primul motor cu reacţie în 1886.

 11. Experienţa lui Alexandru Ciurcu şi a lui Just Buisson nu a putut fi valorificată din cauza limitelor tehnologice ale perioadei în care trăiau. Fiind doar tehnicieni amatori, fără o pregătire tehnică superioară, realizările lor erau de natură experimentală şi nu se bazau pe o fundamentare teoretică. • De aceea, deşi au lansat principiul motoarelor cu reacţie, nu se poate afirma că vehiculele moderne cureacţie se bazează pe ideile lui Alexandru Ciurcu.

 12. Emil Racoviţă-fondatorul biospeologiei.15 noiembrie 1868- 17 noiembrie1947 • Savant, explorator, speolog şi biologromân, considerat fondatorul biospeologiei (studiul faunei din subteran - peşteri şi pânze freatice de apă).

 13. A urmat liceul "Institutele Unite" şi ulterior Facultatea de drept din Paris. A urmat Dreptul pentru a-i face pe plac tatălui său, însăîn 1891 va absolvi şi Facultatea de Ştiinţe din Sorbona. • În mai 1896 îşi susţine teza de doctorat cu titlul "Le lobe céphalique et l'encéphale des annélides polychčtes" care îi intăreşte poziţia de autoritate în domeniul ştiinţelor naturale.

 14. A participat ca biolog, împreună cu Amundsen, la Expediţia Antarctica Belgiană, la bordul navei "Belgica" (1897-1899), în Antarctica, unde a adunat un bogat materialştiinţific botanic şi zoologic şi a făcut cercetări devenite clasice asupra balenelor. • La întoarcere a adus o colecţie de peste 1600 specimene botanice şi zoologice şi va publica o carte despre Cetacee, în special despre balene.

 15. Ca urmare a descoperirii unor noi specii de crustacei în peştera Cueva del Drach din Mallorca, vizitatăîn 1904, devine fascinat de acest domeniu şi renunţă la cercetarea oceanografică pentru a se dedica ecosistemelor subterane. • A iniţiat un program internaţional de cercetare, numit "Biospeologica",prin care să studieze fauna peşterilor.

 16. A înfiinţat la Universitatea din Cluj,primul institut de speologie din lume (în 1920) şi a predat primul curs de biologie generală din România. A publicat pe lângă materiale de specialitate şi altele, privind organizarea învăţământului superior şi a cercetării ştiinţifice. • 1929- ,,Eseu asupra problemelor biospeologice’’, este prima lucrare importantă din lume dedicată biospeologiei. • Emil Racoviţă a murit la data de 17 noiembrie 1947, la vârsta de 79 ani.  

 17. Grigore Antipa(1867-1944) • Întemeietorul şcolii româneşti dehidrobiologieşiihtiologie şi unul din creatorii muzeologiei moderne, iniţiatorul dioramelor. • A fost un biolog darvinist, zoolog, ihtiolog, ecolog, oceanolog şi profesor universitar, fost director al Muzeului de istorie naturală din Bucureşti (1892-1944) care îi poartă numele, membru al Academiei Române şi al mai multor academii din străinătate.

 18. A făcut studii universitare la Jena, cu celebrul naturalist Ernst Haeckel (1834-1919), inventatorul ecologiei. Şi-a continuat cercetările ştiinţifice în Franţa şi Italia. Din această perioadă datează un studiu asupra evoluţiei glandei timus la peşti. • Grigore Antipa este considerat unul dintre primii ecologi ai Europei, numărându-se printre puţinii care au sesizat importanţa mediului în viaţa oricărei fiinţe. Mai mult decât atât, Antipa a pus bazele unei ştiinţe interdisciplinare: bioeconomia.Acesta este primul pas în mişcarea ce a revoluţionat politica resurselor naturale, atât la nivel european cât şi planetar.

 19. În apropierea insulei Capri (Italia), Antipa a descoperit o nouă meduză fixă, Capria Sturdzii. • S-a consacrat studierii Mării Negre şi a Dunării, participând în 1893 la o expediţie în jurul acestei mări, expediţie organizată de ţările riverane şi care a durat nouă luni. • Regele Carol I i-a pus la dispoziţie, pentru această expediţie, crucişătorul "Elisabeta". • Cu această ocazie a întreprins primele cercetări de biologie marină. Cele mai semnificative rezultate au fost obţinute în domeniul hidrobiologiei, el fiind considerat ca un precursor, în acest domeniu, atât în ştiinţa românească, cât şi în cea mondială.

 20. Traian Vuia1872- 1950Inventator român, pionier al aviaţiei. ,,Problema zborului cu un aparat care cântăreşte mai mult decât aerul nu poate fi rezolvată şi nu este decât un vis.’’- comenta presa vremii

 21. Se înscrie pentru un brevet, acordat pe 17 august 1903 şi publicat pe 16 octombrie 1903. Invenţia brevetată se numeşte aeroplan- automobil. • Pe 18 martie 1906 la Montesson, lângă Paris, aparatul ,,Vuia I’’ a zburat pentru prima dată. • După o acceleraţie pe o distanţă de 50 de metri, aparatul s-a ridicat la o înălţime de aproape 1m, pe o distanţă de 12 m, după care elicele s-au oprit şi avionul a aterizat.

 22. Cu avionul cu tren de aterizare pe roţi cu pneuri,"Vuia I" acesta reuşeşte prima decolare fără să folosească niciun mijloc ajutător, numai cu aparate aflate la bord (în fapt, primul avion din istorie). • Multe ziare din Franţa, Statele Unite şi Marea Britanie, au scris despre primul om care a zburat cu un aparat mai greu decât aerul, echipat cu sisteme proprii de decolare, propulsie şi aterizare. • De atunci a fost scoasă în evidenţă şi propagată ideea că Vuia a reuşit cu aparatul său să decoleze de pe o suprafaţă plată, folosind numai mijloace proprii, "la bord", fără "ajutor extern" (pantă, cale ferată, catapultă, etc.). • În continuare va mai breveta şi construi diferite invenţii, spre exemplu un generator de abur în 1925, sau două elicoptere între 1918 şi 1922. • La 3 septembrie 1950 se stinge din viaţă la Bucureşti.

 23. Aurel Vlaicu1882– 1913 • A fost inginer, inventator şi pionier al aviaţiei române şi mondiale.

 24. În toamna lui 1909, începe construcţia primului său avion, Vlaicu I, la Arsenalul Armatei. • Avionul zboară fără modificări (lucru unic pentru începuturile aviaţiei mondiale),în iunie 1910.

 25. În anul 1911 construieşte un al doilea avion, Vlaicu II, cu care în 1912 a câştigat două premii memorabile la mitingul aerian de la Aspern, Austria.

 26. Lansează primul avion din lume fuselat aerodinamic (iunie-1910).

 27. La 13 septembrie 1913, în timpul unei încercări de a traversa Munţii Carpaţi cu avionul său, Vlaicu II, s-a prăbuşit în apropiere de Câmpina, se pare din cauza unui atac de cord.

 28. Academician, inginer constructor, ministru şi pedagog român, este considerat unul dintre pionierii tehnicii mondiale în proiectarea şi construcţia podurilor şi silozurilor cu structură metalică, respectiv de beton armat. Unul dintre întemeietorii ingineriei româneşti. Anghel Saligny1854-1925

 29. Între 1884 - 1889 a lucrat la construcţia docurilor şi antrepozitelor de la Galaţi şi Brăila, dând soluţii total originale, printre care: construcţia fundaţiilor pe straturi de fascine şi piloţi pentru cheiuri,a bazinelor de legătură cu Dunărea pentru silozuri şi folosirea, pentru prima oară în lume, a betonului armat în construcţia silozurilor.

 30. Lucrarea sa cea mai importantăeste proiectarea în 1888 şi construcţia între 1890 - 1895 a podului peste Dunăre de la Cernavodă, care era, la acea vreme, cel mai lung din Europa şi printre cele mai importante poduri metalice cu deschidere mare din lume. • Proiectul elaborat de Saligny aducea două mari inovaţii în construcţia de poduri: sistemul nou de grinzi cu console pentru suprastructura podului şi folosirea oţelului moale în locul fierului pudlat ca material de construcţie pentru tabliere de poduri

 31. Anghel Saligny a fost un remarcabil inginer constructor, premergător mondial al ştiinţei construcţiilor metalice şi de beton armat, realizator de multiple invenţii şi soluţii unice în proiectarea şi construirea podurilor şi a construcţiilor industriale, pentru fundaţia cheiurilor portuare şi a docurilor, precum şi a silozurilor de grâu prin folosirea prefabricatelor de beton, toate în premieră mondială Sprijinindu-se pe invenţii proprii, construieşte, pentruprima oară în lume,silozuri din betonarmat laBrăilaşiGalaţi.

 32. . Victor Babeş 4 iulie 1854-19 octombrie 1926 • bacteriolog şi morfopatolog român, fondator al şcolii româneşti de Microbiologie, academician din 1893. • Este unul dintre fondatorii microbiologiei moderne, autor al primului tratat de bacteriologie din lume.

 33. A adus contribuţii de renume mondial în studiul turbării, leprei, difteriei sau tuberculozei. • A pus în evidenţă, pentru prima dată • în domeniul medicinei,corpusculii Babeş-Negricu valoare diagnostică, în celulele creierului animalelor bolnave de turbare.

 34. A descoperit peste 50 de microbi noi şi a preconizat metode noi de colorare a bacteriilor şi a ciupercilor. A introdus vaccinarea antirabicăşi a pus bazele seroterapiei române. • Activitatea lui Babeş a influenţat puternic şidezvoltarea medicinii veterinare, imprimându-i orientări noi medicinii profilactice. • FOTO: Muzeul memorial dr.V.Babeş

 35. Documentare şi realizare a materialului pentru informarea şi conştientizarea elevilor despre MARILE valori ale trecutului nostru : • Prof.Macsut Camelia • G.Ş.,,Traian Demetrescu’’ • Craiova