lu t qu n l thu
Download
Skip this Video
Download Presentation
LUẬT QUẢN LÝ THUẾ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

LUẬT QUẢN LÝ THUẾ - PowerPoint PPT Presentation


  • 210 Views
  • Uploaded on

GIỚI THIỆU VỀ. LUẬT QUẢN LÝ THUẾ. Người trình bày: NGUY ỄN VĂN BÌNH- CỤC THUẾ Đ.NAI. CÔNG VĂN 3634 NGÀY 26/04/08 CỦA TỔNG CỤC THUẾ HƯỚNG DẪN VỀ ƯU ĐÃI THUẾ TNDN.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'LUẬT QUẢN LÝ THUẾ' - avery


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
lu t qu n l thu
GIỚI THIỆU VỀ

LUẬT QUẢN LÝ THUẾ

Người trình bày: NGUYỄN VĂN BÌNH- CỤC THUẾ Đ.NAI

c ng v n 3634 ng y 26 04 08 c a t ng c c thu h ng d n v u i thu tndn
CÔNG VĂN 3634 NGÀY 26/04/08CỦA TỔNG CỤC THUẾ HƯỚNG DẪN VỀ ƯU ĐÃI THUẾ TNDN
  • - Tại Điều 17 Chương IV Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11 quy định: “Miễn thuế, giảnh thuế cho dự án đầu tư thành lập cơ sở kinh doanh, hợp tác xã, cơ sở kinh doanh di chuyển địa điểm:
  • 1. Dự án đầu tư thành lập cơ sở kinh doanh mới thuộc ngành nghề, lĩnh vực, địa bàn khuyến khích đầu tư, hợp tác xã được áp dụng thuế suất 20%, 15%, 10%.
  • -2. Dự án đầu tư thành lập cơ sở kinh doanh mới thuộc ngành nghề, lĩnh vực, địa bàn khuyến khích đầu tư và cơ sở kinh doanh di chuyển địa điểm theo quy hoạch, cơ sở kinh doanh di chuyển đến địa bàn khuyến khích đầu tư được miễn thuế tối đa là bốn năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa là chín năm tiếp theo”
c ng v n 3634 ng y 26 04 08 c a t ng c c thu h ng d n v u i thu tndn1
CÔNG VĂN 3634 NGÀY 26/04/08CỦA TỔNG CỤC THUẾ HƯỚNG DẪN VỀ ƯU ĐÃI THUẾ TNDN

- Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp có dự án đầu tư để thành lập cơ sở kinh doanh mới thì được xét ưu đãi thuế TNDN theo diện cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư. Nếu không được thành lập từ dự án đầu tư thì không được xét ưu đãi thuế TNDN theo diện cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư.

gi i thi u v l ph tr c b nh x ng c a c s s n xu t kinh doanh
GIỚI THIỆU VỀ LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ XƯỞNG CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH

ĐỐI TƯỢNG CHỊU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ

  • Theo điểm 1 mục I phần I thông tư 95 ngày 26/10/2005 của BTC thì đối tượng Chịu lệ phí trước bạ là :Nhà , đất (nhà gồm có nhà ở ,nhà xưởng,nhà kho ,cửa hàng , cửa hiệu và các công trình kiến trúc khác. Đất là tất cả các loại đất quy định tại khoản 1,2 điều 13 Luật đất đại năm 2003 đã thuộc quyền quản lý sử dụng của tổ chức,cá nhân (không phân biệt đã xây dựng công trình hay chưa Xây dựng công trình)
gi i thi u v l ph tr c b nh x ng c a c s s n xu t kinh doanh1
GIỚI THIỆU VỀ LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ XƯỞNG CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH

ĐỐI TƯỢNG PHẢI NỘP LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ

  • Theo mục II phần I thông tư 95 ngày 26/10/2005 của BTC thì đối tượng phải nộp lệ phí trước bạ là :Tổ chức ,cá nhân việt nam và tổ chức cá nhân nước ngoài ,kể cả các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động theo luật ĐTNN tại VN hoặc không theo luật ĐTNN ,có tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ nêu tại mục I phần này đều phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký QSH,QSD với cơ quan nhà nước có thẩm quyền .
gi i thi u v l ph tr c b nh x ng c a c s s n xu t kinh doanh2
GIỚI THIỆU VỀ LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ XƯỞNG CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH

CĂN CỨ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ

  • Theo phần II thông tư 95 ngày 26/10/2005 của BTC thì căn cứ để tính lệ phí trước bạ là:giá trị tài sản tính lệ phí trước bạ và mức thu lệ phí trước bạ.

+ Giá trị tài sản tính lệ phí trước bạ là: giá chuyển nhượng Tài Sản thực tế trên thị trường trong nước tại thời điểm trước bạ (giá trị nhà, đất tính lệ phí trước bạ là giá thực tế chuyển nhượng nhưng không thấp hơn giá tính LPTB của UBND tỉnh)

+ Mức thu lệ phí trước bạ nhà đất, là 1%

gi i thi u v l ph tr c b nh x ng c a c s s n xu t kinh doanh3
GIỚI THIỆU VỀ LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ XƯỞNG CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH

SỐ TIỀN LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ PHẢI NỘP

- Theo mục III phần II thông tư 95 ngày 26/10/2005 của BTC thì số tiền lệ phí trước bạ phải nộp sẽ = Giá trị tài sản tính lệ phí trước bạ * mức thu LPTB. Số tiền lệ phí TB phải nộp 1 lần /1tài sản không quá 500 triệu đồng (đối với nhà xưởng SXKD bao gồm cả đất kèm theo của một tổ chức ,cá nhân được tính chung cho toàn bộ nhà xưởng trong cùng một khuôn viên thửa đất/nhà thuộc QSH,QSD hợp pháp của tổ chức cá nhân đó)

gi i thi u v l ph tr c b nh x ng c a c s s n xu t kinh doanh4
GIỚI THIỆU VỀ LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ XƯỞNG CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH

KÊ KHAI LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ

- Theo mục I phần III thông tư 95 ngày 26/10/2005 của BTC quy định tất cả các tổ chức cá nhân có tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ (không phân biệt đối tượng phải nộp hay không phải nộp) đều phải kê khai lệ phí trước bạ theo quy định cho mỗi lần nhận tài sản (do mua ,chuyển nhựng ,chuyển đổi , được biếu tặng ,cho ,thừa kế hoặc tự tạo dựng) thời gian là 30 ngày kể từ ngày ký xác nhận “hồ sơ tài sản hợp pháp”

gi i thi u v l ph tr c b nh x ng c a c s s n xu t kinh doanh5
GIỚI THIỆU VỀ LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ XƯỞNG CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH

XỬ LÝ VI PHẠM

- Theo mục II phần V thông tư 95 ngày 26/10/2005 của BTC quy định đối tượng phải nộp LPTB mà không thực hiện đúng các thủ tục kê khai LPTB theo quy định tài điều 7 nghị định 176/1999/NĐ-CP và hướng dẫn tại thông tư này thì tuỳ theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt theo điểm a khoản 2 mục II thông tư số 06/2004/TT- BTC ngày 04/02/2004 của BTC hướng dẫn thi hành NĐ106/2003/NĐ-CP của Chính phủ về XPHC phí và lệ phí.

quy nh v vi c c p gi y ch ng nh n qsh c ng tr nh x y d ng
QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QSH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Theo Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/07/2005 của Chính phủ

  • Đối tượng áp dụng:Nghị định này áp dụng đối với tổ chức ,cá nhân trong nước; Người việt nam ở nước ngoài ;Tổ chức ,cá nhân nước ngoài có nhà ở,công trình xây dựng được tạo lập hợp pháp tại việt nam theo quy định của pháp luật.
  • Tính pháp lý của GCNQSH CT Xây Dựng: QSHCTXD được cấp theo quy định của nghị định này là căn cứ pháp lý để nhà nước bảo hộ QSH của các chủ thể.
quy nh v vi c c p gi y ch ng nh n qsh c ng tr nh x y d ng1
QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QSH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Theo Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/07/2005 của Chính phủ

- Ghi tên chủ sở hữu trên giấy chứng nhận:

+ trường hợp nhà ở ,công trình xây dựng thuộc QSH của một tổ chức thì ghi tên tổ chức đó ,thuộc sở hữu một cá nhân thi ghi họ tên người đó,thuộc sở hữu chung hợp nhất thì ghi đủ họ ,tên các chủ sở hữu.

quy nh v vi c c p gi y ch ng nh n qsh c ng tr nh x y d ng2
QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QSH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Theo Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/07/2005 của Chính phủ

- Hồ sơ đề nghị cấp GCN QSH CTXD của tổ chức trong nước và nước ngoài bao gồm

+ Đơn đề nghị cấp GCN QSH CTXD (theo mẫu do bộ xây dựng hướng)

+ Bản sao các giấy tờ sau đây:(giấy chứng nhận ĐKKD hoặc QĐ thành lập tổ chức hoặc giấy phép đầu tư; Quyết định phê duyệt hoặc quyết định đầu tư dự án,giấy phép XD;Biên lai nộp lệ phí Trước bạ) Bản vẽ sơ đồ nhà ,công trình xây dựng

quy nh v vi c c p gi y ch ng nh n qsh c ng tr nh x y d ng3
QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QSH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Xử lý vi phạm:

- Tại điểm 4 điều 19 chương IV nghị định 95/2005/NĐ-CP ngày 15/07/2005 của Chính phủ quy định:người nhận QSH nhà ở ,QSH công trình xây dựng thông qua mua bán,nhận tặng, đổi ,nhận thừa kế hoặc thông qua các hình thức khác theo quy định của pháp luật mà không làm thủ tục để được cấp giấy chứng nhận theo quy định của nghị định này thì bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

quy nh v vi c c p gi y ch ng nh n qsh c ng tr nh x y d ng4
QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QSH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

LỢI ÍCH CỦA DOANH NGHIỆP KHI ĐĂNG KÝ QSD CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

+ Doanh nghiệp có thể dùng quyền sở hữu này để thế chấp và vay vốn ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác.

+ Quyền sở hữu sẽ là một trong những căn cứ quan trọng để cơ quan bảo hiểm đền bù khi nhà ,xưởng vật kiến trúc của doanh nghiệp gặp rủi ro như cháy ,nổ...

+ Quyền sở hữu sẽ được các cơ quan pháp luật bảo hộ khi có tranh chấp

quy nh v vi c c p gi y ch ng nh n qsh c ng tr nh x y d ng5
QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QSH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

LỢI ÍCH CỦA DOANH NGHIỆP KHI ĐĂNG KÝ QSH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG:

+ Khi doanh nghiệp thực hiện việc nộp lệ phí trước bạ nhà ,xưởng,nhà kho , vật kiến trúc.Theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp khoản lệ phí trước bạ đã nộp này doanh nghiệp được phép đưa vào chi phí hợp lý để trừ ra khi xác định thu nhập chịu thuế.

ad