projektind t nap kis jsz ll s n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Projektindító nap - Kisújszállás PowerPoint Presentation
Download Presentation
Projektindító nap - Kisújszállás

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Projektindító nap - Kisújszállás - PowerPoint PPT Presentation


 • 134 Views
 • Uploaded on

Projektindító nap - Kisújszállás. 2009. Szeptember 8. Ha hajót akarsz építeni, ne azzal kezdd, hogy fát gyűjtesz, felvágod a deszkákat és kiosztod a munkát, hanem a férfiak vágyát ébreszd fel, a nagy és határtalan tenger iránt. Antoine de Saint-Exupèry . A nap mottója. Miről lesz szó?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Projektindító nap - Kisújszállás' - avel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
projektind t nap kis jsz ll s

Projektindító nap - Kisújszállás

2009. Szeptember 8.

2009. Augusztus 26.

a nap mott ja
Ha hajót akarsz építeni, ne azzal kezdd,

hogy fát gyűjtesz, felvágod a deszkákat

és kiosztod a munkát,

hanem a férfiak vágyát ébreszd fel,

a nagy és határtalan tenger iránt.

Antoine de Saint-Exupèry

A nap mottója
mir l lesz sz
Miről lesz szó?
 • A közoktatás-fejlesztés szakmapolitikai környezete
 • A TÁMOP 3.1.4. pályázat főbb elemei
 • Szervezeti szintű hatások - intézményfejlesztés
t rsadalom v ltoz sai
HAGYOMÁNYOS

Szeresd felebarátodat!

Áldozd fel magad!

Légy becsületes!

Homlokod verítékével keresd meg a kenyered!

Dolgozz!

Élj takarékosan!

Becsüld meg azt, amid van!

Teljesítsd kötelességed!

ÚJ

Szeresd önmagad!

Valósítsd meg önmagad!

Légy sikeres!

Keresd a könnyű, a gyors sikert!

Élvezd az életet!

Fogyassz!

Szerezz minél többet!

Védd meg jogaidat!

Társadalom változásai

Szívós Ágota programigazgató

int zm nyek szintje
70-es évek

Tankötelezettség

Férőhely

Ellátás

Körzet

Beiskolázás

Központi követelmény

Jó szakma

Rend

Színvonal

90-es évek

Tanulás

Kínálat

Verseny

Szabad iskolaválasztás

Felvételi

Helyi pedagógiai program

Élethossziglani tanulás

Biztonság

Minőség

Intézmények szintje

Szívós Ágota programigazgató

az oktat si folyamat
TANÁRKÖZPONTÚ

A tanárt szakértőnek tekinti.

A tanárnak csak néhány szerepköre van: bölcs ítélethozó, értékelő, megfigyelő.

A tanulók passzív befogadók.

Az oktatás a konvergens gondolkodást támogatja, amely a helyes válaszokat keresi.

A tanuló gondolkodó lény a tanulási folyamatban.

TANULÓKÖZPONTÚ

A tanárt útmutatónak (facilitátornak) tekinti.

A tanárnak sok szerepköre van: segítő, szervező, bemutató, egyenrangú partner, értékelő, stb.

A tanulók aktív résztvevők.

A divergens gondolkodásmódot részesíti előnyben, amely a különféle lehetőségek után kutat.

A tanuló gondolkodó, érző, ható résztvevő a tanulási folyamatban.

Az oktatási folyamat

Szívós Ágota programigazgató

oktat spolitika v laszai
Oktatáspolitika válaszai
 • Tartalmi fejlesztés
 • Kimeneti szabályozás
 • Intézményi működésre ható fejlesztések
 • Országos mérési rendszer kialakítása

Osztálytermi folyamatokra, tanulói teljesítményekre esetleges a hatásuk

PISA sokk

nft fejleszt s alapelvek
NFT fejlesztés - Alapelvek
 • Cselekvésközpontú tanulásszervezés
 • Mélységelvű tanítás („kevesebb több”)
 • Gyermekközpontú módszertan
 • Differenciálás, egyéni tanulási utak
 • Kooperáció
 • Életszerű tartalmak
 • Árnyalt értékelés
 • Tanári szerepváltozás
 • Befogadó környezet
slide9

A kompetencia

Az Európai Parlament és a Tanács ajánlása az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról (2006 december)

képességek

kompetencia

tudás

attitűdök

slide10

Kulcskompetenciák

NAT 2007

 • Anyanyelven folytatott kommunikáció
 • Idegen nyelveken folytatott kommunikáció
 • Matematikai kompetencia és alapvető kompetenciák a természet- és műszaki tudományok terén
 • Digitális kompetencia
 • A tanulás (meg)tanulása
 • Interperszonális, interkulturális, szociális és állampolgári kompetencia
 • Vállalkozói kompetencia
 • Kulturális kifejezőkészség
 • Anyanyelvi kommunikáció
 • Idegen nyelvi kommunikáció
 • Matematikai kompetencia
 • Természettudományos kompetencia
 • Digitális kompetencia
 • A hatékony, önálló tanulás
 • Szociális és állampolgári kompetencia
 • Kezdeményzőképesség és vállalkozói kompetencia
 • Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség
az m f t szerkezete
Az ÚMFT szerkezete

Átfogó cél: Foglalkoztatás és

növekedés

Gazdaság-

fejlesztés

Közlekedés

Társadalmi

megújulás

Terület-

fejlesztés

Környezeti és

energetikai

fejlesztés

Állam-

reform

Gazdaságfejlesztési OP

Regionális OP-k

Közlekedésfejlesztési OP

Környezeti és Energetikai OP

Társadalmi

Megújulás OP

Technikai

Segítség-

nyújtás

OP

Államreform OP

Társ.i Infrastruktúra OP

Elektronikus közig. OP

t mop 3 tfog c lkit z sek
TÁMOP 3.: átfogó célkitűzések

A közoktatás alapozza meg a gazdasági növekedést azzal, hogy felkészültebb munkaerőt bocsát ki a munkaerő-piacra – versenyképesség javítása az alkalmazható tudás fejlesztésével

A hangsúly a tanulók egyéni eredményességére és sikerességére helyeződjön, teremtődjenek meg az egész életen át tartó tanulás feltételei

Professzionális pedagógia

Csökkenjen a szelekció és szegregáció, mérséklődjenek az oktatási egyenlőtlenségek

Növekedjen az oktatási rendszer hatékonysága

Növekedjen az iskolahasználók és oktatási szereplők elégedettségei szintje

slide13

Közoktatás-fejlesztési konstrukciók:

TÁMOP

regionális hálózat 3.2.2

OKM

Educatio Kht., OFI

Eltérő oktatási

igényű tanulók

SNI, EGYMI,

tehetség-

gondozás…

3.4.1

3.4.2

3.4.3

3.1.6

Pedagógus

tovább-

képzés

3.1.5

Kiemelt projekt 3.1.1

Más kiemelt projektek: 3.1.8 ; 3.3.1…

3.1.2

Új program-

csomagok

kompetencia-

területekre

pályályázat

Akkreditált

szolgáltatók.

pályázatok

3.1.4

intézmények

pedagógusok

gyermekek, tanulók

társ ellátórendszerek

fenntartók

szülők

civil partnerek

Szakértő

felkészítés

Referencia

intézmények.

szolgáltatói kosár (tartalom)

alapvet c l t mop 3 1 4
Alapvető cél TÁMOP 3.1.4

Sikeresség a munkaerő-piacon

 • egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képesség fejlesztése

Ennek érdekében

 • a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek elterjesztése
 • a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítése,
 • a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztése
 • a rendszerben meglévő szelektív hatások mérséklése,
 • az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak

érvényesítése

k telez tev kenys gek i
Kötelező tevékenységek I.

A kompetencia alapú oktatás implementációja

 • oktatási programok és taneszközök bevezetése, adaptációja
 • modern pedagógiai módszertan alkalmazása (projektek, témahét, moduláris oktatási program - környezetvédelem, demokráciára nevelés, játék, stb.)
 • Digitális tartalmak, taneszközök alkalmazása
 • Továbbképzések
 • Tanácsadói szolgáltatások
k telez tev kenys gek ii
Kötelező tevékenységek II.

A hátrányos helyzetű és SNI tanulók

esélyegyenlőségének javítása

 • Szegregációmentes együttnevelési környezet kialakítása
 • Továbbképzések
 • Tanácsadói szolgáltatások
k telez tev kenys gek iii
Kötelező tevékenységek III.

Intézményi innováció megvalósítása

 • Jó gyakorlatok – intézmények közötti szakmai együttműködések
 • Az intézmény pedagógiai dokumentumainak módosítása
 • Saját innováció
 • IKT stratégia – kompetenciafejlesztés - pedagógiai dokumentumok összehangolása
 • Projektindító nap
egy b t mogathat tev kenys gek
Egyéb támogatható tevékenységek
 • a pályázat céljait támogató
 • az intézmény sajátosságaihoz illeszkedő további tevékenységek
t mogat sok
Támogatások
 • TÁMOP szolgáltatói kosár
  • Képzések
  • Tanácsadói szolgáltatások
  • Jó gyakorlatok
  • Referencia intézmények
  • Régiós partnerek
k pz sek
Képzések
 • Menedzsmentképzések
 • Módszertani képzések
 • Programcsomaghoz kapcsolódó képzések
 • IKT képzések
 • Esélyegyenlőségi képzések –IPR
 • SNI képzések
 • Mérés-értékeklés képzések
tan csad i szolg ltat sok
Tanácsadói szolgáltatások
 • Intézményi folyamat szaktanácsadó
 • IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó
 • Kompetencia területi mentor szaktanácsadó
 • IKT mentor szaktanácsadó
 • IPR módszertani mentor tanácsadó
 • Egyéb tanácsadó
  • SNI adaptációs szaktanácsadó
  • Mérés-értékelési szaktanácsadás
  • Szervezetfejlesztési szaktanácsadás
  • Fenntartó számára nyújtandó szaktanácsadás
slide22

Intézményi innovációk

 • Forrásuk az intézménynél marad
 • Oktatásszervezési eljárások beépítése – kötelező
  • Új tanulásszervezés, módszertan, tantárgyi integráció a helyi tantervben; indikátor
 • Jó gyakorlatok átvétele – egy adaptáció kötelező
  • Legfeljebb három eset díjazható, az átadó intézmény is részesül a forrásból; cél a hálózati tanulás – az Educatio és a regionális koordinációs szervezet publikálja a kínálatot
 • Saját innováció – opcionális
  • A pedagógusközösségdokumentálható, a célok szolgálatában álló önfejlesztési eredményeinek elismerése
slide23

Eszközök

 • A kompetencia alapú oktatási programok tanári segédletei
  • Segédletek, feladatlapok, kézikönyvek, elektronikus adathordozók évfolyamonként, kompetenciaterületenként.
 • Tanulói modulfüzetek, segédletek
 • Az iskola számára két kötelező és legalább egy választható kompetenciaterületi program alkalmazása szükséges.
 • Egyéb eszközi elemek Szertári demonstrációs eszközi elemek, kellékek, mérő, értékelő és digitális taneszközök
slide24

Az intézményfejlesztés jellemzői

 • stratégiai beavatkozásra épül
 • rendszer-szintű fejlesztés
 • összefüggés specifikus
 • a tanulói teljesítményre összpontosít
 • az érintettek aktív részvételével történik
 • középpontban az implementáció, a megvalósítás
 • kívülről támogatott (Hopkins)
el modell gleicher formula
EL-modell (Gleicher formula)

ELg X ELcXELs>ELv

 • ELg = elégedetlenség a fennálló helyzettel
 • ELc = elképzelt (kitűzött) cél
 • ELs = az első lépés a cél felé
 • ELv = ellenállás a változással szemben
a meg jul sra k pes szervezet alapelemei
A megújulásra képes szervezet alapelemei
 • belső meggyőződések
 • önépítés/önfejlesztés
 • csoportos tanulás
 • közös jövőkép
 • rendszerben való gondolkodás (Senge)