obwodnica olsztyna opis konfliktu n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Obwodnica Olsztyna – opis konfliktu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Obwodnica Olsztyna – opis konfliktu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Obwodnica Olsztyna – opis konfliktu - PowerPoint PPT Presentation


 • 244 Views
 • Uploaded on

Obwodnica Olsztyna – opis konfliktu. Dorota Toryfter Marta Zakrzewska. Krótki opis konfliktu. Konflikt dotyczy budowy obwodnicy Olsztyna na odcinku przechodzącym przez gminę Dywity Obwodnica Olsztyna ma za główne zadanie: Przejęcie ruchu tranzytowego prowadzonego przez miasto

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Obwodnica Olsztyna – opis konfliktu' - ave


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
obwodnica olsztyna opis konfliktu

Obwodnica Olsztyna – opis konfliktu

Dorota Toryfter

Marta Zakrzewska

kr tki opis konfliktu
Krótki opis konfliktu
 • Konflikt dotyczy budowy obwodnicy Olsztyna na odcinku przechodzącym przez gminę Dywity
 • Obwodnica Olsztyna ma za główne zadanie:
 • Przejęcie ruchu tranzytowego prowadzonego przez miasto
 • Poprawę warunków dojazdu do Olsztyna
 • Podniesienie atrakcyjności terenów turystyczno-rekreacyjnych w okolicy Olsztyna poprzez zapewnienie szybkiego i bezpiecznego dojazdu
kr tki opis konfliktu1
Krótki opis konfliktu
 • Na obwodnicę składać się będą trzy części:
 • Zachodnia – droga krajowa K16
 • Południowa – drogi krajowe K16 i K51
 • Wschodnia – droga krajowa K51
 • Obwodnica będzie prowadzić przez teren miasta oraz 5 gmin – Gietrzwałd, Stawiguda, Purda, Barczewo i Dywity
kr tki opis konfliktu2
Krótki opis konfliktu
 • Konfliktowym odcinkiem obwodnicy jest odcinek wschodni, wzdłuż K51 – gmina Dywity
argumenty
Interwenienci

Pogorszenie warunków bytowych

Spadek wartości gruntów

Pogorszenie klimatu akustycznego

Drastyczna zmiana krajobrazu

Inwestor

Wariant najbardziej korzystny planistycznie

Wariant najbardziej efektywny ekonomicznie

Wybór poparty wielokryterialna analizą wariantów

Argumenty
rzeczywiste motywy
Interwenienci

Kto chce mieszkać przy obwodnicy?

Inwestor

Droga musi gdzieś przebiegać

Wariant przez Dywity jest moim zdaniem najlepszy

Włożyłem już dużo czasu i pieniędzy w ten projekt, zmiana wariantu pociągnie za sobą dodatkowe koszty

Rzeczywiste motywy
przebieg konfliktu
Przebieg konfliktu
 • 30 czerwca 1998 r. Generalny Dyrektor Dróg Publicznych w Warszawie zatwierdził koncepcję programową modernizacji drogi krajowej nr 51 na odcinku od km 80+500 do km 86+140 (skrzyżowanie ulicy Wojska Polskiego z ulicą Sybiraków w Olsztynie). W ślad za tym projektant wystąpił do Urzędu Gminy w Dywitach o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla tej inwestycji.
przebieg konfliktu1
Przebieg konfliktu
 • W grudniu 1998 Wójt Dywit odmówił ustalenia tych warunków ze względu na sprzeczność inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W tym samym miesiącu Dyrekcja Okręgowa Dróg Publicznych w Olsztynie wystąpiła do Wójta Gminy Dywity o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 • W związku z brakiem odpowiedzi Dyrekcja zwróciła się do Wójta pismem z dnia 27 września 1999 r. z zapytaniem o podjęte przez Urząd Gminy działania w sprawie zmiany planu zagospodarowania.
przebieg konfliktu2
Przebieg konfliktu
 • W styczniu 2000 r. wójt odmówił zmiany motywując to względami finansowymi. Stwierdził jednocześnie, że to Dyrekcja powinna ponieść koszty zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. GDDP w Olsztynie nie posiadając na ten cel pieniędzy zwróciła się do wojewody warmińsko-mazurskiego z prośbą o sfinansowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy.
 • Starania te nie przyniosły efektu. W sierpniu 2000 r. GDDKiA ponownie wystąpiła do Urzędu Gminy Dywity o sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
przebieg konfliktu3
Przebieg konfliktu
 • Wniosek pozostał bez odpowiedzi, aż do marca 2005 roku, kiedy to gmina przystąpiła do opracowywania „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dywity”, w którym wpisany został opracowany przez GDDKiA nowy przebieg drogi krajowej nr 51.
 • Przez ten czas GDDKiA Oddział w Olsztynie wykorzystał zaplanowane na modernizację drogi nr 51 przez Dywity pieniądze na zaprojektowanie i wybudowanie obwodnicy Barcikowa.
przebieg konfliktu4
Przebieg konfliktu
 • 8 sierpnia 2008 roku Wojewoda Warmińsko-Mazurski wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej numer 16”, według wariantu 2 (niebieskiego) na terenie gmin Gietrzwałd, Stawiguda, Purda, Barczewo.
esencja konfliktu
Esencja konfliktu
 • Interwenienci podjęli działanie polegające na zniszczenia przeciwnika
 • Inwestor podjął działanie polegające na traktowaniu sytuacji jako problemu do rozwiązania
 • Kierowanie konfliktem prowadzone jest w stylu rywalizacji
 • Słusznym działaniem byłoby zatrudnienie bezstronnego mediatora
slide18
„Obwodnica nie może przebiegać pod naszymi domami” – mówią mieszkańcy podolsztyńskich Dywit
 • „Musi, bo to najbardziej ekonomiczna trasa.” – mówią przedstawiciele GDDKiA
obwodnica olsztyna opis konfliktu1

Obwodnica Olsztyna – opis konfliktu

Dorota Toryfter

Marta Zakrzewska