Download
gereformeerde stichting vakantiekring n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gereformeerde Stichting Vakantiekring PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gereformeerde Stichting Vakantiekring

Gereformeerde Stichting Vakantiekring

134 Views Download Presentation
Download Presentation

Gereformeerde Stichting Vakantiekring

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Gereformeerde Stichting Vakantiekring www.vakantiekringdeoase.nl

  2. De Oase biedt een geheel verzorgde vakantieweek voor ouderen die zonder hulp niet meer op vakantie kunnen. Zij kunnen genieten van een zorgeloze week in aangepaste vakantiebungalows. Er zijn de hele week diverse activiteiten

  3. Om de kosten enigszins te dekken betalen de gasten een kleine bijdrage.

  4. GSV De Oase ontvangt geen enkele subsidie en kan alleen bestaan dankzij giften of legaten van particulieren, diaconieën en verenigingen.Deze financiële steun stelt De Oase in staat om de kosten voor haar gasten laag te houden. Helpt u mee de ouderen een fijne vakantie te bieden?U kunt uw gift overmaken op Rabobank 36.68.05.819 GSV De Oase te Nijkerk.

  5. Opgeven voor een weekje vakantie met de Oase Om met de Oase op vakantie te kunnen moet er een formulier worden ingevuld. Deze kan worden aangevraagd bij de secretaris, Tel: 06-12201531of per email: info@vakantiekringdeoase.nl www.vakantiekringdeoase.nl