Fordelene ved v re mange er mange
Download
1 / 28

Fordelene ved å være mange er mange - PowerPoint PPT Presentation


 • 132 Views
 • Uploaded on

Fordelene ved å være mange er mange. LOfavør - Merverdi i medlemskapet ditt. 2011. 1. 20. september 2014. 2. 20. september 2014. Kollektive forsikringer. 3. Disse forsikringskodene kan du finne igjen på kortet

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Fordelene ved å være mange er mange' - ave


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Fordelene ved v re mange er mange
Fordelene ved å være mange er mange

LOfavør - Merverdi i medlemskapet ditt

2011

1

20. september 2014


2

20. september 2014


Kollektive forsikringer
Kollektive forsikringer

3

Disse forsikringskodene kan du finne igjen på kortet

(dvs har du en eller flere av disse bokstavene på kortet, har du forsikringen via kontingenten eller

forbundet ditt )

Kollektiv hjem - H

Grunnforsikring -G

Fagforbundets stønadskasse -O

Gruppelivsforsikringer - O (gjelder EL&IT, NOF og Postkom)

Fritidsulykkesforsikring - F

Reiseforsikring - R

Fagforbundets gruppeforsikring (vil få nye koder)

20. sep. 2014


Kollektiv hjemforsikring

Som LO- medlem har du Norges beste innboforsikring i medlemskapet ditt

Dette er den eneste innboforsikringen i Norge uten øvre forsikringssum, som betyr at du slipper å

oppgi verdien på forhånd. Dette gir deg trygghet for at du får tilbake det tingene dine er verdt.

Lav egenandel

Egenandelen er på kun kr 3000.-

Er det to eller flere personer i husstanden som har LOfavør Kollektiv hjem bortfaller egenandelen.

Ved typiske uhell dekkes imidlertid kun skader over kr 1000.-

For yrkesaktive medlemmer med fast bostedsadresse utenfor Norden, gjelder forsikringen når disse

midlertidig oppholder seg i Norden. Forsikringssummen er begrenset til kr 300.000.-

NB! Denne forsikringen beholder du livet ut så lenge du opprettholder ditt medlemskap

Forsikringen gjelder ikke NJF og NFL, elevmedlemmer og personer som har valgt å reservere seg

Kode H

på kortet


Kollektiv hjemforsikring

Forsikringen dekker blant annet:

 • Alt innbo og løsøre i hjemmet ditt

 • Bygningsmessige forandringer hvis noen i husstanden blir avhengig av rullestol

 • Tyveri i forbindelse med innbrudd

 • Skader på over 1 000 kroner ved typiske uhell

 • Skader som skyldes vann som trenger inn gjennom utett yttertak

 • Gjenstander som er midlertidig utenfor hjemmet som blir stjålet fra motorvogn, camingvogn eller båt

 • Flyttegodset ditt mot transportskader innen Norden

 • Rettshjelp når sikrede er part i egenskap av privatperson

 • Ansvarsforsikring

Kode H

på kortet


Grunnforsikring

LOfavør Grunnforsikring er ment å være en økonomisk førstehjelp ved dødsfall – i både fritid og

arbeidstid, hele døgnet i hele verden.

Utbetalingen er høyest i de livsperiodene hvor gjeld og forsørgelsesbyrde vanligvis er størst.

Erstatningen utbetales uansett dødsårsak, og vil alltid komme i tillegg til eventuelle andre

livsforsikringer.

Yrkesaktive medlemmer med fast bostedsadresse utenfor Norden har rett til dobbel forsikringssum på

denne forsikringen

Forsikringen dekker blant annet

 • Deg som medlem

 • Ektefelle /samboer og hjemmeboende, ugifte barn under 21 år

 • Dødsfall uansett årsak i fritid og arbeidstid

 • Hele døgnet i hele verden

 • 16 500 kroner per barn under 21 år ved dødsfall

  Denne forsikringen beholder du livet ut så lenge du opprettholder medlemskapet ditt

Kode G

på kortet


Fritidsulykkesforsikring

Forsikringen gir deg som medlem erstatning hvis du blir utsatt for en ulykke i

fritiden.

Forsikringen dekker blant annet

 • Deg som medlem frem til fylte 70 år

 • Ulykkesskader i fritiden som fører til varig medisinsk invaliditet eller død

 • Behandlingsutgifter til lege og tannlege, fysioterapi og lignende etter ulykkesskade som ikke dekkes av trygder eller fra annet hold, med inntil 5% av forsikringssummen

 • Behandling og opphold hos private legevakter og klinikker etter samme satser som ved behandling i offentlig institusjon

Kode F

på kortet


Reiseforsikring (R)

Vi tilbyr deg to typer reiseforsikring, og du velger selv den som passer deg best

Reiseforsikringen dekker deg som medlem, ektefelle/samboer, samt barn under 20 år, uavhengig om

familien reiser samlet eller hver for seg. Felles for begge er at de dekker hele året og at

avbestillingsforsikring er inkludert. I tillegg får du 24 timers nødassistanse over hele verden

Reise med lang varighet

Reiseforsikringen gjelder for reiser med inntill 45 dagers varighet, men du kan velge å utvide den til å

gjelde i inntill 90 eller 180 dager ved lengre utenlandsopphold

Dersom denne forsikringen IKKE er kollektiv, dvs ligger i din medlemskontingent kan du tegne den i

din nærmeste SpareBank 1 bank.

NB! Du vil da ikke få koden på kortet, du får bare et eget reiseforsikringsbevis


Bilforsikring

Bilforsikring

Forsikringen gir deg gode vilkår, lavere egenandel og høyere startbonus enn

det som er vanlig

Toppbonus inntil fire år raskere enn det som er vanlig i markedet

Startbonus på hele 30%

I tillegg unngår du bonustap ved første skade etter kun 3 skadefrie år med

75 prosent bonus

Ønsker du ungdomsgaranti?

Låner du bort bilen til personer under 23 år, er det større sjanse for at uhell kan skje. Derfor økes normalt

egenandelen ved kaskoskader med 6 000 kroner. Ved kjøp av vår ungdomsgaranti for kr 900 pr år, slipper du den

økte egenandelen. Dersom du har brukere av bilen under 23 år, vil forsikringen også koste noe mer


Bilforsikring

Ungdomsavtale – for bileiere under 23 år

Forsikringen gir deg gode vilkår, lavere egenandel og høyere startbonus enn det som er vanlig

Forsikringen er noe dyrere for personer under 23 år grunnet høyere skadestatistikk. Du får

tilbakebetalt dette tillegget med renter hvis du kjører skadefritt i 5 år fra første innbetaling. Du

må ha hatt bilforsikringen hos oss i hele perioden

Toppbonus inntil fire år raskere enn det som er vanlig i markedet

på hele 30%

I tillegg unngår du bonustap ved første skade etter kun 3 skadefrie år med

75 prosent bonus

Toppbonus inntil fire år raskere enn det som er vanlig i markedet

Startbonus på hele 30%

I tillegg unngår du bonustap ved første skade etter kun 3 skadefrie år med

75 prosent bonus


Husforsikring

Vi tilbyr to typer LOfavør Husforsikring, og du velger selv den som passer deg best.

Dersom huset ditt blir totalskadet, bygger vi det opp på nytt uten å trekke fra for elde og

slitasje (fullverdigaranti). I tillegg er du dekket mot insekter, sopp og råte.

Et oppgjør – en kontaktperson – en egenandel

Det er mye enklere å samle hus- og innboforsikringen gjennom LOfavør. Dersom hjemmet ditt blir skadet, slipper du å

fortelle den samme historien til to ulike forsikringsselskaper. Dessuten trekkes du bare en egenandel og får et raskere

og tryggere oppgjør.


Øvrige Forsikringer

Individuelle forsikringer

LOfavør Barneforsikring

 • Det vil helst gå bra, men hva skjer hvis barnet ditt i løpet av oppveksten blir rammet av sykdom, ulykke eller dødsfall? Forsikringen gjelder hele døgnet i hele verden og gir økonomisk trygghet både for barnet og foreldrene. ( pris pr år kr 1609.-)

  LOfavør Ulykkesforsikring

 • LOfavør Ulykkesforsikring kan være en aktuell forsikring for deg og familien, fordi ulykker som skjer i fritiden ikke er dekket av yrkesskadeforsikring. Dette er en rimelig forsikring for hele familien som vil bidra til å begrense økonomiske konsekvenser etter at ulykken har rammet. ( pris pr år kr 440.-)


Øvrige Forsikringer

Individuelle forsikringer

LOfavør Motorsykkelforsikring

Vi tilbyr kasko og minikasko i tillegg til den lovpålagte ansvarsforsikringen. Felles for disse er at de gir deg toppbonus inntil fire år raskere enn det som er vanlig i markedet og hele 30 prosent i startbonus. I tillegg unngår du bonustap ved første skade etter kun 3 skadefrie år med 75 prosent bonus.

LOfavør Campingvogn/tilhenger

Vi tilbyr to typer forsikring: kasko og minikasko

LOfavør Moped og snøscooter

Som eier av kjøretøy er du lovpålagt å ha ansvarsforsikring.

LOfavør Verdisak

Verdisakforsikringen dekker skade på eller tap av kostbare gjenstander i hele verden – også når du er på reise (NB! kun kr 1000.- i egenandel)

NB! Også lav egenandel på alle de nye LOfavør forsikringene - kun kr 3 000.-


Øvrige Forsikringer

Individuelle forsikringer

LOfavør Fritidsbåt

Vi tilbyr deg tre typer båtforsikring, og du velger selv den som passer deg best. De to beste gir deg dagserstatning hvis båtferien blir spolert

Toppkasko – Kasko - Minikasko

LOfavør Fritidshus

Vi tilbyr deg to typer hytteforsikring, Dersom hytta blir totalskadet bygger vi ny uten å trekke fra for elde og slitasje( fullverdigaranti).

Standard

Topp – hvis du velger denne kan du også dekke deg mot insekter, sopp og råte

LOfavør Hunde- og katteforsikring

For firbente familiemedlemmer dekker vi veterinærutgifter ved sykdom eller skade. Du får også erstatning hvis kjæledyret ditt dør, må avlives eller blir borte, og også ved sykdom eller ulykke

NB! Også lav egenandel på alle de nye LOfavør forsikringene - kun kr 3 000


Pensjon

Pensjon

LOfavør pensjon er trygg pensjonssparing for deg som er LO-medlem. Du sparer

til pensjon med skattefradrag og får samtidig forsikret sparingen ved uførhet

Nå kan du spare fra 300 kroner i måneden

med skattefradrag, og samtidig fåforsikret sparingen

ved arbeidsuførhet.

Medlemsfordeler for deg

- Betalingsfritak:Ved langvarig arbeidsuførhet vil SpareBank1 overta

ansvaret for din sparing inntil du blir frisk, om nødvendig frem til

pensjonsalder

- Ved langvarig arbeidsuførhet vil det månedlige sparebeløpet

økes med 3% årlig ( ikke over kr 15.000.-)

- Forsikringen krever ingen helseerklæring

- Samme pris på forsikringen, uavhengig av alder og kjønn

Visste du at..

Dersom du er kvinne, er risikoen for å bli ufør før du fyller 65 hele 40%


Bank

Alle SpareBank 1 sin banker og filialer tilbyr rådgivning og de til enhver tid beste

produktene til deg som LO medlem

LOfavør Medlemslån

- Lån til Bolig

- Hvis takst kreves av banken, refunderes taksthonoraret når lånet utbetales

- Flyttes lånet til SpareBank 1, eller det tas opp nytt lån, dekker banken omkostningene

inntil kr 1500.-

LOfavør Konfliktlån

- Ved lovlig konflikt kan du søke om:

- Betalingsutsettelse

- Konfliktlån

LOfavør Forskudd på lønnsgaranti (lån)

- Din lokale SpareBank 1- bank kan forskuttere eventuell utbetaling fra Lønnsgarantiforndet til ordinær boliglånsrente (For å få en lønnsgaranti fra SB1 må du først kontakte din fagforening og du må ha kundeforhold opprettet hos SB1)

LOfavør Brukskonto og Sparekonto

Særskilte fordeler eller rabatter som kan variere mellom bankene


Nyhet! Advokatforsikring

Det hjelper ikke å ha rett, uten å få rett. Nå kan du som medlem av et forbund i LO tegne en frivillig

Advokatforsikring

Velger du advokatforsikring gjennom LOfavør får du din egen advokat til private forhold. Det er nyttig for både

å unngå  problemer og ha en sterk støttespiller hvis det oppstår en konflikt.

Medlemsfordel

15 timer rådgivning fra advokat pr år

Dekning for juridiske kostnader opp til 2 mill hvis saken må løses i rettssystemet

Tilgang til nærmere 100 ulike juridiske dokumenter og skjemaer

Dekning av egne og eventuelt idømte saksomkostninger

Forsikringen gjelder for husstanden, dvs medlemmer, medlemmets ektefelle/samboer og hjemmeboende barn under 20 år.

Der det er tvist i husstanden gjelder forsikringen for den som har medlemskap i LO og er med i forsikringsordningen.

LOfavør pris:

110,- kr mnd


Advokatbistand

Advokatbistand

Raskere, rimeligere, mer tilgjengelig

Trenger du advokatbistand, har Legalis lang erfaring og er spesialister innen de fleste rettsområder

man støter på som privatperson, enten det er familie og arv, fast eiendom, forbrukerrett, kontrakter

m.v.

Medlemsfordeler for deg

 • Reduserte priser på all juridisk bistand*

 • 20% rabatt på alle juridiske kontrakter hos LOfavør

 • Enkelte spørsmål og anbefalinger av videre prosess er

  gratis

  Vi legger vekt på å bistå deg raskt og effektivt via internett, LOfavør medlemstelefon. Om nødvendig

  også gjennom videre korrespondanse, møtevirksomhet, forhandlinger og føring av saker for retten

  * Advokatfirmaet Legalis ligger i utgangspunktet ca 30% under gjennomsnittlig timepris for advokater


Feriereiser

Feriereiser

Ditt reisebyrå gjennom 70 år! – Bestill din reise hos LOfavør Feriereiser, og få rabatt på

reisen!

Medlemsfordeler for deg

Vi hjelper deg med reiseplanleggingen, og gir deg som medlem av et LO – forbund

5% rabatt på en rekke charteroperatører, cruice og båtreiser, feriehus osv

Nyhet!

Nå kan du også bestille charterreiser med 5% LO-rabatt, samt ”fly og hotell – pakk selv”

til konkurransedyktige priser på www.lofavor.no/feriereiser


Billån

Billån

Nå kan du få lån til bil, MC, caravan og båt med inntil 100% finansiering! Med lån

fra SpareBank 1 Finans får du rask behandling og blant markedets beste

betingelser.

Medlemsfordeler for deg:

- Billigere lån

Lavere etableringskostnader, lavere termingebyr samt en konkurransedyktig rente

- Frihet

MedLOfavør Billån er det selve objektet som er panteobjektet. Det betyr at du slipper å

stille sikkerhet for eksempel i boligen din, noe som gir deg større frihet i fremtiden

- LOfavør Kaskofritt Billån

Skal du finansiere bil under Kr 100.000 er det mulig å søke om kaskofritt billån

- Lån med betalingsforsikring

SpareBank 1 Finans tilbyr betalingsforsikring på alle sine lån

Gå inn på www.lofavor.no

– meny ” billån”


Billån

Billån

På Egne Hjul

Med LOfavør På Egne Hjul får du et produkt rettet mot deg som ungdom, og med

fokus på sikkerhet.

På Egne Hjul: Et eget ungdomskonsept

 • Du kan låne kr 30 000.- - kr 100 000.-

 • Lavere behandlingsgebyr, lavere termingebyr samt en konkurransedyktig rente

 • Nedbetalingstid max 5 år

 • Kun 10% i egenkapital

 • Kun krav om ansvarsforsikring og betalingsforsikring

Gå inn på

www.lofavor.no

– meny ” billån”


Strøm

Strøm

LOfavør TOPP 5 – GARANTI – En av landets beste strømavtaler!

For å gi deg trygghet i et marked med nærmere 100 leverandører med ulike priser, tilbyr

NorgesEnergi en reell og definert prisgaranti som sikrer deg en av markedets beste

strømpriser.

Medlemsfordeler for deg

Garantien gir deg årlig trygghet for en konkurransedyktig strømpris

Garantien regnes fra nyttår til nyttår for å sikre deg en god pris over tid.

(Du får fullt utbytte av garantien ved å være kunde et helt kalenderår)

Din kraftpris vil heretter på årlig basis være en av de 5 rimeligste målt mot en representativ liste over

Konkurrentene ( listen dekker 4 av 5 av landets husstander)

Kutt strømutgiftene med SPAREPAKKEN les mer på www.lofavor.no– strøm

SPAREPAKKEN koster kun 1 krone pr dag og inngår som en standard del av garantiproduktet. Dersom du ikke ønsker fordelene i

SPAREPAKKEN kan du velge bort dette etter bestilling.


Kredittkort

Kredittkort

Trygghet og fleksibilitet i hverdagen. Det handler ikke om å bruke penger du ikke

har - det handler om å fordele utgifter på en måte som er praktisk for deg og din

økonomi.

LOfavør Mastercard har mange praktiske fordeler. Har du f.eks. tenkt over at:

… LOfavør MasterCard kan være lurt å bruke på utenlandsreiser? Ingen vil ha tilgang til brukskontoen din, og du slipper å miste/bli fråstjålet store kontantbeløp eller å få reisekontoen tømt.

… hoteller og bilutleiefirmaer ofte reserverer et beløp i en kort periode som garanti for betalingen? Ved å benytte LOfavør MasterCard når du betaler, unngår du at penger blir bundet opp på din brukskonto.

… kredittkort er det tryggeste betalingsmiddelet ved netthandel? Du får tilsendt faktura i etterkant og kan kontrollere varene før du betaler regningene, samtidig som du er sikret at ingen får tilgang til din konto.

… betaling med LOfavør MasterCard kan gi deg en ekstra sikkerhet ved at kortselskapet kan hjelpe deg med å få pengene refundert, dersom leverandører av varen eller tjenesten går konkurs?

For mer informasjon om LOfavør MasterCard, se www.lofavor.no/kredittkort


Hotell

Hotell

Rica Hotels vil tilby deg ”Det Gode Vertskap” på alle sine hoteller i Norge

og Sverige

Tilbudet gjelder fra fredag til mandag hele året ved ledig kapasitet.

Overnattingen må forhåndsbestilles for å få medlemsfordelen.

Medlemsfordeler for deg i Norge

 • Dobbeltrom kr 995.- pr rom pr natt inkl frokost

 • Enkeltrom kr 830.- pr rom pr natt inkl frokost

 • Ekstraseng kr 145.- pr rom pr natt inkl frokost

  Medlemsfordeler for deg i Sverige*

 • Dobbeltrom kr 1 095.- pr rom pr natt inkl frokost

 • Enkeltrom kr 895.- pr rom pr natt inkl frokost

 • Ekstraseng kr 145.- pr rom pr natt inkl frokost

  * Alle prisene er i SEK og inkl mva

  Tilbudet gjelder på standardrom


Hotell

Hotell

Coice Hotels Scandinavia Nordens største hotellkjede!

Du får 20% rabatt på alle norske Choice–hotell

Medlemsfordeler for deg

 • 20% rabatt på alle kjedens hoteller i Norge

 • 10% rabatt på alle kjedens hoteller i Sverige, Danmark og Baltikum

  Tilbudet gjelder hele uken på forespørsel.

  Oppgi at du er medlem av et LO- forbund når du bestiller.

  NB! Overnattingen må forhåndsbestilles for å få medlemsfordelen. Gå inn via

  www.lofavor.no


Eiendomsmegling

Eiendomsmegling

EiendomsMegler 1 er landets ledende meglerkjede med kontorer over

hele landet. Slik sørger de for å alltid ha dyktige meglere med god

lokalkunnskap i det området hvor du ønsker å selge bolig

Medlemsfordeler for deg

 • Kr 2000.- i rabatt ved salg av bolig*

 • En gratis rådgivningstime hos megler, uavhengig av om du skal selge eller ikke

 • * * Rabatten er inkludert mva. medlemskortet må fremvises før kontraktsinngåelse


Telefoni og bredbånd

Telefoni og bredbånd

Fast telefoni/bredbåndstelefoni*

- 10 % til 15% rabatt på trafikk

 • Gratis superlørdag (du betaler kun startprisen)

  * Gjelder basisabonnement

  Mobiltelefon

 • 30 min gratis ekstra ringetid pr. mnd. Gjelder alle fakturabaserte abonnement fra Telenor, utenom Djuice, Superkontroll, SuperSim og SurfPrat Tjenesten er aktiv i 2 år, og må deretter aktiveres igjen

  Du kan tilegne deg rabatten ved å sende en SMS med ” bestill LO ” til 2000

  Bredbånd

 • Fri etablering med Gjør Det Selv-pakke

 • 10-15% rabatt på Bredbånd Medium og Premium

  Registrer deg for rabatt påwww.lofavor.no

  NB! Rabattavtalene kan ikke kombineres med andre rabattavtaler


Leiebil

Hos Hertz får du gode rabatter i både inn- og utland! I tillegg tilbys alle som er medlem av

et LO- forbund gratis medlemskap i Hertz #1 Gold Club – bransjens beste

servicekonsept.

Hertz har biler som dekker ethvert behov både for kort- og langtidsleie.

Medlemsfordeler for deg

 • 10% rabatt på forhåndsbetalte leier (World on Wheels)*

 • Inntil 15% rabatt på ikke forhåndsbetalte leier i hele verden

 • Inntil 20% rabatt på weekend- og kampanjepriser i Norge

  * Rabatten gjelder kun ved bestilling på internett


ad