v znam informac v organiza n komunikaci n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Význam informací v organizační komunikaci PowerPoint Presentation
Download Presentation
Význam informací v organizační komunikaci

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Význam informací v organizační komunikaci - PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on

Význam informací v organizační komunikaci. PhDr.Iveta Šimberová, Ph.D. Cíle. Popsat charakter a význam informace Vysvětlit, proč je třeba informace řídit Identifikovat různé typy informací Vysvětlit rozdíl mezi kvantitativní a kvalitativní informací Popsat znaky dobré informace. Informace.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Význam informací v organizační komunikaci' - avari


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Cíle
 • Popsat charakter a význam informace
 • Vysvětlit, proč je třeba informace řídit
 • Identifikovat různé typy informací
 • Vysvětlit rozdíl mezi kvantitativní a kvalitativní informací
 • Popsat znaky dobré informace
informace
Informace
 • Informace představují cokoli nehmotného, co je pro člověka smysluplné a užitečné.
co n s motivuje m t informace
Co nás motivuje mít informace?
 • Touha správně fungovat a plnit si povinnosti;
 • Orientovat se v prostředí, ve kterém žijeme a pracujeme;
kdo pou v informace
Kdo používá informace ?
 • Všichni lidé;
 • V podniku, jak manažer, tak zaměstnanec;
 • Mimo podnik, jak zákazník, tak dodavatel, odběratel, vláda, společnost;
jak informace pot ebuj extern u ivatel
Jaké informace potřebují externí uživatelé?
 • Zákazníci- informace o výrobcích, službách atd.
 • Dodavatelé- informace o požadavcích odběratelů, o platební morálce a schopnosti, apod.
 • Vlastníci- informace o výkonnosti podniku a jeho efektivitě, struktuře pasiv a aktiv, strategických cílech apod.
 • Vláda- informace pro určování daňových příjmů, sledování vývoje zaměstnanosti, struktury obyvatelstva apod.
 • Společnost- informace o aktivitách širokého spektra různých ziskových i neziskových organizací apod.
slide7
Rostoucí potřeby všech skupin se promítají i do jejich potřeby informací.

Proto identifikování a pochopení těchto potřeb je klíčové pro efektivní komunikaci!

informace a pot eba jejich zen
Informace a potřeba jejich řízení

Informace jsou důležité!

Informací je mnoho!

Jejich získávání je drahá a často i časově náročná záležitost!

Problémy nastávají když je nemáme nebo, naopak, když je jich nadbytek!

informace jako dal ze zdroj
Informace jako další ze zdrojů

Pro úspěch podniku (organizace) je nezbytné mít i tento zdroj pod kontrolou!

typy informac
Typy informací

Informace lze třídit podle různých

hledisek, například podle:

 • okamžiku nebo četnosti jejich potřeby;
 • stupně požadovaného formátu;
 • jejich zdrojů;
 • metod komunikace; rozsahu jejich měřitelnosti.
1 na asov n a etnost informac
1. Načasování a četnost informací

Některé informace je třeba často aktualizovat a mít je trvale k dispozici.

Jiné jsou potřeba pouze čas od času. A jsou i takové, které potřebujeme pouze jednou za život.

Informace se mohou týkat minulosti, současnosti i budoucnosti.

2 form ln a neform ln informace
2.Formální a neformální informace
 • Neformální informace lze získat různými způsoby (telefonicky, na základě konverzace při obědě, poslechem zpráv, přečtením novin atd.
 • Formální informace jsou vždy nějakým způsobem zaznamenávány.
3 informa n zdroje
3. Informační zdroje
 • Interní informace jsou shromažďovány z vnitřních informačních zdrojů dané organizace (podniku).
 • Externí informace pocházejí z vnějších informačních zdrojů dané organizace (podniku).
4 p enos informac
4. Přenos informací

Volba vhodného prostředku pro přenos informací závisí na řadě faktorů:

 • Náklady na přenos;
 • Požadovaná rychlost přenosu informací;
 • Požadovaná spolehlivost přenosu informací;
 • Charakter informací (například důvěrnost nebo potřeba utajení);
 • Charakter příjemce informací (interní nebo externí příjemce);
 • Rozsah přenosů (například počet příjemců);
 • Význam potřeby zpětné vazby od příjemce;
5 kvantitativn a kvalitativn informace
5. Kvantitativní a kvalitativní informace
 • Kvantitativní informace může být měřena a vyjádřena pomocí číselných údajů.
 • Kvalitativní informace jsou takové, které nelze vyjádřit pomocí číselných údajů. Velmi často jsou odrazem určitých pocitů nebo názorů.
sedm nejd le it j ch vlastnost informac
Sedm nejdůležitějších vlastností informací:

Relevance

 • Charakter informace by měl odpovídat charakteru jejího užití.

Správnost

 • Informace by měla být pravdivá a spolehlivá.

Včasnost

 • Informace musíme poskytovat v pravý čas, tj. v době jejich potřeby.

Aktuálnost

 • Informace by měly odrážet co nejlépe aktuální skutečnost.
slide17
Úplnost
 • Je třeba mít k dispozici veškeré požadované informace, a ne pouze některé z nich.

Přiměřenost

 • Informace by měly být přiměřeně podrobné. Přílišná podrobnost zatěžuje a ztěžuje přehled. Také příliš „hrubé“ informace mohou poskytnout malý užitek.

Nákladová přiměřenost

 • Pokud získání požadované informace vyžaduje nepřiměřeně dlouhou dobu nebo nadměrné náklady vzhledem k užitku, který poskytuje, nelze ji považovat za nákladově přiměřenou.
z v r
Závěr

Kontrolní otázky:

K čemu potřebují vedoucí týmů informace?

Proč musí být informace důsledně řízeny?

Uveďte aspoň pět hledisek pro třídění informací,

Jaký je rozdíl mezi formálními a neformálními

informacemi?

Uveďte sedm faktorů, které ovlivňují způsob přenossu

informací.

Uveďte sedm typických vlastností „dobré“ informace.