Sijoittuneet - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sijoittuneet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sijoittuneet

play fullscreen
1 / 39
Sijoittuneet
118 Views
Download Presentation
avari
Download Presentation

Sijoittuneet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Sijoittuneet AMK-opiskelijat Pirkanmaalla 2010 Lähde: Tilastokeskus www.pirkanmaanennakointipalvelu.fi

 2. Pirkanmaalla AMK-tutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2010 lopussa Tarkastelussa on 2008- 2010 suoritetut tutkinnot yhteenlaskettuna. Sijoittumista katsotaan vuoden 2010 lopussa. Tutkintotiedot perustuvat Tutkintorekisteriin ja Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastoon. Muuttujina ovat tutkinnon suoritusvuosi, koulutuksen sijaintimaakunta (Pirkanmaa), tutkinnot (6nro-taso) ja pääasiallinen toiminta (4-taso ammattikoodi). Aineistoa ei saatavilla oppilaitostasolla. Tutkinto on suoritettu Pirkanmaalla, mutta sijoittuminen ei kerro henkilön työskentelypaikkaa maantieteellisesti . ”Työllistävimmät ammatit” –lista kertoo tyypillisimpiin ammatteihin työllistyneiden lukumäärän. Mikäli lukumäärää ei ole mainittu, on se alle 10 henkeä. Ammattikoodina käytetty v. 2010 ammattiluokitusta. Lähde: Tilastokeskus www.pirkanmaanennakointipalvelu.fi

 3. Opetushallinnon koulutusluokitus 2002 Tutkintojako: • 0 Yleissivistävä koulutus • 1 Humanistinen ja kasvatusala • 2 Kulttuuriala • 3 Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala • 4 Luonnontieteiden ala • 5 Tekniikan ja liikenteen ala • 6 Luonnonvara- ja ympäristöala • 7 Sosiaali-. Terveys- ja liikunta-ala • 8 Matkailu-, ravitsemus- ja talousala • 9 Muu koulutus Lähde: Tilastokeskus www.pirkanmaanennakointipalvelu.fi Lähde: Tilastokeskus www.pirkanmaanennakointipalvelu.fi

 4. Opetushallinnon koulutusluokitus 2002 • 0 Yleissivistävä koulutus • 1 Humanistinen ja kasvatusala • 2 Kulttuuriala • 3 Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala • 4 Luonnontieteiden ala • 5 Tekniikan ja liikenteen ala • 6 Luonnonvara- ja ympäristöala • 7 Sosiaali-. Terveys- ja liikunta-ala • 8 Matkailu-, ravitsemus- ja talousala • 9 Muu koulutus Lähde: Tilastokeskus www.pirkanmaanennakointipalvelu.fi Lähde: Tilastokeskus www.pirkanmaanennakointipalvelu.fi

 5. Musiikkipedagogi sekä pop- ja jazzmusiikin opettajan AMK-tutkinnon vuosina 2008-2010suorittaneet Pirkanmaalla– työmarkkinatilanne vuoden 2010 lopussa Tutkinnon suoritti 37henkilöä Työssä 81 % Työllistävimmät ammatit: Opinto-ohjaajat ja muut opetuksen erityisasiantuntijat Muut taideaineiden opettajat Taiteilijat Työttömänä 5 % Muussa toiminnassa 5 % Opiskelemassa 5 % Varusmies- tai siviilipalveluksessa 3 % Lähde: Tilastokeskus www.pirkanmaanennakointipalvelu.fi

 6. Muusikko sekä pop- ja jazzmuusikon AMK-tutkinnon vuosina 2008-2010suorittaneet Pirkanmaalla– työmarkkinatilanne vuoden 2010 lopussa Tutkinnon suoritti 27henkilöä Työssä 85 % Työllistävimmät ammatit: Taiteilijat Opinto-ohjaajat ja muut opetuksen erityisasiantuntijat Muut musiikin opettajat Työttömänä 7 % Muussa toiminnassa 0 % Opiskelemassa 7 % Varusmies- tai siviilipalveluksessa 0 % Lähde: Tilastokeskus www.pirkanmaanennakointipalvelu.fi

 7. Kuvataiteilijan AMK-tutkinnon vuosina 2008-2010suorittaneet Pirkanmaalla– työmarkkinatilanne vuoden 2010 lopussa Tutkinnon suoritti 69 henkilöä Työssä 49 % Työllistävimmät ammatit: Kuvataitelijat, Tuntematon ammatti Työttömänä 26 % Muussa toiminnassa 12 % Opiskelemassa 13 % Varusmies- tai siviilipalveluksessa 0 % Lähde: Tilastokeskus www.pirkanmaanennakointipalvelu.fi

 8. Medianomin AMK-tutkinnon vuosina 2008-2010suorittaneet Pirkanmaalla– työmarkkinatilanne vuoden 2010 lopussa Tutkinnon suoritti 305 henkilöä Työssä 74 % Työllistävimmät ammatit: Teleliikenne- sekä radio- ja tv-teknikot (32) Graafiset ja multimediasuunnittelijat (21) Taiteilijat (17) Muut taide- ja kulttuurialan asiantuntijat (15) Toimittajat (14) Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat (12) Tieto- ja viestintäteknol. erityisasiantuntijat (12) Myyjät (12) Työttömänä 14 % Muussa toiminnassa 3 % Opiskelemassa 10 % Varusmies- tai siviilipalveluksessa 0 % Lähde: Tilastokeskus www.pirkanmaanennakointipalvelu.fi

 9. Opetushallinnon koulutusluokitus 2002 • 0 Yleissivistävä koulutus • 1 Humanistinen ja kasvatusala • 2 Kulttuuriala • 3 Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala • 4 Luonnontieteiden ala • 5 Tekniikan ja liikenteen ala • 6 Luonnonvara- ja ympäristöala • 7 Sosiaali-. Terveys- ja liikunta-ala • 8 Matkailu-, ravitsemus- ja talousala • 9 Muu koulutus Lähde: Tilastokeskus www.pirkanmaanennakointipalvelu.fi

 10. Tradenomin (talous, hallinto ja markkinointi) AMK-tutkinnon vuosina 2008-2010suorittaneet Pirkanmaalla– työmarkkinatilanne vuoden 2010 lopussa Tutkinnon suoritti 949henkilöä Työssä 84 % Työllistävimmät ammatit: toimistotyöntekijät (100) kirjanpidon ja laskentatoimen asiantuntijat (90) myyjät (76) pankki- ym. toimihenkilöt (71) Työttömänä 6 % Muussa toiminnassa 3 % Opiskelemassa 6 % Varusmies- tai siviilipalveluksessa 0 % Lähde: Tilastokeskus www.pirkanmaanennakointipalvelu.fi

 11. Opetushallinnon koulutusluokitus 2002 • 0 Yleissivistävä koulutus • 1 Humanistinen ja kasvatusala • 2 Kulttuuriala • 3 Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala • 4 Luonnontieteiden ala • 5 Tekniikan ja liikenteen ala • 6 Luonnonvara- ja ympäristöala • 7 Sosiaali-. Terveys- ja liikunta-ala • 8 Matkailu-, ravitsemus- ja talousala • 9 Muu koulutus Lähde: Tilastokeskus www.pirkanmaanennakointipalvelu.fi

 12. Tradenomin (tietojenkäsittely) AMK-tutkinnon vuosina 2008-2010suorittaneet Pirkanmaalla– työmarkkinatilanne vuoden 2010 lopussa Tutkinnon suoritti 246henkilöä Työssä 82 % Työllistävimmät ammatit: Tieto- ja viestintäteknologian erityisasiantuntijat (68) Informaatio- ja tietoliikenneteknologia (35) Työttömänä 8 % Muussa toiminnassa 2 % Opiskelemassa 8 % Varusmies- tai siviilipalveluksessa 0 % Lähde: Tilastokeskus www.pirkanmaanennakointipalvelu.fi

 13. Opetushallinnon koulutusluokitus 2002 • 0 Yleissivistävä koulutus • 1 Humanistinen ja kasvatusala • 2 Kulttuuriala • 3 Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala • 4 Luonnontieteiden ala • 5 Tekniikan ja liikenteen ala • 6 Luonnonvara- ja ympäristöala • 7 Sosiaali-. Terveys- ja liikunta-ala • 8 Matkailu-, ravitsemus- ja talousala • 9 Muu koulutus Lähde: Tilastokeskus www.pirkanmaanennakointipalvelu.fi

 14. Insinöörin, (rakennustekniikka ja yhdyskuntatekniikka) AMK-tutkinnon vuosina 2008-2010suorittaneet Pirkanmaalla– työmarkkinatilanne vuoden 2010 lopussa Tutkinnon suoritti 275henkilöä Työssä 94 % Työllistävimmät ammatit: Maa- ja vesirakentamisen erityisasiantuntijat (55) Muut fysiikan, kemian ja teknisten alojen asiantuntijat (41) Rakennusalan työnjohtajat (34) Talonrakennuksen arkkitehdit (19) Työttömänä 3 % Muussa toiminnassa 0 % Opiskelemassa 2 % Varusmies- tai siviilipalveluksessa 0 % Lähde: Tilastokeskus www.pirkanmaanennakointipalvelu.fi

 15. Insinöörin, (konetekniikka) AMK-tutkinnon vuosina 2008-2010suorittaneet Pirkanmaalla– työmarkkinatilanne vuoden 2010 lopussa Tutkinnon suoritti 319 henkilöä Työssä 84 % Työllistävimmät ammatit: Konetekniikan erityisasiantuntijat (82) Konetekniikan asiantuntijat (52) Ammatillisen koulutuksen opettajat (16) Työttömänä 8 % Muussa toiminnassa 1 % Opiskelemassa 7 % Varusmies- tai siviilipalveluksessa 0 % Lähde: Tilastokeskus www.pirkanmaanennakointipalvelu.fi

 16. Insinöörin, (sähkötekniikka) AMK-tutkinnon vuosina 2008-2010suorittaneet Pirkanmaalla– työmarkkinatilanne vuoden 2010 lopussa Tutkinnon suoritti 171henkilöä Työssä 85 % Työllistävimmät ammatit: Sähkötekniikan erityisasiantuntijat (44) Sähkölaitteiden asentajat ja korjaajat (13) Sähkötekniikan asiantuntijat (11) Työttömänä 6 % Muussa toiminnassa 1 % Opiskelemassa 8 % Varusmies- tai siviilipalveluksessa1 % Lähde: Tilastokeskus www.pirkanmaanennakointipalvelu.fi

 17. Insinöörin, (kemia) AMK-tutkinnon vuosina 2008-2010 suorittaneet Pirkanmaalla– työmarkkinatilanne vuoden 2010 lopussa Tutkinnon suoritti 77 henkilöä Työssä 69 % Työllistävimmät ammatit: Kemianteollisuuden ja valokuvatuotteiden valmistuksen prosessityöntekijät Kemian prosessitekniikan asiantuntijat Paperimassan sekä paperin ja kartongin valmistuksen prosessityöntekijät Työttömänä 18 % Muussa toiminnassa 1 % Opiskelemassa 12 % Varusmies- tai siviilipalveluksessa 0 % Lähde: Tilastokeskus www.pirkanmaanennakointipalvelu.fi

 18. Insinöörin, (automaatiotekniikka) AMK-tutkinnon vuosina 2008-2010 suorittaneet Pirkanmaalla– työmarkkinatilanne vuoden 2010 lopussa Tutkinnon suoritti 101 henkilöä Työssä 47 % Työllistävimmät ammatit: Konetekniikan erityisasiantuntijat (10) Elektroniikan asiantuntijat (10) Sähkötekniikan erityisasiantuntijat Konetekniikan asiantuntijat Työttömänä 18 % Muussa toiminnassa 21 % Opiskelemassa 14 % Varusmies- tai siviilipalveluksessa 0 % Lähde: Tilastokeskus www.pirkanmaanennakointipalvelu.fi

 19. Insinöörin, (tietotekniikka) AMK-tutkinnon vuosina 2008-2010 suorittaneet Pirkanmaalla– työmarkkinatilanne vuoden 2010 lopussa Tutkinnon suoritti 176henkilöä Työssä 78 % Työllistävimmät ammatit: Tieto- ja viestintäteknologian erityisasiantuntijat (34) Informaatio- ja tietoliikenneteknologian teknikot sekä käyttäjätukihenkilöt (13) Työttömänä 11 % Muussa toiminnassa 0 % Opiskelemassa 9 % Varusmies- tai siviilipalveluksessa2 % Lähde: Tilastokeskus www.pirkanmaanennakointipalvelu.fi

 20. Insinöörin, (prosessitekniikka) AMK-tutkinnon vuosina 2008-2010 suorittaneet Pirkanmaalla– työmarkkinatilanne vuoden 2010 lopussa Tutkinnon suoritti 69henkilöä Työssä 62 % Työllistävimmät ammatit: Paperimassan sekä paperin ja kartongin valmistuksen prosessityöntekijät (10) Kemian prosessitekniikan asiantuntijat Konetekniikan erityisasiantuntijat Työttömänä 14 % Muussa toiminnassa 0 % Opiskelemassa 22 % Varusmies- tai siviilipalveluksessa 1 % Lähde: Tilastokeskus www.pirkanmaanennakointipalvelu.fi

 21. Insinöörin, (tekstiili- ja vaatetustekniikka) AMK-tutkinnon vuosina 2008-2010 suorittaneet Pirkanmaalla– työmarkkinatilanne vuoden 2010 lopussa Tutkinnon suoritti 57 henkilöä Työssä 72 % Työllistävimmät ammatit: Myyjät Muut tekniikan erityisasiantuntijat Myymäläesimiehet Kutoma- ja neulekoneiden hoitajat Muut tekstiili-, turkis- ja nahkatuoteteollisuuden prosessityöntekijät Työttömänä 7 % Muussa toiminnassa 7 % Opiskelemassa 14 % Varusmies- tai siviilipalveluksessa 0 % Lähde: Tilastokeskus www.pirkanmaanennakointipalvelu.fi

 22. Insinöörin, (kuljetustekniikka) AMK-tutkinnon vuosina 2008-2010 suorittaneet Pirkanmaalla– työmarkkinatilanne vuoden 2010 lopussa Tutkinnon suoritti 90henkilöä Työssä 87 % Työllistävimmät ammatit: Konetekniikan asiantuntijat (30) Konetekniikan erityisasiantuntijat Muut fysiikan, kemian ja teknisten alojen asiantuntijat Ammatillisen koulutuksen opettajat Työttömänä 7 % Muussa toiminnassa 1 % Opiskelemassa 4 % Varusmies- tai siviilipalveluksessa 1 % Lähde: Tilastokeskus www.pirkanmaanennakointipalvelu.fi

 23. Insinöörin, (tuotantotalous) AMK-tutkinnon vuosina 2008-2010 suorittaneet Pirkanmaalla– työmarkkinatilanne vuoden 2010 lopussa Tutkinnon suoritti 138henkilöä Työssä 87 % Työllistävimmät ammatit: Myyntiedustajat (12) Teollisen valmistuksen ja tuotantotekniikan erityisasiantuntijat Konetekniikan erityisasiantuntijat Muut tekniikan erityisasiantuntijat Työttömänä 7 % Muussa toiminnassa 4 % Opiskelemassa 2 % Varusmies- tai siviilipalveluksessa 0 % Lähde: Tilastokeskus www.pirkanmaanennakointipalvelu.fi

 24. Insinöörin, (ympäristötekniikka) AMK-tutkinnon vuosina 2008-2010 suorittaneet Pirkanmaalla– työmarkkinatilanne vuoden 2010 lopussa Tutkinnon suoritti 66 henkilöä Työssä 47 % Työllistävimmät ammatit: Toimisto- ja laitossiivoojat Myyjät Muut fysiikan, kemian ja teknisten alojen asiantuntijat Työttömänä 18 % Muussa toiminnassa 21 % Opiskelemassa 14 % Varusmies- tai siviilipalveluksessa 0 % Lähde: Tilastokeskus www.pirkanmaanennakointipalvelu.fi

 25. Insinöörin, (metsätalous) AMK-tutkinnon vuosina 2008-2010 suorittaneet Pirkanmaalla– työmarkkinatilanne vuoden 2010 lopussa Tutkinnon suoritti 72 henkilöä Työssä 81 % Työllistävimmät ammatit: Maa-, metsä- ja kalatalouden erityisasiantuntijat (17) Metsätalousteknikot Sisäänostajat Työttömänä 14 % Muussa toiminnassa 1 % Opiskelemassa 4 % Varusmies- tai siviilipalveluksessa 0 % Lähde: Tilastokeskus www.pirkanmaanennakointipalvelu.fi

 26. Opetushallinnon koulutusluokitus 2002 • 0 Yleissivistävä koulutus • 1 Humanistinen ja kasvatusala • 2 Kulttuuriala • 3 Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala • 4 Luonnontieteiden ala • 5 Tekniikan ja liikenteen ala • 6 Luonnonvara- ja ympäristöala • 7 Sosiaali-. Terveys- ja liikunta-ala • 8 Matkailu-, ravitsemus- ja talousala • 9 Muu koulutus Lähde: Tilastokeskus www.pirkanmaanennakointipalvelu.fi Lähde: Tilastokeskus www.pirkanmaanennakointipalvelu.fi

 27. Sosionomin, (sosiaaliala) AMK-tutkinnon vuosina 2008-2010 suorittaneet Pirkanmaalla– työmarkkinatilanne vuoden 2010 lopussa Tutkinnon suoritti 202 henkilöä Työssä 82 % Työllistävimmät ammatit: Sosiaalialan ohjaajat ja neuvojat ym. (52) Lastentarhanopettajat (31) Lähihoitajat (17) Sosiaalityön erityisasiantuntijat (15) Sosiaalietuuksien käsittelijät (15) Työttömänä 7 % Muussa toiminnassa 4 % Opiskelemassa 7 % Varusmies- tai siviilipalveluksessa 0 % Lähde: Tilastokeskus www.pirkanmaanennakointipalvelu.fi

 28. Sairaanhoitajan AMK-tutkinnon vuosina 2008-2010 suorittaneet Pirkanmaalla– työmarkkinatilanne vuoden 2010 lopussa Tutkinnon suoritti 555 henkilöä Työssä 88 % Työllistävimmät ammatit: Sairaanhoitajat (430) Lähihoitajat (22) Sairaankuljetuksen ensihoitajat (10) Sosiaalialan ohjaajat ja neuvojat ym. Työttömänä 1 % Muussa toiminnassa 3 % Opiskelemassa 7 % Varusmies- tai siviilipalveluksessa 0 % Lähde: Tilastokeskus www.pirkanmaanennakointipalvelu.fi

 29. Terveydenhoitajan AMK-tutkinnon vuosina 2008-2010 suorittaneet Pirkanmaalla– työmarkkinatilanne vuoden 2010 lopussa Tutkinnon suoritti 127henkilöä • Työssä • 82 % • Työllistävimmät ammatit: • Sairaanhoitajat (96) • Kätilöt Työttömänä 2 % Muussa toiminnassa 5 % Opiskelemassa 10 % Varusmies- tai siviilipalveluksessa 0 % Lähde: Tilastokeskus www.pirkanmaanennakointipalvelu.fi

 30. Kätilön AMK-tutkinnon vuosina 2008-2010 suorittaneet Pirkanmaalla– työmarkkinatilanne vuoden 2010 lopussa Tutkinnon suoritti 92 henkilöä • Työssä • 85 % • Työllistävimmät ammatit: • Kätilöt (40) • Sairaanhoitajat ym. (10) Työttömänä 0 % Muussa toiminnassa 8 % Opiskelemassa 6 % Varusmies- tai siviilipalveluksessa 0 % Lähde: Tilastokeskus www.pirkanmaanennakointipalvelu.fi

 31. Ensihoitajan AMK-tutkinnon vuosina 2008-2010 suorittaneet Pirkanmaalla– työmarkkinatilanne vuoden 2010 lopussa Tutkinnon suoritti 54 henkilöä Työssä 94 % Työllistävimmät ammatit: Sairaanhoitajat ym. (25) Sairaankuljetuksen ensihoitajat (21) Palomiehet Työttömänä 2 % Muussa toiminnassa 2 % Opiskelemassa 0 % Varusmies- tai siviilipalveluksessa 2 % Lähde: Tilastokeskus www.pirkanmaanennakointipalvelu.fi

 32. Bioanalyytikon ja laboratoriohoitajan AMK-tutkinnon vuosina 2008-2010 suorittaneet Pirkanmaalla– työmarkkinatilanne vuoden 2010 lopussa Tutkinnon suoritti 117 henkilöä • Työssä • 75 % • Työllistävimmät ammatit: • Bioanalyytikot (terveydenhuolto) (73) • Laborantit Työttömänä 9 % Muussa toiminnassa 1 % Opiskelemassa 15 % Varusmies- tai siviilipalveluksessa 1 % Lähde: Tilastokeskus www.pirkanmaanennakointipalvelu.fi

 33. Röntgenhoitajan AMK-tutkinnon vuosina 2008-2010 suorittaneet Pirkanmaalla– työmarkkinatilanne vuoden 2010 lopussa Tutkinnon suoritti 75henkilöä • Työssä • 80 % • Työllistävimmät ammatit: • Lääketieteellisen kuvantamis- ja laitetekniikan asiantuntijat (56) Työttömänä 3 % Muussa toiminnassa 3 % Opiskelemassa 15 % Varusmies- tai siviilipalveluksessa 0 % Lähde: Tilastokeskus www.pirkanmaanennakointipalvelu.fi

 34. Opetushallinnon koulutusluokitus 2002 • 0 Yleissivistävä koulutus • 1 Humanistinen ja kasvatusala • 2 Kulttuuriala • 3 Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala • 4 Luonnontieteiden ala • 5 Tekniikan ja liikenteen ala • 6 Luonnonvara- ja ympäristöala • 7 Sosiaali-. Terveys- ja liikunta-ala • 8 Matkailu-, ravitsemus- ja talousala • 9 Muu koulutus Lähde: Tilastokeskus www.pirkanmaanennakointipalvelu.fi Lähde: Tilastokeskus www.pirkanmaanennakointipalvelu.fi

 35. Restonomin (matkailu) AMK-tutkinnon vuosina 2008-2010 suorittaneet Pirkanmaalla– työmarkkinatilanne vuoden 2010 lopussa Tutkinnon suoritti 105henkilöä Työssä 84 % Työllistävimmät ammatit: Matkatoimistovirkailijat (10) Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät (10) Myyjät (10) Myyntiedustajat Työttömänä 7 % Muussa toiminnassa 5 % Opiskelemassa 5 % Varusmies- tai siviilipalveluksessa 0 % Lähde: Tilastokeskus www.pirkanmaanennakointipalvelu.fi

 36. Restonomin (majoitus- ja ravitsemisala) AMK-tutkinnon vuosina 2008-2010 suorittaneet Pirkanmaalla– työmarkkinatilanne vuoden 2010 lopussa Tutkinnon suoritti 66 henkilöä Työssä 88 % Työllistävimmät ammatit: Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät (20) Tarjoilutyöntekijät (12) Hotellin vastaanottovirkailijat Työttömänä 6 % Muussa toiminnassa 3 % Opiskelemassa 3 % Varusmies- tai siviilipalveluksessa 0 % Lähde: Tilastokeskus www.pirkanmaanennakointipalvelu.fi

 37. Restonomin (liikkeenjohto) AMK-tutkinnon vuosina 2008-2010 suorittaneet Pirkanmaalla– työmarkkinatilanne vuoden 2010 lopussa Tutkinnon suoritti 144 henkilöä Työssä 92 % Työllistävimmät ammatit: Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät (55) Ammatillisen koulutuksen opettajat (14) Siivoustyön esimiehet toimistoissa, hotelleissa ja muissa laitoksissa (10) Työttömänä 3 % Muussa toiminnassa 0 % Opiskelemassa 3 % Varusmies- tai siviilipalveluksessa 1 % Lähde: Tilastokeskus www.pirkanmaanennakointipalvelu.fi

 38. Opetushallinnon koulutusluokitus 2002 • 0 Yleissivistävä koulutus • 1 Humanistinen ja kasvatusala • 2 Kulttuuriala • 3 Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala • 4 Luonnontieteiden ala • 5 Tekniikan ja liikenteen ala • 6 Luonnonvara- ja ympäristöala • 7 Sosiaali-. Terveys- ja liikunta-ala • 8 Matkailu-, ravitsemus- ja talousala • 9 Muu koulutus Lähde: Tilastokeskus www.pirkanmaanennakointipalvelu.fi Lähde: Tilastokeskus www.pirkanmaanennakointipalvelu.fi

 39. Poliisipäällystön AMK-tutkinnon vuosina 2008-2010 suorittaneet Pirkanmaalla– työmarkkinatilanne vuoden 2010 lopussa Tutkinnon suoritti 23 henkilöä Työssä 100 % Työllistävimmät ammatit: Komisariot ja ylikonstaapelit (23) Työttömänä 0 % Muussa toiminnassa 0 % Opiskelemassa 0 % Varusmies- tai siviilipalveluksessa 0 % Lähde: Tilastokeskus www.pirkanmaanennakointipalvelu.fi