Trawienie zwi zk w azotowych w przed o dkach
Download
1 / 14

Trawienie związków azotowych w przedżołądkach - PowerPoint PPT Presentation


 • 196 Views
 • Uploaded on

Trawienie związków azotowych w przedżołądkach. Szybkość uwalniania się amoniaku z różnych pasz w warunkch in vitro. mgr inz. Sybilla Jacqueline Berwid. ĆWICZENIA: Oznaczanie stężenia amoniaku w treści przewodu pokarmowego. Wykonanie krzywej standardowej

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Trawienie związków azotowych w przedżołądkach' - avani


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Trawienie zwi zk w azotowych w przed o dkach

Trawienie związków azotowych w przedżołądkach

Szybkość uwalniania się amoniaku z różnych pasz w warunkch in vitro.

mgr inz. Sybilla Jacqueline Berwid


Wiczenia oznaczanie st enia amoniaku w tre ci przewodu pokarmowego
ĆWICZENIA: Oznaczanie stężenia amoniaku w treści przewodu pokarmowego

 • Wykonanie krzywej standardowej

  • Przygotowanie standardów i ich inkubacja

  • Odczytanie ekstynkcji i wykreślenie krzywej

 • Oznaczenie prób badanych

  • Przygotowanie prób i ich inkubacja

  • Odczytanie ekstynkcji i znalezienie punktów na krzywej

 • Obliczenie stężenia N-NH3 w treści żwacza

  • Wg wzoru obliczamy stężenie w mmol/l

N-NH3 AZOT-AMONIAKALNY


Wykonanie krzywej standardowej
Wykonanie krzywej standardowej

 • Przygotowujemy standardy o zawartości 10,20,30 mg z roztworu siarczanu amonu (NH)4SO4 (o stężeniu azotu 100mg/100ml).Przygotowujemy też próbę ślepą, czyli bez azotu...

 • Dodajemy po 1 ml 10% Na2WO4 , oraz 1n H2SO4.

 • Pobieramy (w 3 powtórzeniach) próby w ilości 0,01ml, i dodajemy po 1,5 ml odczynnika I i II.

 • Po wymieszaniu wstawiamy standardy wraz ze ślepą do łaźni wodnej na 30 min (temp. +38°C)

 • Wykreślamy krzywą standardową, aby wyliczyć wartość 1 jednostki ekstynkcji i stężenie NH3 w próbach badanych


Wykonanie pr b badanch 1
Wykonanie prób badanch 1

 • Inkubacja treści żwacza

  • Przelewamy po 25 ml treści przez filtr i dodajemy związki azotowe:

   • K brak dodatku (próba kontrolna)

   • A 250 mg albuminy (białko osocza)

   • M 250 mg mocznika (NPN)

  • Po wymieszaniu wstawiamy próby wraz z kontrolą do łaźni wodnej na 30 min (temp. +38°C)


Wykonanie pr b badanch 2
Wykonanie prób badanch 2

 • Odbiałczenie prób i uzyskanie supernatantu

  • Do probówek (K,A,M) dodać po 1 ml 10% Na2WO4, 2 ml treści żwacza, 1 ml 1n H2SO4

   • Wymieszać próby

   • Gilzy zrównoważyć na wadze

   • Odwirować (10 min.,4 tys obr/min)

  • Pobrać supernatant w ilości 0,01 ml, dodać kolejno po 1,5ml odczynnika I i II, wymieszać próby i inkubować w łaźni wodnej 30 min

  • Wartości ekstynkcji odczytać przy długości fali 630 nm


Wyliczenie st enia n nh 3 w inkubowanych pr bach tre ci wacza
Wyliczenie stężenia N-NH3 w inkubowanych próbach treści żwacza

 • Odczytać z krzywej wartość ekstynkcji dla określonego standardu, odjąć ślepą i wyliczyć 1 jE

  (standard – ślepa)  mg% standardu

  1 jE X

  X =

  1jE = 0,03-0,04

 • Obliczanie stężenia N-NH3 w treści żwacza

  (średnia z ekstynkcji prób – ślepa) x 1jE = mg N-NH3 /100ml (mg%)

  mg% N-NH3 x 0,71 = mmol N-NH3 /l (mmol/litr)

mg% standardu

różnica jE


Aktywno ruchowa o dka wielokomorowego
Aktywność ruchowa żołądka wielokomorowego

 • Odruchowa regulacja i koordynacja skurczów przedżołądków umożliwia wykonanie skomplikowanych ruchów , w wyniku których pokarm jest mieszany. Może być on skierowany z powrotem do jamy ustnej w celu powtórnego przeżucia bądź do następnych odcinków przewodu pokarmowego.


 • 1) skurcz czepca, jego treść przelewa się do predsionka żwacza

 • 2) skurcz przedsionka żwacza, gęste i cięższe części treści wracają do czepca; lżejsze przechodzą do górnego worka żwacza

 • 3) skurcz górnego worka żwacza, przemieszczenie się gazów do przedsionka, mieszanie treści i wyciskanie płynu który spływa do dolnego worka żwacza

 • 4) skurcz worka dolnego który przesuwa płynną część do przedsionka

 • 5) skurcz worka ślepego dolnego który usuwa gazy do worka górnego

 • Po krótkiej przerwie pojawia się druga część cyklu także od podwójnego skurczu czepca. Dodatkowo występuje ruch gazów i przesuwanie ich w okolice wpustu (przygotowanie do odbijania)

KRZYMOWSKI STR. 394 SCHEMAT


Prze uwanie od ykanie odbijanie
Przeżuwanie, odłykanie, odbijanie żwacza

 • Procesy występujące u zwierząt z rozwiniętymi przedżołądkami, charakterystyczne dla przeżuwaczy

 • Przeżuwanie  czas zależy od udziału pasz objętościowych, włóknistych. Pokarm rozdrobniony skraca czas przeżuwania

 • Odłykanie  jest to odruch, powrót treści przez przełyk i gardło do jamy ustnej.Udział włoknistych składników powoduje że w 2 fazie cyklu skurcz czepca jest silniejszy i przesuwanie treści w okolicę wpustową żwacza. W momencie wdechu pokarm jest zasysany i wspomagany przez ruchy antyperystaltyczne przełyku kęs dostaje się powtórnie do jamy ustnej gdize jest rozcierany ok. 1 min i powtórnie połykany

 • Odbijanie gazów średnio w ciągu godziny powstaje u krowy ok. 25-35l gazów: CO2, CH4, H,H2S; ich proporcje zależą od składu karmy i jego struktury. Produkowany gaz zbiera się w górnym worku żwaczowym, odsłaniając okolice wpustu. Odruch rozpoczyna się pobudzeniem presoreceptorów zlokalizowanych w okolicach wpustu i wrażliwych na ciśnienie gazów. Odbijanie odbywa się rytmicznie 1-2 min w ilości 0,5-1,7l


Drobnoustroje
Drobnoustroje żwacza

 • Przedżołądki nie wydzielają żadnych własnych enzymów. Zachodzi w nich trawienie autolityczne dzięki enzymom zawartym w paszy; oraz trawienie dzięki enzymom bakteryjnym i pierwotniaczym

 • Warunki w żwaczu: beztlenowość, pH 6-7, temp. ok. 40°C

 • Bakterie i pierwotniaki stanowią około 10% płynu żwaczowego, bakterii jest ok. 109 w 1 ml, a pierwotniakow ok. 106

 • Białko przechodzące do trawieńca w 70% jest pochodzenia bakteryjnego a w 30 % pierwotniaczego


G wne rodzaje drobnoustroj w wyst puj cych w waczu

Bakterie żwacza

z rzędów: Pseudomonadales i Eubacteriales; z rodzaju:

Ruminococcus

Eubacterium

Clostridium

Bacteroides

Streptococcus

Pierwotniaki

z podtypu Ciliata

Isotricha

Dasytricha

Entodinium

Diplodinium

Główne rodzaje drobnoustrojów występujących w żwaczu

Głodzenie zwierzęcia po 3 dniach prowadzi

defaunizacji żwacza. Gwałtowne rozcieńczenie

treści powoduje osmolizę pierwotniaków.

Obniżenie poniżej pH 4,5 powoduje ich smierć.


Przemiany zwi zk w azotowych w waczu
Przemiany związków azotowych w żwaczu żwacza

 • Istotą przemian białka w żwaczu jest zdolność bakterii do enzymatycznego rozkładu białka pokarmowego,oraz do syntezy białka nie tylko z aminokwasów ale też ze związków azotowych niebiałkowych (NPN):

  • Mocznik

  • Amoniak

  • Siarczan amonu

  • Węglan amonu

 • Z białka roślinnego jak i z azotu niebiałkowego powstaje białko bakteryjne. Bakterie służą jako pokarm dla pierwotniaków.

Dziennie trafia do trawieńca około 1-2kg

białka drobnoustrojów, które stanowi

główne źródło aminokwasów.


 • Aminokwasy są wykorzystywane w całości przez bakterie do budwoy ich białka lub ulegają przemianom dezaminacji, transaminacji, dekarboksylacji.

 • W wyniku dezaminacji powstaje ketokwas (który wchodzi w cykl przemian cukrowych LKT) oraz grupa aminowa która przekształca się w amoniak.

 • Amoniak wydalany poza bakterie może być wykorzystany przez inne bakterie lub krwią przekazany do wątroby, gdzie syntezowany jest z niego mocznik, który może być usuwany przez nerki lub odzyskiwany do sliny i żwacza gdze jest wykorzystywany przez bakterie posiadające enzym ureazę.

KRZYMOWSKI STR. 400 SCHEMAT

ureaza

mocznik  CO2 + amoniak


ad