Allemansrättens
Download
1 / 7

- PowerPoint PPT Presentation


  • 117 Views
  • Uploaded on

Allemansrättens rättsliga ställning och framtid. På snöskoter i 229 km / tim i Skåne. Debatten om allemansrätten har varit intensiv … Naturvårdsverket uppdrog åt Margaretha Svenning och Klas Sandell att utreda allemansrättens möjligheter och begränsningar i dagens Sverige.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - avalon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
P sn skoter i 229 km tim i sk ne

Allemansrättens

rättsliga ställning och framtid

På snöskoter i 229 km / tim i Skåne


P sn skoter i 229 km tim i sk ne

Debatten om allemansrätten har varit intensiv …

Naturvårdsverket uppdrog

åt Margaretha Svenning

och Klas Sandell

att utreda allemansrättens

möjligheter och begränsningar

i dagens Sverige

Margaretha Svenning


P sn skoter i 229 km tim i sk ne

Utredningens teoretiska grund

Allemansrättens normativa grundförutsättningar (hänsynsfullt, tillfälligt nyttjande av annans mark)

Befintligt konfliktscenario

Allemansrätten som tillsynsscenario ur ett miljöbalksperspektiv

Allemansrätt och strandskydd

Konsekvenser av regelförändringar


P sn skoter i 229 km tim i sk ne

Metoder för kunskapsinhämtning

Webbaserad, statistisk undersökning

Expertintervjuer med forskare och högt uppsatta jurister inom området.

Egna erfarenheter

Jurisprudens: Analys av allemansrätt med fokus på omgivande rättsfält och en normativ analys av möjliga framtida utfall

Relevant litteratur


P sn skoter i 229 km tim i sk ne

Några inblickar i enkätmaterialet

  • Olaga instängsling utgör ett av de vanligaste problemen i länsstyrelsernas tio-i-topplista över allemansrättsliga typkonflikter

  • Sist i samma 10-i-topplista finns, som enda markägareproblem, överutnyttjande av mark av okända besökare

  • Fortfarande är enskilt nyttjande av naturen vanligast, men är i avtagande till förmån för kommersiellt organiserade aktiviteter

  • De kommersiellt organiserade aktiviteterna har kommit att få mycket stor betydelse för de flesta av länen. Ett kommersiellt undantag från allemansrätten skulle i de flesta fallen få svåra konsekvenser för regional utveckling.

  • Privatisering och exploatering av allemansrättsligt viktiga områden utgör ett av hoten mot allemansrätten, enligt länsstyrelserna. Andra är informationsbrist, överreglering och kommersiellt överuttnyttjande

  • Mer än 60% av länsstyrelserna uppger att man har otillräckliga fackkunskaper om allemansrätten och behöver kompetensutveckling inom området


P sn skoter i 229 km tim i sk ne

Exempel på en typkonflikt ”bomsamhället”

  • Juridiska förklaringsmodeller: Försvagning av den sedvane- rättsliga värdekärnan

  • Filosofiska förklaringsmodeller: Ökad betydelse för ”det privata” (Habermas)ad