slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
”SKIFLYVNING” PowerPoint Presentation
Download Presentation
”SKIFLYVNING”

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

”SKIFLYVNING” - PowerPoint PPT Presentation


 • 127 Views
 • Uploaded on

FKP Voss 06.02.12. ”SKIFLYVNING”. Moro med planteori IX. Er forhandlingsplanlegging glemt i pbls tekst eller inngår den i prosesser der utbyggingsavtaler blir formet?. Ved. Rolf H. Jensen. Umiddelbart svar:. Nei! Da er det for sent med dialog og forhandling!.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '”SKIFLYVNING”' - avak


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

FKP Voss 06.02.12

”SKIFLYVNING”

Moro med planteori IX

Er forhandlingsplanlegging glemt i pbls tekst eller inngår den i prosesser der utbyggingsavtaler blir formet?

Ved

Rolf H. Jensen

slide2

Umiddelbart svar:

Nei! Da er det for sent med dialog og forhandling!

Pbl er egentlig en hierarkisk rasjonalistisk regulativ lov

som det offentlige styrer.

 • MEN,Pbl gir også mulighet for dialog og forhandlinger:
 • Regional samhandling stat, region og berørte kommuner
 • Diologer knyttet til arealdel i kommuneplan
 • Dialoger knyttet til kommunedelplan
 • Samarbeid og forhandlinger om områderegulering
 • Dialog og forhandlinger om detaljplan
slide3

Hva kan planleggingsteorien si oss?

Første refleksjon om planleggingsteori med

Andreas Faludis` ”A reader in planning theory” (1973)

 • Innhold: Teori om planlegging – teori i og for planlegging
 • Dialog og forhandlinger?
 • Flere forfattere: Comprehensive (helhetlig) planlegging
 • Banfield: Ends and means i planlegging
 • Lindblom: Incrementalistisk planlegging
 • Etzioni: Mixedscanning
 • Davidoff: Advokatplanlegging
 • Friedmann: Tvil om både rasjonalitet og helhet, kontakt med det virkelige samfunn og dynamikken der.
slide4

Hva kan planleggingsteorien si oss? (2)

Hudson: ”Comparisonofcurrent planning theories: counterparts and contradictions. (APA Journal1979)

Hva med dialog og forhandlinger?

S – Synpoticsk planlegging (rasjonalistisk)

I - Incrementalistisk planlegging

T – Transaktiv planlegging

A – Advokatplanlegging

R – Radikal planlegging

a) Marxistisk

b) ”Small is beautiful” (anti teknologisk)

SITAR – Indisk strengeinstrument med 5 strenger som brukes enkelt eller sammen!

slide5

Hva kan planleggingsteorien si oss? (3)

Dialog og forhandlinger?

Brox: Generativ planlegging. I PAG artikkelsamling II(1972)

Jensen: Nær - fjern planlegging – en skisse til planleggingsstrategi. Plan og arbeid (1975)

Jensen: Bifokal forhandlingsplanlegging. I Fysisk planlegging (1987)

Sager: Communicate or calculate (1990)

Sager: Communicative planning theory (1994)

slide6

Hva kan planleggingsteorien si oss? (4)

Dialog og forhandlinger?

Schøn: The reflectivepractitioner. Howprofesionals

think in action(1983)

Healey: Collaborative planning. Shapingplaces in

fragmentedsocieties (1997)

Forester: The deliberativepractitioner. Encouraging

Participatory planning processes (1999)

slide7

Mellom Governing og Governance

(Fire erfaringshistorier og en femte om governance)

1. Norsk planleggingshistorie – etterkrigstid – gjenreising og vår første

allmenne Bygningslov av 1965

2. Erfaringer fra opphold ved Univ. of Washington, Seattle 1982-83 – byen og planleggingsavdelingen

 • 3. Erfaringer fra ”marxistene” i planlegging fra 1968 – 70 årene. Om de 3 P’ene og relasjonene:
  • Planleggere
  • Politikere
  • Publikum

4. Erfaringer fra Oslo kommune – byplankontoret og vårt første byråd (parlamentarismen) med Hans Svelland som byrådsleder

5. Nå starter vi ”flettingen” av erfaringene frem mot ”governance”

slide8

Mellom Governing og Governance

 • Alternativer til tradisjonell planlegging
 • 1980 årenes brytninger og diskusjoner
 • ”Forhandlingsplanlegging”
 • Anvendelse av ny planleggingsteori
 • Fra ”Kalkulering” til ”Kommunikasjon”
 • Kommunikativ planlegging
 • Vektlegging av ”Dialog” og ”Forhandlinger”
 • Planlegging og Markedet
slide9

Mellom Governing og Governance

John Maynard Keynes

(1883-1946)

”The General TheoryofEmployment, Interest and Money” (1935)

”Planøkonomi”

”Nasjonalt marked”

”Samfunnet i fokus”

”Kommunen som samfunnsbygger”

”Governing”

slide10

Mellom Governing og Governance

Adam Smith

(1733-1790)

”An Inquiryintothe Nature and CausesoftheWealthofNations”

(1776)

Milton Friedman

(1912-2006)

”Capitalism and Freedom” (1962)

”Markedets usynlige hånd”

”Globalt marked”

”Individet i fokus”

”Kommunen som serviceorgan”

”Governance”

slide11

Adam Smith

(1733-1790)

John Maynard Keynes

(1883-1946)

”An Inquiryintothe Nature and CausesoftheWealthofNations”

(1776)

Milton Friedman

(1912-2006)

”The General TheoryofEmployment, Interest and Money” (1935)

”Capitalism and Freedom” (1962)

”Planøkonomi”

”Markedets usynlige hånd”

”Nasjonalt marked”

Dagens situasjon

”Globalt marked”

”Samfunnet i fokus”

”Individet i fokus”

”Kommunen som samfunnsbygger”

”Kommunen som serviceorgan”

”Governance”

”Governing”

Offentlig og privat samhandling

Hvor er planlegging/planleggerne?

Markedets synlige hånd - planleggerne

slide12

Fra Governing – til Governance

 • Fra hierarki til horisontal
 • Fra fordeling til marked
 • Fra formalmakt til nettverk

Kilde: Pierre, J. og Peters, G. (2002)

”Governance, Politics and the State”

MacMillan Press Ltd.

slide13

Økonomiske utfordringer har ført til

nye virkemidler:

 • Involvere private aktører og organisasjoner i levering
 • av offentlig service
 • 2. Innføring av tankegangen fra privat sektors
  • organisering og styring til offentlig sektor.
 • Skille mellom offentlig og privat blir uklart.
 • 3. Tvil om legitimiteten bak offentlig produksjon av
 • service - tregt byråkrati gir åpning for andre
 • løsninger.

Kilde: Pierre, J. og Peters, G. (2002)

slide14

”Governance”

Markeder

Nettverk

Off.

Produsent

Forbruker

Indiv.

Intern

gruppe

Produsent

Off.

Partsforhold

Dialog og forhandlinger

Avhengigheter

Løsninger

Off. og privat

slide16

DK

Priv.akt.

Arena

Dialog og forhandlinger

Situasjon

Handl.prog.

Priv.akt.

DK

Avhengighet

Gj.føring

Gj.føring

Rolf H. Jensen

Plan og gjennomføring

slide18

FORHANDLINGER (definisjon):

”Forhandlinger er en frivillig prosess for

konfliktløsning, hvor berørte parter i fellesskap

prøver å finne frem til en avtale som alle parter

er enige om og vil respektere i ettertid.”

”En mekler er nøytral og kan hjelpe partene til

å definere rammer for forhandlingene, bistå i saksbehandlingen og medvirke til løsning og avtaleformulering.”

Kilde: Cormick, 1985:4, etter Jensen, 1987, i Medalen m.fl. 2000

slide19

PRINSIPPFORHANDLINGER:

 • Skill mellom sak og person
 • Fokuser på interesser, ikke posisjoner
 • Skap muligheter for gjensidige fordeler
 • Krev bruk av objektive kriterier

Kilde: Fisher, Uri og Patton, Fra nei til ja, 1992.

slide20

RAMMER OG FLEKSIBILITET

Tid

Lover og

LØSNINGER

Fakta og

regler

vitenskap

Tradisjon

Praksis

Kilde: Cormick, 1985, i Jensen 1987, i Medalen m.fl. 2000

slide22

PRINSIPPFORHANDLINGER

”BATFA”

Beste Alternativ Til en Forhandlings-avtale

”BATFOL”

Beste Alternativ Til en Forhandlings-løsning

slide23

OM KOMPROMISS:

 • Sitater fra den israelske forfatteren AmosOz:
 • Mange betrakter kompromiss som inkonsistent og opportunistisk
 • Kompromiss er ikke et svik eller en svakhet
 • ”Kompromiss” er synonymt med ”liv”
 • Motsetningen til kompromiss er ikke idealisme eller integritet – motsatsen til kompromiss er er fanatisme og død
 • Sitat fra den israelske tidligere statsminister Levi Eshkol:
 • Om nødvendig går jeg med på et kompromiss, og et til, og et til – til jeg får det som jeg vil.
 • (Sitater fra samtaleprogram med Fredrik Skavland på SVT, sendt på NRK 28.02.09)
slide24

”Governance” – et paradigmeskifte i norsk planlegging?

 • Hva sier den nye Plan- og bygningsloven?
 • At man ønsker seg en sterkere overordnet planlegging fra
 • statens side
 • At regioner (fylker) skal få større makt
 • At rammer skal bli klarere og fastere for kommunene
 • At det skal skje mer planlegging (uten nye ressurser?)
 • At dialoger fremheves i tillegg til regulativ makt
 • At man er klar over betydningen av privat gjennomføring
 • men begrenser omfanget (helst bruk av detaljplan)
 • At man gir noen nye virkemidler (urbant jordskifte)
 • At detaljer overlates ”markedet”
 • mm.
slide25

”Governance” – et paradigmeskifte i norsk planlegging?”

 • Hva sier samfunnsutviklingen?
 • At kommunene fortsatt står politisk sterkt
 • At den økonomiske krisen ikke påvirker kommunens politiske retning
 • At ”markedet” fortsatt har stor betydning
 • At ”governance” består
 • At planleggere må ta utfordringene som ”markedets” synlige hånd – MEN med omtanke og refleksjon
slide26

”Governance” – et paradigmeskifte i norsk planlegging?

 • Mange norske planleggere vil si nei – kun en ”videreføring”
 • Også i internasjonal litteratur ”ufarliggjøres” governance:
 • Governingcan be considered as thetotalityofinteractions,
 • in whichpublic as well as private actorsparticipate, aimed
 • at solvingsocietal problems or creatingsocietalopportunities,
 • attending to theinstitutions as context for these governing
 • interactions; and establishing a normative foundation for
 • all thoseactivities.
 • Governancecan be seen as thetotalityoftheoreticalconceptions
 • on governing.
 • Jan Kooimmen (2009): ”Governing as Governance”,
 • Sage Publications. London
 • Noen av oss mener det er mer enn ”modernisering” og
 • savner innsats for å ivareta samfunnsinteressene i praksis
 • gitt ”MARKEDETS sterke stilling!
slide27

Revolusjon – eller Motrevolusjon?

Hva hendte egentlig under arbeidet med ny pbl?

 • Planleggingstradisjonen – ”Governing”
 • Hierarkiske beslutninger og basert på
 • rasjonalistisk ideal
 • Kvantitativ vektlegging – ”kalkulering”
 • Regulativ planlegging
 • Medvirkning deretter
 • Samfunnsutviklingen – i bevegelse til ”Governance”
 • Nettverksbaserte beslutninger – ”kommunikative”
 • Mer forhandlingspreget planlegging
 • Medvirkning som ”parter”
slide28

PLANSYSTEMET

Regionale planer

Kommuneplan / Kommunedelplan

Område-

regulering

Område-

regulering

Detalj-

regulering

Detalj-

regulering

Rammetillatelse

slide29

Kommunedelplan for Sandvika

Rolf H. Jensen

Plan og gjennomføring

slide30

KOMMUNESTYRET

FORMANNSKAPET

PLANUTVALG

KDP

SAND-

VIKA

PROG FOR KDP

GATE-

BRUKS PLAN

AV-

TA-

LER

FORH.

ARE-

NA

PLAN

ARENA

”Arenamodellen”

Rolf H. Jensen

Plan og gjennomføring

slide32

Avslutning

Eksempel Larvik, A-Magasinet 24. juli 2009

Sitater:

”I 2003 skjønte vi at noe måtte gjøres. Dermed gikk politikere, næringslivet og befolkning sammen om prosjektet Branding Larvik”.

”- Kommune-Norges største utfordring er at vi ikke har klart å

tilpasse oss tempoet i det moderne samfunnet. Mens andre trykker på knapper, sitter vi og stempler papirer, og har tre ukers høringsfrister og klagemuligheter hele veien. Den politiske prosessen er blitt overdemokratisert. Hver minste flue kan protestere og stoppe et svært prosjekt.”

Ordfører i Larvik Øyvind Riise Jenssen (H)

A-Magasinet 24. juli 2009.

slide33

SAMFUNNSUTVIKLING:

”Governing – Governance

– Ny Governance?”

?

Governance

?

Nygovernance

?

Governing

1945

50

60

70

80

90

2000

2010

2020

Tid

7

slide34

Hvor ble det av ”SKIFLYVNING” ?

Se det i Vikersundbakken i tiden 22 til 26 februar!

GOD TUR!

Husk Johan Remen Evensen`s verdensrekord: 246,5 m