t vlingskommitten n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tävlingskommitten PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tävlingskommitten

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 13
Download Presentation

Tävlingskommitten - PowerPoint PPT Presentation

ava-petersen
118 Views
Download Presentation

Tävlingskommitten

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Tävlingskommitten • Agenda • Vad vi gör • Vilka vi är • Speciellt 2008 • Årets tävlingsprogram

 2. Tävlingskommittens uppgifter • Planera och arrangera tävlingar på klubben • Samordna Sörmlandsserien med klubbarna i distriktet • Ansvara för hcp-sättningen • Ansvara för att banan har rätt markeringar

 3. Tävlingskommittens uppgifter • Samordna tävlingsprogrammet med andra kommitteer • Damtävlingar (DK) • Juniortävlingar (IK) • SPM-open (egen org) • Seriespel (IK) • DI-golfen (klubben)

 4. Tävlingskommitten 2008 • Tommy Olsson, ordf • Fredrik Stake • … • Lennart Lundberg, onsdagsgolfen • Lubos Havlik, teamledare, tävlingsgrupp 1 0152-51108 • Christina Havlik 0152-51108 • Jonas Olsson 0152-43360 • Johan Karlsson 0705702675 • Bengt-Åke Norén, teamledare, tävlingsgrupp 2 0152-21713 • Sören Sjöberg 0152-15942 • Peter Andersson 0152-27507 • Vakant • Tommy Olsson, teamledare, tävlingsgrupp 3 0152-15841 • Hans Söderberg 0152-20194 • Lars Bergström 0152-18824 • Klas Eksell 0152-16991 • Fredrik Stake, teamledare, tävlingsgrupp 4 0152-34513 • Åke Andersson 0152-16232 • Kenneth Lantz 0152-15343 • Tomas Bergqvist 0152-10815

 5. Speciellt 2008 • 40-års-jubileum • Lättsam tävling SPM-Open, 20-års jubileum för elittävlingar

 6. Tävlingsprogrammet 2008 • Inriktning • Övervikt på partävlingar • Möjliggöra singeltävlingar ”varje vecka” genom Sörmlandsutbytet • En tävlingsfri helg per månad • Juli lite lugnare • KM…

 7. Tävlingsprogrammet 2008 • Maj • 4:e Skandia Tour Reg (Göran Svärd TL) • 11:e Kuriren Cup (Tommy Karlsson TL) • 31:a Grannsämjan (Börjar på Grip Gk)

 8. Tävlingsprogrammet 2008 • Juni • 1:a Grannsämjan på SsGK Grp 2 • 6:e Flaggtävling DK • 7:e Sörmlandsutbytet Grp 4 • 15:e Vasapokalen Grp 3 • 17:e Damernas Inbjudningsdag • 29:e Red Tee Cup klubbkval DK

 9. Tävlingsprogrammet 2008 • Juli • 5:e 40-års jubileum Scramble Grp 4 • 27:e Nuevo Cup Grp 2 • 31:a Pro-am och inspel SPM-open

 10. Tävlingsprogrammet 2008 • Augusti • 1-3:e SPM-Open • 9-10:e KM (alla klasser) Grp 1 • 16:e International Pairs DK • 22:a Di-Golfen • 24.e Golfresan on Tour Grp 3 • 29:e Red Tee Cup Reg.kval Grp 1 • 30:e Kavaljeren DK

 11. Tävlingsprogrammet 2008 • September • 7:e Två Generationer (KM) Grp 3 • 14:e Hälsoskaparna Grp 4 • 28:e Avslutning Dam och Herrgolfen