slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
FRILUFTSLIV FRA 0 - 100 PowerPoint Presentation
Download Presentation
FRILUFTSLIV FRA 0 - 100

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 24
ava-morrison

FRILUFTSLIV FRA 0 - 100 - PowerPoint PPT Presentation

110 Views
Download Presentation
FRILUFTSLIV FRA 0 - 100
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. FRILUFTSLIVFRA 0 - 100 Naturopplevelser for livet

 2. DNTs verdier er de samme, men er det likevel behov for andre type anlegg enn tidligere? Spennende   Troverdig Inkluderende Enkelt Naturvennlig Naturopplevelser for livet

 3. DNTs visjon og formålsparagrafer så å si uendret fra 1868 Visjon DNTs visjon naturopplevelser for livet er styrende for all virksomhet i organisasjonen. Formålsparagraf DNT arbeider for å fremme et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv og for sikring av friluftslivets natur- og kulturgrunnlag. Naturopplevelser for livet

 4. DNT skal ha et spennende og inkluderende tilbud for alle hele året. Gjennom et mangfold av aktiviteter, stier og hytter inspirerer vi tusenvis til friluftlivsopplevelser på fjellet, i skogen og langs kysten Virksomheten Naturopplevelser for livet

 5. 257 000 Medlemsutvikling Naturopplevelser for livet

 6. Organisasjonskart Naturopplevelser for livet

 7. Hva slags anlegg har vi? 500DNT hytter22 0000 km merkede stier5 000 kvistede vinterruter 560 000 dugnadstimer Naturopplevelser for livet

 8. Hyttene, rutenettet og aktivitetene er selve kjernen i DNTs virksomhet • DNTs hytter er spredd over hele landet i fjellet, i skogen og langs kysten 500 hytter totalt 40 betjente hytter 170 selvbetjente hytter 290 ubetjente hytter Hytter Naturopplevelser for livet

 9. Medlemsforeningene har ansvar for å tilrettelegge og merke stier og løyper • DNT har som mål å få flere tilrettelagte stier i nærområdet Ruter 22 000 kilometer merkede stier 5000kilometer ruter kvistes vinterstid Naturopplevelser for livet

 10. DNT ønsker å inspirere til aktivitet i hverdagen og øke antall lokale turgrupper • Et viktig satsings-område har vært å øke kvaliteten og sikkerheten ved de ulike tilbudene 885 208 turdeltakere 1500 turledere totalt i DNT 11 514 organiserte tilbud Aktiviteter Naturopplevelser for livet

 11. Viktig rekrutteringsvei for de yngste og deres familier • Mulighet til å nå barn og barnefamilier i alle samfunnslag • Målsetting å etablere Barnas Turlag i hver kommune Barnas Turlag Naturopplevelser for livet

 12. Ambassadører for tradisjonelle turopplevelser og nye friluftstrender • Fokus på å rekruttere flere ungdoms-medlemmer • Flere medlems-foreninger har satset spesielt på ungdom i året som gikk DNT ung 30 073 medlemmer 500arrangement 2346deltakere Naturopplevelser for livet

 13. En arena for opp-levelser, inspirasjon, kunnskap og sosialt nettverk • Kompetanseheving ved å styrke egen utdanning og kompetanse- og sikkerhetsarbeid • En egen utdanningsplan innen skredkurs 500 kurs og turer 5 000 deltakere DNT fjellsport Naturopplevelser for livet

 14. Flere medlemmer enn noen gang • Skal etablere seniorgrupper i alle medlemsforeninger innen 2016 • Nye lavterskel-tilbud med «Aktiv i 100» i Bergen og Oslo DNT senior 58 698 seniormedlemmer 66 turgrupper for seniorer Naturopplevelser for livet

 15. Viktig grunnverdi og selve bærebjelken i DNT • Den frivillige innsatsen øker stadig • Flere større prosjekter har blitt til ved hjelp av dugnad Dugnad 560 000 dugnadstimer, tilsvarerende 300 antall årsverk, til en verdi av 200 millioner kroner Naturopplevelser for livet

 16. DNT i media 13 000medieoppslag 95 prosent av dekningen er vektet positivt Naturopplevelser for livet

 17. Magasiner og medlemsblad Naturopplevelser for livet

 18. Digitale medier Naturopplevelser for livet

 19. Samfunnsansvar DNT ønsker at flest mulig skal ha glede av friluftslivet og la seg begeistre av naturen. Dette er viktig for vårt engasjement for folkehelse, klima og naturvern. Naturopplevelser for livet

 20. DNT feier for egen dør, og: • Legger til rette for et friluftsliv som gir reduserte klimautslipp • Tar en aktiv rolle i å forme nye friluftstrender i en mer klimavennlig retning • Medlemsforeningene og hyttene skal merkes med Miljøfyrtårn Miljøvennlig friluftsliv Naturopplevelser for livet

 21. 1. Alle nordmenn skal ha maks 500 meter til nærmeste tursti 2. Økte bevilgninger til merking av turstier i nærmiljøene 3. Økt fokus på friluftsliv i statlig, regional og kommunal planlegging 4. Økt fokus på friluftsliv i skole og barnehage 5. DNT oppfordrer det offentlige til å inngå partnerskap med DNT lokalt Folkehelse i alt vi gjør Naturopplevelser for livet

 22. Naturen er anlegget Kom deg ut-dagen 8.-klassinger på OPPTUR Nasjonale turdager Naturopplevelser for livet

 23. Kurs for lærere Lærere abonnerer på DNTs nyhetsbrev • Når alle barn uavhengig av bakgrunn, økonomi og fysisk form • Aktivitetsdager og kurs • Tilrettelegging av hytter for skoleklasser DNT i skolen Naturopplevelser for livet

 24. Takk for turen! Takk for turen! Naturopplevelser for livet One Call Norsk tipping Bergans Gjensidige Kvikk lunsj Devold GDF Suez