slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Skandium, Yttrium, Lanthan PowerPoint Presentation
Download Presentation
Skandium, Yttrium, Lanthan

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 5

Skandium, Yttrium, Lanthan - PowerPoint PPT Presentation


 • 209 Views
 • Uploaded on

el ekt . konf. ox. s tav. R(M) Å. R( M 3+ ) Å. IE eV. T tání °C. c. v ýskyt ppm. Sc. 4 s 2 3 d 1. III. 2.09. 0.87. 6.54. 1539. 1.3. 5. Y. 5 s 2 4 d 1. III. 2.27. 1.02. 6.38. 1509. 1.2. 28. La. 6 s 2 5 d 1. III. 2.29. 1.16. 5.57. 920. 1.1. 18.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Skandium, Yttrium, Lanthan' - ava-holt


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

elekt. konf.

ox.

stav

R(M) Å

R(M3+) Å

IE

eV

Ttání

°C

c

výskyt

ppm

Sc

4s2 3d1

III

2.09

0.87

6.54

1539

1.3

5

Y

5s2 4d1

III

2.27

1.02

6.38

1509

1.2

28

La

6s2 5d1

III

2.29

1.16

5.57

920

1.1

18

Skandium, Yttrium, Lanthan

Sloučeniny III+ : bezbarvé, diamagnetické, vazba iontové povahy

chemické vlastnosti srovnatelné s kovy alkalických zemin

tvoří přechod od II (Be) ke IV skupině (Ti)

vzájemná podobnost všech tří prvků

Sc – podobnost s Al (amfoterní charakter oxidu)

slide2

Skandium, Yttrium, Lanthan

Kovy: měkké, stříbrolesklé,

méně elektropozitivní než alkalické kovy x elektropozitivnější než 4.skupina Ti

Reaktivita kovů: vysoká, vzrůstá s velikostí

hoří v kyslíku: M + O2 M2O3

reagují s vodou: M + H2O  M2O3 + H2

M + H3O+ M3+ + H2

s halogeny za laboratorní teploty: M + X2 MX3

slide3

Skandium, Yttrium, Lanthan

Halogenidy – fluoridy nerozpustné (kvalitativní stanovení přítomnosti iontů M3+)

- ostatní rozpustné jako CaCl2

- z roztoků krystalizují jako hydráty

ScCl3.H2O  Sc2O3 + HCl

dehydratace - YCl3.H2O  YOCl + HCl

LaCl3.H2O  LaOCl + HCl

bezvodé - Sc2O3 + NH4Cl  ScCl3 +NH3 + H2O

YOCl, LaOCl

slide4

Skandium, Yttrium, Lanthan

 • Oxidy:
 • Hořením Sc, Y, La + O2
 • termickým rozkladem CO32-, OH-,C2O42-
 • Sc, La, Y(OH)3  Sc, La, Y2O3
 • Hydroxidy:
 • M3+(aq) + OH-→ M(OH)3
 • bílé, málo rozpustné sloučeniny,
 • zásaditost roste od Sc k La (s rostoucím iontovým poloměrem M3+)
 • Sc(OH)3 – amfoterní charakter
 • Sc(OH)3 + NaOH  [Sc(OH)6]3-
slide5

Skandium, Yttrium, Lanthan

Soli – teplem se rozkládají na oxidy

Y2(CO3)3 Y2O3 + CO2 , Y(NO3)3 Y2O3 + NO2 +O2

Hydridy – M + H2 MH<3(~300°C)

– kovové hydridy

– vodič el. proudu

MH2– struktura složená z M3+ a 2 H- - přebytečný elektron ve vodivostním páse

Karbidy – Sc2O3 + C ScC2 (1000°C) , ScC2ScO(OH) + C2H2

komplexy – malá tendence ke komplexaci

- ScF3 + NH4F  [ScF6]3-

- polydentátní ligandy - ox, acac, EDTA,