I ntelligens r endszerek e lm lete
Download
1 / 39

- PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

I ntelligens R endszerek E lmélete. 8. : Mesterséges neurális hálózatok felügyelt tanítása hiba visszaterjesztő „ Back error Propagation” algoritmussal. A felügyelt tanítás paraméterei Versengéses tanulás Klasszikus példák tanulságai Kohonen paradigma Hopfield paradigma.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - autumn-tate


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
I ntelligens r endszerek e lm lete
Intelligens Rendszerek Elmélete

8

Óbudai Egyetem, NIK Dr. Kutor László


I ntelligens r endszerek e lm lete

:

Mesterséges neurális hálózatok felügyelt

tanítása hiba visszaterjesztő „Back error

Propagation” algoritmussal

 • A felügyelt tanítás paraméterei

 • Versengéses tanulás

 • Klasszikus példák tanulságai

  • Kohonen paradigma

  • Hopfield paradigma

http://nik.uni-obuda.hu/mobil

Óbudai Egyetem, NIK Dr. Kutor László


Neur lis h l zatok alkalmaz s nak menete

A tanító adatok összeállítása.

Feladatspecifikus neurális hálózat (paradigma) kiválasztása.

A hálózat jellemzőinek (a processzorok átviteli függvényének, a processzorok számának, a tanítási módszereknek és paramétereknek, valamint a kezdeti súlymátrix értékeinek) kiválasztása.

Teljesítmény mérő módszer kiválasztása

Tanítás és tesztelés, amíg a hálózat a kívánt viselkedést nem mutatja.

Neurális hálózatok alkalmazásának menete

Óbudai Egyetem, NIK Dr. Kutor László


A neur lis h l zat tervez s nek l p sei

Reprezentatív tapasztalati adat gyűjtése

(bemeneti adatok és elvárt válaszok)

Megfelelő neurális paradigma kiválasztása

Rendszer paraméterek kiválasztása

Teljesítmény mérő módszer kiválasztása

A rendszer tanítása és tesztelése, amíg az elvárt eredményhez nem jutunk.

A neurális hálózat tervezésének lépései

Óbudai Egyetem, NIK Dr. Kutor László


Eld ntend jellemz k a neur lis h l zatok tervez s n l

Processzor szinten:

- a processzor átviteli függvénye

- a bemenő jelek típusa

Hálózat szinten:

- a hálózat topológiája

- rétegelt struktúránál a rétegek száma

- processzorok száma a különböző rétegekben

- processzorok típusa a különböző rétegekben

Tanítási szinten

- tanító algoritmus

- tanítási paraméterek (pl.: α, β,….)

- a tanítás megállásának feltételei

Eldöntendő jellemzők a neurális hálózatok tervezésénél

Óbudai Egyetem, NIK Dr. Kutor László


A fel gyeletes tan t s l nyege algoritmusa ism

Mottó:

Addig hangoljuk a súlytényezőket, amíg a bemenetre

a hálózat megfelelő-, előre kiszámított választ nem ad.

Algoritmusa:

Kezdeti súlytényezők beállítása

A tanítóminta bemeneti értéke alapján a hálózat kimeneti értékének kiszámítása.

A tanítóminta célértékének összehasonlítása a hálózat célértékével.

Szükség esetén a hálózat súlytényezőinek módosítása.

A tanítás folytatása mindaddig, amíg a hálózat az összes tanítómintára – egy előre rögzített hibahatárnál kisebb hibávala célértéknek megfelelő kimeneti értéket nem tudja előállítani.

A felügyeletes tanítás lényege, algoritmusa(ism.)

Óbudai Egyetem, NIK Dr. Kutor László


A perceptron jellemz i
A perceptron jellemzői

Frank Rosenblatt (1957)

Vetített nyomtatott betűk felismerése tanítás alapján

 • 20 x 20 fotóérzékelő

 • Mc. Culloch-Pitts neuronok

 • Előrecsatolt egyrétegű hálózat

I1

O1

O36

I400

Óbudai Egyetem, NIK Dr. Kutor László


A perceptron processzora

I – ingerfelvevők (bemenet) wjisúlytényezők

T – Árviteli (Transzfer) függvény

Oj = 0 ha Sj<=0 Oj = +1 ha Sj>0

ha Ojk = 0 és Cjk = 1 akkor wji(t+1) = wji(t) + Iik(t)

ha Ojk = 1 és Cjk = 0 akkor wji(t+1) = wji(t) - Iik(t)

A perceptron processzora

„ W. Mc Culloch és W. Pitts „)

I1

j

wj1

wj2

I2

Oj

Sj

T

wjn

IB

In-1

In

Óbudai Egyetem, NIK Dr. Kutor László


A perceptron tan t algoritmusa

Kezdeti súlytényezők beállítása (random !?)

Tanítás iter amíg a hiba el nem éri a hibahatárt (Hi <= Hh)

k= 0, Hi= 0

Minták iter amíg k = p nem teljesül (ahol p = tanító minták száma)

A k.-ik tanítóminta bemeneti vektora alapján processzoronként az aktiváció kiszámítása Sjk= ∑Ijk * Wji

A köszöb átviteli függvény alapján processzoronként a kimeneti értékek kiszámítása. (Oj)

A hálózat súlytényezőinek módosítása.

ha Ojk = Cjk akkor wji(t+1) = wji(t)

ha Ojk = 0 és Cjk = 1 akkor wji(t+1) = wji(t) + Iik(t)

ha Ojk = 1 és Cjk = 0 akkor wji(t+1) = wji(t) - Iik(t)

A hálózat hibájának kiszámítása Hjk=Cjk-Ojk

A hibák összesítése Hi=Hi+Hj

k:=k+1

Minták end

Tanítás end

A perceptron tanító algoritmusa

Óbudai Egyetem, NIK Dr. Kutor László


A perceptron jellemz i perceptrons m minsky s pappert 1969

Csak egy réteg tanítását teszi lehetővé

Csak lineárisan elválasztható csoportokat tud osztályozni.

A perceptron jellemzői(„Perceptrons” M. Minsky – S. Pappert, 1969)

I1 *I2 O

0 0 0

0 1 0

1 0 0

1 1 1

I1

I1 + I2 O

0 0 0

0 1 1

1 0 1

1 1 0

1

I2

1

I1 +I2 O

0 0 0

0 1 1

1 0 1

1 1 1

I1

I1

1

1

I2

I2

1

1

Óbudai Egyetem, NIK Dr. Kutor László


A perceptron rt kel se
A perceptron értékelése

Óbudai Egyetem, NIK Dr. Kutor László


T bbr teg neur lis h l zatok tan t sa
Többrétegű neurális hálózatok tanítása

(D.E Rummelhart, G.E. Hinton, R.J.Williams, 1986)

(David Parker, Yann Le Cun) +……

Hálózat topológia

Oi Oj Ok Tk

i

k

j

i j k

M

H

N

Processzor:

Oj

Oi

Oj=f(S)= 1/(1+e-S)

Sj f(s)

j

Óbudai Egyetem, NIK Dr. Kutor László


K t tan that r teg el recsatolt h l zat
Két (tanítható) rétegű előrecsatolt hálózat

Kimenetek

Bemenetek

bemeneti réteg „rejtett” réteg kimeneti réteg

„súlytényező”

Óbudai Egyetem, NIK Dr. Kutor László


A s lyt nyez k v ltoz s t le r egyenletek
A súlytényezők változását leíró egyenletek

Súlytényező változtatás a kimeneti rétegben

Wkj(t+1) = Wkj(t) + αΔkOj =

Δk

Wkj(t) + α*(Tk-Ok)*f(Sk)*(1-f(Sk))*Oj

Súlytényező változtatás a „rejtett” rétegben

Δj

M

Wji(t) + α*∑(Δk*Wkj)*f(Sj)*(1-f(Sj))*Oi

k=1

Óbudai Egyetem, NIK Dr. Kutor László


A h l zat hib ja fel gyelt tan t s eset n
A hálózat hibája felügyelt tanítás esetén

Egy tanító mintánál: E = ½ ∑(Tk-Ok)2

A teljes tanító mintára: E = ½ ∑∑ (Tk-Ok)2

k

p k

A tanítás (súlytényező változtatás) mottója:

„hiba visszaterjesztés = Back error Propagation”

„ A hálózat súlytényezőit a hiba létrehozásában játszott szerepükkel arányosan változtatjuk.” =

A súlytényezőket a hibafüggvény parciális deriváltja szerint változtatjuk!

Óbudai Egyetem, NIK Dr. Kutor László


A delta szab ly matematikai rtelmez se
A delta szabály matematikai értelmezése

Sj= ∑wji * Ii ;

Oj = Sj ;

E = ½ *∑ ( Tj – Oj)2

I1

I2

Ii

In

i

j

Oj Tj

Lineáris átviteli függvény esetén

E

S

j

Wji(t+1)=wji(t)- α*Oj*δE/δwji

Wi+1

wi

δE/δwji= δE/δOj *δOj/δSj*δSj/δwj

Δw

δE/δOj = ½* 2 * (Tj-Oj) * -1= - (Tj-Oj)

δOj/δSj=1

δSji/δwji= δ(wj1*I1+…wji*Ii…+ wjn*In)= Ii

i j

Oi wji Oj Tj

Delta szabály

wji(t+1) = wji (t) + α* Ii*Δw

ahol α= tanítási tényező, 0 <= α <= 1, Δw= -Tj – Oj

Óbudai Egyetem, NIK Dr. Kutor László


Tan t st le r sszef gg sek a t bbr teg h l zatokn l
Tanítást leíró összefüggések a többrétegű hálózatoknál

Általánosított delta szabály: (deriválás a lánc szabály alapján)

δE/δwkj = δE/δOk * δOk/δSk * δSk/δwkj

Súlytényező változtatás a kimeneti rétegben

Wkj(t+1) = Wkj(t) + αΔkOj =

Δk

Wkj(t) + α*(Tk-Ok)*f(Sk)*(1-f(Sk))*Oj

Súlytényező változtatás a „rejtett” rétegben

Δj

M

Wji(t) + α*∑(Δk*Wkj)*f(Sj)*(1-f(Sj))*Oi

k=1

(A levezetés a javasolt olvasmányok között található)

Óbudai Egyetem, NIK Dr. Kutor László


Nettalk neur lis h l zat jellemz i

Célja: hálózatoknál Angol betűk kiejtésének kiszámolása

Módszere: 2 tanítható rétegű, előrecsatolt neurális hálózat

7 egymást követő betű közül a középsőt

kellett kiejteni

Eredménye: Minden korábbi megoldásnál jobb eredményt mutatott

NetTalk neurális hálózat jellemzői

Óbudai Egyetem, NIK Dr. Kutor László


A nettalk tapasztalatai 1
A NETTALK tapasztalatai 1. hálózatoknál

Fonémák, hangsúlyok tanulása

Óbudai Egyetem, NIK Dr. Kutor László


A nettalk tapasztalatai 2
A NETTALK tapasztalatai 2. hálózatoknál

C és K tanulása

Óbudai Egyetem, NIK Dr. Kutor László


A nettalk tapasztalatai 3
A NETTALK tapasztalatai 3. hálózatoknál

A súlytényezők megváltoztatásának hatása

Óbudai Egyetem, NIK Dr. Kutor László


A nettalk tapasztalatai 4
A NETTALK tapasztalatai 4. hálózatoknál

Az újratanulás jellemzői

Óbudai Egyetem, NIK Dr. Kutor László


Algoritmus gyors t megold sok

Momentum hálózatoknál

Csökkenő hibahatár („descending epsilon”) módszere

Kis súlytényezők kiszűrése („Metszés”)

Inkrementális hálózat építás „kaszád korreláció”

Algoritmus gyorsító megoldások

Óbudai Egyetem, NIK Dr. Kutor László


A tan t adatok szerkezete

Benenő adatok Elvárt kimenő adatok hálózatoknál

„célértékek”

A tanító adatok szerkezete

c1

Bemenetek 1-n C1 Cm

NH

cm

n

m

Tanító minták 1-k

Teszt adatok

Óbudai Egyetem, NIK Dr. Kutor László


L p sr l l p sre p l h l zat

„Kaszkád korreláció hálózatoknál” (KK) Scott E. Fahlman Christian Lebierre

Lépésről-lépésre épülő hálózat

Óbudai Egyetem, NIK Dr. Kutor László


Kett s spir l tanul sa kk algoritmussal 2
Kettős spirál tanulása „KK” algoritmussal 2. hálózatoknál

Óbudai Egyetem, NIK Dr. Kutor László


Kett s spir l tanul sa kk algoritmussal 21
Kettős spirál tanulása „KK” algoritmussal 2. hálózatoknál

Óbudai Egyetem, NIK Dr. Kutor László


Verseng ses competitive tanul s carpenter grossberg 1988

Processzor hálózatoknál

Versengéses (competitive) tanulásCarpenter, Grossberg 1988

I1

Oj = f (Sj)

f (Sj)

Ii

1

Sj f

IN

Sj= ∑ Ii* wji

Sj

Topológia: egy rétegű előrecsatolt, teljesen összekötött

Megkötések:

1.) ∑ wji= 1

2.)Súly értékek: 0<Wj<1

3.) A bemenő vektor bináris

Óbudai Egyetem, NIK Dr. Kutor László


A verseng ses tan t algoritmus grossberg

Mottó hálózatoknál:

A győztes visz mindent

Kezdeti súlytényezők beállítása (inicializálás, véletlenszerű) 0<Wj<1

A tanítóminta i-ik értéke (vektora) alapján, a processzorok kimeneti értékeinek kiszámítása.

A legnagyobb kimeneti értékű processzor kiválasztása. A győztes visz

mindent elv alapján, a győztes kimeneti értéket 1-re, az összes többi

kimeneti értéket 0-ra változtatjuk

A győztes elem súlytényezőit megváltoztatjuk (csak azokat!)

Δ Wji (t+1) = Wji (t) + Δ wji, Δwji = α (Oi/m-wji(t))

ahol α = tanulási együttható, 0 < α << 1 (tipikusan 0.01-0.3)

m = az aktív bemenetek száma

A 2. 3. 4. pont ismétlése amíg a kimenetek két egymást követő tanítási

ciklus során nem változnak.

A versengéses tanító algoritmus(Grossberg)

Sj= ∑ Oi* wji,

Oj = f (Sj)

Óbudai Egyetem, NIK Dr. Kutor László


Verseng ses tanul s folyamata
Versengéses tanulás folyamata hálózatoknál

Óbudai Egyetem, NIK Dr. Kutor László


Verseng s oldalir ny g tl ssal
Versengés oldalirányú gátlással hálózatoknál

Óbudai Egyetem, NIK Dr. Kutor László


Kohonen nszervez h l zata teuvo kohonen 1982

Processzor hálózatoknál:

Kohonen önszervező hálózata(Teuvo Kohonen, 1982)

f (Sj)

1

Oj = f (Sj)

Sj f

1

Sj

Sj= ∑ Ii* wji + társ processzorok aktivációja

Hálózat topológia: egy rétegű, teljesen összekötött, előrecsatolt

Óbudai Egyetem, NIK Dr. Kutor László


A kohonen tan t algoritmus

1.) Kezdeti súlytényezők beállítása hálózatoknál

Kezdeti környezet beállítása

2.) A bemeneti vektor (tanító minta)

rákapcsolása a bemenetekre

3.) Minden processzor elemnél a bemenő

vektor és a súlyvektor egyezésének (távolságának) kiszámítása

dj = ║I-Wj║ = ∑ (Ii-Wji)2

ahol N = a bemeneti vektor elemeinek száma

Ii = a bemeneti vektor (I) i-ik elemének értéke

Wji= a j –ik processzor elemhez tartozó, az i-ik bemenettől érkező összeköttetés súlytényezője

A Kohonen tanító algoritmus

j

4.) A legkisebb eltérést mutató processzor kiválasztása (pl. j)

5.) A kiválasztott elem (j) környezetében (Nj) a súlytényezők

módosítása

6.) A 2., 3., 4., 5.-ik lépés ismétlése amíg a kimenetek nem változnak

Óbudai Egyetem, NIK Dr. Kutor László


A s lyt nyez megv ltoztat sa a kohonen tanul algoritmusban
A súlytényező megváltoztatása a Kohonen tanuló algoritmusban

Wji (t+1) = Wji (t) + ΔWji (t)

Ahol ΔWji (t) = α(Ii –Wji)

α (t) = α (0)(1 – t/T), t = az adott tanulási iteráció száma

T= a teljes tanulási ciklusok száma

A tanulás során módosított környezet nagysága

csökken!

Nj (t) = N(0)(1-t/T)

Óbudai Egyetem, NIK Dr. Kutor László


Az nszervez d s folyamata a kohonen h l zatban
Az „önszerveződés” folyamata a Kohonen hálózatban algoritmusban

A véletlenszerűen beállított súlytényezők a tanulás során egyre inkább felveszik a tanítóminta statisztikai eloszlását.

Óbudai Egyetem, NIK Dr. Kutor László


P ld k 3d s t rgyak lek pez s re 2d be
Példák 3D-s tárgyak leképezésére 2D-be algoritmusban

Bemenetek száma: 3 Kimenetek száma: 20

Tanítóminta: 1000 Tanítási ciklus: 15-30

Óbudai Egyetem, NIK Dr. Kutor László


Kohonen fonetikus r g pe
Kohonen fonetikus írógépe algoritmusban

Jellemzői:

5.4 KHz aluláteresztő szűrő, 12 bit A/D, 13.03 KHz mintavétel,

256 pontos Fourier transzformáció (FFT)

Fonémák kézi azonosítása a tanításhoz,

Szabály alapú következtetés (15-20 ezer szabály)

TMS 32010 digitális processzor

Közel folyamatos beszéd feldolgozás 92-97%- os pontosság

Óbudai Egyetem, NIK Dr. Kutor László


Neur lis h l zatok szak rt i rendszerek

Nincs tudás-hozzáférési probléma Nehéz a tudás megszerzése

Dinamikus tudásábrázolás Statikus(abb) tudásábrázolás

Minta kiegészítő képesség Feltételezzük az adatok (általánosítás = generalizás) hibátlanságát és ellentmondás mentességét

Robusztus (nem érzékeny az adatvesztésre) Érzékeny az adatvesztésre

Interpolálni képes Nincs intuitív képessége

Többet „tudhat” mint ami az Legfeljebb olyan jó lehet mint a adatokból látszik szakértő

Nincs magyarázatadás Részletes magyarázat kérhető

Nincs igazoló képessége A döntéseket viszonylag

könnyű igazolni.

Neurális hálózatok Szakértői rendszerek

Óbudai Egyetem, NIK Dr. Kutor László


K rd sek

A neurális hálózatok tanítása során változik a hálózat szerkezete?

Miért nem vezet garantáltan jó megoldáshoz a hiba visszaterjesztő algoritmus, és hogyan lehet megkerülni a problémát?

Mi a neurális hálózatok „önszerveződésének” alapja?

Kérdések

Óbudai Egyetem, NIK Dr. Kutor László