akc er kanser n n med ast nal evrelemes nde fdg pet n yalanci poz t fl k nedenler n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
AKCİĞER KANSERİNİN MEDİASTİNAL EVRELEMESİNDE FDG-PET’İN YALANCI POZİTİFLİK NEDENLERİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
AKCİĞER KANSERİNİN MEDİASTİNAL EVRELEMESİNDE FDG-PET’İN YALANCI POZİTİFLİK NEDENLERİ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

AKCİĞER KANSERİNİN MEDİASTİNAL EVRELEMESİNDE FDG-PET’İN YALANCI POZİTİFLİK NEDENLERİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 367 Views
 • Uploaded on

AKCİĞER KANSERİNİN MEDİASTİNAL EVRELEMESİNDE FDG-PET’İN YALANCI POZİTİFLİK NEDENLERİ. Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi E.A.H. 2.Göğüs Cerrahisi Kliniği.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'AKCİĞER KANSERİNİN MEDİASTİNAL EVRELEMESİNDE FDG-PET’İN YALANCI POZİTİFLİK NEDENLERİ' - austin-mcintyre


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
akc er kanser n n med ast nal evrelemes nde fdg pet n yalanci poz t fl k nedenler

AKCİĞER KANSERİNİN MEDİASTİNAL EVRELEMESİNDE FDG-PET’İN YALANCI POZİTİFLİK NEDENLERİ

Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi E.A.H.

2.Göğüs Cerrahisi Kliniği

Hüseyin Melek, Mehmet Zeki Günlüoğlu, Adalet Demir, Barış Medetoğlu, Hasan Volkan Kara, Erdoğan Çetinkaya, Seyit İbrahim Dinçer

slide2

Mediastinal Evreleme

 • Uzak metastaz saptanmayan, Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde (KHDAK) mediastinal lenf nodlarına metastaz (MLNM) en önemli prognostik faktör olup, tedavi şeklini belirlemede esastır.
mediastinal evrelemede pet
Mediastinal Evrelemede PET
 • Noninvaziv görüntüleme yöntemi olan pozitron emisyon tomografisi (FDG-PET) küçük hücreli dışı akciğer kanserinin evrelemesinde son yıllarda oldukça popüler olmuştur.
 • Ancak, mediastinal evrelemede yalancı pozitiflik oranının yüksek olması kullanımını kısıtlamaktadır.
 • Küçük hücreli dışı akciğer kanserli(KHDAK) hastalarda Pozitron Emisyon Tomografisi (PET) mediastinal metastaz bildirdiğinde bu sonucun mediastinoskopi ile doğrulanması genel kabul gören görüştür.
slide4
AMAÇ
 • Bu çalışmada mediastinal evrelemede FDG-PET in yalancı pozitiflik oranının belirlenip, nedenlerinin ortaya çıkartılması amaçlandı.
materyal metod
Materyal - Metod
 • 2004-2007 yılları arasında KHDAK tanısı konulan, operabl olduğu düşünülen 219 hastaya, mediastinal evreleme amacıyla, preoperatif dönemde toraks BT, FDG-PET ve tüm hastalara standart servikal mediastinoskopi yapıldı.
 • PET görüntülerinde çevre doku aktivitesine göre artmış aktivite gösteren odaklar malignite şüpheli olarak yorumlanarak, maksimum standart uptake değerinin (SUDmaks) 2.5 ’ten yüksek olması mediastinal metastaz olarak yorumlandı.
materyal metod1
Materyal - Metod
 • PET sonrası 30 gün içerisinde tüm hastalara genel anestezi altında Standart servikal mediastinoskopi yapıldı.
 • Mediastinoskopide N2 yada N3 saptanan hastalar neoadjuan veya definit tedavi için onkoloji kliniğine yönlendirilirken, lenfatik metastaz saptanmayan hastalara torakotomi uygulanarak akciğer rezeksiyonu ve komplet mediastinal lenfatik diseksiyon yapıldı.
med ast nal evrelemede pet1
MEDİASTİNAL EVRELEMEDE PET

Sensitivitesi %73

Spesifisitesi %74

Pozitif prediktif değeri %53

olarak hesaplandı.

bulgular1
BULGULAR

Yaş / Cins

 • PET - Mediastinal evreleme pozitiflik bildirilen 86 hastanın
 • 74’ü erkek,
 • 12’sı kadın olup,

Ortalama yaş 60 (30-84) olarak hesaplandı.

slide11

5 hastada TBC.

 • 2 hastada DM öyküsü mevcut idi.
pet yanl pozitif hastalarda
PET Yanlış Pozitif Hastalarda

Tümör yerleşim yeri;

 • 22 hastada tümör periferik yerleşimliyken, 18 hastada santral yerleşimliydi.
 • 22 hastada sağ akciğer, 18 hastada sol akciğerde yerleşimliydi.
pet yanl pozitif hastalarda1
PET Yanlış Pozitif Hastalarda

Histopatolojik Tipleri

18 Skuamöz hücreli karsinom

13 Adenokarsinom

2 KHDAK

1 Büyük hücreli karsinom

1 Pleomorfik karsinom

5 Diğer

pet yanl pozitif hastalarda2
PET Yanlış Pozitif Hastalarda

Histopatolojik Sonuçları

40 hastanın lenf nodlarının histopatolojik incelemesi sonucu,

 • 30’unda reaktif hiperplazi,
 • 5 hastada nekrozlaşan granülomatöz iltihap,
 • 5 hastada nekrozlaşmayan granülomatöz iltihap içerdiği tespit edildi.
pet yanl pozitif histopatolojik sonu lar
PET Yanlış Pozitif Histopatolojik Sonuçları
 • Bu hastaların 19 (%41) unda N1 varlığı saptanmıştır.
slide16

Doğru pozitif ve yanlış pozitif hasta grupları karşılaştırıldığında

-İki grup arasında Diabet, Tüberküloz, Yaş, Cins, Tümör yerleşim yeri, Tümörün santral- periferik yerleşimi, Tümör histolojik tipi açısından anlamlı fark saptanmadı.

-Doğru pozitif hasta grubunda lenf nodu SUDmaks değeri ortalaması (8,6 (4-16,3) yanlış pozitif hasta grubunun SUDmaks değer ortalamasından (4,7 (2,5-20) anlamlı olarak fazlaydı.

slide17
Sonuç
 • PET’in temelinde malign hücrelerin çevredeki normal yapıların çoğuna göre daha yüksek glikoliz oranına sahip olmaları yatar.
 • FDG hücre içine girmek için glikozla yarışır ve tümörün ya da aktif inflamasyonun bulunduğu alanlarda daha yüksek aktivite görülmesine neden olur.
 • Parenkimde PET’in yanlış pozitifliğine neden olan hastalıklar mediastende de yanlış pozitifiklere neden olabilir. Coğrafi olarak hastalıkların çeşitliliği, bu nedenlerin çalışmadan çalışmaya farklılık göstermesine neden olabilir
slide19
Sonuç
 • Tümörün santral yerleşimli olması yanlış pozitiflik oranını arttırıcı bir etki olarak bulunmamış olsa da santral yerleşimli tümör varlığında N1 oranının yüksek olması, PET’in rezolüsyonun yetersizliği nedeniyle N1-N2 ayırımını yeterince yapamadığını gösteriyor olabilir.
slide20
Sonuç
 • KHDAK’nin mediastinal evrelemesinde FDG-PET’in yanlış pozitiflik nedenleri arasında ülkemizde yaygın görülen granülomatöz hastalıklarla birlikte, muhtemelen kanserin neden olduğu infeksiyon ve inflamasyona bağlı reaktif hiperplazi düşünülmelidir.
 • PET’in mediastinal evrelemede pozitif prediktif değeri düşük olduğundan, pozitif sonuçlar mutlaka teyid edilmelidir.
literat rde fdg pet ppd
Literatürde FDG-PET --PPD

1-Gonzalo V. Gonzalez-Stawinski, Anthony Lemaire, Faisal Merchant, ve ark. Comparative analysis of PET and Mediastinoscopy in staging NSCLC. . Thorac. Cardiovasc. Surg., Dec 2003; 126: 1900 - 1904

2-Kernstine KH, McLaughlin KA, Menda Y ve ark. Can FDG-PET reduce the need for mediastinoscopy in potentially resectable nonsmall cell lung cancer? Ann Thorac Surg 2002;73:394-402.

3-Carolyn E. Reed, David H. Harpole, Katherine E. Posther, ve ark. Results of the American College of Surgeons Oncology Group Z0050 Trial: The utility of positron emission tomography in staging potentially operable non–small cell lung cancer. J. Thorac. Cardiovasc. Surg. 2003; 126: 1943 – 1951

4-Dunagan DP, Chin R, McCain TW, et al. Staging bypositronemission tomography predicts survival in patients with nonsmallcell lung cancer. Chest 2001; 119:333–339

ests 2006 y l preoperatif evreleme rehberinde
ESTS 2006 yılı Preoperatif Evreleme Rehberinde

Mediastinoskopi halen altın standarttır.

 • PET pozitif olgularda
 • PET negatif olup da
  • tümör santral yerleşimli,
  • Bronkoalvelar hücre tipli, SUDmaks değeri düşük tümör
  • PET N1 varlığı bildirilmesi durumunda,
  • radyolojik olarak patolojik boyutta MLN varlığında

mediastinoskopi yapılmasının gerektiği belirtilmiştir.*

P. De Leyn, D. Lardinois, P. Van Schil, et al. Preoperative lymph node staging for non-small cell lung cancer. ESTS guidelines chest 2006