slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Percepcija životnih i privatnih zdravstvenih osiguranja Listopad, 201 1 . PowerPoint Presentation
Download Presentation
Percepcija životnih i privatnih zdravstvenih osiguranja Listopad, 201 1 .

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Percepcija životnih i privatnih zdravstvenih osiguranja Listopad, 201 1 . - PowerPoint PPT Presentation


  • 128 Views
  • Uploaded on

Percepcija životnih i privatnih zdravstvenih osiguranja Listopad, 201 1. Osnovne informacije o istraživanju. Klijent: Magazin Banka Istraživačka agencija: GfK - Centar za istraživanje tržišta d.o.o. Predmet istraživanja: Percepcija životnih i privatnih zdravstvenih osiguranja

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Percepcija životnih i privatnih zdravstvenih osiguranja Listopad, 201 1 .' - austin-blankenship


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Percepcija životnih i privatnih

zdravstvenih osiguranja

Listopad, 2011.

osnovne informacije o istra ivanju
Osnovne informacije o istraživanju

Klijent: Magazin Banka

Istraživačka agencija:GfK - Centar za istraživanje tržišta d.o.o.

Predmet istraživanja:Percepcija životnih i privatnih zdravstvenih osiguranja

Metodologija:Intervjui u kućanstvu

Uzorak:1000 ispitanika 15+ (reprezentativnih za populaciju Hrvatske)

Trajanje terena:Rujan 2011.

Izvještavanje:Analitički izvještaj

GfK tim:Gordana Vujević Hećimović

Željka Dorociak

Teo Barović

GfK pridržava pravo intelektualnog vlasništva nad koncepcijom istraživanja, metodologijom i instrumentima istraživanja, kao i nad grafičkim i tabelarnim prikazima. Klijent dobiva rezultate istraživanja za svoju ekskluzivnu internu upotrebu. Ako nije dogovoreno drugačije, Klijent može objaviti ili prenijeti trećim stranama dijelove ili cjelinu izvještaja samo uz prethodnu pismenu suglasnost GfK.

Ako klijent želi navesti dijelove ili cjelinu rezultata istraživanja u javnim sredstvima priopćavanja ili putem vlastitih tiskanih materijala, dužan je navesti ime GfK, kao agencije koja je obavila istraživanje tržišta. To se odnosi, između ostalog, i na rezultate istraživanja koji se koriste u oglasima, na PR priopćenja i materijale, te na ostale, javnosti dostupne materijale koje publicira Klijent.

sa etak
SAŽETAK

U ovom su izvještaju prezentirani rezultati dobiveni na uzorku od 1000 građana starijih od 15 godina, koji je reprezentativan za populaciju Republike Hrvatske.

Među ispitanim građanima, malo je onih koji koriste životno ili privatno zdravstveno osiguranje – životno osiguranje koristi 15% građana, a privatno zdravstveno osiguranje njih tek 2%.

Oba tipa osiguranja su češća među građanima u dobi od 30-39 godina, među zaposlenima, te onima s višim prihodima i višim razinama obrazovanja. Nadalje, privatno zdravstveno osiguranje češće nalazimo među građanima velikih urbanih centara (iznad 100.000 stanovnika), dok je životno češće u mjestima od 2.000 do 10.000 stanovnika. Nešto manje osiguranih (životno ili zdravstveno) je među građanima Slavonije.

Većina korisnika životnog (89%) i svi korisnici privatnog zdravstvenog osiguranja (100%) namjeravaju nastaviti uplaćivati svoje police, čak iako nisu svi zadovoljni cijenom i kvalitetom.

Građani slabo poznaju isplativost ulaganja u životno osiguranje, osiguranje imovine, a posebno privatno zdravstveno osiguranje. Njihove procjene se kreću od 2,4 do 2,7 na skali od 1 (uopće nisam upoznat) do 5 (jako dobro sam upoznat). Svoju upoznatost s isplativošću ovih vrsta osiguranja nešto nižom procjenjuju građani iz Like, Korduna i Banovine, a zatim Istre, Primorja i Gorskog kotara. Manje su upoznati i najmlađi, odnosno najstariji građani, niže obrazovani, zatim nezaposleni, umirovljenici, domaćice i studenti, građani nižih osobnih mjesečnih primanja i primanja kućanstva, te građani koji uopće ne posluju s osiguravajućim društvima.

sa etak1
SAŽETAK

Provjerili smo i znaju li korisnici životnog osiguranja da bi prerano prekidanje ugovora o životnom osiguranju, moglo rezultirati financijskim gubitkom. Većina korisnika životnog osiguranja (89%) je svjesna tog rizika.

Kada je u pitanju isplativost financijskih ulaganja, najviše se vjeruje savjetima i iskustvima obitelji i prijatelja; njima vjeruje 82% građana. Sljedeći kojima se vjeruje su osobni bankari i agenti; njihove savjete bi poslušalo 64% građana. Povjerenje u reklame financijskih institucija je nisko; tim informacijama bi se, prilikom ulaganja, vodilo tek 18% građana.

Reklamama se najmanje vjeruje u velikim urbanim gradovima (iznad 100.000 stanovnika).

slide7

Životna osiguranja

Tek 15% građana ima ugovoreno životno osiguranje. Većina njih planira nastaviti uplaćivati u životno osiguranje (89%) i upoznata je s mogućnostima gubitka ukoliko prerano prekine s ulaganjem (89%).

Imate li životno osiguranje?

% ispitanika

Baza: svi ispitanici, N=1000

Baza: klijenti koji imaju ugovoreno životno osiguranje (N=146)

slide8

Privatno zdravstveno osiguranje

Privatno zdravstveno osiguranje je vrlo rijetko među građanima. Tek 2% ima ugovoren ovaj oblik osiguranja. Svi oni namjeravaju nastaviti uplaćivati svoje police.

Imate li privatno zdravstveno osiguranje?

% ispitanika

Baza: svi ispitanici, N=1000

Baza: klijenti koji imaju ugovoreno privatno zdravstveno osiguranje (N=19).

Zbog malog uzorka, rezultati su samo indikativni.

slide9

Poznavanje isplativosti ulaganja u različite vrste osiguranjaGrađani procjenjuju da nisu dovoljno upoznati s isplativošću ulaganja u različite vrste osiguranja.

Molimo Vas da procijenite Vaše poznavanje isplativosti ulaganja u životno osiguranje, privatno zdravstveno osiguranje i osiguranje imovine.

Uopće nisam upoznat (1)/(2) /(3) / (4) / Jako dobro sam upoznat (5)

M=2,72

M=2,56

M=2,37

Baza: svi ispitanici, N=1000

slide10

Izvori informacija kojima se vjeruje kada je u pitanju isplativost ulaganjaKada je u pitanju ulaganje, građani najviše vjeruju savjetima i iskustvu članova obitelji i prijatelja, a zatim osobnog bankara odnosno agenta. Najmanje povjerenja imaju u informacije iz reklama financijskih institucija.

Kojim informacijama vjerujete, odnosno čiji biste savjet poslušali o isplativosti ulaganja u štednju, fondove, osiguranja itd.?

Ne zna i

bez odgovora Ne Da

Baza: svi ispitanici, N=1000

slide12

Aktualni načini štednje

Trećina građana štedi, a tek petina smatra da će njihovo kućanstvo moći štedjeti u sljedećih godinu dana. Štednja u bankama je najčešći oblik štednje, iza kojeg slijedi uplaćivanje u životno osiguranje.

Udio kućanstava u kojima se štedi odn. ne štedi (%)

Na koje sve načine štedite / ulažete slobodna financijska sredstva?

Prema Vašem mišljenju, hoće li Vaše kućanstvo biti u mogućnosti štedjeti novac u sljedećih 12 mjeseci?

% ispitanika

Baza: ispitanici koji štede, N=349

Baza: svi ispitanici, N=1000

slide13

Razlozi štednje

Najčešće su to različite nepredvidive okolnosti / izvanredna stanja / hitni slučajevi, a potom štednja radi djece i vlastite mirovine.

Različiti su razlozi zbog kojih ljudi štede i investiraju novce. Koji su Vaši razlozi? Zbog kojih razloga Vi štedite ili investirate novce?

% ispitanika

Baza: svi ispitanici, N=1000

slide14

Preferirani oblici štednje

Najatraktivniji načini štednje u Hrvata su oročenje u bankama i kupovina nekretnina.

Koje oblike štednje ili ulaganja novca smatrate najboljim u ovom trenutku, bez obzira štedite li ili ne odnosno ulažete li novce ili ne? Zanima nas samo što smatrate najboljim načinima ulaganja novaca.

% ispitanika

Baza: svi ispitanici, N=1000; prikaz rezultata <1%