Download
diabetici n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Diabetici PowerPoint Presentation

Diabetici

174 Views Download Presentation
Download Presentation

Diabetici

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Diabetici Don’t Be killed By Them

 2. Wat is Diabetes • Diabetes Mellitus (in de volksmond suikerziekte genoemd) is een stofwisselingsziekte. • De insuline in het lichaam is niet meer in staat om glucose (= bloedsuiker) uit het bloed te verwerken en op te laten nemen. • Het betreft hier opname van glucose in de spieren. • Glucose is echter een vereiste om alle spieren en organen goed te laten werken. Insuline is dus waar het bij diabetes om draait.

 3. Soorten Diabetes • Er zijn verschillende soorten diabetes. • diabetes type 1 • diabetes type 2 • zwangerschapsdiabetes. • Van alle personen met diabetes heeft ongeveer 15 procent diabetes type 1 en 85 procent diabetes type 2. • Ongeveer 1 op de 20 zwangerschappen leidt tot zwangerschapsdiabetes. Deze laatste is meestal een tijdelijke vorm van diabetes. Diabetes type 1 en type 2 daarentegen zijn van blijvende aard.

 4. Type1 # • Mensen met type 1 diabetes hebben een acuut tekort aan het hormoon hormoon insuline dat de bloedsuiker regelt. Normaal gesproken wordt insuline aangemaakt door groepjes cellen in de alvleesklier, de zogeheten eilandjes van Langerhans. Bij mensen met type 1 diabetes zijn deze cellen per ongeluk vernietigd door het eigen afweersysteem. De alvleesklier maakt geen of nauwelijks insuline meer aan.

 5. Type 1# • Omdat insuline nodig is om glucose uit het bloed in de lichaamscellen te brengen, moet je met deze vorm van diabetes iedere dag zelf insuline inspuiten. Anders blijft de bloedsuikerspiegel veel te hoog. Waardoor iemand type 1 diabetes krijgt, is nog niet helemaal duidelijk.

 6. Type1# • Wel weten we dat erfelijkheid een rol speelt, maar zeker niet alles verklaart. Naast een erfelijke aanleg zijn er nog meer dingen nodig waardoor diabetes de kop op steekt. Dat wordt nog volop onderzocht. Er zijn aanwijzingen dat voeding van de baby in de eerste paar maanden een rol kan spelen. Of een onschuldige virusinfectie op jonge leeftijd, die het immuunsysteem uit balans haalt.

 7. Pancreas - Alvleesklier

 8. Type 2 • Bij diabetes type 2 maakt het lichaam zoals gezegd wel zelf insuline aan, vaak zelfs overmatig veel. • De insuline heeft echter deels zijn effect verloren, omdat het lichaam (met name de spiercellen) er steeds minder op reageert. Men spreekt hier van insulineresistentie. • Er wordt onvoldoende glucose uit het bloed gehaald, waardoor er geen glucose in de spieren wordt opgenomen.

 9. Hierdoor krijgen de spieren geen brandstof en voelen ze vermoeid aan. • Een hoge glucosespiegel (hyperglycaemie) is het gevolg en er wordt glucose opgeslagen in de vetcellen. • Dit leidt veelal tot overgewicht en vermoeidheid en kan op lange termijn diverse complicaties geven, zoals hart- en vaatziekten.

 10. Spieren krijgen geen brandstof

 11. Leeftijd Wijze van begin In de familie Lichaamsgewicht Insuline in het bloed Medicatie Opvallende klachten Jeugd Latere leeftijd Plotseling Sluipend Niet vaak Vaak Laag Overgewicht Laag Hoog Insuline Tabletten Ziek Vermoeid Verschillen

 12. Feiten • Op dit moment zijn er in Nederland naar schatting 850.000 mensen met diabetes. Hiervan zijn er zo’n 250.000 mensen met diabetes zonder het te weten. • Ongeveer 15% heeft diabetes type 1 en 85% diabetes type 2. Van de diabetespatiënten is 55% vrouw en 45% man.

 13. Syndroom X • Het voorstadium van diabetes type 2 wordt ook wel het metabole syndroom of syndroom X genoemd. • Syndroom X is een stofwisselingaandoening door een aanhoudende verstoring van de balans tussen lichamelijke activiteit (te weinig beweging) en voedselopname (te veel eten, tussendoortjes, snoepen en/of alcoholhoudende dranken). Syndroom X ontstaat vaak langzaam en ongemerkt, maar is het mogelijke begin van diabetes type 2.

 14. Symptomen • Diabetes type 2 is door het ‘sluipende’ ontstaan vaak moeilijk te herkennen. Doordat de symptomen van diabetes type 2 veelal zo vaag zijn, lopen veel mensen hier vaak jarenlang ongemerkt mee rond.

 15. Signalen • vaak dorst • vaak moeten plassen • wondjes die moeilijk genezen • vermoeidheid • oogproblemen (bijvoorbeeld dubbel, wazig of slecht zien of rode en branderige ogen) • kortademigheid • vaak terugkerende infecties • pijn in de benen bij het lopen

 16. Gevolgen • Eén van de gevolgen van diabetes is weinig energie. • Mensen met diabetes type 2 hebben weinig energie, doordat de spiercellen geen glucose opnemen. Hierdoor is het voor deze mensen moeilijk om te gaan bewegen. Ze hebben hier de energie niet voor.

 17. Overgewicht • Weinig beweging kan leiden tot overgewicht. Vaak hebben mensen met diabetes type 2 al een grote kans op overgewicht, omdat de glucose opgeslagen wordt in de vetcellen. Ze zouden dus juist extra moeten bewegen.

 18. Dit is dan ook de reden dat de nadruk in de voorlichting richting diabetespatiënten ligt op het laag houden van de bloedglucosespiegel. • Ook kunnen een hoge bloeddruk en te veel ongezonde vetten oorzaak zijn voor gevolgen op lange termijn.

 19. Gevolgen • Hersenen • Hart • Hersenen • Nieren • Ogen • Bloedvaten • Huid • Zwangerschap • Ogen • Bloedvaten • Hart • Huid • Nieren

 20. Belangrijk • Het is van groot belang om goed te bewegen bij diabetes type 2. Aangeraden wordt iedere dag minimaal een half uur achterelkaar matig intensief te bewegen. • Denk hierbij bijvoorbeeld aan wandelen of fietsen. • Bewegen bij diabetes type 2 is niet alleen belangrijk voor een gezond gewicht, maar heeft nog meer voordelen. • Wanneer u voldoende beweegt, wordt glucose gemakkelijker uit het bloed omgezet. Hierdoor daalt de bloedglucosewaarde. • Verder gaat de stofwisseling sneller en worden vetten beter verbrand. Ook is bekend dat u door bewegen meer energie krijgt en zich fitter voelt. Tot slot is het erg goed voor hart en bloedvaten.

 21. Moedermelk en koemelk • Wetenschappers zijn erachter gekomen dat moedermelk helpt bij het voorkomen van auto-immuunziekten, waaronder diabetes. Helaas is moedermelk geen toverdrank: er is wat betreft het krijgen van diabetes weliswaar verschil te zien tussen kinderen die de borst of de fles krijgen, maar dat is niet spectaculair. Maar er is nog een ander aanknopingspunt gevonden, namelijk dat koemelkeiwitten soms niet goed uitpakken bij kinderen met een erfelijke aanleg voor diabetes. Ze zorgen misschien voor een grotere kans dat de ziekte daadwerkelijk op jonge leeftijd de kop opsteekt. Wat als je nou deze twee dingen, die los van elkaar zijn ontdekt, met elkaar combineert? Dus borstvoeding sámen met koemelkvrije flesvoeding?

 22. Bewustwording • Diabetes moet dus een plekje krijgen in het dagelijkse leven. Natuurlijk krijgt u steun van de behandelende artsen en verpleegkundigen. Maar u kunt ook zelf veel doen. Hoe meer u van diabetes afweet, des te beter kunt u met de behandeling omgaan. Diabetes vraagt om extra leefregels. Als u die in acht neemt kunt u een gewoon leven hebben, net als ieder ander.

 23. Luister naar uw lichaam • Door diabetes kunnen verschillende klachten ontstaan. Gevolgen die alle dagen kunnen optreden, zoals acute lage of hoge bloedglucosespiegels. Maar ook gevolgen die op de lange termijn ontstaan, onder invloed van langdurig hoge bloedglucosespiegels en van een afwijkende vetstofwisseling. Hoe eerder u dit ontdekt, des te sneller kan een behandeling gestart worden.

 24. Het is belangrijk om goed naar de signalen van uw lichaam te leren luisteren of juist naar het ontbreken ervan. • Een goede bloedglucoseregulatie is van wezenlijk belang, evenals een gezonde levensstijl. • Die zelfdiscipline kan van tijd tot tijd moeilijk zijn, want de resultaten van al uw inspanningen merkt u pas op langere termijn.

 25. Regelmatige controle door de arts van voeten, ogen, nieren, bloeddruk en cholesterol is noodzakelijk. Diabetes is een ziekte die goed te behandelen is, maar onderschat het niet. Na verloop van tijd kunnen complicaties de kop opsteken. En die zijn in veel gevallen lastig te behandelen. Een goede zorg en levensstijl nu draagt bij aan betere gezondheid later.

 26. Regelmatig Bewegen • Controleren (dagelijks) • Massage geven • Goed insmeren • Goeie schoeisel • Voorzichtig voor verwonding

 27. Bloedglucosegehalte • De hoogte van het bloedglucosegehalte is afhankelijk van de • Voeding • Stress • aan de ene kant (verhoogt het bloedglucosegehalte)

 28. Leven met DM • Veel mensen met diabetes of een andere chronische ziekte, hebben baat bij een lidmaatschap van een patiëntenvereniging, steungroepen of bijvoorbeeld lotgenotencontact via internetforums. Het is nogal wat, leven met diabetes, en sommige mensen kunnen daar somber of depressief van raken. Dat is niets om u voor te schamen, kaart het aan bij uw huisarts of verpleegkundige.

 29. Nieuwe technieken • Alternatieven voor bloed prikken geïmplanteerde glucose meter (verstopping) • Meting van bloedglucose via een polshorloge, een eerdere uitvinding ( niet betrouwbaar)

 30. Alternatieven voor insuline spuiten • Insuline die je inhaleert in plaats van injecteert, kan voor mensen met type 1 diabetes een deel van de dagelijkse injecties vervangen. • Een andere optie is het slikken van insuline in de vorm van een capsule of tablet: ook dat is waarschijnlijk over een paar jaar mogelijk. • Een andere methode om niet meer te prikken voor insuline of een glucosemeting is het koppelen van een insulinepomp aan een metertje dat continu de glucose meet, waardoor de pomp zelf de benodigde insuline afgeeft. Een kunstmatige pancreas als het ware. • Er bestaat overigens al langer een manier om insuline onder hoge druk via de huid in te brengen, zonder naald, maar dat is voor veel mensen nog steeds pijnlijk en de resultaten van de insulinewerking zijn wisselend.

 31. Verlagend • Lichamelijke activiteit • Diabetesmedicijnen (insuline of tabletten) aan de andere kant (verlagen het bloedglucosegehalte).

 32. Behandeling • Bij de behandeling van diabetes hebben we dus met deze vier factoren te maken. - het laten verdwijnen van de verschijnselen; - het normaliseren van de bloedglucosewaarden; - het zoveel mogelijk voorkomen, uitstellen of verminderen van het ontstaan van complicaties op langere termijn.

 33. Team • De belangrijkste mensen zijn • Familie • huisarts • praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige • diabetesverpleegkundige • internist • podotherapeut (voetenspecialist) • oogarts • diëtist • apotheker • psycholoog