pra ivali protozoa n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PRAŽIVALI (Protozoa) PowerPoint Presentation
Download Presentation
PRAŽIVALI (Protozoa)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

PRAŽIVALI (Protozoa) - PowerPoint PPT Presentation


 • 1471 Views
 • Uploaded on

PRAŽIVALI (Protozoa). Skupine praživali – enoceličarjev: - Bičkarji (Flagellata): bičkarji ovratničarji, vrteljc ali tripasonoma - Korenonožci (Rhizopoda): menjačica ali ameba, luknjičarke, mreževci - Trosovci (Sporozoa): plazmodij, toksoplazma, gregarina

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PRAŽIVALI (Protozoa)' - aurorette


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pra ivali protozoa

PRAŽIVALI (Protozoa)

Skupine praživali – enoceličarjev:

- Bičkarji (Flagellata): bičkarji ovratničarji, vrteljc ali tripasonoma

- Korenonožci (Rhizopoda): menjačica ali ameba, luknjičarke, mreževci

- Trosovci (Sporozoa): plazmodij, toksoplazma, gregarina

- Migetalkarji (Ciliata): paramecij, školjčica, zvončica, trobentica

bi kar ovratni ar
Bičkar ovratničar
 • 1. Habitat: celinske, morske vode, v drugih organizmih.
 • 2. Zgradba: enoceličar s strukturami živalske celice. Lahko tvorijo ciste- mirujoče tvorbe.
 • 3. Dihanje: difuzija, aerobno celično dihanje.
 • 4. Prehranjevanje: z organskimi drobci in mikroorganizmi. Tvori se prebavna vakuola ali sekundarni lizosom.
bi kar ovratni ar1
Bičkar ovratničar
 • 5. Gibanje: biček je gibalni organel (iz beljakovin mikrotubulov), preko bazalnega telesca je pritrjen v citoplazmo.
 • 6. Ogrodje: prisoten je citosklelet.
 • 7. Izločanje nerabnih snovi: eksocitoza.
 • 8. Razmnoževanje: nespolno / delitev celice, po večkratnih delitvah / eno spolno razmnoževanje.
posebnosti bi karjev
Posebnosti bičkarjev:
 • - krvni zajedalec ali parazit človeka in domačih živali / vrteljc ali tripasonoma. Povzroča-spalno bolezen.
 • - ima dva gostitelja: muha ce-ce / prenašalec in vmesni gostitelj, glavni gostitelj je človek.
 • - glavnega gostitelja med sesanjem krvi okuži muha.
 • - zadnja stopnja je spanju podobno stanje.
 • - nekateri so simbionti v prebavilih žuželk npr. v termitih. Sodelujejo pri razgradnji lesa.
 • - bičkarji so tudi paraziti npr. trihomonas. Žive v človeških ustih, črevesju, sečnem mehurju, nožnici. Povzročajo bolezenske spremembe.
korenono ci rhizopoda
Korenonožci (Rhizopoda)
 • 1. Habitat:celinske vode, vlažna prst
 • 2. Zgradba
korenono ci rhizopoda1
Korenonožci (Rhizopoda)
 • 3. Dihanje: difuzija skozi biološko membrano, aerobno celično dihanje.
 • 4. Prehranjevanje: drobci organskih snovi, mikroorganizmi. V celici nastajajo prebavne vakuole. Hrano lovijo s psevdopodiji.
 • 4. Gibanje: psevdopodiji ali panožice.
 • 5. Ogrodje: citoskelet-zunanja plast citoplazme (ektoplazma), notranja plast citoplazme (endoplazma). Oblika celice – se spreminja.
korenono ci rhizopoda2
Korenonožci (Rhizopoda)
 • 6. Izločanje: kontraktilna vakuola ali krčljivi mehurček omogoča osmoregulacijo.
 • - osmoza: prehajanje vode iz hipotoničnega v hipertonični medij.
 • - morski enoceličarji običajno nimajo kontraktilnih vakuol.
 • 7. Razmnoževanje: nespolno-delitev celice.
posebnosti korenono cev
Posebnosti korenonožcev:
 • - korenonožci so še: lupinaste amebe, luknjičarke, mreževci / zunanje ogrodje iz kremena.
 • - razmnoževanje luknjičark: metageneza.
 • -iz lupinic se tvori apnenec.
plazmodij notranji zajedalec
Plazmodij- notranji zajedalec
 • 1. Habitat: endoparaziti v samici komarja mrzličarja in toplokrvnih vretenčarjih.
 • 2. Zgradba: telesna organizacija je poenostavljena, zapleten je razvojni krog. Enoceličar.
 • 3. Dihanje: difuzija.
 • 4. Prehranjevanje: kot endoparazit.
 • 5. Gibanje: z eritrociti gostitelja, s telesnimi tekočinami komarjeve samice.
 • 6. Ogrodje: pravega ogrodja ni, beljakovine v citoplazmi.
 • 7. Izločanje: eksocitoza.
plazmodij notranji zajedalec1
Plazmodij- notranji zajedalec
 • 8. Razmnoževanje:
 • - okužena samica komarja mrzličarja piči zdravega človeka.
 • - s slino vnese plazmodije.
 • - plazmodij prodre v eritrocit,obda se z membrano.
 • - plazmodij se poveča, deli se v klice (sledi razpad eritrocitov). Nespolno razmnoževanje.
 • - pojavi se napad mrzlice (temperatura narašča, trese ga mraz)
 • - okuženega človeka piči samica komarja mrzličarja. V samici se odvija spolni rod (klice se spremenijo v raznospolne gamete).
 • -nastane zigota. V črevesju komarja se deli v trose.
 • -ob piku se prenesejo v človeško kri.
posebnosti trosovcev
Posebnosti trosovcev:
 • - zatiranje malarije-izsuševanje močvirij, naseljevanje ribic, plenilcev ličink komarjev, s kemičnimi sredstvi.
 • -sorodniki-mikrosporidiji / povzročajo obolenja rib, čebel, sviloprejk.
 • - poznamo več vrst plazmodijev, povzročajo različne tipe malarije.
migetalkarji ciliata
Migetalkarji (Ciliata)
 • 1. Habitat: v celinskih vodah-školjčica, zvončica, trobentica; v prežvekovalskih želodcih- sodelujejo pri razgradnji celuloze.
 • Paramecij: stoječe celinske vode. Infuzum- pripravek za vzgojo paramecijev.
migetalkarji ciliata1
Migetalkarji (Ciliata)
 • 2. Zgradba: celica, obdana z migetalkami, velika cca ¼ mm.
 • 3. Dihanje: difuzija, aerobno celično dihanje.
 • 4. Prehranjevanje: z mikroorganizmi.
 • - pot hrane: celična usteca-celični požiralnik-prebavna vakuola-celična zadnjica.
 • -cikloza-krožno gibanje prebavnih vakuol, pH se zvezno spreminja. V prebavni vakuoli poteka kemična prebava.
migetalkarji ciliata2
Migetalkarji (Ciliata)
 • 5. Gibanje: migetalke-nitaste diferenciacije iz mikrotubulov.
 • 6. Ogrodje: citoskelet. Trdnost omogoča pelikula-trdnejša plast pod celično membrano.
 • 7. Izločanje: dve kontraktilni vakuoli- osmoregulacija.
 • 8. Razmnoževanje:
 • -nespolno: delitev celice / v ugodnih življenjskih razmerah.
 • -spolno: konjugacija / tvorijo se gibljiva in mirujoča jedra (R!). Paramecija se zbližata s celičnimi usteci. Zigota nastane iz gibljivega in mirujočega jedra.
posebnosti
- pod pelikulo so strelne paličice.

- dražljaj iz okolja povzroči aktiviranje strelnih paličic (obramba, napad).

- jedrni dualizem.

- protoklisti- enotno kraljestvo enoceličnih rastlin in živali nekaterih sistematikov.

Posebnosti:
mnogoceli arji metazoa
MNOGOCELIČARJI (Metazoa)
 • - nastali iz enoceličnih evkariontov
 • - domnevne možnosti nastanka:
 • 1. oceličenje ali celularizacija-živalska celica se je delila. Jedra so se namnožila, vmes so se razvile celične membrane.
 • 2. kolonijski nastanek-celica se je delila na veliko število hčerinskih celic. Ostale so povezane. Vsaka celica je opravljala vse funkcije, izjema so specializirane razmnoževalne celice.
delitev mnogoceli arjev
Delitev mnogoceličarjev:
 • - spužve (Porifera): omejena tkivna organizacija, nimajo pravih tkiv. Filogenija: verjetno so se razvile iz bičkarjev ovratničarjev.
 • - pristni mnogoceličarji (Eumetazoa): imajo tkiva, organe in organske sisteme (primitivnejši in naprednejši).
spu ve porifera
1. Habitat: vodna bivališča, prevladujejo v morju.

2. Zgradba: sesilne, različni gradbeni tipi, nesomerne (asimetrične), zvezdasto somerne(radialno simetrične), omejena tkivna organizacija.

Spužve (Porifera)
telo spu ve
- prva plast je podobna koži drugih mnogoceličarjev.

- druga plast je iz medceličnine.

- tretja plast je iz kamric (kamrico gradijo bičkarji ovratničarji).

Telo spužve:
gradbeni tipi spu ev
- povezave kamrice z zunanjostjo so različne.

- pora (dotekalka) se podaljša v cevko, cevka v kamrico.

- stene kamric gradijo celice ovratničarke.

Gradbeni tipi spužev
spu ve porifera1
Spužve (Porifera)
 • 3. Dihanje: difuzija, celično dihanje.
 • 4. Prehranjevanje: hrano prinaša vodni tok. Pore ali dotekalke-dovajanje vode s hranilnimi snovmi. Številne. Odtekalke ali izmetalke-odtekanje. Manj številne.
 • 5. Gibanje: pritrjena ali sesilna žival.
 • 6. Ogrodje: spikule ali iglice, iz organskih in anorganskih snovi.
 • 7. Izločanje: nerabne snovi izloča skozi odtekalke.
 • 8. Razmnoževanje:
 • - nespolno: delitev, brstenje, zimski brsti.
 • - spolno razmnoževanje: jajčece enega osebka + semenčica drugega osebka = zigota. Zigota se razvije v ličinko. Ličinka se preobrazi v mlado spužvo.