slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Foto: Mykl Roventine PowerPoint Presentation
Download Presentation
Foto: Mykl Roventine

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Foto: Mykl Roventine - PowerPoint PPT Presentation


 • 176 Views
 • Uploaded on

Pi. Foto: Mykl Roventine. Pi. Pi er sannsynlegvis det mest berømte talet i verda. Dei fleste av oss kjenner talet som 3,14. Talet sitt symbol er den greske bokstaven π. . Opp gjennom historia har ei rekkje menneske prøvd å forstå mysteriet pi. Pi.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Foto: Mykl Roventine


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Pi

Foto: Mykl Roventine

slide2
Pi
 • Pi er sannsynlegvis det mest berømte talet i verda.
 • Dei fleste av oss kjenner talet som 3,14.
 • Talet sitt symbol er den greske bokstaven π.

Opp gjennom historia har ei rekkje menneske prøvd å forstå mysteriet pi.

slide3
Pi
 • I matematikken står pi for forholdet mellom omkrinsen og diameteren av sirkelen.

Diameter

Omkrins

slide4
Pi
 • Omkrinsen av ein sirkel er 3,14 gonger så lang som diameteren.

Foto: Ralf Roletschek

Pi er konstant. Uansett kva sirkel det dreiar seg om, vil forholdet mellom omkrins og diameter vere 3,14.

slide5
Pi
 • Arbeidet med å finne ut verdien på pi går mange tusen år tilbake i tid.
 • Grekaren Arkimedes laga mangekanta figurar som likna på sirklar.
 • Han berekna omkrinsen og diameteren av figurane.

Til slutt delte Arkimedes omkrinsen på diameteren.

slide6
Pi
 • I følgje Arkimedes sine utrekningar var pi 3,1419.

Metoden med mangekantar skulle seinare bli nytta av ei rekkje matematikarar, men det blei tungvint å finne ut pi når ein arbeidde med figurar som hadde fleire tusen kantar.

slide7
Pi
 • Opp gjennom historia har nye og betre berekningar ført til at pi har fått fleire desimalar.
 • I dag kan superkraftige datamaskinar framstille pi med 2,7 billionar desimalar.

Desimalar er tal som står etter komma. Over ser du dei fyrste 1500 desimalane til pi.

slide8
Pi
 • Tala som utgjer pi følgjer ikkje noko bestemt mønster eller rekkjefølgje.
 • Det finst ei uendeleg mengd desimalar.
 • Dersom du leiter godt, finn du både fødselsdatoen din og telefonnummeret ditt blant desimalane til pi.

Til og med datoen då den norske grunnlova blei underskriven finn vi i pi.

slide9
Pi
 • Alle kan klare å hugse delar av pi.

May I have a large container of coffee?

Foto: Mai Le

Somme menneske elskar pi. Japanaren AkiraHaraguchi klarde å seie dei 100 000 fyrste desimalane til pi.

slide10
Pi
 • Pi-dagen blir feira den 14. mars kvart år.
 • Då blir det servert pai til ære for dette heilt spesielle talet.
 • Feiringa av pi-dagen oppstod i USA.

Kvifor blir dagen feira den 14. mars? Kvifor serverer ein pai?

slide11
Pi

Sirkel

 • Pi blir brukt i mange samanhengar innanfor matematikken.
 • Vi bruker pi når vi skal berekne omkrins og areal av sirklar.

Kule

Ill: Guillaume22

Pi er også nødvendig når vi skal finne ut volum og overflate av kjegler, kuler og sylindrar.

Sylinder

Kjegle

slide12
Pi
 • Korleis ville verda vore utan pi?

Ville noko vore annleis dersom vi ikkje hadde kunnskap om pi?