Punuar nga fjolla hajrizi shmu 2 vushtrri ars muhamer ujkani
Download
1 / 12

Materialet Elektroinstaluese - PowerPoint PPT Presentation


 • 445 Views
 • Uploaded on

Punuar nga : Fjolla Hajrizi SHMU-2 ( Vushtrri ) Ars : Muhamer Ujkani. Materialet Elektroinstaluese. P ërcjellësit elektrikë. - Përcjellësit elektrikë janë komponentë elektrikë që shërbejnë për mbartjen e energjisë me përcjellje ….

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Materialet Elektroinstaluese' - aurora-yates


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Punuar nga fjolla hajrizi shmu 2 vushtrri ars muhamer ujkani

Punuarnga: FjollaHajrizi

SHMU-2 (Vushtrri)

Ars: MuhamerUjkani

MaterialetElektroinstaluese


P rcjell sit elektrik
Përcjellësitelektrikë

-Përcjellësitelektrikëjanëkomponentëelektrikëqëshërbejnëpërmbartjen e energjisë me përcjellje….

-Përprodhimine përcjellsve, përdoretBakrioseAlumini ..

-Bakripërdoretmësëshumtisepse ka vetipërcjellësemëtëmira se Alumini, prandajpërcjellsit e aluminit, përkushtetënjëjtatëpunësduhettëkenëseksioninmëtëmadh se percjellësitngaBakri ….


FOTO :

Percjellesitnga BAKRI

Percjellesitnga ALUMINI


Percjellesit
Percjellesit :

 • Percjellesitteciletperdoren ne instalimeelektrikendahen ne percjelles :

 • INSTALUES &

 • SINJALIZUES


Gypat dhe kanalet instaluese
Gypatdhekanaletinstaluese

Gypatdhekanaletsherbejne per futjen e percjellseve duke berembrojtjen e tyrengademtimetmekanikedhendikimet e tjera, dhenjekohesishtarrihetedhesiguria e mjedisitngandikimiipercjellseve ..!!!


Kutit shperndarese
KutitShperndarese

 • Kutiashperndareseeshtekutiqesherben per vazhdiminosedegezimin e percjellesve.

 • Kutitshperndaresegjithashtusherbejneedhe per vendosjen e komponenteveElektrike.

Ne keteFotojaneparaqiturdisakutishperndarese .


Cel sat
Celësat

 • Celësatjanëkomponenteelektriketëcilatshërbejnëpërkyqjendheshkyqjen e qarkutelektrik.

 • Celësattecilëtpërdoren ne instalimetelektrikequhen – Celësa INSTALUES !!

Ne ketefotojanetreguardisaqelesa per vendosje ne murdhembimur


Prizat dhe spinat
PrizatdheSpinat

 • Per lidhjen e paisjeveelektrikemobileve ne insatalimelektriktetensionitteulet, perdorenpajisjet per lidhje ( Priza )

 • Prizatmundtejene:

 • Njefazoredhe pa kontaktmbrojtes (230V)

 • Trifazore, ( 400V)

Qelesi

Forma e spines duhette jet e njejt me formen e prizes


Siguresat instaluese
SiguresatInstaluese

 • Siguresatjanekomponentmbrojtestecilatmbrojnepercjellesitdhekabllot e instalimitelektrikngarrymat e medha per shkaktembingarkesaveoselidhjeveteshkurta .


Siguresat
Siguresat:

Siguresatautomatike

Pjeset e siguresesShkrirese


Kuadri shperndares
KuadriShperndares .

 • -Kuadrikryesorshperndareseshtevendikufilloninstalimielektrik I njeshtepie.

 • Kuadrikryesorshperndareseshtenjedollapmetalik .

 • Ne kuadrinkryesorshperndaresjanetevendosurakomponentetelektrikteinstalimitelektriksi :

 • Matesiienergjiseelektrike

 • SiguresatshkrireseoseAutomatikeetj …


FUND

 • JU FALEMINDERIT PER VEMENDJE

 • Punuarnga : FjollaHajrizi

 • KL IX-9 – SHMU-2


ad