slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ชีวิต PowerPoint Presentation
Download Presentation
ชีวิต

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

ชีวิต - PowerPoint PPT Presentation


  • 132 Views
  • Uploaded on

พระวาจา. ทรง. ชีวิต. ธันวาคม 2007. “ ความรักเป็นการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติอย่างครบถ้วน ” ( โรม 13 , 10). พระวาจานี้เป็นถ้อยคำกล่าวสรุปหัวข้อในจดหมายที่นักบุญเปาโลมีไปถึงชาวโรมัน นักบุญเปาโลบอกพวกเราว่า ชีวิตคริสตชนเป็นชีวิตที่มุ่งแสดงความรักต่อผู้อื่น.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ชีวิต' - aurora-witt


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

พระวาจา

ทรง

ชีวิต

ธันวาคม 2007

slide2

“ความรักเป็นการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติอย่างครบถ้วน”“ความรักเป็นการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติอย่างครบถ้วน”

( โรม 13, 10)

slide3

พระวาจานี้เป็นถ้อยคำกล่าวสรุปหัวข้อในจดหมายที่นักบุญเปาโลมีไปถึงชาวโรมัน นักบุญเปาโลบอกพวกเราว่า ชีวิตคริสตชนเป็นชีวิตที่มุ่งแสดงความรักต่อผู้อื่น

slide4

คริสตชนทุกคนได้รับเรียกให้ปฏิบัติตนตามวิถีทางแบบใหม่ ซึ่งองค์พระจิตเจ้าทรงนำทางให้กับเรา

slide5

กล่าวโดยย่อ ท่านนักบุญยืนยันว่า ความรักต่อพี่น้อง เป็นการปฏิบัติตาม พระประสงค์ของพระเจ้าอย่างครบถ้วนและบริบูรณ์ที่สุด พระประสงค์ของพระเจ้านี้แสดงออกให้เห็นได้ชัดในรูปแบบของกฎหมาย (นั่นคือพระบัญญัติสิบประการ) ดังนั้น ความรักต่อพี่น้องเป็นวิธีที่ดี และถูกต้องที่สุดในการแสดงความรักต่อพระเจ้า

slide6

“ความรักเป็นการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติอย่างครบถ้วน”“ความรักเป็นการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติอย่างครบถ้วน”

( โรม 13, 10)

slide7

แต่ว่าในภาคปฏิบัติที่ว่า ปฏิบัติได้อย่างครบถ้วนและบริบูรณ์หมายถึงอะไร เราคงจะเข้าใจได้ชัดเจนขึ้นจากข้อความถัดไปซึ่งนักบุญเปาโลอธิบายว่า ความรักหมายถึงอะไร และจะมีผลเป็นอย่างไรบ้าง

slide8

ประการแรก ความรักต่อพี่น้องหมายถึงไม่ทำร้ายใคร สิ่งนี้จะช่วยให้เราถือบทบัญญัติของพระเจ้าทุกข้อ ไม่เว้นข้อใดเพราะจุดมุ่งหมายประการแรกของบทบัญญัติก็คือ ป้องกันเราจากการทำสิ่งไม่ดีทุกชนิด ที่เราอาจตกในบ่วงนั้นได้ ทั้งต่อตนเองหรือต่อผู้อื่น

slide9
นอกเหนือไปจากไม่ทำร้ายแล้ว ความรักยังกระตุ้นให้เราปฏิบัติสิ่งดีเพื่อพี่น้องของเราด้วย
slide10

พระวาจาตอนนี้เตือนใจเราให้แสดงออกซึ่งความรักอย่างเป็นรูปธรรม ใส่ใจต่อพี่น้องที่ขาดแคลน ที่รอคอยความช่วยเหลือ สนใจต่อสิทธิของเขา ความรักหมายถึงเคารพต่อศักดิ์ศรีในฐานะที่เป็นมนุษย์และเป็นคริสตชน ความรักเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ ให้ความเข้าใจ แบ่งปัน และเข้าถึงทุกคนดังที่องค์พระเยซูเจ้าทรงสอน

slide11

ความรักดังกล่าวนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากเราไม่ก้าวออกจากความเห็นแก่ตัว การไม่ต้องการใคร เหตุนี้ พระวาจาตอนนี้กระตุ้นให้เราเอาชนะท่าทีอันเห็นแก่ตัวของเรา อันได้แก่ความหยิ่ง ความมักได้ ตัณหา ความจองหอง ความทะเยอทะยาน ความทะนงตัว ฯลฯ สิ่งดังกล่าวนี้แหละเป็นอุปสรรคขัดขวางเรา

slide13

เราจะปฏิบัติตามพระวาจาประจำเดือนแห่ง พระคริสตสมภพนี้ได้อย่างไร

slide14

ก็ด้วยการแสดงความรัก ต่อพี่น้องของเราในหลายรูปแบบ ซึ่งความรักต่อ พวกเขาเรียกร้องเรา ให้ลงมือปฏิบัติ

ประการแรก เราจะหลีกเลี่ยงการกระทำที่ไม่ดีทุกชนิดต่อ พี่น้องของเรา

slide15

เราจะใส่ใจต่อพระบัญญัติของพระเจ้าตามกระแสเรียกของเรา ในวงงานอาชีพ หรือในแวดวงที่เราอาศัยอยู่

slide16

นี่เป็นเงื่อนไขประการแรกที่เราคริสตชนพึงมี คือ ไม่ทำสิ่งใดที่ขัดต่อพระบัญญัติของพระเจ้า

ต่อจากนั้น เราจะมุ่งความสนใจของเราไปที่เหตุผล จุดมุ่งหมาย และหัวใจของพระบัญญัติ ดังที่เราทราบ บทบัญญัติทุกข้อมุ่งส่งเสริมความรักในเราให้กระฉับกระเฉงตลอดเวลา ละเอียดอ่อน ให้ความเคารพ พร้อมตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องของเรา

slide17

ในขณะเดียวกัน เราจะต้องตัดขาดจากตัวตนของเราให้ยิ่งทียิ่งมากขึ้น เอาชนะความเห็นแก่ตัวของเรา ซี่งเป็นผลมาจากการที่เรามีความรักแบบ คริสตชน

นี่แหละคือ สิ่งที่เราจะปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้าได้อย่าง “ครบถ้วน” ที่สุด เราจะแสดงความรัก ต่อพระองค์ในแบบที่พระองค์จะทรงพอพระทัยที่สุด

slide18

“ความรักเป็นการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติอย่างครบถ้วน”“ความรักเป็นการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติอย่างครบถ้วน”

( โรม 13, 10)

slide19

นี่เป็นประสบการณ์ของนักกฎหมายคนหนึ่ง เขาทำงานอยู่กับกระทรวงแรงงาน

“ผมได้รับคำร้องเรียนจากกลุ่มพนักงานในบริษัทแห่งหนึ่ง ผมจึงศึกษาคำร้องเรียนของพวกเขาอยู่สองสัปดาห์ และพบว่าเจ้าของบริษัทไม่ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างแท้จริง ก่อนเดินทางไปพบเขา ผมได้ภาวนาวอนขอพระเยซูเจ้าประทานพละกำลังให้ผมซื่อสัตย์ต่อพระวาจาของพระองค์ ยึดมั่นในความถูกต้อง และพร้อมกันนั้นให้เป็นเครื่องมือแห่งความรักของพระองค์

slide20

ผมเดินทางไปพบเจ้าของบริษัท ผมแจ้งกับเจ้าของบริษัทว่า “มีคำร้องเรียนของพนักงานแจ้งว่า ทางบริษัทไม่จ่ายค่าแรงตามกฎหมาย” เจ้าของบริษัทเมื่อเห็นว่าผมได้พิสูจน์ให้เห็นชัดเจน เขาได้พูดป้องกันตนเองว่า กฎหมายบางข้อไม่ยุติธรรมกับเขา ผมได้บอกเขาว่า อันความผิดนั้น เราไม่อาจแก้ตัวว่าที่เราทำไปนั้น เพราะคนอื่นก็ไม่ทำเหมือนกัน จากการพูดคุยกับเขา ทำให้ผมเข้าใจว่า เขาก็รักความยุติธรรม และความเสมอภาคเช่นเดียวกับผม แต่ที่เขาทำไปก็เพราะสภาพแวดล้อมทำให้เขาต้องทำเช่นนั้น

slide21

ที่สุดเขากล่าวว่า “ที่จริง คุณอาจติเตียนผมอย่างรุนแรงก็ได้ แต่คุณกลับไม่ทำ ผมจึงรู้สึกเป็นหน้าที่ที่ผมจะต้องปฏิบัติตัวใหม่” อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเขามีนัดด่วน ไม่มีเวลารอผมเขียนรายงานการทำผิดกฎหมายแรงงานของเขา แต่เขาหยิบกระดาษเปล่าและลงลายเซ็นส่งให้ผม เท่ากับว่าเขายอมรับที่จะแก้ไขในทันที

slide22

“ความรักเป็นการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติอย่างครบถ้วน”(โรม 13, 10)

พระวาจาทรงชีวิตประจำเดือนจัดทำโดยคณะโฟโคลาเร

คำอธิบายโดย เคียร่า ลูบิค

กราฟฟิก โดยAnna Lolloด้วยความร่วมมือจากFr.Placido D’Omina(ซิซิลี - ประเทศอิตาลี)