Podpora vědy a výzkumu v EU
Download
1 / 17

- PowerPoint PPT Presentation


 • 89 Views
 • Uploaded on

Podpora vědy a výzkumu v EU Vladimír Nekvasil EUROPEUM, 3. listopad 2010. Evropský výzkumný prostor 1/2. 2000 - LISABONSKÁ STRATEGIE – „EU se do roku 2010 stane nejdynamičtější a nejvíce konkurenceschopnou ekonomikou na světě“

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - aurek


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Podpora v dy a v zkumu v eu vladim r nekvasil europeum 3 listopad 2010

Podpora vědy a výzkumu v EU

Vladimír Nekvasil

EUROPEUM, 3. listopad 2010


Podpora v dy a v zkumu v eu vladim r nekvasil europeum 3 listopad 2010

Evropský výzkumný prostor 1/2

 • 2000 - LISABONSKÁ STRATEGIE – „EU se do roku 2010 stane nejdynamičtější a nejvíce konkurenceschopnou ekonomikou na světě“

 • Koncept Evropského výzkumného prostoru (ERA) – strategie k realizaci Lisabonské strategie

  • jednotný trh v oblasti výzkumu,

  • koordinování mezinárodní, evropské a národní úrovně,

  • rozvoj lidských zdrojů

  • posílení vědecké a technologické základny EU (mj. rámcovými programy)

 • 2002 – ZAOSTÁVÁME ═»BARCELONSKÝ CÍL:

  3% HDP na VaV do roku 2010 (2007 - EU27 - 1,85%HDP)


Podpora v dy a v zkumu v eu vladim r nekvasil europeum 3 listopad 2010

Evropský výzkumný prostor 2/2

 • 2007 – „revitalizace“ ERA - ZELENÁ KNIHA: NOVÉ PERSPEKTIVY – soustředění na několik oblastí:

  • mobilita výzkumných pracovníků

  • výzkumné infrastruktury

  • mezinárodní spolupráce

  • optimalizace výzkumných programů a priorit

  • sdílení znalostí

  • špičkové výzkumné instituce

 • 2010 EUROPE 2020 – post - lisabonská strategie

  • Preparing Europe for a New Renaissance – ERAB 2009

  • Unie inovací – výzkum, vzdělávání, inovace (znalostní trojúhelník)


Podpora v dy a v zkumu v eu vladim r nekvasil europeum 3 listopad 2010

Programy EU pro inovace a výzkum

6,2 mld 54 mld 3,6 mld 2,1 mld 347 mld


Podpora v dy a v zkumu v eu vladim r nekvasil europeum 3 listopad 2010

Lisabonská smlouva

Hlava XIX - Výzkum a technologický rozvoj a vesmír

články 179 až 190

Článek 179

1. Unie má za cíl posilovat své vědecké a technologické základy vytvořením evropského výzkumného prostoru, ve kterém se vědci, vědecké poznatky a technologie volně pohybují, a podporovat rozvoj své konkurenceschopnosti, včetně konkurenceschopnosti průmyslu, jakož i podporovat všechny výzkumné činnosti, které jsou z hlediska ostatních kapitol Smluv pokládány za nezbytné.

2. Za tímto účelem Unie podporuje podniky včetně malých a středních, výzkumná střediska a vysoké školy v jejich činnosti v oblasti výzkumu a technologického rozvoje vysoké úrovně; podporuje jejich snahy o vzájemnou spolupráci, zejména tím, že umožňuje vědcům svobodně spolupracovat bez ohledu na hranice…


Podpora v dy a v zkumu v eu vladim r nekvasil europeum 3 listopad 2010

Několik čísel

Celkový objem financí na VaV (soukromé, veřejné prostředky):*

 • CZ: 2007 – 1,955 mld. € (54 mld CZK) – 1,54% HDP

 • EU: 2007 – 228,7 mld. € – 1,85% HDP

 • US: 2007 – 269 mld. € – 2,67% HDP

  Roční průměr CIP, 7RP a prostředků ze strukturálních fondů na VaVaI je ~15 mld € v období 2007-2013.**

  Průměrný roční příspěvek z EK na české projekty RP - ~ 850 mil. Kč (cca 50% rozpočtu GA ČR).***

  AV ČR – 6RP+7RP – 220 mil. Kč - 2009 ****

  Od roku 2007 existují možnosti financování VaVaI ze strukturálních fondů:

  OP VaVpI – 2,071 mld.  € (EU) + 365 mil. € (CZ)

  OP VpK – 1,829 mld. € (EU) + 330 mil. € (CZ) - částečně

  *Science, Technology and Innovation in Europe, 2010 Edition

  ** A more research-intensive and integrated ERA – Key figures report 2008/2009

  *** ECHO, Příloha 4-5/2010 ****VZ AV ČR 2009


Podpora v dy a v zkumu v eu vladim r nekvasil europeum 3 listopad 2010

K diskusi

V dobách hospodářského poklesu a úsporných opatření představují prostředky z rozpočtu EU rozsahem významný a současně i do nejbližší budoucnosti zajištěný stabilní zdroj financování výzkumu a vývoje. Možnosti, které tyto prostředky nabízejí, nejsou ale všelékem na problémy s financováním české vědy.*

*předseda AV ČR J. Drahoš, Akademický sněm, 22. 4. 2010


Podpora v dy a v zkumu v eu vladim r nekvasil europeum 3 listopad 2010

Evropský výzkumný prostor

a

Akademie věd ČR

www.avcr.cz


Podpora v dy a v zkumu v eu vladim r nekvasil europeum 3 listopad 2010

Koncepce mezinárodní spolupráce

 • Dlouhodobá koncepce mezinárodní spolupráce

 • Cíl: podpořit výzkum s prokazatelnou mezinárodní excelencí, který podporuje vědecké individuality a je spojený s budováním vědeckých škol a s ambicemi stát se centry mezinárodního významu

 • Podpora mobility, výzkumných infrastruktur, mezinárodní spolupráce, spolupráce s univerzitami a podnikatelskou sférou


Podpora v dy a v zkumu v eu vladim r nekvasil europeum 3 listopad 2010

Mezinárodní spolupráce

 • S mezinárodními vládními organizacemi

  CERN, ESO, ESA, ESF, UNESCO

 • S mezinárodními nevládními vědeckými institucemi

  ALLEA, EASAC, UAI, IAP, ICSU

 • Vlastní program bilaterální spolupráce

 • Spolupráce v rámci struktur EU

  COST, ESF, Norské fondy, Výzkumný fond uhlí a oceli, Kultura 2007, ESA, ESO, EUREKA, Společné podniky (spolupráce na základě čl. 171 Smlouvy)

 • Rámcové programy a strukturální fondy EU


Podpora v dy a v zkumu v eu vladim r nekvasil europeum 3 listopad 2010

Formy mezinárodní spolupráce

 • účastníci projektů, experti, členové hodnotících komisí etc.

 • konzultace evropské vědní politiky

 • při přípravě legislativy týkající se evropské vědní politiky

 • diskuse s ostatními subjekty ERA i mezinárodními organizacemi

 • České předsednictví v Radě EU (2009) – spolupráce s MŠMT na 14 akcích a při formulaci priorit předsednictví


Podpora v dy a v zkumu v eu vladim r nekvasil europeum 3 listopad 2010

Aktivity v rámci struktur EU

 • Rámcové programy

  • 19% z CZ grantů

  • 92 projektů 7. RP

  • 2009 - 220 projektů 6. RP a 7. RP – 8,3 mil €

  • 3 ERC granty – 2 AG - UOCHB, 1 SG - FLU

   (z celkových 6 grantů v CZ)

 • Strukturální fondy

  • Řada projektů na rozvoj lidských zdrojů, rozvoje inovačního prostředí a infrastruktur

  • Zejména OP VaVpI a OP VpK


Podpora v dy a v zkumu v eu vladim r nekvasil europeum 3 listopad 2010

AV ČR a výzkumné infrastruktury

 • AV ČR přímo provozuje:

  • Laserovou laboratoř PALS,

  • Zařízení na jadernou fúzi - Tokamak COMPASS D.

 • Naši vědci se léta účastní na experimentech v CERN, neutronové laboratoři ILL, synchrotronu v Grenoblu, či astronomického výzkumu ESO.

 • AV ČR je partnerem v řadě budovaných excelentních výzkumných infrastrukturách. (tzv. ESFRI Roadmap)


Podpora v dy a v zkumu v eu vladim r nekvasil europeum 3 listopad 2010

Přehled projektů výzkumných infrastruktur

Přehled projektů výzkumných infrastruktur s evropskou dimenzí:

 • ELI – Extreme Light Infrastructure

 • BIOCEV - Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy

 • CEITEC - Středoevropský technologický institut

 • IT4Innovations - Centrum excelence

 • FNUSA – ICRC - Mezinárodní centrum klinického výzkumu

 • Udržitelná energetika


Podpora v dy a v zkumu v eu vladim r nekvasil europeum 3 listopad 2010

PROJEKT ELI - Extreme Light Infrastructure

 • součástí evropského plánu na vybudování příští generace velkých výzkumných zařízení

 • sídlo v ČR – Dolní Břežany

 • vybudování nejmodernějšího laserového zařízení zaměřeného na základní i aplikovaný výzkum v oblasti interakce světla s hmotou

 • cena projektu – ~6,8 mld

 • samostatná právnická osoba (ERIC)


Podpora v dy a v zkumu v eu vladim r nekvasil europeum 3 listopad 2010

Financování VaV z prostředků EU: 2014-2020

 • Finanční perspektiva 2014 - 2020 (Evropská komise, Evropský parlament, Rada EU)

 • Kohezní politika (5. Kohezní zpráva)

  - Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF)

  - Evropský sociální fond (ESF)

  - Fond soudržnosti (CF)

  Cíle v oblasti VaVaI: zachovat podporu vzdělání, výzkumu, rozšířit na Prahu!

 • 8. Rámcový program

  Pozice ČR: zjednodušit systém financování, podpořit výzkumné

  infrastruktury a financování excelentního výzkumu (ERC)

2010-2011!


Podpora v dy a v zkumu v eu vladim r nekvasil europeum 3 listopad 2010

O základní podobě podpory VaVaI z prostředků EU po r. 2013 se rozhodne v příštích týdnech a měsících, věřím, že ČR příležitost prosadit své zájmy nepromešká

Děkuji vám za pozornost

nekvasil@kav.cas.cz