papill n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PAPILL PowerPoint Presentation
Download Presentation
PAPILL

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

PAPILL - PowerPoint PPT Presentation


 • 170 Views
 • Uploaded on

PAPILL. Eleri-Riin Soom SA Innove Arendusprojektide üksus. Osalemine rahvusvahelises projektis PAPILL. Poliitikad ja praktikad elukestvas õppes Projekti eesmärgid 1. Teadmiste ja kogemuste vahetamine elukestva õppe eesmärkide sõnastamisel, poliitikate väljatöötamisel ning elluviimisel

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PAPILL' - aure


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
papill

PAPILL

Eleri-Riin Soom

SA Innove

Arendusprojektide üksus

osalemine rahvusvahelises projektis papill
Osalemine rahvusvahelises projektis PAPILL

Poliitikad ja praktikad elukestvas õppes

Projekti eesmärgid

1. Teadmiste ja kogemuste vahetamine elukestva õppe eesmärkide sõnastamisel, poliitikate väljatöötamisel ning elluviimisel

2. Parimate praktikate leidmine ja tutvustamine (poliitikad, projektid, MTÜ-de algatused jms).

Projekti kestvus: 01.01.2009-31.12.2009

papill partnerid
PAPILL PARTNERID

12 partnerit 9 riigist (Baltikum, Kesk-Euroopa, Lõuna-Euroopa, Balkan)

Eesti

Leedu

Poola

Saksamaa

Slovakkia

Bulgaaria

Türgi

Rumeenia

Kreeka

papill projekti tulemused
PAPILL projekti tulemused

Multikeelne ja veebipõhine infoplatvorm, mis sisaldab

 • erinevate riikide elukestva õppe strateegiate kokkuvõtteid;
 • elukestva õppe strateegiate võrdlusanalüüse;
 • parimate praktikate näited.
 • http://eupractices.eu/

Kodulehel lisatud kõik dokumendid ja näited saavad olema ka inglise keeles.

Uutel kasutajatel võimalik otsida ja ka lisada infot

eesti elukestva ppe strateegia raport baasdokumendid
Eesti Elukestva õppe strateegia raport- baasdokumendid

Elukestva õppe strateegia 2005–2008 kinnitati EV poolt novembris 2005 ning strateegia koostamisel lähtuti Euroopa Liidu dokumentidest, mis seadsid valdkonna arengusuunad lähiaastateks:

 • Elukestva õppe memorandum (Euroopa Komisjon, 2000),
 • Euroopa elukestva õppe ruum (Euroopa Komisjon, 2002),
 • Elukestva õppe mõõtmisest (Eurostati ekspertgrupi aruanne elukestva õppe mõõtmisest, 2001),
 • Lissaboni strateegia (Euroopa Ülemkogu, 2000),
 • Kopenhaageni deklaratsioon
 • Euroopa Komisjoni deklaratsioon Euroopa koostöö tihendamise kohta kutsehariduse ja -koolituse valdkonnas, 2002),
 • Maastrichti Kommünikee (Euroopa haridusministrite kommünikee, Kopenhaageni deklaratsiooni järeldokument
eesti elukestva ppe strateegia raport 2 2 elukestva ppega seotud muud strateegiad
Eesti Elukestva õppe strateegia raport 2/2. Elukestva õppega seotud muud strateegiad
 • Üldharidussüsteemi arengukava 2007-2013 ja tegevusplaan
 • E-õppe arengukava 2006-2009
 • Kõrgharidusstrateegia 2006-2015
 • Eesti kutseharidussüsteemi arengukava 2005 - 2008
 • Eesti keele arendamise strateegia 2004-2010
 • Noorsootöö strateegia 2006-2013
 • Eesti ettevõtluspoliitika 2007-2013 ja rakendusplaan
 • Eesti säästva arengu riikliku strateegia «Säästev Eesti 21»
 • Lisaks 3 valdkondlikku rakenduskava(inimressursi arendamise rakenduskava; elukeskkonna arendamise rakenduskava; majanduskeskkonna arendamise rakenduskava.)
 • Tark ja tegus rahvas (HM valitsemisala arengukava)
poliitikate ja projektide n ited eestist 1 3
Poliitikate ja projektide näited Eestist 1/3

Tulumaksutagastus koolituskuludelt –võimalus deklareerida ka perekonnaliikmel, laieneb paljudele koolitustele (tasemeõppe õppemaksud, täiendkoolituse kulud)

Õppepuhkus (ka uue TLS vaatevinklist)–keskmise töötasu säilitamisega 20 kalendripäeva ning tasemeõppe lõpetamiseks lisanduvalt 15 kalendripäeva alampalga määraga.

Õpi õues projekt – rahastud ESF poolt. Eesmärgiks õuesõppimise metoodika väljatöötamine, õpetajakoolitus (kunstiõpetajad, kehalise kasvatuse õpetajad, reaalainete õpetajad). ETV-s populaarne lastesaadete sari Õpiõu.

poliitikate ja projektide n ited eestist 2 3
Poliitikate ja projektide näited Eestist 2/3

ANDRAS (Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon)

MISSIOON - eelduste loomine Eesti elanike elukestvaks õppeks, kaasates otsustajaid ning kõiki sidusrühmi õpikeskonna kujundamisse ning motiveerides õppijaid osalema õppeprotsessis.

1. Täiskasvanud õppija nädal (TÕN) – traditsiooniline üle-eestiline täiskasvanuharidust populariseeriv ja õppimisvõimalusi tutvustav iga-aastane üritus, sh

teabepäevad; tasuta õppepäevad, kursused või loengud, avatud uste päevad, nõustamis- ja teavitamistegevused, muud temaatilised õppijate üritused, õpilaadad, kohvi- ja teeõhtud, tunnustamisüritused jm.

2. Täiskasvanud õppijate foorum (TÕF)- õppijate tunnustamine, töötoad.

3. Täiskasvanuhariduse foorum(THF)

poliitikate ja projektide n ited eestist 3 3
Poliitikate ja projektide näited Eestist 3/3
 • ENTEDU (Tartu Ülikool ettevõtlusõppe projekt)

Seitsmest ainekursusest koosneva mooduli väljatöötamine ja pilootõppena läbiviimine, -õppe keskkonna loomine ning ettevõtlusalaste kogemuste raamatu koostamine/publitseerimine.

 • Õppiv küla (külaliikumine Kodukant, elukestva õppe keskuste loomise projekt)

Metoodika ja õppematerjalide väljatöötamine täiskasvanute ettevõtlikkuse arendamiseks, õpiettevõtete töö korraldamine, koolituste korraldamine.

t nan t helepanu eest

Tänan tähelepanu eest!

Eleri-Riin Soom

eleri-riin.soom@innove.ee

+372 699 85 39

www.innove.ee