materia y pochodz z platformy edukacyjnej portalu www szkolnictwo pl n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu szkolnictwo.pl

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 39

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu szkolnictwo.pl - PowerPoint PPT Presentation


 • 73 Views
 • Uploaded on

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu szkolnictwo.pl' - aulani


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
materia y pochodz z platformy edukacyjnej portalu www szkolnictwo pl

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl

Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

przyimki

Przyimki

Prepositions

slide4
Przyimki (prepositions) określają związek pomiędzy innymi słowami w zdaniu.

Same w sobie, słowa takie jak: "in" czy "after" są raczej bez znaczenia i trudne do zdefiniowania.

 • Przyimki połączone z innymi słowami formują strukturę nazwaną frazą przyimkową.
 • Przyimki dzielimy na: przyimki miejsca, czasu i ruchu.
 • Przyimki miejsca n.p „under”, „next to”, „between” etc. określają miejsce, w którym znajduje się danay przedmiot/osoba lub odbywa się dana czynność.
 • Przyimki czasu n.p „at” , „before”, „during” etc. określają czas, w którym dana czynność ma miejsce.
 • Przyimki ruchu n.p „towards”, „downstairs”, „into” określają ruch osoby/przedmiotu w danym kierunku.
slide5

At

Przyimek miejsca

Przyimek czasu

miejsca konkretny punkt miejsca etapy podr y miejsca wydarzenia kulturalne towarzyskie adresy
Miejsca (konkretny punkt)Miejsca (etapy podróży)Miejsca (wydarzenia kulturalne, towarzyskie)Adresy
 • They are standing at the entrance door.

Oni stoją przy drzwiach wejściowych.

 • My plane stopped at Dublinand arrived in Bangkok two hours late.

Mój samolot zatrzymał się w Dublinie i doleciał do Bangkoku 2 godziny później.

 • Were you at the cinema or at the party yesterday?

Czy byłeś wczoraj w kinie czy na imprezie?

 • My friend lives at 55 Boretz Road in Durham.

Mój przyjaciel mieszka na ulicy Boretz Road 55 w Durham.

sta e zwi zki frazeologiczne
Stałe związki frazeologiczne
 • The coins are at the bottom of the fountain.

Monety są na dnie fontanny.

 • My telephone number isat the top of that page.

Mój numer telefonu jest na górze strony.

 • Are you already at home or still at work? No, I’m still at school.

Czy jesteś już w domu czy nadal w pracy? Nie, jestem nadal w szkole.

 • Are you at the back of the building? No, I’m at the front.

Czy jesteś z tyłu budynku? Nie, jestem na przodzie.

 • I’ve gone away. I’m at the seaside.

Wyjechałam. Jetsem nad morzem.

 • I’m waiting at the nearest bus stop/ airport/underground station.

Czekam na najbliższym przystanku autobusowym/lotnisku/stacji metra.

godziny dok adny punkt w czasie pory dnia noon night
godzinydokładny punkt w czasie pory dnia (noon, night)
 • The train is due at 12:15 p.m.

Pociąg ma przyjechać o 12.15 po południu.

 • The church bells are ringing at noon and at midnight.

Dzwony kościelne biją w południe i o północy.

 • The stars shine at night.

Gwiazdy świecą w nocy.

 • I work hard at lunchtime, but I have a break at dinnertime and get home at my children’s bedtime.

Pracuję ciężko w porze lunchu, ale mam przerwę w porze obiadowej i wracam do domu w porze zasypiania moich dzieci.

 • We set off at sunrise and came back at sunset.

Wyruszyliśmy o wschodzie słońca a powróciliśmy o zachodzie.

sta e zwi zki frazeologiczne1
Stałe związki frazeologiczne
 • What are you doing at the moment?

Co robisz w tym momencie?

 • I don't usually work at the weekend.

Zazwyczaj nie pracuję w weekend.

 • I stay with my family at Christmas.

Spędzam Boże Narodzenie z rodziną.

 • We finished the test at the same time.

Skończyliśmy test o tym samym czasie.

 • He's not home at present. Try later.

Obecnie nie ma go w domu. Spróbuj później.

slide10

IN

Przyimek miejsca, przyimek czasu stałe związki frazeologiczne

miejsca zamkni te przestrzenie budynki kraje miasta regiony
Miejsca (zamknięte przestrzenie, budynki) Kraje, miasta, regiony
 • My aunt lives in the U.S.A. She has got a mansion in Durham. This is in Connecticut.Moja ciocia mieszka w U.S.A. Ona ma rezydencję w Durham. To jest w Connecticut.
 • I was stuck in a lift on the 11th floor.

Utknęłam w windzie na 11stym piętrze.

d u szy okres czasu miesi ce lata pory roku pory dnia wyj tek at noon at night
Dłuższy okres czasu (miesiące, lata, pory roku)pory dnia (wyjątek- at noon, at night)
 • Poland regained its independence in 1918. It was in November.

Polska odzyskała niepodległość w 1918 roku. To było w listopadzie.

 • I go skiing in winter.

Jeżdże na narty zimą.

 • I start work in the morning, have business meeting in the afternoon and get home in the evening.

Zaczynam pracę rano, mam spotkanie biznesowe po południu i wracam do domu wieczorem.

 • People will travel on Mars in the next century.

Ludzie będą podróżować na Marsa w następnym stuleciu.

 • In the past people didn’t even think about telephones as a communication tool.

W przeszłości ludzie nawet nie myśleli o telefonach jako o narzędziu komunikacji.

 • In the future mobile phones will be out-of date.

W przyszłości telefony komórkowe nie będą na czasie.

sta e zwi zki frazeologiczne2
Stałe związki frazeologiczne
 • I’ve read your article in the newspaper.

Przeczytałem twój artykuł w gazecie.

 • What can you see in a photograph/in a picture?

Co widzisz na fotografii/obrazku?

 • It was freezing when I arrived in Moscow.

Było mroźnie kiedy przyjechalismy do Moskwy.

 • There are no clouds in the sky.

Nie ma żadnych chmur na niebie.

 • My teacher is absent for the second week in a row.

Mój nauczyciel jest nieobecny 2-gi tydzień z rzędu.

 • I got lost. I was alone in the middle of a big town.

Zgubiłam się. Byłam sama w środku wielkiego miasta.

 • A little girl was sitting alone in the front of a car. Nobody was in the back.

Mała dziewczynka siedziała sama na przodzie samochodu. Nikogo nie było z tyłu.

slide14

ON

Przyimek miejsca, przyimek czasu

miejsce na powierzchni wyspy rzeki
Miejsce (na powierzchni), wyspy, rzeki
 • There is a surrealpaintingon the wall.

Na ścianie znajduje się surrealistyczny obraz.

 • I spent her holiday on a small island called Man.

Spędzam wakacje na małej wyspie zwanej Man.

 • Portsmouth is on the south coast of England.

Portsmouth jest na południowym wybrzeżu Anglii.

 • London is on the river Thames. 

Londyn jest na rzece Tamizie.

czas konkretne daty dni dni tygodnia
Czas (konkretne daty, dni, dni tygodnia,)

• I was born on 28th April 1986.

 • Urodziłam się 28 kwietnia 1986 roku.

• I’m going to give a party on my birthday.

Zamierzam wydać przyjęcie w moje urodziny.

 • Christmas Day is on the 25th December.

Pierwszy dzień Bożego Narodzenia jest 25-go grudnia.

 • I’m going to Time’s Square on New Year's Eve with my friends.

Idę z moimi pzryjaciółmi na Time’s Square w Sylwestra.

 • My wedding day was the happiest in my life. On that day my dreams came true.

Dzień mojego ślubu był najszczęśliwszym dniem mojego życia. Tego dnia spełniły się moje marzenia.

sta e zwi zki frazeologiczne3
Stałe związki frazeologiczne
 • Open your books on page 44, please.

Otwórzcie książki na stronie 44, proszę.

 • I met my husband on a bus/a train/a plane.

Spotkałam mojego męża w autobusie/pociągu/samolocie.

 • I’ve heard that news on the radio/TV.

Usłyszałem tą wiadomość w radio/telewizji.

 • There are 2 stores on my way home. The chemist’s is on the left and the grocer’s is on the right.

Są 2 sklepy na mojej drodze do domu. Apteka jest na lewo a sklep spożywczy jest na prawo.

 • There is a man on the top of the roof.

Pewien mężczyzna jest na szczycie dachu.

 • We live on the corner ofthe 3rd avenue.

Mieszkamy na rogu 3-ciej alei.

sta e zwi zki frazeologiczne4
Stałe związki frazeologiczne
 • How did a newly married couple get there? On foot?

Jak on się tam dostał? Pieszo?

 • The author's name is on the cover of the book.

Imię autora jest na okładce tej książki.

 • There are no prices on this menu.

Nie ma cen na tym menu.

 • There was a "no smoking" sign on the notice board.

Na tej tablicy ogłoszeń był zakaz palenia.

 • I live on the 7th floor of that high apartment block.

Mieszkam na 7-mym piętrze tego wysokiego apartamentowca.

under below miejsce po o enie
Under, Belowmiejsce (położenie)
 • There are slippers under my bed.

Pod łóżkiem są kapcie.

 • Children under 18 cannot buy alcohol and cigarretes.

Dzieci poniżej 18 lat nie mogą kupować alkoholu i papierosów.

 • This new road is under construction.

Ta nowa droga jest w budowie.

 • Write your adress below this line.

Napisz swój adres pod tą linią

above over behind miejsce po o enie
Above, Over, Behindmiejsce (położenie)
 • The temperature is 10 degrees above zero.

Temperatura wynosi 10 stopni powyżej zera .

 • We are 10m above sea level.

Jesteśmy 10 m nad poziomem morza

 • There are clouds over my head.

Nad moją głową są chmury.

 • The river is over 5 km away from here.

Ta rzeka jest ponad 5 km stąd.

 • Only people over 21 are allowed to enter this disoteque.

Tylko osoby powyżej 21go roku mogą wejść do tej dyskoteki.

 • There is nobody behind us.

Nie ma nikogo za nami

across along through po o enie ruch sta e zwi zki frazeologiczne
ACROSS, ALONG, THROUGHPołożenieRuchStałe związki frazeologiczne
 • The town hall is across the river.

Ratusz jest po drugiej stronie rzeki.

 • A hedge ran along the pavement.

Wzdłuż chodnika biegł żywopłot.

 • You must walk along this road.

Musisz iść tą drogą (wzdłuż).

 • The killer came in through the window.

Zabójca wszedł przez okno.

 • I was pushing through the jungle in a terrible weather.

Przedzierałam się przez dżungle w okropnej pogodzie.

between 2 rzeczowniki among wi cej ni 2 rzeczowniki po o enie sta e zwi zki frazeologiczne
BETWEEN (2 rzeczowniki), AMONG (więcej niż 2 rzeczowniki)PołożenieStałe związki frazeologiczne
 • Who is sitting between Peter and Jenny?

Kto siedzi pomiędzy Piotrem i Markiem?

 • We had 6 lectures and no break in between.

Mieliśmy 6 wykładów i żadnej przerwy w środku.

 • I know I‘m among friends.

Wiem, że jestem wśród przyjaciół.

 • This mountainous ski resort is located among the hills.

Ten górzysty kurort narciarski jest poożony między wzgórzami.

near next to beside past by po o enie blisko
Near, next to, beside, past, by Położenie (blisko)
 • I don't live near my workplace, but I worknext to my best friend.

Nie mieszkam blisko mojego miejsca pracy, ale pracuję w pobliżu mojego najlepszego przyjaciela.

 • Who is sitting beside Robert?

Kto siedzi obok Roberta?

 • My boyfriend is the one who is standing by the wall?

Mój chłopak to ten, który stoi przy ścianie.

 • Every day I walk past high scyscrapers.

Codziennie przechodzę obok wysokich drapaczy chmur.

round around aboard wok dooko a
ROUND/AROUND, ABOARDWokół, dookoła
 • He is aboard the boat/plane/bus etc.

On jest na pokładzie łodzi/samolotu/autobusu.

 • There were a lot of trees round the house.

Wokół domu było dużo drzew.

 • This shop is just round the corner.

Ten sklep jest tuż za progiem.

 • The carousel won’t stop, it keeps turning around.Karuzela się nie zatrzyma, cały czas się kręci.
from from to miejsce czas
FROM, FROM…. TO….Miejsce , Czas
 • He has just returned from London.

On właśnie wrócił z Londynu.

 • He remembers a lot from his childhood.

On pamięta dużo z dzieciństwa.

 • I work from 6 to 12 every day.

Pracuję od 6 do 12 codziennie.

before after past
BEFORE, AFTER, PAST
 • I never sleep before dinner.

Nigdy nie sypiam przed obiadem

 • Close the windows before you go.

Zamknij okna zanim wyjdziesz

 • What are you going to do after the film?

Co masz zamiar robić po filmie?

 • My friend didn’t completely recover 10 years after the car crash.

Mój przyjaciel nie powrócił całkowicie do zdrowia 10 lat po wypadku.

 • It is a quater past 10.

Jest kwadrans po 10 .

 • My parents are past sixty.

Moi rodzice są po sześćdziesiątce.

Before After

during within throughout in czas trwanie
DURING, WITHIN,THROUGHOUT, INCzastrwanie
 • My assistant will be here during my absence.

Mój asystent będzie tutaj podczas mojej nieobecności.

 • I will be backwithin 2 hours.

Wrócę w ciągu 2 godzin.

 • It rained throughout the day yesterday.

Padało przez cały wczorajszy dzień.

 • He covered this distance in 4 min.

On pokonał ten dystans w 4 min.

since for over czasy perfect punkt w czasie okres w czasie
SINCE, FOR, OVER Czasy perfect Punkt w czasieOkres w czasie
 • I haven't seen them since Tuesday.

Nie widziałem ich od wtorku.

 • I haven't met her ever since.

Nie spotkałem jej od tej pory.

 • I haven’t seen my children for ages.

Nie widziałem swoich dzieci przez wieki.

 • I'm going on holidays for 2 weeks.

Jadę na wakacje na 2 tygodnie .

 • Where have you been for the last month?Gdzie byłeś przez ostatni miesiąc.
 • Where has he been over the last 6 days?

Gdzie on był przez ostatnie 6 dni?

till until by by the time do pewnego czasu
TILL/UNTIL, BY/BY THE TIMEDo pewnego czasu
 • I am going to work here till next month.

Mam zamiar tu pracować aż do następnego miesiąca.

 • I will not be home until 7:00 PM. Nie wrócę do domu przed 7.00 wieczorem.
 • I will be backby the time you leave.

Wrócę zanim ( do czasu kiedy) ty wyjdziesz.

 • I will have improved my English by April.

Poprawię swój angielski do kwietnia.

 • I will submit this final paper by next week.

Dostarczę pracę końcową do przyszłego tygodnia.

inside outside po o enie ruch to into towards ruch w jakim kierunku
INSIDE, OUTSIDE (położenie, ruch)TO, INTO, TOWARDS (Ruch w jakimś kierunku)
 • Don’t get outside. Stay inside the building.

Nie idź na zewnątrz. Zostań wewnątrz budynku.

 • They were driving to work together.

Oni jechali do pracy razem.

 • Come into the garden.

Wejdź do ogrodu.

 • I can't translate it into English.

Nie potrafię tego przetłumaczyć na angielski.

 • We must walk towards the house.

Musimy iść w stronę domu.

 • What is his attitude towards this problem?

Jakie jest jego stanowisko w stosunku do tego problemu?

up upstairs down downstairs
UP/UPSTAIRS, DOWN/DOWNSTAIRS
 • Look up in the sky.

Spójrz do góry w niebo

 • Go up the stream/up the mountain.

Idź w górę strumienia/wejdź na górę.

 • We must swim down the river.

Musimy popłynąć w dół rzeki.

 • You must ride your bike down the hill.

Musisz zjechać na rowerze z tego wzgórza.

 • The store is downstairs but the office is upstairs.Sklep jest na dole, ale biuro jest na górze.
for against za przeciw sta e zwi zki frazeologiczne
FOR/AGAINSTZA/PrzeciwStałe Związki frazeologiczne
 • Give your arguments for and against the television.

Podaj swoje argumenty za i przeciw telewizji.

 • It’s against the rules/law.

To jest wbrew zasadom/prawu.

 • A couple is leaning against each other.

Para opiera się o siebie nawzajem.

 • I acted against my will.

Działałem wbrew mojej woli.

 • I swam against the stream.

Płynąłem pod prąd.

besides beyond except apart from opr cz poza
BESIDES, BEYOND, EXCEPT, APART FROMOpróczpoza
 • There were 2 boys besides Robert.

Oprócz Roberta było 2 chłopców

 • I don't like her car. Besides, it is too small.

Nie podoba mi się jej samochód. Poza tym on jest on jest za mały.

 • Nobody has ever been beyond the mountains.

Nikt nigdy nie był dalej niż te góry.

 • She’s intelligent and pretty, beyond doubt.

Ona jest inteligentna i piękna, niewątpliwie.

 • We both enjoy horse-riding. We have nothing in common beyond that.

My oboje lubimy jazdę konną. Poza tym, nie mamy ze sobą nic wspólnego.

 • I work every day except Friday.

Pracuję codziennie z wyjątkiem piątku.

of out of off
OF, OUT OF, OFF
 • He is one of them.

On jest jednym z nich

 • I've never heard of him.

Nigdy o nim nie słyszałem.

 • He was finally released out of prison.

On został w końcu wypuszczony z więzienia.

 • He fell off the ladder yesterday.

On spadł z drabiny wczoraj

 • His pen rolled off the table.

Jego pióro stoczyło się ze stołu.

 • His nephew lives 15 km out of London.

Jego bratanek mieszka 15 km od Londynu.

within sta e zwi zki frazeologiczne by rodki transportu strona bierna
WITHIN (stałe związki frazeologiczne)BY (środki transportu/Strona bierna)
 • Stay within call/reach.

Pozostań w zasięgu głosu/w pobliżu .

 • The nearest residential area is within walking distance.

Do najbliższego osiedla można dojść na pieszo.

 • I usually go to work by plane/bike /car /underground /train /taxi.

Zazwyczaj do pracy podróżuję samolotem/rowerem/samochodem/metrem/pociągiem/taksówką.

 • The wheel was invented by Mesopotamians.

Koło zostało wynalezione przez Mezopotamian.

ad