energia a konsumpcja n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Energia a konsumpcja PowerPoint Presentation
Download Presentation
Energia a konsumpcja

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Energia a konsumpcja - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

Energia a konsumpcja. http://www.ceo.org.pl/portal/b_spe_kopalnia_wiedzy. POLIMERY. Badania właściwości polimerów. Doświadczenie nr. 1 Badanie palności polimerów oraz odczynu produktów spalania PCV.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Energia a konsumpcja' - augustus-moser


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
energia a konsumpcja
Energia a konsumpcja

http://www.ceo.org.pl/portal/b_spe_kopalnia_wiedzy

polimery
POLIMERY

Badania właściwości polimerów.

do wiadczenie nr 1 badanie palno ci polimer w oraz odczynu produkt w spalania pcv
Doświadczenie nr. 1Badanie palności polimerów oraz odczynu produktów spalania PCV
 • 1. Niewielką próbkę tworzywa spróbowaliśmy zapalić wprowadzając ją do płomienia palnika. Zwróciliśmy uwagę czy próbka gaśnie po wyjęciu z płomienia, czy też pali się nadal. Do świeżo wyjętej z płomienia próbki PCV zbliżyliśmy zwilżony wodą papierek wskaźnikowy.
 • Obserwacje:

Zaobserwowaliśmy, że wszystkie badane polimery są palne, przy czym próbka poli (chlorku winylu) gaśnie po wyjęciu z płomienia. Papierek wskaźnikowy zbliżony do palącej się próbki PCV barwi się na kolor czerwony, wskazując na kwaśny charakter produktu spalania.

badania rozpuszczalno ci styropianu w acetonie
Badania rozpuszczalności styropianu w acetonie
 • 1.Do zlewki wlaliśmy aceton, następnie zanurzyliśmy w nim kawałek polimeru – styropian.
 • Obserwacje:

Po włożeniu polimeru do zlewki – polistyren rozpuszcza się.

Ciekawostka:

Niektóre polimery tylko w nieznacznym stopniu rozpuszczają się w benzynie i acetonie. Wyjątkiem jest polistyren, który dobrze rozpuszcza się w acetonie.

badanie odporno ci polimer w na dzia anie mocnych kwas w i zasad

Badanie odporności polimerów na działanie mocnych kwasów i zasad

Próbkę tworzywa zanurzyliśmy w 20-procentowym roztworze kwasu siarkowego i ogrzewaliśmy przez chwilę. Doświadczenie powtórzyliśmy, stosując 20-procentowy roztwór NaOH.

Obserwacje :

Badane polimery są odporne na działanie mocnych kwasów i zasad.

czy jeste my wiadomymi konsumentami

Czy jesteśmy świadomymi konsumentami?

http://m.komorkomania.pl/2010/03/09/

podsumowanie

Podsumowanie

Jak widać większość młodzieży nie jest świadoma skutków nie utylizowania odpadówi nie zastanawia się nad skutkami używania tworzyw sztucznych w gospodarstwach domowych.

Prowadzi to do zanieczyszczenia środowiska i powietrza.

Powinniśmy zatem już od najmłodszych lat uświadamiać i pokazywać, że recykling pełni ważną rolę w środowisku.

wydobywanie ropy na wiecie
Wydobywanie ropy na świecie

Ropa naftowa-ciekła kopalina, złożona z mieszaniny naturalnych węglowodorów gazowych, ciekłych i stałych (bituminów), z niewielkimi domieszkami azotu, tlenu, siarki i zanieczyszczeń.

Sposób wydobywania ropy naftowej jest podobny do wydobycia gazu ziemnego. Towarzyszący ropie gaz ziemny występuje pod wysokim ciśnieniem ,toteż początkowo , po wywierceniu otworu wydobywczego, ropa wypływa z niego sama. Po spadku ciśnienia w złożu ropę wydobywa się za pomocą pomp głębinowych lub przez wtłaczanie do złoża wody-drugim otworem. Ponieważ gęstość ropy jest mniejsza od gęstości wody, ropa gromadzi się nad powierzchnią wody i jako pierwsza wypływa przez odwiert.

przer bka ropy naftowej
Przeróbka ropy naftowej
 • Pierwszym etapem przeróbki wstępnie oczyszczonej ropy jest destylacja frakcyjna, polegająca na rozdzieleniu ropy na frakcje z wykorzystaniem różnicy temperatury wrzenia poszczególnych składników. Prowadzi ją się w układzie dwustopniowym-pierwszy stopień przebiega pod normalnym ciśnieniem, a drugi pod zmniejszonym . Następnie poszczególne frakcje poddaje się innym procesom.
schemat destylacji ropy naftowej
Schemat destylacji ropy naftowej

http://www.szybki912.republika.pl/zweglowodorow.htm

tworzywa sztuczne otrzymywane z ropy naftowej
Tworzywa sztuczne otrzymywane z ropy naftowej

Polietylen dużej gęstości HDPE

Polietylen małej gęstości

Polipropylen PP

Polistyren PS

Polichlorek vinylu PCV

Tereftalan polietylen PET

Poliuretan

Poliakrylan (np. plexi)

Poliwęglany

źródło: www.plasticseurope.pl

ska enie rodowiska
Skażenie środowiska
 • Ropa szybko rozprzestrzenia się po powierzchni morza tworząc na wodzie warstewkę o grubości 0,3 mm i powodując zanieczyszczenie wybrzeża
 • Najlżejsze składniki ropy parują, a najcięższe mieszają się z wodą morską i powoli opadają na dno
 • Lepka ropa skleja pióra ptaków morskich oraz skrzela ryb i innych zwierząt wodnych
 • Na skażonym obszarze ropa uniemożliwia zwierzętom wodnym poruszanie się, oddychanie i odżywianie się
 • Warstwa ropy nie przepuszcza potrzebnego organizmom tlenu i promieniowania słonecznego
 • Bakterie stopniowo usuwają ropę, zużywając do tego celu cały tlen rozpuszczony w wodzie
artyku z gazety dzienni k ba tycki
ARTYKUŁ Z GAZETY „DZIENNIK BAŁTYCKI”

„Od kilku dni na plażach Zatoki Gdańskiej, od Półwyspu Helskiego do ujścia Wisły, znajdywane są martwe ptaki zabrudzone ropą. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku bada skąd dotarły już w takim stanie. Ze wstępnych ustaleń wynika, że do skażenia nie doszło na terenie naszych wód. Te ptaki, które dotarły żywe próbuje się ratować, oczyszczając pióra z ropy. To jednak nie przynosi dobrego rezultatu, ponieważ detergenty, którymi się przemywa pióra, usuwają z nich naturalny tłuszcz, bez którego ptak nie ma praktycznie żadnej ochrony przed zimnem i ginie.”

http://janek.plocinski.eu.interia.pl/zanieczyszczenia_wod.html

slide24

Prezentację wykonały uczennice z ZSEH w Żninie:

Anna Nowak

Magda Gotowicz

Marta Lewandowska

Paula Szewczyk

Honorata Szybczyńska

Maja Głowacka

Agata Buzała