Koncept prihodnjega inovativnega energetskega omre ja
Download
1 / 17

KONCEPT PRIHODNJEGA INOVATIVNEGA ENERGETSKEGA OMREŽJA - PowerPoint PPT Presentation


 • 145 Views
 • Uploaded on

Krešimir BAKIČ. Slovensko združenje elektroenergetikov CIGRE – CIRED Elektro Slovenija (ELES). KONCEPT PRIHODNJEGA INOVATIVNEGA ENERGETSKEGA OMREŽJA. S POUDARKOM NA ELEKTROENERGETSKIH OMREŽJIH. Načrt predstavitve. Zahteve in pričakovanja Vizija energetskih središč (hubi)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KONCEPT PRIHODNJEGA INOVATIVNEGA ENERGETSKEGA OMREŽJA' - august


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Koncept prihodnjega inovativnega energetskega omre ja

Krešimir BAKIČ

Slovensko združenje elektroenergetikov CIGRE – CIRED

Elektro Slovenija (ELES)

KONCEPT PRIHODNJEGA INOVATIVNEGA ENERGETSKEGA OMREŽJA

S POUDARKOM NA ELEKTROENERGETSKIH OMREŽJIH


Na rt predstavitve
Načrt predstavitve

 • Zahteve in pričakovanja

 • Vizija energetskih središč (hubi)

 • Nova arhitektura električnih omrežij

 • Razpoložljive in nove tehnologije

 • Potrebne raziskave in sredstva

 • Izzivi za Slovenijo

 • Zaključki in izhodišča za razpravo

»Inovacija energetike?«, Brdo pri Kranju, 27. oktober 2009


1 zahteve in pri akovanja
1. Zahteve in pričakovanja

Svetovni pogled na razvoj energetike

Svetovna oskrba s primarno energijo 2009

Več kot 80% oskrbe iz fosilnih goriv povzroča tveganja

Klimatskih sprememb (naraščanje emisij CO2)

Sigurnosti oskrbe (konice oskrbe naftnega trga)

Visokih porastov cen energije.

Podatki svetovne porabe primarne energije 2006

Fosilna goriva (111 150 TWh oz. 82%)

Premog 3.1 GTep (36 270 TWh)

Nafta 4.0 GTep (46 800 TWh)

Plin 2.4 GTep (28 080 TWh)

Nefosilna goriva (25 270 TWh oz. 18%)

Nuklear 0.7 GTep (8 190 TWh)

Hidro 0.26 GTep (3 040 TWh)

Obnovljivi 1.2 GTep (14 040 TWh)

Vir: IEA

Skupaj 11.7 GTep ali 136 890 TWh

»Inovacija energetike?«, Brdo pri Kranju, 27. oktober 2009


1 zahteve in pri akovanja nadaljevanje
1. Zahteve in pričakovanja - nadaljevanje

Svetovni pogled na razvoj energetike

Pričakovanja porabe po scenariju BAU 2030

Alternativni scenarij za 2030

Fosilna goriva (169 650 TWh oz. 82%) +52%

Premog 5.0 GTep (58 500 TWh)

Nafta 5.6 GTep (65 520 TWh)

Plin 3.9 Gtep (45 630 TWh)

Nefosilna goriva (37 440 TWh oz. 18%)

Nuklear 0.9 GTep (10 530 TWh)

Hidro 0.4 GTep (4 680 TWh)

Obnovljivi 1.9 Gtep (22 230 TWh)

+48%

Skupaj: 207 090 TWh ali 17.7 GTep

+ 50%

Fosilna goriva (111 150 TWh oz. 76%)

Premog 3.7 GTep (43 290 TWh)

Nafta 4.9 GTep (57 330TWh)

Plin 3.4 Gtep (39 780TWh)

Nefosilna goriva (37 440 TWh oz. 18%)

Nuklear 1.1 GTep (12 870 TWh)

Hidro 0.4 GTep (4 680 TWh)

Obnovljivi 2.2 Gtep (25 740 TWh)

Skupaj: 183 690 TWh ali 15.7 GTep

+ 34%

Vir: IEA

»Inovacija energetike?«, Brdo pri Kranju, 27. oktober 2009


1 zahteve in pri akovanja nad
1. Zahteve in pričakovanja-nad

Svetovni pogled na razvoj energetike

Za dosego omenjenih ciljev svet potrebuje

Nizko karbonske energetske vire

Mnogo boljšo energetsko učinkovitost

In pri tem bo igrala najpomembnejšo vlogo električna energija, ki jo je možno proizvesti iz nizko karbonskih virov. Na porabniški strani je električna energija tista, ki omogoča najučinkovitejšo energetsko rabo.

primeri

Uporaba električne energije pri transportu (električni avtomobili in hibridni plug-in avtomobili)

Za ogrevanje in hlajenje v zgradbah se bo več in več uporabljala toplotna črpalka

»Inovacija energetike?«, Brdo pri Kranju, 27. oktober 2009


1 zahteve in pri akovanja nadaljev
1. Zahteve in pričakovanja- nadaljev.

Svetovni pogled na razvoj energetike

Svetovna proizvodnja električne energije

Premog 40%

Nafta 6 %

Plin 20%

Nuklearna 16%

Hidro 16%

Obnovljivi 2 %

Premog 35%

Nafta 2 %

Plin 20%

Nuklearna 15%

Hidro 18%

Obnovljivi 10%

Leto 2005 – 15 000 TWh

Leto 2030 – 30 000 TWh

66%

57%

34%

43%

Tako drastična sprememba elektroenergetskih sistemov zahteva

MOČEN RAZVOJ ENERGETSKIH OMREŽIJ

»Inovacija energetike?«, Brdo pri Kranju, 27. oktober 2009


1 zahteve in pri akovanja nadaljev1
1. Zahteve in pričakovanja- nadaljev.

Zakaj potrebujemo novi koncept omrežij?

Da omogočimo vključitev številnih obnovljivih virov (veter, solarni viri, …), ki so po naravi intermitentni,

Da se poveča sigurnost oskrbe z omogočanjem medsebojne pomoči sosednjih sistemov,

Da se dosežejo boljše ekonomske in okoljske značilnosti energetskih sistemov

In kaj to pomeni za VN električno omrežje?

Razširitev interkonekcij ; Mediteranski obroč; povezava UCTE z Rusijo,

Razvoj UVN omrežja t.i. supergrid za transport e na velike razdalje,

Za boljše izkoriščanje obstoječih omrežij,

Za vključitev več kabelskih povezav na

območjih, ki so okoljsko bolj občutljiva.

In kakšne tehnologije?

UHV AC prenosi, UHV DC prenosi,

Hibridni prenosi AC+DC,

GIL, supraprevodni vodi,

Inteligentna omrežja (od centrov vodenja

do končnih odjemalcev)

»Inovacija energetike?«, Brdo pri Kranju, 27. oktober 2009


2 vizija energetskih sredi hubi
2. Vizija energetskih središč (hubi)

Koncept energetskih središč

Kako razviti omrežja brez omejitev?

 • Koncept vizije novih omrežij sloni na 2-eh ključnih elementih:

 • KONVERTORJI in SHRANJEVALNIKI energije so integrirani v t.i. Energetske hube, ki se napajajo iz različnih energetskih virov in tudi oskrbujejo odjemalce z različnimi viri,

 • KOMBINIRANI PRENOS energetskih nosilcev v eni napravi (energetski interkonektor)

»Inovacija energetike?«, Brdo pri Kranju, 27. oktober 2009


2 vizija energetskih sredi hubi1
2. Vizija energetskih središč (hubi)

Greenfield pristop

Model energetskih središč

Elektrika in vodik se prenašata v skupnem podzemnem prenosu. Analize kažejo na izboljšanje sistema glede okolja, cene, zanesljivosti oskrbe in tudi drugih vidikov.

»Inovacija energetike?«, Brdo pri Kranju, 27. oktober 2009


3 nova arhitektura elektri nih omre ij
3. Nova arhitektura električnih omrežij

Efficient

Building

Systems

 • Thermostat receivesday-ahead hourlyprices

 • Consumer sets upperand lower limits

 • Thermostat “learns”thermal, consumerand weather impacts

Utility

Communications

Renewables

Internet

PV

Consumer Portal

and Building EMS

Advanced

Metering

Control

Interface

Distribution

Operations

Dynamic

Systems

Control

Plug-In Hybrids

Smart

End-Use

Devices

Distributed

Generation

and Storage

Data

Management

»Inovacija energetike?«, Brdo pri Kranju, 27. oktober 2009


4 razpolo ljive in nove tehnologije
4. Razpoložljive in nove tehnologije

Razvoj novih tehnologij zlasti na področju energetske elektronike ij informacijskih tehnologij odpirajo nove možnosti razvoja celotne energetike. Mnoge on teh tehnologij zahtevajo dodatne raziskave, razvoj, testiranja.

 • NOVI MATERIALI, za vodnike in tudi druge elemente sistema,

 • Supraprevodni elementi (HTS) lahko naredijo revolucijo v energetiki,

 • Shranjevalniki el. Energije,

 • IT , senzorji, tehnike vodenja,

 • Tehnologije razpršenih virov,

 • Napredne polprevodniške tehnologije (FACTS...)

»Inovacija energetike?«, Brdo pri Kranju, 27. oktober 2009


5 potrebne raziskave in sredstva
5. Potrebne raziskave in sredstva

Kot prvo je potrebno ustanoviti na nivoju države posebni oddelek/agencijo za razvoj inteligenčnih omrežij,

Poskrbeti za zadostno število tehničnih kadrov – energetsko, informacijsko komunikacijskih specializacij,

Lansirati prve projekte slovenske platforme Smart grida; pri tem je potrebno čim bolj vključiti slovensko industrijo in tehnološke parke,

Skupaj z regulatorjem definirati potrebna sredstva in kriterije ter pričakovane dodane vrednosti v sistemu,

Ocenjujem, da bi v Sloveniji za dodatnih 35 M Evrov letno namenjenih raziskavam, razvoju in uvajanju novih omrežnih tehnologij bistveno premaknili tehnološke meje inteligenčnih omrežij ter omogočili bližanje ciljem energetske politike EU.

»Inovacija energetike?«, Brdo pri Kranju, 27. oktober 2009


6 izzivi za slovenijo
6. Izzivi za Slovenijo

 • Dograditev osnovne prenosne infrastrukture (vizija do 2030)

 • Modernizacija prenosnega in distribucijskega omrežja z novimi tehnologijami

 • Zgraditi lastno industrijo za inteligentna energetska omrežja.

»Inovacija energetike?«, Brdo pri Kranju, 27. oktober 2009


7 zaklju ki in izhodi a za razpravo
7. Zaključki in izhodišča za razpravo

Svet je pred tretjo tehnološko revolucijo, katere vplivi bodo bistveno spremenil naš energetski sistem. Pri tem bodo igrale pomembno vlogo omrežne povezave.

Razvijajo se novi koncepti energetskih središč, ki slonijo na greenfield pristopu (gledanje 50 let v prihodnost)

Pri elektroenergetskih omrežjih se izdelujejo novi modeli in arhitekture povezovanj upoštevajoč nove tehnologije, ki bodo močno podprte z IKT in inteligenčnimi sistemi ter GIS, GPS, senzorji za različne aplikacije, itn

Smart grid naj bi postalo novo omrežje, ki bo povezovalo sistem od vira goriva do končnega uporabnika s pomočjo najmodernejše tehnologije, ki se bo prelevila iz elektro-mehanske v popolno digitalizirano opremo.

»Inovacija energetike?«, Brdo pri Kranju, 27. oktober 2009


7 zaklju ki in izhodi a za razpravo1
7. Zaključki in izhodišča za razpravo

To omrežje bo omogočalo dvosmerno komunikacijo med odjemalcem in proizvajalcem energije.

Bodoči odjemalec na vseh napetostnih nivojih bo razpolagal z lastnimi energetskimi viri (npr. sonce, veter, energetska umetna drevesa ti. Solarna drevesa, ki bodo s pomočjo nano tehnologije izkoriščala fotovoltaične, termovoltaične in piezovoltaične efekte in jih pretvarjala v električno energijo, itn).

Pri razvoju novih omrežjih bo meja med distribucijo in prenosom bolj zabrisana. Nova omrežja bodo omogočala bistveno povečanje koriščenja obnovljivih in razpršenih virov električne energije, uporabo novih tehnologij shranjevanja električne energije, izboljšanje ekonomičnosti in zanesljivosti oskrbe z električno energijo.

»Inovacija energetike?«, Brdo pri Kranju, 27. oktober 2009


7 zaklju ki in izhodi a za razpravo2
7. Zaključki in izhodišča za razpravo

V ozadju tega inovativnega razvoja je tudi veliko število novih delovnih mest. (Obama v svojem govoru o novi energetski politiki ZDA in graditvi prihodnosti z čisto energijo, govori o 5 milionov novih delovnih mest v naslednih 10-ih letih).

Zdi se, da Slovenija zamuja v novi tehnološki tekmi. Kako na državnem tako na podjetniškem nivoju pogrešamo nove organizacije in vizije.

Ocenjujem, da bi bilo potrebno za dosego zastavljenih mednarodnih ciljev do leta 2030, za omrežja, nameniti dodatnih vsaj 35 milijonov Evrov/letno za raziskave, razvoj in pilotske projekte (to je ca. 1promil BDP). Projekte bi bilo treba financirati iz javno-privatnih sredstev.

»Inovacija energetike?«, Brdo pri Kranju, 27. oktober 2009ad