kolen autor studijn ch opor n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Školení autorů studijních opor PowerPoint Presentation
Download Presentation
Školení autorů studijních opor

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Školení autorů studijních opor - PowerPoint PPT Presentation


  • 91 Views
  • Uploaded on

Školení autorů studijních opor. Praha, 21. listopadu 2011. PROGRAM. Zahájení (Štěpán Blahůšek ) Studijní opory a jejich závazná osnova (Vladimír Kaucký) Přestávka Editace interaktivní osnovy (Jana Kovářová) Závěr Předpokládaný celkový rozsah – maximálně 180 minut (včetně přestávky).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Školení autorů studijních opor' - august


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kolen autor studijn ch opor

Školení autorů studijních opor

Praha, 21. listopadu 2011

program
PROGRAM
  • Zahájení (Štěpán Blahůšek)
  • Studijní opory a jejich závazná osnova (Vladimír Kaucký)
  • Přestávka
  • Editace interaktivní osnovy (Jana Kovářová)
  • Závěr

Předpokládaný celkový rozsah – maximálně 180 minut (včetně přestávky)

standardy akredita n komise v atek
Standardy akreditační komise (výňatek)

Studijní oporou se rozumí soubor informací, který nahrazuje studentovi přímou výuku.

Studentům musí být zajištěna možnost komunikace přes Internet.

Musí být stanoven systém konzultací a nabídka dalších výukových možností.

aktualizace dlouhodob ho z m ru v fs na r 2012 v atek
Aktualizace dlouhodobého záměru VŠFS na r. 2012 (výňatek)

Pokračovat v optimalizaci podílu přímé výuky ve všech formách studia v souladu s rozvojem moderních metod výuky (e-learning, distanční studijní opory, studijní opory, audiovizuální studijní pomůcky) za odborné gesce příslušných odborných garantů studijních předmětů.

Dokončit zpracování studijních opor tak, aby se podle nich od AR 2012/13 vedla výuka ve všech předmětech v bakalářských, navazujících magisterských a v tzv. „společných“ studijních programech.

z vazn osnova vodn blok
Závazná osnovaÚvodní blok

Úvod

V úvodu nezapomeňte studenty přivítat. Tato část může být pojata neformálněji.

Anotace

Možno převzít z aktuální verze sylabu.

Studijní cíle předmětu

Možno převzít z aktuální pedagogické dokumentace.

Osnova předmětu

Možno převzít z aktuální verze sylabu.

Průvodce studiem předmětu s harmonogramem

Bude nutno aktualizovat podle aktuální schématu organizace studia.

Informace o vyučujících

Bude nutno vždy aktualizovat podle aktuálního personálního zajištění výuky.

Studijní literatura a další studijní materiály

Možno převzít z aktuální pedagogické dokumentace.

Pokyny

V této části uveďte vše, co na začátku semestru „říkáte svým studentům rozkazovacím způsobem“.

Hodnocení a ukončení předmětu

Možno převzít z aktuální pedagogické dokumentace.

z vazn osnova aktu ln informace
Závazná osnovaAktuální informace

Jméno vyučujícího

Zde bude vložena aktuální informace příslušného vyučujícího.

Jméno vyučujícího

Zde bude vložena aktuální informace příslušného vyučujícího.

Jméno vyučujícího

Zde bude vložena aktuální informace příslušného vyučujícího.

Jméno vyučujícího

Zde bude vložena aktuální informace příslušného vyučujícího.

Jméno vyučujícího

Zde bude vložena aktuální informace příslušného vyučujícího.

Bude nutno vždy aktualizovat podle aktuálního personálního zajištění výuky.

z vazn osnova t matick blok celkem dvan ct blok
Závazná osnovaTématický blok (celkem dvanáct bloků)

Do dvanácti tematických bloků budou zapracovány obsahy jednotlivých dílčích témat z metodických listů. Dále uvádíme osnovu libovolného tematického bloku:

Úvod

V úvodu se snažte tematický blok charakterizovat. Pokuste se rovněž studenty zaujmout, oslovte je daným tématem (vyjděte ze sylabu a z metodických listů).

Vstupní znalosti a dovednosti

Snažte se specifikovat znalosti a dovednosti, které u daného bloku předpokládáte a které jsou nezbytné k jeho studiu (nestačí pouze odkázat na předchozí blok). Bude nutno vytvořit.

Studijní cíle (včetně kontrolních otázek)

Využijte prosím části 2., 3. a 4. povinné struktury dílčích témat metodických listů.

Výklad (zatím nepovinná část)

Sem bude možno vložit distanční studijní texty, prezentace nebo audiovizuály.

Kontrolní test (podle charakteru předmětu, zatím nepovinná část)

Výsledky testu se ihned studentovi zobrazí, slouží ke kontrole, do jaké míry zvládl učivo.

Studijní literatura, odkazy

Zde nutno uvést, v jaké části povinné či doporučené literatury je možno dané téma nastudovat (odkazy na příslušné stránky povinné či doporučené literatury, odkazy na www stránky, apod.).

z vazn osnova z v re n blok
Závazná osnovaZávěrečný blok

Informace o závěrečném testu/formě a obsahu zkoušky

Zde prosím zopakujte informace o způsobu ukončení předmětu. Nezapomínejte dát studujícím dostatek informací o obsahu, formě a termínech závěrečného testu, případně závěrečné zkoušky, způsob přihlašování, způsob hodnocení, apod.

Vzorový závěrečný test/sady zkouškových otázek (zatím nepovinné)

Je prokázáno, že pravděpodobnost studentova úspěchu se tak zvětšuje.

Informace o předmětové anketě, další informace (zatím nepovinné)

z v rem
Závěrem

Pro vytvoření studijních opor bude využita interaktivní osnova prověřená v rámci projektu EQUIP. Osnova zvyšuje řádovým způsobem uživatelský komfort zejména studentům, kteří tak mají zpřístupněny všechny potřebné informace z jednoho místa. S interaktivní osnovou a její editací budete seznámení ve druhé části školení.

Pro vytvoření studijních opor Vám budou vytvořeny a zpřístupněny příslušné předměty v příslušných obdobích následujícího AR 2012/2013.

Závazný termín pro vytvoření studijních opor je 31. leden 2012.

Těm autorům, kteří budou chtít zřídit a následně editovat jakoukoli nepovinnou část studijní opory, bude tato část v interaktivní osnově zřízena (stačí požádat mailem). Při těchto žádostech kontaktujte přednostně Ing. Kauckého vladimir.kaucky@vsfs.cz, v době jeho nepřítomnosti sl. Kovářovou Jana.Kovarova@vsfs.cz. Stejný postup zvolte při potřebě řešení jakéhokoli problému při tvorbě studijních opor (problém prosím v mailu popište).

Počínaje akademickým rokem 2012/2013 budou studijní opory sloužit všem studentům daného předmětu (tzn. budou zpřístupněny studentům kombinované i prezenční formy studia.