slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nemzetközi kitekintés: „A Visby Útiterv” Kósa Zsuzsanna PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nemzetközi kitekintés: „A Visby Útiterv” Kósa Zsuzsanna

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 10
august-elliott

Nemzetközi kitekintés: „A Visby Útiterv” Kósa Zsuzsanna - PowerPoint PPT Presentation

101 Views
Download Presentation
Nemzetközi kitekintés: „A Visby Útiterv” Kósa Zsuzsanna
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. NHIT IT3-BT Budapest, 2009 November 6. Zöld tudás-társadalom ICT szakpolitikai stratégia 2015-ig a jövőbeli európai tudás-alapú társadalomhoz Nemzetközi kitekintés: „A Visby Útiterv” Kósa Zsuzsanna

  2. Az esemény EU tagállamok kormány-delegációinak találkozója Svédország, Visby 2009 November 9-10.-én Svéd EU elnökség egyik nagy eseménye Konzervatív-liberális megközelítésű miniszter asszony fémjelzi, Asa Torstesson Az esemény és a helyszín Visby szigete a régi Hanza-kereskedelem egyik központja volt Visby Agenda

  3. Célok az eseménnyel Következő lépés az eEurope 2005, az i2010 után az ICT területen 66 oldalas dokumentum, szakértői anyag, interjúkra alapozva. 10 kulcsterületet emel ki, ahol akciókat fogalmaz meg: - E- gazdaság, E-társadalom Zöld ICT, Új infrastruktúra, Társadalmi tőke, Kis és középvállalatok, Egységes információs piac, E-közigazgatás, Bizalom és biztonság EU vezetői magatartás A tanulmány aktualitása ICT terjed, és befolyásolja a gazdaságot és a társadalmat A tudás alapú társadalom felé átalakulunk A klímaváltozás új megközelítéseket igénye („Green New Deal”) Megjelölt célok Magas képzettségűek nagyarányú foglalkoztatása a gazdaságban Közszolgáltatások az idősödő társadalomnak Köz-költekezés környezetvédelmi célokra Célok és témák a Visby Útitervben Visby Agenda

  4. 1. A tudás-gazdaság: a jövőbeni gazdagság hajtóereje Megerősített ICT oktatásra van szükség Segítsék elő az új üzleti modelleket ebben Új szabályozási rezsimre van szükség a szellemi tulajdonjogok területén Konszenzust kell elérni az új IPR szabályozásban A fogyasztó vegyen részt az innovációban Ki kell terjeszteni a végfelhasználó részvételével kapcsolatos koncepciókat 2. A tudás-társadalom: részvétel mindenkinek Egyetemes hozzáféréssel vonjunk be mindenkit a használatba Legyen ösztönzés a hálózatok kiterjesztésére és felhasználására Meg kell erősíteni a digitális írástudást Nagyobb támogatást kapjanak az idős emberek Meg kell erősíteni az emberi jogokat a digitális világban Gazdaság és Társadalom Visby Agenda

  5. 3. Zöld ICT: támogatás a környezet-hatékony gazdaság számára Hozzanak létre zöld ICT termékeket és szolgáltatási piacokat Használják ki a pénzügyi motivációkat Terjesszék ki a közbeszerzésekre is ezt a szempontot Meg kell érteni a helyettesítési lehetőségeket Kutatni kell a háztartások és cégek felhasználói magatartását Az ICT alkalmazása kármentes legyen a nem ICT szektorokban R&D támogatás legyen az újabb kontrol rendszerekhez 4. Új generációs infrastruktúra: befektetés és verseny egyensúlya A versenyt fenn kell tartani minden ICT szegmensben A versenytörvényt gyors eljárásokkal szigorúan alkalmazni kell Hirdessék a nyílt forráskódú szoftvereket és nyílt szabványokat Biztatni kell a nyílt ICT-t, hálózatokat és szabványokat Átlátható Internet vezérlés legyen Bevonó megközelítés legyen az Internet irányításába Elő kell segíteni a nagysebességű hálózatok fejlődését, akár fix akár mobil hálózatok Harmonizálni kell az EU spektrum politikáját Kiegyensúlyozott szabályozás kell a beruházás ösztönzésre és a hálózatok elérésére vonatkozó jogok között Zöld ICT és új infrastruktúra Visby Agenda

  6. 5. Humán infrastruktúra: befektetés a társadalmi tőkébe Készüljön és terjedjen tovább fejlesztési program minden humán köz-szolgáltatásra (e-Egészségügy, eOktatás) Azonosítsák a kulcsszereplőket a szolgáltatásokban, és készítsenek velük egy jövőképet a humán- infrastruktúrára az egész EU számára Biztosítsanak beruházásokat, hogy élénkítsék az EU gazdaságát Dolgozzanak fel üzleti eseteket Használjanak zöld ICT-t Támogassák, tervezzék meg, legyenek pilotok, és terjedjen tovább 6. KKV és ICT: támogatni az európai kisvállalkozásokat Terjedjen ki és mélyüljön el az ICT alkalmazása a szélessávú elérésekkel, a számítástechnikai közművekkel (cloud computing) etc. Épüljön ki a kompetencia a növekedésre alkalmas kisvállalatokban, Emelni kell a tudásszintet és a digitális írástudást Biztosítsák a beruházásokat és élénkítsék az EU gazdaságát Támogatások legyenek szakértők igénybevételéhez Használjanak zöld ICT-t Alkalmazzák a vidékfejlesztési alapot és más alapokat Társadalmi tőke, Kis és közepes vállalkozások Visby Agenda

  7. 7. Egységes információs piac: elősegíti a kohéziót és a növekedést Be kell bizonyítani a gazdasági előnyöket Hirdetni kell a hasznokat Kapcsolódjon a tudás-társadalom és a zöld ICT Egységes piacok jöjjenek létre a közszolgáltatásokban Egyszerűsíteni kell a szabályozást Deregulációs csomagot minden érintett területre 8. Forradalmasítani az e-közigazgatást: újra kell gondolni a közszolgáltatások nyújtását Az állampolgárok inkább résztvevők, mint csak adófizetők Terjeszteni kell a legjobb gyakorlatokat a részvételre alapuló e-közigazgatásról Növelni kell az állampolgárok részvételét a folyamatokban Az állampolgárok részvételét nemzetközileg össze kell hasonlítani Nyílt platformok szükségesek a fejlődő szolgáltatásoknak Egységes információs piac és elektronikus közigazgatás Visby Agenda

  8. 9. Online bizalom: biztos és biztonságos digitális világ Felülemelkedni a szervezeti kérdéseken Meg kell erősíteni a kritikus infrastruktúra védelmét Alkalmazási terv Fejleszteni az EU koordinációt Védeni az egyéni jogokat Biztonság és megbízhatóság mindenkinek A tudatosság szintjét emelni kell Meg kell védeni a digitális polgárt 10. Világos vezetői szerep: újragondolni az EU szakpolitikai folyamatait Az EU intézmények készítsenek világos jövőképet az ICT szerepéről Az együttműködés szintjét emelni kell Felül kell vizsgálni az intézményi struktúrát Reális és rugalmas célokat kell kitűzni a kulcsfontosságú szakpolitikai területekre Erősebb kapcsolódás kell más szakpolitikákhoz Online bizalom és EU vezetői szerep Visby Agenda

  9. 20 oldalas alternatív tanulmány fiatal svéd bloggerektől Meghívták őket a tanácskozásra, hogy mondják el Kritika a tanulmányhoz: Szellemi tulajdonjogok Hálózat-semlegesség Biztonság és nyitottság Saját fő témáik: Infrastruktúra mint felhatalmazó platform. Fejlődő infrastruktúra Internet irányítása Hozzáférés és részvétel Biztonság és bizalom Demokrácia és társadalom Átlátható és interaktív közigazgatás Digitális memória (archiválás) Demokrácia és állampolgári jogok Innováció és kreativitás Biztosítani, hogy az Internet nyitott platform Belső piacot teremteni a szolgáltatásoknak Hozzáférés a nyilvános információkhoz Nyílt szabványok a közigazgatási beruházásokban Személyazonosítás és felhatalmazások új módszerei Versenypártoló szabályozás Alternatív Visby Útiterv Visby Agenda

  10. További információk i2010: http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/index_en.htm Hivatalos Visby Útiterv: http://www.se2009.eu/en/meetings_news/2009/11/9/visby_agenda_creating_impact_for_an_eunion_2015 Alternatív Visby Útiterv: http://www.ourvisbyagenda.eu/ Visby Agenda