Gie da papier w warto ciowych w warszawie
Download
1 / 16

- PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on

MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA KAPITAŁU NA RYNKU PUBLICZNYM OFERTA GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE. Michał Urbanowicz Dział Emitentów GPW. Fundusze dostępne na rynku to ponad 450 mld PLN (I 2003 ). Fundusze – aktywa netto

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - august-elliott


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Mo liwo ci pozyskania kapita u na rynku publicznym oferta gie dy papier w warto ciowych

MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA KAPITAŁU NA RYNKU PUBLICZNYM OFERTA GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE

Michał Urbanowicz

Dział Emitentów GPW


Fundusze dost pne na rynku to ponad 450 mld pln i 2003
Fundusze dostępne na rynku to ponad OFERTA 450 mld PLN (I 2003)

 • Fundusze – aktywa netto

  • Emerytalne – 35 mld PLN/30.04.2002/

  • Inwestycyjne – 27,7 mld PLN/31.03.2003/

 • Banki – 92 mld PLN/31.03.2003/ - inwestycje w pap. wart.

 • Zakłady Ubezpieczeń – lokaty 50,3 mld PLN/31.12.2002/

 • Przedsiębiorstwa – lokaty bankowe 52 mld PLN/30.04.2003/

 • Gospodarstwa domowe – 193,2 mld PLN oszczędności w bankach /30.04.2003/


Oferta publiczna czy niepubliczna
Oferta publiczna czy niepubliczna ? OFERTA

Oferta niepubliczna (bez prospektu):

 • skierowana do mniej niż 300 oznaczonych adresatów

  Oferta publiczna (obowiązek prospektu):

 • skierowana do więcej niż 300 osób albo do anonimowego adresata


Wej cie na gpw argumenty pro
Wejście na GPW - argumenty pro OFERTA

Korzyści finansowe dla spółki:

 • dostęp do kapitału o znacznej wartości (akcje, obligacje)

 • większa wiarygodność wobec banków i instytucji finansowych (wyższy rating - premia za upublicznienie)

 • rynkowa wycena akcji

  Korzyści dla właścicieli/Zarządu i pracowników:

 • opcje menedżerskie i pracownicze


Wej cie na gpw argumenty pro1
Wejście na GPW - argumenty pro OFERTA

Inne korzyści dla spółki:

 • efekt marketingowy w otoczeniu rynkowym (dostawcy i klienci)

 • obecność w mediach

 • możliwość pozyskania inwestora strategicznego na korzystnych warunkach

 • możliwość budowy grupy kapitałowej (płatność akcjami nowej emisji)Korzyści dla właścicieli:

 • możliwość realizacji strategii wyjścia z inwestycji w wybranym przez siebie momencie


Gie da papier w warto ciowych w warszawie

Harmonogram publicznej emisji OFERTA

Oferujący

koncepcja emisji - prospekt

decyzja lub

zawiadomienie KPWiG

dopuszczenie do

obrotu giełdowego

Subemisja usługowa

oferta publiczna

rejestracja

notowanie

realizacja świadczeń


Gie da papier w warto ciowych w warszawie

Warunki dopuszczenia akcji OFERTA do obrotu na GPW

Dopuszczenie do obrotu - Rada Giełdy

 • dopuszczenie do publicznego obrotu decyzją KPWiG

 • nie ograniczona zbywalność akcji

 • minimalna wartość akcji, które mają być dopuszczone - 4 mln zł

 • minimalna wartość księgowa - 4 mln zł

 • udostępnienie informacji koniecznych do oceny emitenta przez inwestorów (prospekt emisyjny + raporty bieżące i okresowe)

 • publikacja zbadanego przez audytora sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy obejmujący co najmniej 12 m-cy

Wprowadzenie na 1 z 3 rynków - Zarząd Giełdy

Rynek Podstawowy

Rynek Równoległy

Rynek Wolny


Warunki dopuszczenia obligacji do obrotu na gpw
Warunki dopuszczenia obligacji do obrotu na GPW OFERTA

§ 13 Regulaminu GPW:

 • dopuszczenie do obrotu publicznego przez KPWIG

 • brak ograniczeń w zbywalności

  Uchwała Rady GPW z 19.01.2000r.:

 • wartość nominalna każdej z emisji min. 4 mln PLN

 • przewidywane rozproszenie zapewni płynność obrotu

 • wniosek obejmuje wszystkie obligacje tego samego rodzaju

 • publikacja prospektu


Post powanie przed rad gie dy
Postępowanie przed Radą Giełdy OFERTA

Rada Giełdy rozpatruje wniosek uwzględniając:

 • sytuację finansową emitenta i jej prognozę

 • perspektywy rozwoju, ocenę możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych i źródła ich finansowania

 • doświadczenie i kwalifikacje członków zarządu i rady nadzorczej

 • warunki emisji akcji i ich zgodność z publicznym charakterem obrotu giełdowego

 • interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu giełdowego


Gie da papier w warto ciowych w warszawie

Warunki wprowadzenia akcji OFERTA do obrotu na GPW


Dom plast s a
DOM-PLAST S.A. OFERTA

 • 1994r. - oferta publiczna po 14,00 PLN za akcję, spółka pozyskała 10 mln PLN

 • 4.08.94r. - I-sze notowanie - 50 PLN za akcję, kapitalizacja 150 mln PLN

 • 1996r. - Rubbermaid skupuje akcje po 15,36 PLN

  i osiąga 90% głosów

 • 1999r. - Rubbermaid skupuje akcje po 25,50 PLN i osiąga 97% głosów

 • 8.12.99r. - ostatnie notowanie - 24,50 PLN za akcję kapitalizacja 73,50 mln PLN


Bakoma s a
BAKOMA S.A. OFERTA

 • 12.97r. - zamknięta oferta publiczna po 1 PLN, spółka pozyskała 10 mln PLN

 • 26.02.98r. - I-sze notowanie - 45,00 PLN za akcję, kapitalizacja 450 mln PLN

 • 09.99r. - Komorowscy sprzedają DANONOWI część akcji po 71 PLN

  - emisja dla DANONE po 37 PLN za akcję, spółka pozyskała 55 mln PLN

 • 30.05.01r. - ostatnie notowanie - 28,70 PLN za akcję kapitalizacja 345 mln PLN

  Rodzina Komorowskich zachowała kontrolę nad spółką (76% głosów) i pozyskała inwestora strategicznego DANONE (18% głosów)


Eldorado s a
ELDORADO S.A. OFERTA

 • 1999 r. inwestycja Enterprise Investors w spółkę w wysokości 16 mln zł

 • debiut na GPW 3 stycznia 2002 r.

 • pozyskane środki 21,4 mln zł na rozwój sieci

 • aktualna struktura akcjonariatu:

  • Enterprise Investors 24% głosów na WZA

  • Jarosław Wawerski (wiceprezes Zarządu) 18% głosów na WZA

  • Artur Kawa (prezes Zarządu) 14,5% głosów na WZA


W kruk s a
W. KRUK S.A. OFERTA

 • 1993 wejście Enterprise Investors

 • debiut na GPW 2 lipca 2002 r.

 • wartość oferty 30 mln zł

 • pozyskane środki na rozbudowę sieci

 • 43% udział drobnych inwestorów w ofercie

 • aktualna struktura akcjonariatu:

  • Enterprise Investors 27,5 % głosów na WZA

  • Wojciech Kruk 22% głosów na WZA

  • OFE Bankowy 9% głosów na WZA

  • OFE Kredyt Bank 5% głosów na WZA


Dzi kuj
Dziękuję OFERTA

tel. (0-22) 537-7214