ks maciej ostrowski uniwersytet papieski jana paw a ii w krakowie n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Ks. Maciej Ostrowski Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Ks. Maciej Ostrowski Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie - PowerPoint PPT Presentation


 • 219 Views
 • Uploaded on

Ks. Maciej Ostrowski Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Pielgrzymowanie w kościelnych dokumentach. Pius XII Konstytucja apostolska Exul familia (1 sierpnia 1952 r.) . Paweł VI Motu proprio Apostolicae caritatis (19 marca 1970 r.) .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ks. Maciej Ostrowski Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie' - audra


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ks maciej ostrowski uniwersytet papieski jana paw a ii w krakowie

Ks. Maciej OstrowskiUniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Pielgrzymowanie

w kościelnych dokumentach

pawe vi motu proprio apostolicae caritatis 19 marca 1970 r
Paweł VI Motu proprio Apostolicae caritatis (19 marca 1970 r.)
 • Powołanie przy Stolicy Apostolskiej Komisji ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżnych
jan pawe ii konstytucja apostolska pastor bonus 28 czerwca 1988 r
Jan Paweł IIKonstytucja ApostolskaPastor Bonus(28 czerwca 1988 r.)
 • Powołanie Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżnych
sob r watyka ski ii konstytucja dogmatyczna o ko ciele nn 48 50
Sobór Watykański IIKonstytucja dogmatycznao Kościele(nn. 48-50)
 • Kościół jako wspólnota pielgrzymująca ku wiecznemu wypełnieniu w Bogu
 • Maryja znakiem niezawodnej nadziei i pociechy dla pielgrzymującego Ludu Bożego
slide8
Jan Paweł II Encyklika Redemptoris MaterO Błogosławionej Maryi Dziewicy w życiu pielgrzymującego Kościoła.(25 marca 1987 r.)
 • Maryja „Gwiazdą Przewodnią”, patronką życiowej pielgrzymki wary ku wiecznemu wypełnieniu
kodeks prawa kanonicznego 1983 kan 1230 1234
Kodeks Prawa Kanonicznego(1983)kan. 1230-1234
 • pątnictwo jedną z ważnych form pobożności
 • przywileje dla sanktuariów
 • zobowiązanie do intensywnej troski duszpasterskiej wobec pielgrzymów
jan pawe ii bulla incarnationis mysterium 29 listopada 1998 r
Jan Paweł IIBullaIncarnationis mysterium(29 listopada 1998 r.)
 • Ogłoszenie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000
 • Wartość pielgrzymowania, teologiczne motywy
 • Praktyki wpisujące się w pielgrzymowanie (odpusty, przejście Drzwi Świętych, pojednanie)
slide12
Penitencjaria ApostolskaRozporządzenie dotyczące uzyskania odpustu jubileuszowego(29 listopada 1998 r.)
slide13
Przygotowanie teologiczno – duszpasterskie do jednej

z kluczowych praktyk jubileuszowego Roku Świętego, jaką stanowi pielgrzymowanie

slide14
Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Migrantów i PodróżnychPielgrzymka w Wielkim Jubileuszu Roku 2000(25 kwietnia 1998 r.)
pielgrzymka w wielkim jubileuszu roku 2000
Pielgrzymka w Wielkim Jubileuszu Roku 2000
 • „służyć pomocą wszystkim pielgrzymom i duszpasterzom odpowiedzialnym za pielgrzymki, ażeby w świetle Słowa Bożego i wielowiekowej tradycji Kościoła, wszyscy mogli mieć pełniejszy udział w duchowym bogactwie pielgrzymowania” (n. 3).
pielgrzymka w wielkim jubileuszu roku 20001
Pielgrzymka w Wielkim Jubileuszu Roku 2000
 • Teologia pielgrzymowania w przekroju historiozbawczym
 • Pielgrzymka Chrystusa zniżającego się od Ojca ku ludziom
pielgrzymka w wielkim jubileuszu roku 20002
Pielgrzymka w Wielkim Jubileuszu Roku 2000
 • Formy rozwoju pielgrzymowania w 20 wiekach Kościoła (migracje ascetyczne, pielgrzymki do Ziemi Świętej, Drogi „ad Petri Sedem, Drogi Św. Jakuba, pielgrzymki maryjne, pątnicze tradycje, duchowość pielgrzymki, duchowe znaczenie pielgrzymki – droga ku świętości struktury opieki duszpasterskiej
slide18
Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Migrantów i PodróżnychSanktuarium. Pamięć, obecność i proroctwo Boga żywego(8 maja 1999 r.)
sanktuarium pami obecno i proroctwo boga ywego
Sanktuarium. Pamięć, obecność i proroctwo Boga żywego
 • Teologia sanktuarium (obecność Boga wśród swojego Ludu, znak Jego dobroci, miłosierdzia i zbawienia
 • Przestrzeń medytacji nad wielkimi dziełami Boga, zdumienia, dziękczynienia i uwielbienia
sanktuarium pami obecno i proroctwo boga ywego1
Sanktuarium. Pamięć, obecność i proroctwo Boga żywego
 • Miejsce odnawiania przymierza z Bogiem
 • Miejsce słuchania Słowa Bożego
 • Miejsce intensywniejszego rozwoju sakramentalnego życia
 • Miejsce urzeczywistniania eklezjalnej wspólnoty
sanktuarium pami obecno i proroctwo boga ywego2
Sanktuarium. Pamięć, obecność i proroctwo Boga żywego
 • Symbol celu życia – nieba
 • Znak nadziei
 • Maryja „żywe sanktuarium obecności Boga pośród nas”; patronka pielgrzymki wiary
sanktuarium pami obecno i proroctwo boga ywego3
Sanktuarium. Pamięć, obecność i proroctwo Boga żywego
 • Duszpasterstwo w sanktuariach – obfitsze głoszenie Słowa Bożego, intensyfikacja sakramentalnych posług, nawrócenie i odnowa formacja do świętości, do miłosierdzia, do dialogu, budzenie eklezjalnych postaw, rozwijanie różnych form chrześcijańskiej kultury
 • Ostrzeżenie przed fałszywymi formami, rytualizmem itp.
slide23
Jan Paweł IIList apostolskiO pielgrzymowaniu do miejsc związanych z historią zbawienia(29 czerwca 1999 r.)
 • Refleksja związana z pielgrzymowaniem do biblijnych miejsc
 • Teologia przestrzeni
slide24

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii Zasady i wskazania(17 grudnia 2001 r.)

 • Rozdział 8: Sanktuaria i pielgrzymki
kongregacja ds duchowie stwa wskazania og lne dla duszpasterstwa turystycznego 27 marca 1969 r
Kongregacja ds. DuchowieństwaWskazania ogólne dla duszpasterstwa turystycznego(27 marca 1969 r.)
slide27
Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Migrantów i PodróżnychWskazania dla duszpasterstwa turystycznego(29 czerwca 2001 r.)
slide28
Cel dokumentów

wskazanie podstaw do prawidłowego kształtowania duszpasterstwa. Nie można mówić o pastoralnej posłudze Kościoła bez uwzględnienia jasnych teologicznych przesłanek. Inaczej pielgrzymkowemu ruchowi zagrozi wiele nieprawidłowości, a nawet skieruje się on ku swoistego rodzaju magii

wskazanie duszpasterskich priorytetów

ewangelizowanie pątniczego ruchu

zachowanie religijnego charakteru pielgrzymek

slide29
„Działalność duszpasterska musi dążyć do tego, aby poprzez specyfikę każdej pielgrzymki wierzący przebył zasadniczy szlak wiary” (Pielgrzymka w Wielkim Jubileuszu.., n. 20)
dzi kuj za uwag
Dziękuję za uwagę

Ks. Maciej Ostrowski