Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Krav p å hypoteser och teorier (och tolkningar) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Krav p å hypoteser och teorier (och tolkningar)

Krav p å hypoteser och teorier (och tolkningar)

150 Views Download Presentation
Download Presentation

Krav p å hypoteser och teorier (och tolkningar)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Korrelation melan två fenomen kan förorsakas eller förklaras av en gemensam orsak eller betingelser som gynnar båda fenomenen.

  2. Krav på hypoteser och teorier (och tolkningar) stämmer överens med fakta förklarar samband mellan fakta (inkl. anomalier) motsägelsefri djärv (enligt Popper) prövbar (verifierbar eller falsifierbar) inte ad hoc enkel (”vacker”)

  3. Non est ponenda pluralites sive necessitate. Wilhelm av Ockham (1285-1348)

  4. Ockhams rakkniv ”Mångfald skall inte förutsättas om det inte är nödvändigt.” Man bör inte göra flera antaganden än nödvändigt.

  5. Thomas Kuhn (1922-1996) fysiker, vetenskapshistoriker historiskt och sociologiskt perspektiv The StructureofScientific Revolutions, 1962

  6. vetenskaplig revolution paradigm - teoretiskt ramverk - mönstergillt exempel paradigmskifte (”glasögonbyte”) inkommensurabilitet

  7. Förlopp förparadigmatisk fas (förvetenskap) paradigm etableras normalvetenskap oförklarliga anomalier i ökad mängd vetenskaplig kris revolution, revolutionär vetenskap nytt paradigm etableras