opetussuunnitelmauudistus n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Opetussuunnitelmauudistus PowerPoint Presentation
Download Presentation
Opetussuunnitelmauudistus

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Opetussuunnitelmauudistus - PowerPoint PPT Presentation


 • 145 Views
 • Uploaded on

Opetussuunnitelmauudistus. ECTS-seminaari Vaasa 31.1.2006 Kenneth Norrgård - VAMK/TIKO. TIKO. Eurooppa. Suomi. Opetussuunnitelmauudistus. Opetus- suunnitelma- uudistus. Uusi rakenne ja ydinanalyysi vaihe 1. Uusi OPS. Ydinanalyysi – mitä it- tradenomi tulisi osata?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Opetussuunnitelmauudistus' - audra-rodriguez


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
opetussuunnitelmauudistus

Opetussuunnitelmauudistus

ECTS-seminaari Vaasa 31.1.2006Kenneth Norrgård - VAMK/TIKO

opetussuunnitelmauudistus1

TIKO

Eurooppa

Suomi

Opetussuunnitelmauudistus

Opetus-suunnitelma-uudistus

opetussunnitelman laadinta

Uusi rakenne ja ydinanalyysi vaihe 1

Uusi OPS

 • Ydinanalyysi – mitä it- tradenomi tulisi osata?
 • KO:n rakenne, VAMK yhteiset periaatteet, esim. minimi 3 o
 • Moduulien uudelleenjärjestely
 • Ov  Op
 • OPSi nettiin
Opetussunnitelman laadinta

S2004

K2005

S2005

K2006

S2006

miten saavuttaa ammattitaitoa

rakentuu

OPS

määrittelee

HOPS

koostuu

antaa

koostuu

on

Toteutustavat

Lähde: Omat ajatukset keväällä 2005

Miten saavuttaa ammattitaitoa?

Ammattitaito / osaaminen

Ammatillisetperustaidot

Asiantuntijan ammatti-taidot

Viestintä- ja kielitaidot

Yrittäjyys ja liiketoiminnan osaaminen

Opinto-kokonaisuus

Opintojakso

TA projekti

Projektityö- itsenäinen työ ohjaus/raportointi

Opinnäyte- itsenäinen työ ohjaus/raportointi

Työharjoittelu- ammatillinen työ

Teorian hankinta- kirjat, luennot, keskustelut…

Käytännön harjoittelu

- labrat, tehtävät

tiko syksyll 2005

4 v

3 v

2 v

1 v

TIKO – syksyllä 2005

Opinnäytetyö 15 op

TA-proj

Vapaasti valittavat 10 op

Suuntaava valinnaiset opinnot 15 op

TA-proj

Suuntaava 2.moduuli 15 op (DI-SO-TI)

TA-proj

Liike-toiminnan osaaminen

26 op

Harjoittelu 30 op

TA-proj

Suuntaava 1.moduuli 15 op (DI-SO-TI)

Sovelluskehitys ja tietokannat 20 op

Kielet ja viestintä 14 op

TA-proj

TA-proj

Ohjelmatuotanto16 op

Laitteisto-oppi 9 op

Ohjaus opintoihin sekä ammatilliset perustaidot 25 op

opetussunnitelman laadinta1

Uusi OPS

ECTS-prosessivaihe 2

 • Tavoitteet määritellään vaadittavana osaamisena
 • 1 op = 26,7 h
 • Osaamisprofiili – Kompetenssianalyysi – Ydinainesanalyysi - Kuormittavuusanalyysi
Opetussunnitelman laadinta

ECTS-prosessivaihe 1

 • Ydinanalyysi – mitä it-tradenomi tulisi osata? KO:n rakenne, VAMK yhteiset periaatteet, esim. minimi 3 opModuulien uudelleenjärjestelyOv  OpOPSi nettiin

S2004

K2005

S2005

K2006

S2006

tavoitteet 2006 2007
Tavoitteet 2006-2007
 • Uudistettu OPS syksyllä 2007
  • Osaamisprofiili – Kompetenssianalyysi – Ydinainesanalyysi – Kuormittavuusanalyysi
 • Osaamistiimeille vastuu opetus-/oppimis-prosessin suunnittelusta ja toteutuksesta
 • Projektioppimisen kehittäminen IT Paja-tyyppisen oppimisympäristössä
 • Opetuksen ja opetusmenetelmien edelleenkehittäminen
  • Ykkösvuonna - teemat
  • Kakkosvuonna – projektioppiminen (erikoistuminen)
  • Kolmosvuonna harjoittelu & projektioppiminen & opinnäytetyö
  • Nelosvuonna opinnäytetyö & toiminnallinen T&K
oppimisprosessiperustainen opetuksen suunnittelu

Lähde: Matti Isokallio, Pekka Auvinen 1.12.2005

Oppimisprosessiperustainen opetuksen suunnittelu

Opiskelijoiden lähtötilanne

Aikaisempi tietämys, osaaminen ja asenteet suhteessa tavoitteena olevaan osaamiseen

OPPI-

MATERIAALI

T&K

 • Tavoitteena oleva osaaminen
 • koulutus-ohjelmakoh-tainen erikois-osaaminen
 • yleiset työelämä-valmiudet
 • asiantunti-juuden kehit-tymistä tuke-vat valmiudet

OPETUS-

TILANTEET

OPPIMIS-

YMPÄRISTÖT

OPPIMISPROSESSI

yksilö/yhteisö

ARVIOINTI

OHJAUS

OPPIMIS-

TEHTÄVÄT

PALAUTE

Koli & Siljander 2002; Ruohotie 2002

tiko osaaminen

ICT:n sovellusalueet

Yritystalous ja –hallinto, yritysviestintä

Julkinen hallinto, sähköinen asiointi

Viihde ja ajanviete, pelit, media

Terveys ja hyvinvointi

Opetus ja oppiminen

Tietoliikenne

Konetekniikka

Biotekniikka

Ympäristötekniikka

ICT-osaaminen 2003

- yhteenveto

TIKO osaaminen

ICT-erikoisosaaminen

-tietoturva

-ohjelmistotuotanto

-tiedonvarastointi

-digitaalinen media

-pelit -sähköinen asiointi

-tietoverkot -eOppiminen

-hvinvointiteknologia

-x-teknologia

Tuoteosaaminen

-innovaatiojärjestelmän ymmärtäminen

-T&K-osaaminen

-laatuosaaminen

-tuotekehitysmenetelmien osaaminen

-tuotteistamisosaaminen

-lokalisointiosaaminen

-standardointiosaaminen

-teknologian monitorointi- ja

siirto-osaaminen

Strategiaosaaminen

-johtamiseen liittyvä osaaminen

-strategisen suunnittelun hallinta

-digitaalitalouden arvoketjujen hallinta

-verkostoitumisosaaminen

-laatuosaaminen

-muutoksen hallintataidot

-tiedon ja osaamisen johtamisen taidot

-kyky hahmottaa kokonaisuuksia

-kyky keskittyä olennaiseen

-tulevaisuuden ennakointivalmiudet, visiointikyky

(vähintään yksi erikoistumisalue)

 • ICT-perusosaaminen
 • -perusohjelmointitaito
 • ohjelmiston kehittämismallien, -menetelmien osaaminen
 • -käyttöliittymät -sähköinen dokumentti
 • - tietokannat, tietovarastointi -tietoverkot
 • -mobiilitekniikka - tietämystekniikka
 • -Internet-tekniikka - tietoturva
 • -sovellusintegraatio-osaaminen -komponentti-
 • osaaminen

Liiketoimintaosaaminen

Toimialaosaaminen

-liiketoimintaprosessien kokonaishallinta

-alakohtainen teknologiaosaaminen

-markkinointi- ja jakelutieosaaminen

-markkinoiden tuntemus

-rahoitusosaaminen

sopimuksiin liittyvä juridinen osaaminen

-yrittäjyysosaaminen

Asiakasosaaminen

-asiakaspalvelutaidot

-asiakkaiden tarpeiden määritystaidot

-ohjelmiston käyttäjiin liittyvä psykologinen osaaminen

-ohjelmistojen käyttöalueiden ymmärtäminen

-yksinkertaistamisen osaaminen

-asiakkaan tilaaman ratkaisun toteuttamistaidot

-käyttäjäergonomian ymmärtäminen

-palvelujen profilointitaidot

 • Yleisvalmiudet
 • kommunikointitaidot
 • -neuvottelutaito, raportointitaito,
 • esiintymistaidot, konsultointitaidot
 • -koulutus- ja neuvontataidot
 • visualisointitaito
 • -kielitaito
 • -kulttuuriosaaminen
 • -sosiaaliset taidot

-luovuus

-innovointi-

taidot

-rohkeus

 • -muutosvalmiudet
 • -sopeutumisvalmiudet
 • muutoskestävyys
 • -joustavuus

-oppimisvalmiudet

-tiimityötaidot

-projektinjohtotaidot

-suunnittelutaidot

Lähde: Terttu Honkasaari 26.10.2003

vamk tiko osaaminen

Digitaaliset palvelut

 • Graafisen tuotannon työkalut,
 • Sisällöntuotanto verkossa
 • Multimedian työkalut
 • Videokuvaus, editointi, animaatiot
 • Ohjelmatuotanto
 • Ohjelmointitaidot (Visual Studio .NET, VB…
 • Tietokannat (relaatio-TK, SQL-server, mySQL…
 • Web-tekniikat (HTML  dynaamisuus/interaktiivisuus…
 • Kehittämismallit (UML, RUP. OOS, komponentit, arkitehtuurit…
 • Projekti/Prosessit/Menetelmät (dokumentaatio, Visio, proj.hallinta…
 • Tietoturva

Suuntaavat valinnaiset – IT Paja/projektioppiminen

 • Tietoliikenne
 • Käyttöjärjestelmät. Lähiverkot
 • Verkkojen tietoturva
 • Palvelintuotteet ja sovellukset
 • Yrityksen tietoverkkoratkaisut
 • Kielet ja viestintä
 • Äidinkielen hallinta
 • Toisen kotimaisen taidot
 • Professional English
 • Laitteisto-oppi
 • Laitteistot ja varusohjelmat (Windows, Linux)
 • Mikrotuki (hardware & software)
 • Tietoliikenne (perustekniikat)
 • Tietoturva

Suuntaavat valinnaiset – IT Paja/projektioppiminen

 • Tietohallinto
 • Verkkopalvelun suunnittelu
 • Tietokannan hallinta
 • Web-sovellukset
 • www-ohjelmointi
 • Verkkopalvelun toteutus
 • Testaus ja ylläpito
 • Yritystoiminta ja tietojärjestelmät
 • Projektin johtaminen ja hallinta
 • Yrityksen taloushallinto ja logistiikka
 • Laatujohtaminen
 • IT oikeus
 • Yrityksen tietoturva
 • Yleiset perusopinnot
 • Opinnot/työmenetelmät
 • Ammatillinen kasvu
 • Yrittäjyys, ammattietiikka
 • IT ja medialukutaito
 • Matematiikka

Suuntaavat valinnaiset – IT Paja/projektioppiminen

Harjoittelu

Opinnäyte

VAMK TIKO Osaaminen

Tradenomin oppimispolku

Työllistyminen

3,5 vuotta

= 210 op

Vapaasti valittavat – opisklijan oma valinta, jos haluaa  IT Paja/projektioppiminen

Page 10Updated: 27.11.2014

tiimiytyminen

Prosessit

Opetuksen suunnittelu

Oppimateriaalin valmistelu

Osaamisyhteistyö

Opetuksen toteutus

Oppimistehtävät

ProjektitOpen IT Lab: KPA, KN, AMA, JLA, BHA, MTA

Opetusmenetelmät

ViestintätaidotRLE, PIAL, PAU

Ohjaus

Arviointi ja palaute

T&K

Tietohallinto & tieto-järjestelmäosaamnenSHE, RTU, BHA, KNO, EWA,TSHI, NA (virk.vap), KSN

LiiketoimintaosaaminenMYL, TIH, KS

Osaamisyhteistyö

Digitaaliset palvelut & MediaANB, MTA, LH, PSA, LPA

Tietoliikenne & LaitteistotAMA, CKA, JK, JLA,JSJ (virk.vap), RV

Osaamisyhteistyö

Osaamisyhteistyö

Osaamisyhteistyö

Tiimiytyminen

TIKO

prosessit

Toiminnan suunnittelu

Toimintasuunnitelma

Taloussuunn & seuranta

Budjetti & talouden raamit

Työn organisointi & ohjaus

Työnjako & työjärjestys

Toimintaympäristön kehittäminen

Tilat & laitteet & oppimisympäristö

Toiminnan seuranta

BSC

ICT-osaaminen- Tietojärjestelmä-suunnittelu ja toteutus- Asiakasosaaminen**- Liiketoiminta-osaaminen- Viestintätaidot**- Tietoliikenne-osaaminen - Digitaaliset palvelut-osaaminen- Projektihallinta

Opetuksen suunnittelu

Oppimateriaalin valmistelu

Opetuksen toteutus

Osaamistiimien

vastuualueet

Oppimistehtävät

Opetusmenetelmät

Ohjaus

Arviointi ja palaute

T&K

Markkinointi

Opiskelijahallinta

Taloushallinto ja henklöstöhallinto

T&K

Tukiprosessit

Prosessit

Oppimisprosessi

Tukiprosessit

haasteet

Luovuus

Yhteistyö

Koulutus

Kalenteriaika.

Oppimateriaali

Oppimisteht.

Opettaja

Yht. resurs.

eOpetus

Osaamis-tiimit

Opetus-menetelmät

Opetuksenjärjestely

”Perinne”

Teoria jakäytäntö

Tukipalvelut

Rakenne

Oppimis-ympäristöt

Moduulijako,opintojaksonlaajuus

LearningLabs

HOPS

Laitteet

Jaksotus

Tilat

Kuormitta-vuus

Projekti-oppiminen(TA-proj)

Oppija

T&K jaoppimis-prosessi

Opiskelu-motivaatio

työelämä

toiminta-alue

Ohjaus

Paja?

Ohjaus.

Onnistuminen

Rahoitus

Yhteistyö

Menetelmät

Yhteistyö

HOPS

Haasteet

Opetus-suunnitelma-uudistus

opetussuunnitelmauudistus on haastava
Opetussuunnitelmauudistus on haastava...

”det gäller att skynda långsam””...ettei käy köpelösti”