Magyarország Európai Unióhoz történő csatlakozása bővülő lehetőséget teremtett a
Download
1 / 15

- PowerPoint PPT Presentation


 • 89 Views
 • Uploaded on

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - audi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Hefop 1 1 int zked s a munkan lk lis g megel z se s kezel se

Magyarország Európai Unióhoz történő csatlakozása bővülő lehetőséget teremtett a különféle szervezeteknek arra, hogy régóta tervezett projektjeik végrehajtásához forrásokat találjanak. Az EU Strukturális-, és Kohéziós Alapjainak megpályázásához a célokat Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) és a hozzá kapcsolódó operatív programok (OP-k) határozták meg.

A magyar Nemzeti Fejlesztési Terv 5 operatív programja keretében 2004-től több mint 60 különböző pályázat indult.

Agrár- és Vidékfejlesztés Operatív Program (AVOP): mezőgazdasági és élelmiszeripari, továbbá egyes vidékfejlesztési támogatások

Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP): befektetés ösztönzés, kis-és középvállalkozások fejlesztése, kutatás-fejlesztés és innováció, információs társadalom fejlesztése

Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP): környezetvédelem, közlekedési infrastruktúra megteremtése

Regionális Fejlesztés Operatív Program (ROP): turisztikai potenciál erősítése, térségi infrastruktúra és települési környezet fejlesztése, humánerőforrás-fejlesztés regionális orientációjának erősítése

Humán Erőforrások Fejlesztése Operatív Program (HEFOP): aktív munkaerő-piaci politikák, társadalmi kirekesztés elleni küzdelem, az egész életen át tartó tanulás támogatása, szociális, oktatási és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése


Hefop 1 1 int zked s a munkan lk lis g megel z se s kezel se

 • A bővülő lehetőséget teremtett a HEFOP 1.1. intézkedése „A munkanélküliség megelőzése és kezelése” címmel azt tűzte ki célul, hogy a célcsoportok

 • fiatalok, 16-30 év között;

 • tartósan munkanélküliek, 30év felett;

 • illetve a még nem tartósan nyilvántartott munkanélküliek, regisztrált álláskeresők, és inaktív személyek: 30 év felettiek

  azon tagjainál, ahol a munkaügyi szervezet a hagyományos eszközeivel nem tud eredményt elérni, ott az Európai Szociális Alap (ESZA) lehetőségeit kihasználva új típusú megközelítéseket és támogatásokat, szolgáltatásokat is alkalmazva segítse elő a munkaerőpiacra való be-, illetve visszajutást.

  Ennek a feladatnak az ESZA támogatáspolitikájában hagyományai vannak, minden tagország küzd hasonló problémákkal. A feladat végrehajtására, mint az intézkedés végső kedvezményezettjei- a munkaügyi központok kerültek kijelölésre a Foglalkoztatási Hivatal szakmai irányítása és koordinációja mellett.


Hefop 1 1 int zked s a munkan lk lis g megel z se s kezel se

HEFOP 1.1 intézkedés bővülő lehetőséget teremtett a

A munkanélküliség megelőzése és kezelése 

 • A HEFOP 1.1. intézkedés központi program, amely 20 projekt keretében valósult meg.

 • A program megvalósítási ideje: 2004.szeptember 1 – 2007. december 31. /2008. október 31

 • A program átfogó célja:

  • Minél több embert munkához juttatni

  • A munkaerő-piac igényeinek megfelelő képzésekkel növelni az emberek versenyképességét.

  • Elősegíteni a társadalmi beilleszkedést, esélyegyenlőséget biztosítani a hátrányos helyzetű emberek számára


Hefop 1 1 int zked s a munkan lk lis g megel z se s kezel se

Elősegíteni: bővülő lehetőséget teremtett a

 • A fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését,

 • A munkanélküliek és a munkaerőpiacról kiszorult, inaktív népesség munkaerőpiacra történő visszatérését,

 • A munkanélküliség tartóssá válásának megelőzését,

 • Az idősebb munkavállalók munkaerő-piaci részvételét (különös tekintettel a tömeges leépítések során munkanélkülivé válókra)

 • Rendelkezésre álló forrás

 • Európai uniós támogatás (75 %) 22.350.745.856 Ft.

 • Hazai forrás (25 %) 7.450.248.619 Ft.

 • Összesen: 29.800.994.475 Ft.


Hefop 1 1 t mogat si eszk zei
HEFOP 1.1 támogatási eszközei bővülő lehetőséget teremtett a

 • A célok eléréséhez a célcsoportok részére nyújtható támogatások

 • Humánszolgáltatás

 • Felzárkóztató és szakképzés

 • Képzéshez kapcsolódó költségtérítés

 • Munkagyakorlat szerzési támogatás

 • Munkába járáshoz kapcsolódó utazási költség térítés

 • Vállalkozóvá válás támogatása


A program tervezett eredm nye
A program tervezett eredménye bővülő lehetőséget teremtett a

 • A programba a három év során 25.000 főt kell bevonni úgy, hogy közben a munkaügyi szervezet által felhasznált decentralizált Foglalkoztatási Alapból támogatásban részesülők aránya a munkanélküliek 2002. évi átlagos létszámához viszonyítva nem csökkenhet.

 • A programokat 20 ezer főnek kell sikeresen befejezni.

 • A programot sikeresen befejezettek közül az elhelyezkedettek vagy valamilyen más pozitív kimenettel (pl. szakképzettséggel nem rendelkezők esetében egy OKJ szakképzettséget és gyakorlatot szerez) befejezők aránya a program befejezése után hat hónappal 50%-ot kell elérjen,

 • továbbá ennek legalább 2/3-a az elhelyezkedettek aránya (összesen 33%).


A hef op 1 1 projekt orsz gos eredm nyei az indik torok t kr ben
A HEF OP 1.1 projekt országos eredményei bővülő lehetőséget teremtett a az indikátorok tükrében


J magyarorsz g fejleszt si terv
Új Magyarország Fejlesztési bővülő lehetőséget teremtett a Terv

 • Magyarország 2007-2013 évekre szóló legfontosabb stratégiai dokumentuma

 • Összesen mintegy 8 ezer Mrd forintnyi fejlesztési forrás

 • Átfogó cél: a foglalkoztatás bővítése és a tartós növekedés elősegítése

 • Humánerőforrás fejlesztési programok:

 • - Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP)

  Európai Szociális Alapból finanszírozandó humán-jellegű fejlesztések

 • - Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP)

  Európai Regionális Fejlesztési Alapból finanszírozandó – a TÁMOP-hoz kapcsolódó - infrastrukturális fejlesztések


Hefop 1 1 int zked s a munkan lk lis g megel z se s kezel se

 • Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP): munkaerő-piaci kereslet és kínálat összhangjának javítása, területi különbségek csökkentése, a változásokhoz való alkalmazkodás segítése, LLL elősegítése, egészségi állapot és a munkavégző-képesség javítása, társadalmi összetartozás erősítése, az esélyegyenlőség támogatása (összesen 9 prioritás mentén)

  2.Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP): a TÁMOP-hoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések


T mop 1 1 2 decentraliz lt programok a h tr nyos helyzet ek foglalkoztat s rt
TÁMOP 1.1.2 „Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért”.

A TÁMOP 1.1.2 program célja:

 • A program célja a hátrányos helyzetű álláskeresők munkaerőpiacra való belépésének segítése, komplex, személyre szabott, a helyi munkaerő-piaci lehetőségekhez és igényekhez igazodó szolgáltatásokkal és támogatásokkal.

  TÁMOP 1.1.2 program célcsoportjai:  

 • a legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezők,

 • a pályakezdők,

 • a programba történő bevonás időpontjában az ötvenedik életévüket betöltött személyek,

 • akik a programba való belépést megelőző 12 hónapon belül gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban részesültek.


A t mop 1 1 2 programelemei
A TÁMOP 1.1.2 programelemei: helyzetűek foglalkoztatásáért”.

 • Képzési költség támogatása

 • Képzés ideje alatti keresetpótló juttatás és annak járulékai

 • Képzéshez kapcsolódó helyi, helyközi utazás költség támogatása

 • Képzéshez kapcsolódó szállásköltség támogatása

 • Képzéshez kapcsolódó étkezési költség támogatása

 • Képzés ideje alatt igénybevett gyermekfelügyelet költségeinek támogatása

 • Képzés ideje alatt a hozzátartozó gondozásával járó költségek támogatása

 • Foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatás (a továbbiakban: bértámogatás)

 • Munkakipróbálás, munkatapasztalat-szerzés és munkagyakorlat-szerzés (együtt: munkatapasztalat-szerzés) céljából bérköltség támogatás

 • Munkába járáshoz, munkatapasztalat-szerzéshez kapcsolódó helyi, helyközi utazás költségeinek megtérítése

 • Munkába járáshoz, munkatapasztalat-szerzéshez kapcsolódó csoportos személyszállítás támogatása

 • Önfoglalkoztatás támogatása

 • Szolgáltatás (például munkaerő-piaci és foglalkozási információ nyújtása, munkatanácsadás, pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, rehabilitációs tanácsadás, pszichológiai tanácsadás, mentori segítségnyújtás) díjának megtérítése

 • Szolgáltatás ideje alatti keresetpótló juttatás és annak járulékai

 • Szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó helyi és helyközi utazás költségeinek támogatása

 • Szolgáltatásban való részvétel idejére igénybe vett gyermekfelügyelet költségeinek támogatása

 • Szolgáltatásban való részvétel idejére a hozzátartozó gondozásával járó költségek támogatása

 • Foglalkozás-egészségügyi vizsgálat költségeinek megtérítése

 • Képzéssel kapcsolatos alkalmassági vizsgálat költségének megtérítése


A t mop 1 1 2 program tervezett orsz gos eredm nye 2009 december 31 ig terjed szakaszban
A TÁMOP 1.1.2 program tervezett országos eredménye 2009. december 31-ig terjedő szakaszban:

 • Programba bevont személyek száma legalább a 19 755 főt érje el.

 • Programot sikeresen befejezők száma legalább a 15 855 főt érje el.

 • Képzésben résztvevők száma legalább a 12 266 főt érje el.

 • Az egyéni program befejezése utáni 180. napon foglalkoztatottak száma legalább a 5 608 főt, illetve a sikeresen befejezők 35 %-át érje el.


T mop 2 2 2 program a hazai p lyaorient ci s rendszer fejleszt s re c l a llg
TÁMOP 2.2.2. program a hazai pályaorientációs rendszer fejlesztésére – cél a LLG

 • A „lifelongguidance” (angol rövidítéssel LLG) rendszerének magyarországi megalapozását tűzte ki célul a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal vezetésével 2008. végén indult TÁMOP 2.2.2 – „A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése” címet viselő kiemelt program. Az első szakaszban 2010 szeptemberéig tartó, 2 milliárd forintból megvalósuló projekt keretében továbbfejlesztik, illetve kialakítják az egész életutat támogató pályaorientációs/karrier-tanácsadói rendszer szolgáltatás- és eszközkészletének számos elemét.


T mop 2 2 2 program a hazai p lyaorient ci s rendszer fejleszt s re c l a llg1
TÁMOP 2.2.2. program a hazai pályaorientációs rendszer fejlesztésére – cél a LLG

 • A projekt hangsúlyos eleme a 2009 szeptemberében induló, a nemzetközi trendekhez és a fejlett informatikai lehetőségekhez igazodó új Nemzeti Pályaorientációs Portál. A 2010 őszéig folyamatosan továbbfejlesztésre és bővítésre kerülő új honlap hasznos segítséget tud majd nyújtani az önismeret, a szakmaismeret, a tanulás és a munka világa iránt érdeklődő fiataloknak és felnőtteknek egyaránt. A projekt keretében 100 új és 50 aktualizált szakmabemutató mappát dolgoznak ki, valamint 20 új szakmabemutató filmet készítenek el és publikálnak.


T mop 2 2 2 program a hazai p lyaorient ci s rendszer fejleszt s re c l a llg2
TÁMOP 2.2.2. program a hazai pályaorientációs rendszer fejlesztésére – cél a LLG

 • 2009 tavaszán kezdi meg működését a TÁMOP 2.2.2 projekt keretében felálló országos pályaorientációs hálózat. Az ország 28 városában kialakított tanácsadó ponton elhelyezett 50 szakember révén nagymértékben nő az ingyenesen igénybe vehető pályaorientációs szolgáltatáskínálat