Erasmus mundus skupni doktorski programi erasmus mundus joint doctorates emjd
Download
1 / 17

Erasmus Mundus skupni doktorski programi Erasmus Mundus Joint Doctorates (EMJD) - PowerPoint PPT Presentation


  • 193 Views
  • Uploaded on

Erasmus Mundus skupni doktorski programi Erasmus Mundus Joint Doctorates (EMJD). Euraxess Slovenija 2009 Informativni dan 24.11.2009 Ljubljana Sonja Mavsar CMEPIUS www.cmepius.si/erasmus-mundus.aspx. Erasmus Mundus II (2009 – 2013).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Erasmus Mundus skupni doktorski programi Erasmus Mundus Joint Doctorates (EMJD)' - audi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Erasmus mundus skupni doktorski programi erasmus mundus joint doctorates emjd

Erasmus Mundus skupni doktorski programi Erasmus Mundus Joint Doctorates (EMJD)

Euraxess Slovenija 2009Informativni dan 24.11.2009 Ljubljana

Sonja Mavsar

CMEPIUS

www.cmepius.si/erasmus-mundus.aspx


Erasmus mundus ii 2009 2013

Erasmus Mundus II (2009 – 2013)

- svetu predstaviti evropski visokošolski prostor kot privlačen za študij

- podpirati akademsko odličnost

- spodbujati sodelovanje na visokošolskem področju z ne-evropskimi državami z namenom prispevati k njihovemu razvoju

Proračun za obdobje 2009 – 2013 znaša 1 milijardo EUR.


Tri akcije

Tri akcije

Akcija 1 – izvajanje skupnih magistrskih in doktorskih programov (joint programmes) in “štipendije”

Akcija 2 (prej EM ECW) – sheme mobilnosti za študente in predavatelje (mobilnost med evropskimi in ne-evropskimi visokošolskimi institucijami)

Akcija 3 – projekti namenjeni spodbujanju privlačnosti in odličnosti evropskega visokošolskega prostora v svetu


Razpis 2010

Razpis 2010

razpis je centraliziran (prijava neposredno pri EACEA)

enkrat letno, letos objavljen v novembru 2009 (Razglas razpisa, Vodnik za prijavitelje in prijavnice za posamezne akcije)

na straneh Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA)

informativni dan za prijavitelje bo v januarju 2010 v Bruslju

- rok za prijave konec aprila 2010

razpis za leto 2010 bo vključeval vse tri akcije

Več: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/index_en.php


Akcija 1b erasmus mundus skupni doktorski programi

Akcija 1b Erasmus Mundus skupni doktorski programi

ki jim je lastna izjemna akademska kakovost

ki jih izvaja konzorcij evropskih univerz (visokošolskih zavodov), ki so akreditirani za podeljevanje doktorskih naslovov iz vsaj treh različnih evropskih držav; vsaj ena članica EU)

ki lahko vključijo tudi visokošolske institucije iz ne-evropskih držav in

- ostale vrste organizacij


Pogoji in obveznosti

Pogoji in obveznosti

EMJD mora

vključevati mobilnost doktorskih kandidatov med institucijami partnericami konzorcija

- voditi k dodelitvi priznanih/akreditiranih skupnih, dvojnih ali (multiplih) listin (diplom)


Udele enke emjd

»Udeleženke« EMJD

Koordinatorska institucija

Partnerji

- Pridruženi partnerji


Upravi eni do sodelovanja

Upravičeni do sodelovanja

Visokošolske institucije, raziskovalni centri in ostale zainteresirane organizacije (npr. podjetja) iz evropskih in ne-evropskih držav prijavijo partnerstvo neposredno na razpis EACEA.

- Doktorski kandidati in predavatelji pošljejo prijavnico neposredno partnerstvu izbranih visokošolskih institucij


Akcija 1b emjd omogo a in nudi pridobitev

Akcija 1b EMJD omogoča in nudi pridobitev

pavšalnega zneska za izvedbo in organizacijo EMJD

“štipendij” za znanstveno delo za doktorske kandidate evropskih in ne-evropskih držav vpisane v izbrane skupne doktorske programe EM


Finan ni del

Finančni del

pavšalni znesek 50.000 EUR za izvedbo in organizacijo EMJD (na edicijo)

»štipendije« kategorije A in B (med 6 in 10 na leto)

Več: Erasmus Mundus 2009 – 2013 Programme Guide, str. 42, http://ec.europa.eu/education/external-relation-programmes/doc/call09/guide_en.pdf


E ste evropska visoko olska institucija

Če ste evropska visokošolska institucija

koordinator konzorcija Akcije 1 (EMJD ali EMMC)

partner v konzorciju Akcije 1 (EMJD ali EMMC)

partner partnerstvu štipendijske sheme Akcije 2

koordinator/upravičenec v imenu partnerstva, mreže, projekta pri Akciji 3

- patner v partnerstvu, projektu ali mreži pri Akciji 3


E ste ne evropska visoko olska institucija

Če ste ne-evropska visokošolska institucija

partner v konzorciju Akcija 1

partner v partnerstvu štipendijske sheme Akcije 2

- partner v partnerstvu, projektu ali mreži pri Akciji 3


Posameznik

Posameznik

- doktorski kandidat (zaprosi neposredno pri izbranem konzorciju oz. partnerstvu) pri Akciji 1b in Akciji 2

magistrski študent pri Akciji 1a in Akciji 2

post-doktorski kandidat pri Akciji 2

akademiki* oz. predavatelji pri Akciji 1a in Akciji 2

- administrativno osebje visokošolskih institucija pri Akciji 2


Raziskovalna organizacija

Raziskovalna organizacija

Sodelujejo lahko kot partnerice v vseh treh akcijah

- Kot koordinatorice (pogoji!) pa pri Akciji 1b (EMJD) in Akciji 3


Ostale organizacije aktivne na podro ju visokega olstva

Ostale organizacije aktivne na področju visokega šolstva

Javne institucije, nevladne organizacije, socialni partnerji, gospodarska zbornica, podjetja,...)

Kot pridružene partnerice Akcije 1

- Kot koordintorice pri Akciji 3


Erasmus mundus

ERASMUS MUNDUS

kontaktna točka Slovenija:

Sonja Mavsar

Tel. 01-5864-247

Fax. 01-5864-231

erasmus-mundus@cmepius.si

Izvršna agencija:

EACEA Education, Audiovisual & Culture Executive Agency Erasmus Mundus Programme (2009–2013)Avenue du Bourget 1 (BOUR 02/31)B – 1140 Brussels BelgiumFax: +32-2-292.13.28

EACEA-Erasmus-Mundus@ec.europa.eu

Akcija 1 (razpis): EACEA-EM2-A1@ec.europa.eu


Euraxess slovenija 2009 24 11 2009

»EURAXESS Slovenija 2009«24 .11.2009

*EURAXESS Slovenia is co-financed by the European Commission and is part of the European EURAXESS - Researchers in Motion initiatives