slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
zlinskedumy.cz

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

zlinskedumy.cz - PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on

VY_32_INOVACE_37_01. www.zlinskedumy.cz. Architektura a stavitelství doby raně křesťanské cíle a obsah kapitoly. CÍLE KAPITOLY nastudovat stručnou historii raně křesťanského období architektury a stavitelství seznámit se se stavebními konstrukcemi a stavebními hmotami

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'zlinskedumy.cz' - aubrey-chapman


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

VY_32_INOVACE_37_01

www.zlinskedumy.cz

architektura a stavitelstv doby ran k es ansk c le a obsah kapitoly
Architektura a stavitelství doby raně křesťanskécíle a obsah kapitoly
 • CÍLE KAPITOLY
 • nastudovat stručnou historii raně křesťanského období architektury a stavitelství
 • seznámit se se stavebními konstrukcemi a stavebními hmotami
 • seznámit se s charakteristickými znaky stavitelství doby raně křesťanské architektury a stavitelství
 • RYCHLÝ NÁHLED A OBSAH TÉTO KAPITOLY
 • v této kapitole je nejdůležitější postupná proměna baziliky ze světské stavby antického Říma na základní typ křesťanské stavby
architektura a stavitelstv doby ran k es ansk kl ov slova
Architektura a stavitelství doby raně křesťanskéklíčová slova

ČAS POTŘEBNÝ KE STUDIU

na tuto kapitolu si rezervujte jeden a půl výukové hodiny

KLÍČOVÁ SLOVA

bazilika, bazilikální osvětlení, chrám centrální, sloupová arkáda, spolia

architektura a stavitelstv doby ran k es ansk asov osa
Architektura a stavitelství doby raně křesťanskéčasová osa
 • rané křesťanství je časově jen velmi těžce definována, v některé literatuře je toto období označováno jako křesťanská antika.
 • 1. - 6.stol.n.l. s centry v Římě, Alexandrii, Antiochii, Efezu
 • od 4. stol.n.l. také Konstantinopolis a Milán
 • od 5. stol.n.l. také Ravenna
 • Ostatní oblasti rozvoje: jižní Francie, Sýrie, Egypt, severní Afrika
architektura a stavitelstv doby ran k es ansk historick souvislosti
Architektura a stavitelství doby raně křesťanskéhistorické souvislosti

Ve 3.stol. prožívalo Římské císařství velikou krizi.

V říši se počalo velmi silně šířit křesťanství.

Křesťané byli ovšem, zvláště zpočátku silně pronásledování a to bránilo prvním křesťanům vyznávat víru veřejně a budovat náboženské stavby.

Proto se křesťanská architektura začala objevovat teprve na začátku 4. století, když Konstantin vroce 313 povolil zákonné vyznávání křesťanství.

Skupiny věřících se zpočátku shromažďovaly v soukromých domech (např.: DúraEurópos na Eufratu).

architektura a stavitelstv doby ran k es ansk historick souvislosti1
Architektura a stavitelství doby raně křesťanskéhistorické souvislosti

První formy křesťanského umění se vyvinuly v katakombách, podzemních pohřebištích s množstvím chodeb, jejich ž stěny byly pokryty malbami a v nichž byly uloženy sarkofágy se skulpturální výzdobou.

V Římě samém postavili nejstarší katakomby židé.

Křesťané používali těchto pohřebišť jako shromaždiště,

a když byl ve 4. století povoleno křesťanství, byly katakomby nahrazeny bazilikami a martyrii.

architektura a stavitelstv doby ran k es ansk historick souvislosti2
Architektura a stavitelství doby raně křesťanskéhistorické souvislosti

Od té doby se staly poutními místy, ale sloužily jen jako pohřebiště.

V katakombách se neobjevuje kříž, který se sám o sobě začal používat od 4. století.

Rozklad západořímské říše se stal významným milníkem lidských dějin, s postupným zánikem otrokářství dochází k radikální reorganizaci společnosti v Evropě.

architektura a stavitelstv doby ran k es ansk druhy staveb chr my
Architektura a stavitelství doby raně křesťanskédruhy staveb - chrámy
 • CHRÁMOVÉ STAVBY
 • bazilika- změna římské světské stavby na základní typ křesťanské stavby
 • orientace západ (vstup) - východ (oltář)
 • třílodní a pětilodní, střední loď vyšší a širší a ukončená apsidou
 • bazilikální osvětlení
 • obyčejně plochý strop
 • vstup přes nartex. někdy před průčelím atrium
 • samostatně stojící zvonice (kampanila)
architektura a stavitelstv doby ran k es ansk druhy staveb chr my1
Architektura a stavitelství doby raně křesťanskédruhy staveb - chrámy
 • CHRÁMOVÉ STAVBY
 • chrám centrální - půdorysně kruh nebo mnohoúhelník. zastropení plochým stropem nebo kupolí, většinou jako baptisteria,
 • martyria a mauzolea
architektura a stavitelstv doby ran k es ansk sti staveb a architektonick tvaroslov
Architektura a stavitelství doby raně křesťanskéčásti staveb a architektonické tvarosloví

antické architektonické tvarosloví

sakrální architektura

jasné rozlišení mezi formou (pulchrum) a účelností (dekorum)

vnější prostor jednoduchý, nečleněný, odpovídá hmotově prostoru vnitřnímu

lidské měřítko

architektura a stavitelstv doby ran k es ansk sti staveb a architektonick tvaroslov1
Architektura a stavitelství doby raně křesťanskéčásti staveb a architektonické tvarosloví

použití sloupové arkády

časté používání spolia

poznámka

(spolie- znovu použité starší umělecké dílo nebo část stavby, které bylo ukořistěno při válečných výpravách nebo pochází ze zničených, popř. nevyužívaných architektonických objektů)

slide12

Architektura a stavitelství doby raně křesťanskéčásti staveb a architektonické tvarosloví

spolie- znovu použité starší umělecké dílo nebo část stavby, které bylo ukořištěno při válečných výpravách nebo pochází ze zničených, popř. nevyužívaných architektonických objektů. Pro využívání spolií existovaly dva základní důvody: 1. nejčastější bylo racionální využití cenného materiálu (mramor) a využití práce řemeslníků a umělců. Příkladem může být použití antických sloupů v raně křesťanské bazilice (jejich výška se sjednocovala jejich zkrácením), nebo využití různých spolií v byzantské architektuře 9. stol. (potřeba urychlené náhrady škod způsobených v období ikonoklasmu);

slide13

Architektura a stavitelství doby raně křesťanskéčásti staveb a architektonické tvarosloví

2. od pozdní antiky až do raného středověku se spoliítéž užívalo jako znaku oprávnění vlády; spoliatedy symbolizovala kontinuitu tradice (přenesení spolií z Říma do nově založené Konstantinopole, použití spolií z Říma na reprezentačních stavbách císaře Karla Velikého v Cáchách). - Z latinského spolialoupež, kořist.

architektura a stavitelstv doby ran k es ansk v znamn stavby
Architektura a stavitelství doby raně křesťanskévýznamné stavby

VÝZNAMNÉ STAVBY

CHRÁM SV.PETRA VE VATIKÁNĚ

vybudoval Konstantin – zbouráno 1450 n.l.

chr m sv petra ve vatik n
CHRÁM SV.PETRA VE VATIKÁNĚ

Architektura a stavitelství doby raně křesťanskévýznamné stavby

chr m sv petra ve vatik n1
CHRÁM SV.PETRA VE VATIKÁNĚ

Architektura a stavitelství doby raně křesťanskévýznamné stavby

chr m sv petra ve vatik n2
CHRÁM SV.PETRA VE VATIKÁNĚ

Architektura a stavitelství doby raně křesťanskévýznamné stavby

chr m sv petra ve vatik n3
CHRÁM SV.PETRA VE VATIKÁNĚ

Architektura a stavitelství doby raně křesťanskévýznamné stavby

chr m sv petra ve vatik n4
CHRÁM SV.PETRA VE VATIKÁNĚ

Architektura a stavitelství doby raně křesťanskévýznamné stavby

chr m sv petra ve vatik n5
CHRÁM SV.PETRA VE VATIKÁNĚ

Architektura a stavitelství doby raně křesťanskévýznamné stavby

architektura a stavitelstv doby ran k es ansk teorie architektury a urbanismus
Architektura a stavitelství doby raně křesťanskéteorie architektury a urbanismus
 • TEORIE ARCHITEKTURY
 • Přímé napojení na římskou tradici
 • URBANISMUS
 • Základem urbanismu
architektura a stavitelstv doby ran k es ansk shrnut kapitoly a samostatn kol
Architektura a stavitelství doby raně křesťanskéshrnutí kapitoly a samostatný úkol
 • SHRNUTÍ KAPITOLY
 • osvěžili jste si stručnou historii raně křesťanského období
 • seznámili jste se se stavebními konstrukcemi a stavebními hmotami používanými v této době
 • seznámili jste se s charakteristickými znaky stavitelství doby raně křesťanské.
 • SAMOSTATNÝ ÚKOL
 • nastudujte si princip raně křesťanské bazilikya výsledek svého samostudia vyjádřete názorně (kresbou)
architektura a stavitelstv doby ran k es ansk prameny a informa n zdroje
Architektura a stavitelství doby raně křesťansképrameny a informační zdroje
 • KRESBY A FOTOGRAFIE:
 • fotografie z volně přístupných zdrojů internetu
 • www.lookingatbuildings.org.uk
 • http://en.wikipedie.org
 • http://chestofbooks.com
 • DUDÁK, Vladislav. DUDÁK, v. a kolektiv. Encyklopedie světové architektury: od menhiru k dekonstruktivismu. Vyd. l. Praha: Baset, 2000, 535 - 1029 s. ISBN 80-862-2308-6.
ad