Wab info waterbodeminfo op maat
Download
1 / 22

Wab*info: waterbodeminfo op maat - PowerPoint PPT Presentation


 • 78 Views
 • Uploaded on

Wab*info: waterbodeminfo op maat. Introductie presentatie. Waterbodeminfo?. Project (administratieve) data. Kwaliteit waterbodem en baggerspecie. Coördinaten, geometrie. Hoeveelheden waterbodem/baggerspecie. Bodemligging. Bestemmingen baggerspecie. Managementinformatie. Vraag en aanbod.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Wab*info: waterbodeminfo op maat' - aubrey-allen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Wab info waterbodeminfo op maat

Wab*info: waterbodeminfo op maat

Introductie presentatie

Introductie wab*info


Waterbodeminfo

Introductie wab*info

Waterbodeminfo?

Project (administratieve) data

Kwaliteit waterbodem en baggerspecie

Coördinaten, geometrie

Hoeveelheden waterbodem/baggerspecie

Bodemligging

Bestemmingen baggerspecie

Managementinformatie


Wab info waterbodeminfo op maat

Introductie wab*info

Vraag en aanbod


Inhoud

Introductie wab*info

Inhoud

 • Probleem- en doelstelling van Wab*info

 • Wat is Wab*info?

 • Waarom Wab*info?

 • Voor wie bedoeld?

  Demonstratie van het Ontwerp

 • Planning en aanpak 2005

 • Betekenis voor regionale directies

 • Discussie


Probleemstelling

Invoermodule

Oslo

Prospect

Boormanager

Zanddatabank

Lawamap

Waboos

Introductie wab*info

Probleemstelling

Oaseview

iBever

Donar

!?

‘Excel’

Globis

Slib-bestand

Depotregistratie

WADI

Nazca


Probleemstelling bron inventarisatierapport 2003

Introductie wab*info

Probleemstelling (bron: inventarisatierapport 2003)

 • Ontbreken van RWS-breed structureel en eenduidig gegevensopslag en -beheer;

 • Ontbreken van coördinatie met betrekking tot de uitwisseling van waterbodemgegevens;

 • Ontbreken van integratie tussen informatie benodigd voor beleidsprocessen en gegevens benodigd voor uitvoeringsprocessen.


Doelstelling wab info

Introductie wab*info

Doelstelling Wab*info

“Het realiseren van een algemeen aanvaarde, systematische, uniforme, transparante en efficiënte informatievoorziening voor waterbodemgerelateerde werkprocessen”.


Wat is wab info

Introductie wab*info

Wat is Wab*info?

 • Een informatiesysteem, ontworpen voor het beheren en ontsluiten van waterbodemprojecten en –gegevens


Wat is wab info1

Beheren project

Kanaal door Walcheren en Arnekanaal

Nieuw

Verwijderen

Overzicht kaartlagen

Algemeen

Onderdelen

Bijlagen

Contactpersonen

Watersysteem

Functies

Projectcluster:

_Projectcluster_4

Projecten

Projectnaam:

Kanaal door Walcheren en Arnekanaal

Boringen

Projectcode:

92

Monsters

Projectomschrijving:

Sanering van waterbodems ivm overdracht aanprovincie.

Partijen

Deelprogramma:

Waterkeren en Waterbeheren - Aanleg

Topografische ondergrond

Artikelonderdeel:

-

Hectometerpunten

Instantie:

Rijkswaterstaat directie Zeeland

Hoofddoel:

Sanering

Sluiten

Projectfase:

Planstudie

Uitvoeringsurgentie:

-

OK

Annuleren

Introductie wab*info

Wat is Wab*info?


Wat is wab info2

Introductie wab*info

Wat is Wab*info?

 • RWS-brede standaard gekoppeld aan WADI en GeoServices

 • Insteek projectgericht

 • Bedoeld als krachtig hulpmiddel bij saneren van waterbodems, beheer en onderhoud van vaarwegen en het Tienjarenscenario

 • Een informatiesysteem, ontworpen voor het beheren en ontsluiten van waterbodemprojecten en –gegevens


Wab info waterbodeminfo op maat

Introductie wab*info

Informatiepyramide

Beleidsinformatie

Detailniveau

Bewerkte en proces informatie

Aggregatieniveau

Basisinformatie (metingen)

Hoeveelheid gegevens


Wab info waterbodeminfo op maat

Introductie wab*info

Informatiepyramide - plaats Wab*info en WADI

Beleidsinformatie

Wab*info

Detailniveau

Bewerkte en proces informatie

WADI

Aggregatieniveau

Basisinformatie (metingen)

Hoeveelheid gegevens


Waarom wab info

Introductie wab*info

Waarom Wab*info?

 • Behoefte RD’s om eigen situatie te verbeteren: kwaliteit, betrouwbaarheid en beschikbaarheid data moet beter

 • Vraag HK, dgW en VROM vaak via SD om landelijke overzichten

 • Vragen derden

 • Koppeling regionale aan landelijke behoefte

 • Inventarisatie in opdracht van DZH


Voor wie bedoeld

Introductie wab*info

Voor wie bedoeld?

 • Gegevensbeheerders/Informatievoorziening

 • Gegevensinwinners/-verwerkers

 • Beleidsmedewerkers

 • Beheerders vaarwegen

 • Aanleg nieuwe werken/planstudie

 • Uitvoerders baggerwerken


Wab info waterbodeminfo op maat

Introductie wab*info

Rode draad is afstemming vraag en aanbod

Wab*info

Vraag

Aanbod

Gebruiker

Wab*info

AFSTEMMING

Aanbod

Vraag


Demonstratie van het ontwerp

Introductie wab*info

Demonstratie van het Ontwerp


Planning 2005

Introductie wab*info

Planning 2005

 • Maken van (centrale) afspraken over beheer waterbodemdata en –informatie binnen RWS

 • Voorbereiding databeheer bij RD’s

 • Afstemming ontwikkeling Tienjarenscenario monitoringssysteem

 • Bouw Wab*info versie 1.0


Aanpak 1

Introductie wab*info

Aanpak (1)

 • WADI zorgt ervoor dat Wab*info-meetgegevens integraal in het nieuwe opslagsysteem WADI past

 • Voor alle andere relevante waterbodem- en baggerspeciegegevens maakt Wab*info een database waar elke directie zijn eigen afgeschermde plek krijgt

 • Gegevens uit bestaande applicaties zoals bijv. Nazca, Boormanager en iBever worden omgezet naar Wab*info dan wel uitgewisseld


Aanpak 2

Introductie wab*info

Aanpak (2)

 • Wab*info werkt dit vooralsnog uit voor de taakvelden waterbodemsanering, beheer en onderhoud van vaarwegen en het Tienjarenscenario waterbodems

 • Verwacht wordt zodoende 80-90% van de totale waterbodemgegevensbehoefte te dekken


Organisatie

Introductie wab*info

Organisatie

 • Goedkeuring DT-RWS

 • HK is (beoogd) financier

 • Begeleidingscommissie RD’s/SD’s

 • (test)Sessies met medewerkers RD’s

 • Projectteam incl. extern ICT-bedrijf


Betekenis voor regionale directies

Introductie wab*info

Betekenis voor regionale directies

 • Altijd actuele gegevens en informatie beschikbaar voor allen daartoe gemachtigd

 • Geen communicatieproblemen meer tussen diverse applicaties

 • Diverse verzoeken om informatie (Tienjarenscenario, saneringsprogramma, landsdekkend beeld enz.) kunnen snel en efficiënt worden beantwoord

 • Geen dubbel werk meer daar alle informatie ontsloten is (mits achterstand wordt verwerkt)


Wat vraagt dit van regionale directies

Introductie wab*info

Wat vraagt dit van regionale directies

 • Inhoudelijke betrokkenheid bij ontwerp

 • Eenmalige inzet voor testen

 • Eenmalige inzet voor inlopen achterstallig gegevensbeheer

 • Bezinning over de organisatie van gegevensstromen (gegevensbeheer) en de aansluiting van vraag en aanbod