"הדרים" חטיבת ביניים באר יעקב - PowerPoint PPT Presentation

ataret
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
"הדרים" חטיבת ביניים באר יעקב PowerPoint Presentation
Download Presentation
"הדרים" חטיבת ביניים באר יעקב

play fullscreen
1 / 9
Download Presentation
"הדרים" חטיבת ביניים באר יעקב
203 Views
Download Presentation

"הדרים" חטיבת ביניים באר יעקב

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. "הדרים" חטיבת ביניים באר יעקב תכנית המעברים

  2. משמעות המעבר מחטיבה לתיכון ? זה בידיים שלכם.

  3. תיכונים עיוניים בראשל"צ מגמות על אזוריות מגמות מיוחדות אליהן ניתן להתקבל על ידי מבחן/ראיון ארבעת התיכונים המיועדים לקליטת תלמידי החטיבה עמית עמל רביבים גן נחום יגאל אלון השיבוץ למבחנים ולראיונות באחריות ראשל"צ בהתאם לבקשת התלמיד. שיבוץ על ידי עיריית ראשל"צ

  4. ומה בהמשך? עריית ראשל"צ תעביר לחט"ב עבור כל תלמיד הפנייה אישית לרישום בה יצוינו פרטי התלמיד ובית הספר אליו שובץ. במהלך חופשת הפסח על ההורים והתלמיד לבצע בפועל את הרישום.

  5. מסגרות מקצועיות בחירת המקצוע המבוקש והמסגרת המתאימה. ניתן להיעזר בצוות החינוכי של החט"ב. ביצוע הרישום

  6. תהליכים שמתקיימים בבה"ס מתחילת השנה לקידום מעבר מיטבי מחט"ב לתיכון :

  7. המשך:

  8. חשיפה לבתי ספר בסביבה-ינואר ואילך לדוגמא: לילנטל, רמלה. לדוגמא: אורט תל נוף. הזמנת רכזי מגמות ייחודיות לדוגמא: מגמת קולנוע, רביבים. הסעה של תלמידים בעלי עניין לתיכונים מתאימים. לדוגמא: נעמ"ת ראשל"צ. בתי ספר מקיפים בתי ספר מקצועיים 6.

  9. בהצלחה!