Servicefællesskabet for geodata
Download
1 / 22

- PowerPoint PPT Presentation


 • 145 Views
 • Uploaded on

Servicefællesskabet for geodata KMS og Geoforum holder seminar om Standardisering af Geografisk Information. Velkommen til. Deltagerne, i alt 25 tilmeldte Indlægsholderne Jesper Jarmbæk, KMS, SFG Peter Normann Hansen, Geoforum, BlomInfo Bo Overgaard, Carl Bro

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - atara


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Servicef llesskabet for geodata kms og geoforum holder seminar om

Servicefællesskabet for geodata

KMS og Geoforum

holder seminar om

Standardisering af Geografisk Information

Geoforum Danmark


Servicef llesskabet for geodata kms og geoforum holder seminar om

Velkommen til

 • Deltagerne, i alt 25 tilmeldte Indlægsholderne

  • Jesper Jarmbæk, KMS, SFG

  • Peter Normann Hansen, Geoforum, BlomInfo

  • Bo Overgaard, Carl Bro

  • Lars Bodum, Aalborg Universitet

  • Søren Nørmølle, Landmålergården

  • Søren Riff Alexandersen, KMS

  • Henrik Larsen, Landsplanafdelingen, SNS

  • Arne Simonsen, KMS, SFG

  • Flemming Nissen, KMS

  • Bente Neerup, Geoforum, Hjørring kommune

Geoforum Danmark


Datamodellering
Datamodellering

UKM: Manglende tid og kræfter til en

ordentlig afrunding.

Problem: den store spændvidde

 • mange bud på, hvad datamodellering er

 • på hvilket niveau det udføres

 • forskellige metoder, værktøjer og procedurer

 • Hvilke data eller systemer der modelleres?

Geoforum Danmark


Datamodellering 2
Datamodellering 2

 • Flere satte lighedstegn mellem standardisering og modellering.

 • De mange forskelligartede indslag var seminarets styrke, men også dets svaghed.

  UKM forslag:

  adskil de forskellige komponenter

Geoforum Danmark


Hvorfor skal vi standardisere modellere
Hvorfor skal vi standardisere/modellere?

 • for vores egen skyld (sektoroptimering)

 • for at opnå Digital Forvaltning (for hvis skyld?)

 • for at spare ressourcer ved datagenbrug mv.

 • for at kunne stille bedre service til rådighed?

Geoforum Danmark


Hvor giver det mest nytte for flest mulige at standardisere modellere
Hvor giver det mest nytte for flest mulige at standardisere/modellere?

 • på nøgledata/basisdata

 • på dataudvekslings-siden

 • på sektorspecifikke data

  Og

  Står nytten mål med omkostningerne?

Geoforum Danmark


Eksempel
Eksempel standardisere/modellere?

 • Dataudveksling - her er ønsket f.eks.:

  • Bedre service for borgeren

  • Webservices

  • Genbrug af dataelementer generelt i forvaltningen

 • Ressourcebesparelser

 • Effektivisering af arbejdsgange

Geoforum Danmark


Umk er gerne tovholder for en erfa gruppe der ser p
UMK er gerne tovholder for en ERFA-gruppe der ser på: standardisere/modellere?

 • Udveksling af data, med henblik på at anvende webservices (i regi af OIOXML projektet)

 • Der ligger et solidt værktøjsapparat samt velbeskrevne procedurer for modellering på alle niveauer (konceptuel, logisk og fysisk=XML skema).

 • Man vil komme godt i gang med standardiserede datadefinitioner, dog afspejlet af anvendelsen (tjenesten der skal udveksles) jvnf. eks. de forskellige definitioner på VEJ.

 • Definitionerne er dog et væsentligt skridt på vejen til inter-sektoral udveksling samt genbrugelige dataelementer.

Geoforum Danmark


Andre erfa grupper
Andre ERFA grupper standardisere/modellere?

Standardisering/modellering af reference/nøgle/basisdata.

 • Dette sker i Udvalget for Basisdata.

 • Tovholder:?

  Værktøjer til modellering - erfaringer, anbefalinger etc

 • ERFA-gruppe eller lign.

 • Tovholder:?

  Metoder - hvilke metoder er i spil, erfaringer, anbefalinger etc.

 • Tovholder:?

  Plandata, miljødata, vejdata, mv.

 • fremstille et "landkort", der synliggør mål, indhold, kontaktpersoner, status,

 • projektregi (OIO, Servicefællesskab mv.) mv. så erfaringer kan udveksles.

 • Det kunne jo være en opgave for SFG?

Geoforum Danmark


Anders friis christensen anders f rch jensen og s ren riff alexandersen kms
Anders Friis Christensen, Anders Færch-Jensen og Søren Riff Alexandersen, KMS

Notat i geoforum.dk nr .53.

En anden afrunding på seminaret om Datamodellering

Seminaret om Datamodellering

– mange fine indlæg om datamodellering.

Men der blev ikke rigtigt rundet af med:

Hvad gør vi nu fremover ?

Vi må have rede på begreberne.

Vi skelner mellem modellering på

 • det konceptuelle niveau,

 • det logiske niveau og

 • det fysiske niveau.

Geoforum Danmark


Modelleringsniveauer
Modelleringsniveauer Riff Alexandersen, KMS

Domænemodellering

om de forretningsmæssige og systemmæssige sammenhænge inden for et fagområde på det konceptuelle niveau,

Konceptuel datamodellering

om data på det konceptuelle niveau

Datamodellering på de to sidste niveauer benævnes implementering.

Domænemodellering og konceptuel datamodellering sker uden tanke på implementeringen.

Geoforum Danmark


Servicef llesskabet for geodata kms og geoforum holder seminar om

Domænemodellering Riff Alexandersen, KMS

er på en højt abstraktionsniveau og fokuserer på alle forretningsgange i et system

Konceptuel datamodellering

er på højt abstraktionsniveau og fokuserer på det datamæssige view i et system

På det logiske og fysiske niveau, begynder man at skulle tage hensyn til implementering

Geoforum Danmark


Logisk datamodellering
Logisk datamodellering Riff Alexandersen, KMS

Mellem abstraktionsniveau:

Fokus på struktur ift. lagring/kommunikation (dvs. fokus på persistente (altid tilgængelige) data og ikke på applikationer til at styre det forretningsmæssige):

 • Hvilke attributter skal være nøgler?

 • Hvilke er fremmednøgler?

 • Hvor mange tabeller skal et givent begreb lagres i for at normalisere data og undgå redundans?

Geoforum Danmark


Fysisk datamodellering
Fysisk datamodellering Riff Alexandersen, KMS

Laveste abstraktionsniveau:

Fokus på selve lagringen (dvs. stadig KUN persistente data): Hvor på disken skal data lagres, hvordan skal de indekseres/lagres for at gøre systemet hurtigere osv.

Geoforum Danmark


Forslag til det videre arbejde
Forslag til det videre arbejde Riff Alexandersen, KMS

 • Geoforum afholder nogle workshops, hvor man gennemgår XML/GML og god praksis i anvendelsen af XML-skemaer.

 • Derefter nedsætter man arbejdsgrupper – gerne under Servicefællesskabet for Geodata – til udarbejdelse af datakataloger i XML/GML inden for de forskellige fagområder.

 • Målet skal være, at alle datakataloger i Danmark, der indeholder geografiske data, skal være beskrevet i XML/GML med tilhørende verbal beskrivelse af begreberne, og standardiserede skemaer skal ligge i Infostrukturbasen.

Geoforum Danmark


Basisdata fot og inspire
Basisdata, FOT og INSPIRE Riff Alexandersen, KMS

Jesper Jarmbæk:

Emnerne skal ses i lyset af Strukturkommissionens forslag til en ny offentlig struktur

Det gælder for sektoren at kende sin besøgelsestid og være klar med forslag til standarder og andre tiltag, som kan hjælpe med til at understøtte den digitale forvaltning, som er et vigtigt mål for reformen.

Geoforum Danmark


Basisdata fot og inspire1
Basisdata, FOT og INSPIRE Riff Alexandersen, KMS

Jesper Jarmbæk:

INSPIRE: europæisk initiativ som viser hen til det internationale perspektiv, som vi er godt forberedt på i Danmark

FOT: timingen for seminaret er perfekt. For en uge siden kom Grundkortudvalgets indstilling til det videre arbejde, så nu er der noget at gå konkret i gang med. Her kommer Servicefællesskabet for Geodata også klart ind i billedet med hensyn til at realisere erfaringerne fra dette projekt.

Geoforum Danmark


Uddrag af debatten
Uddrag af debatten Riff Alexandersen, KMS

SFG burde gennemføre en høring om hvilke FOT-elementer, der egentlig er behov for.

Stor glæde over interessen for vejtemaerne.

Kommuner indstillet på at bidrage til de fælles data, men man skal være opmærksom på den meget forskellige standard i de forskellige kommuner

Geoforum Danmark


Opr b til kortverdenen
Opråb til kortverdenen Riff Alexandersen, KMS

Arne Simonsen: Vi er mange kortfolk her som i virkeligheden taler om Digital forvaltning.

Vi skal tænke på mange andre måder at referere vores informationer på.

Andre uden vores forudsætninger skal også kunne finde ud af at arbejde med disse spørgsmål og det skal vi skabe grundlaget for.

Jesper Lauritzen: Det var rigtigt. Vi er præget af kortverdenen. Boliger og arbejdspladser er vigtige for os men de optræder ikke i denne sammenhæng. Men vi skal være opmærksomme på at andre ting kan være vigtige for andre grupper i samfundet.

Geoforum Danmark


Geokodning
Geokodning Riff Alexandersen, KMS

Flemming Christensen:

Mange i kommunen vil gerne have geokodning. Også andre end kortfolkene.

Vi skal passe på med at definere FOT som en forudsætning for at komme i gang med samarbejdet og den lodrette sammenhæng i vore systemer og data. Geokodning skal forankres i andre afd. I kommunen.

Olaf Andersson: FOT kan ikke bære geokodningen. Kommunalreformen kunne være et incitament til at få bygningerne geokodet for at bevare overblikket.

Metadata: Kommuner og amter bør lave deres metadata nu aht sammenlægningen.

Geoforum Danmark


Morten lind
Morten Lind Riff Alexandersen, KMS

Infrastruktur kan sammenlignes med Vejnettet (Jes Ryttersgaard-def). Vi har en offentlig myndighed – VD – som definerer vejene. Derfor har vi 1 version. Det ville være praktisk at kunne sige, at noget var definitivt.

Hele FOT-øvelsen er et forsøg på at gøre det samme.

Et tilfældigt ortofoto opfylder ikke alle krav til ref.data, men hvis det er refereret til nettet kan det alligevel bruges.

Geoforum Danmark


Servicef llesskabet for geodata kms og geoforum holder seminar om
FOT Riff Alexandersen, KMS

En høring blev efterlyst.

SFG har nedsat en arbejdsgruppe, men bør overveje at få emnet ud til en bredere debat.

Det bliver diskuteret i SFG

I mellemtiden har Geoforum arrangeret en rundbordskonference om FOT

Den 1. juni 2004 hos Fyns Amt.

Se program i jeres kompendium eller geoforum.dk nr. 55 på side 13

Geoforum Danmark