je ova blahoslavenstv dnes n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
„Ježíšova blahoslavenství dnes?“ PowerPoint Presentation
Download Presentation
„Ježíšova blahoslavenství dnes?“

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

„Ježíšova blahoslavenství dnes?“ - PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on

„Ježíšova blahoslavenství dnes?“. O spirituální dimenzi sociálně pastoračního pracovníka. 1.Úvodní otázky. Blahoslavenství obvykle chápana mylně Historický kontext Matoušova evangelia Literární začlenění do kontextu evangelia Základní struktura Základní obsah.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '„Ježíšova blahoslavenství dnes?“' - atara


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
je ova blahoslavenstv dnes

„Ježíšova blahoslavenství dnes?“

O spirituální dimenzi sociálně pastoračního pracovníka

1 vodn ot zky
1.Úvodní otázky
 • Blahoslavenství obvykle chápana mylně
 • Historický kontext Matoušova evangelia
 • Literární začlenění do kontextu evangelia
 • Základní struktura
 • Základní obsah
2 blahoslaven chud v duchu o ne z vislosti na transcendentnu
2.“Blahoslavení chudí v duchu“: o (ne)závislosti na Transcendentnu
 • Chudí: slabomyslní?
 • ptochos a penes
 • závislost
 • V duchu: duch lidský nebo Duch svatý?

- … a vdechl mu svého ducha

 • Království nebeské jako přítomnost i prostor
 • Závislost na Bohu je je třeba objevit
3 blahoslaven pla c o ne kultivaci vztah k okol
3.“Blahoslavení plačící“:o (ne)kultivaci vztahů k okolí
 • Plačící
 • 2 hlavní důvody: smrt a hřích
 • oba předpokládají vztahy
 • vztah – otevřenost - zranitelnost
 • Budou potěšeni

- útěcha je dána vztahem tvor-Stvořitel

 • Vztahy přinášejí zranitelnost, jednu z forem chudoby člověka, kterou s Bohem unese
4 blahoslaven ti o nepou v n n sil
4.“Blahoslavení tiší“:o nepoužívání násilí
 • Tiší – viz Ž 37,1-11
 • tichost jako silné nasměrování k Bohu
 • tichost jako základní požadavek NZ
 • tichost v Mt 11; 12 a 21
 • Dostanou zemi za dědictví
 • synovský vztah
 • země jako symbol života
 • Tichost jako základní postoj ke druhým
5 blahoslaven hladov j c a zn c po spravedlnosti o pot eb kultivovat vlastn nitro
5.“Blahoslavení hladovějící a žíznící po spravedlnosti“:o potřebě kultivovat vlastní nitro
 • Hladovějící a žíznící po spravedlnosti
 • hlad a žízeň jako základní potřeby
 • biblická symbolika hladu a žízně
 • Spravedlnost (Mt 5-7) jako Boží vůle vyjádřená Ježíšovým slovem
 • Budou nasyceni – viz Ž 17,15; J 4,34
 • Hlad a žízeň po spravedlnosti jako touha po vyšším životě, jemuž tedy patří první místo
6 blahoslaven milosrdn o milosrdenstv jako ivotn m stylu
6.“Blahoslavení milosrdní“:o milosrdenství jako životním stylu
 • Milosrdní
 • Žd 2,17; 4,15
 • Mt 9,13; 12,7; 23,23
 • Lk 10,25-37
 • Milosrdenství: vidět, soucítit, účinně pomoci
 • Já potřebuji milosrdenství Boží, ty moje
 • Radikální závislost na milosrdenství Božím jako jedna z forem chudoby
 • Milosrdenství jako opak nadřazenosti
7 blahoslaven ist ho srdce o pot eb jednozna n ho nasm rov n osobnosti
7.“Blahoslavení čistého srdce“:o potřebě jednoznačného nasměrování osobnosti
 • Srdce jako střed intelektuálního, citového i volního života člověka
 • „Čistý“ jako opak protibožského (démoni, malomocní, hroby a nečisté pokrmy?)
 • „Čisté srdce“: střed člověka zaměřen k Bohu
 • Uzří Boha
 • Čistý člověk a jeho životní prostor
8 blahoslaven i itel pokoje o vyza ov n pokoje jako vrcholu spiritu ln ho pro v n ivota
8.“Blahoslavení šiřitelé pokoje“:o vyzařování pokoje jako vrcholu spirituálního prožívání života
 • „Kdo působí pokoj“
 • podmínky pokoje
 • překonání nepokoje
 • pokoj jako christologický pojem
 • „Nazváni syny Božími“
 • Působení pokoje jako výslednice prožívání předchozích blahoslavenství
9 blahoslaven pron sledovan pro spravedlnost o p ekon n odm tnut
9.“Blahoslavení pronásledovaní pro spravedlnost“:o překonání odmítnutí
 • Pronásledování
 • přirozený důsledek života podle Krista
 • Kristův učedník má stejné „nepřátele“ jako Pán
 • Blahoslavenství předpokládá všechna předešlá
 • Blahoslavenství se neodvolává na eschatologickou budoucnost, ale platí v přítomnosti (podobně jako první)
10 blahoslavenstv povinnost nebo pozv n z kon nebo evangelium
10.Blahoslavenství: povinnost nebo pozvání? Zákon nebo Evangelium?
 • Formulace z hlediska třetích částí
 • Formulace z hlediska druhých částí
 • Závěr: Boží působení (tj. třetí části) je základem jak blahoslavenství, tak lidského jednání (tj. druhých částí), a proto jsou blahoslavenství především evangeliem