SIWERM
Download
1 / 20

- PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

SIWERM pomy ś lne wdra ż anie projektów wiatrowych na poziomie lokalnym. Znaczenie wyników projektu dla rozwoju energetyki wiatrowej na terenie Powiatu Suwalskiego Tomasz Kapała Suwałki 26 maja 2004. ALTENER

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - atalo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Siwerm pomy lne wdra anie projekt w wiatrowych na poziomie lokalnym

SIWERM

pomyślne wdrażanie projektów wiatrowych na poziomie lokalnym

Znaczenie wyników projektu dla rozwoju energetyki wiatrowej na terenie Powiatu Suwalskiego

Tomasz Kapała

Suwałki 26 maja 2004


Siwerm pomy lne wdra anie projekt w wiatrowych na poziomie lokalnym

 • ALTENER

 • Program ten trwaod 1997 r. i jest częścią programu KE „Inteligentna Energia dla Europy” (Inteligent Energy for Europe, IEE, zarządzany przez DG TREN), kładącą nacisk na rozwój Odnawialnych Źródeł Energii (OZE).Jest silnie zakorzeniony w unijnej strategii rozwoju popartej Białą Księgą – „Energia dla przyszłości: Odnawialne Źródła Energii”.

 • Cele programu:

 • Redukcja emisji CO2

 • Wzrost bezpieczeństwa energetycznego

 • Wzrost konkurencyjności OZE

 • Rozwój gospodarczy i społeczny szczególnie w obszarach słabo uprzemysłowionych


Siwerm pomy lne wdra anie projekt w wiatrowych na poziomie lokalnym

SIWERM – ogólnie

Projekt SIWERM jest to międzynarodowe przedsięwzięcie realizowane w ramach programu ALTENER przez :

CEA (Rotterdam, NL) – konsultant do spraw energii i środowiska – koordynator

EC BREC IEO (Warszawa, PL) – Europejskie Centrum Energii Odnawialnej,

ETA (Florencja, I) – konsultant ds. OZE,

Network Consolting Group Ltd (Ateny, GR) - konsultant ds. Odnawialnych Źródeł Energii.


Siwerm pomy lne wdra anie projekt w wiatrowych na poziomie lokalnym

SIWERM - zadania

Przełamanie barier w rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce, Grecji i Włoszech.

W oparciu o holenderskie doświadczenia opracowanie ujednoliconej metody pomyślnego wdrażania inwestycji wiatrowych na poziomie gminy i powiatu.

Przybliżenie sprawdzonych rozwiązań we wdrażaniu energetyki wiatrowej na przykładzie konkretnych regionów

Proponowane doświadczenie najlepszych konsultantów dla regionów rozpoczynających projekty wiatrowe.


Siwerm pomy lne wdra anie projekt w wiatrowych na poziomie lokalnym

 • Cele długoterminowe:

 • Łatwiejsze i szybsze wdrażanie projektów wiatrowych w Europie

 • Zwiększenie akceptacji dla energetyki wiatrowej wśród lokalnych społeczności

 • Określanie zakresu problemów w odniesieniu do warunków poszczególnych krajów

 • Cele krótkoterminowe:

 • Rozwój standardowych, ale elastycznych lokalnych rozwiązań

 • Wykonywanie projektów pilotażowych w czterech różnych sytuacjach krajowych

 • Upowszechnianie i eksploatowanie optymalnych rozwiązań


Siwerm pomy lne wdra anie projekt w wiatrowych na poziomie lokalnym

 • Dlaczego Powiat Suwalski?

 • Bardzo dobra dotychczasowa współpraca z powiatem Suwalskim

 • Powiat posiada cenne informacje służące rozwojowi energetyki wiatrowej na tym terenie (grant US TDA)


Siwerm pomy lne wdra anie projekt w wiatrowych na poziomie lokalnym

 • W ramach projektu SIWERM przygotowano

 • Raport dot. korzyści dla społeczności lokalnej wynikających z rozwoju energetyki wiatrowej.

 • Kampanię informacyjną i sondaże opinii publicznej.


Siwerm pomy lne wdra anie projekt w wiatrowych na poziomie lokalnym

Korzyści z rozwoju energetyki

wiatrowej na Suwalszczyźnie

Tworzenie nowych miejsc pracy na różnych etapach łańcucha przedsięwzięć prowadzących do inwestycji poprzez usługi lokalnych podmiotów przy pracach geodezyjnych, budowlanych, finansowych, transportowych...). Liczbę nowych etatów szacuje się na 1,06/MW w trakcie budowy i eksploatacji elektrowni wiatrowej.

Poprawa warunków życia mieszkańcówpoprzez modernizację lub rozbudowę istniejących sieci energetycznych, (szacuje się na 40 km linii 20 kV, co średnio kosztuje ok. 215 000 zł/km) oraz polepszenie jakości dostaw prądu.Podniesienie standardu lokalnych dróg, np. z szutrowych na asfaltowe(koszt modernizacji wg danych z 2002r. wynosi ok. 120 000 zł/km).


Siwerm pomy lne wdra anie projekt w wiatrowych na poziomie lokalnym

Korzyści z rozwoju energetyki

wiatrowej na Suwalszczyźniec.d.

Promocja i poprawa wizerunku gmin (dbałość lokalnych władz o ochronę środowiska i wdrażanie idei zrównoważonego rozwoju gospodarczego).

Korzyści środowiskowe z rozwoju energetyki wiatrowej na Suwalszczyźnie, np. farma wiatrowa o mocy 54 MW pozwoli na redukcję emisji o 109 tyś. ton CO2, 800 ton SO2,340 tony NOx rocznie, mniej kwaśnych deszczy, mniejsza degradacja środowiska.

Redukcja negatywnych skutków zewnętrznych towarzyszących produkcji energii (zdrowie, choroby zawodowe, wypadki, pogorszenie odbioru wizualnego, hałas, infrastruktura techniczna zmiany klimatyczne, pogorszenie warunków bytowania flory i fauny).


Siwerm pomy lne wdra anie projekt w wiatrowych na poziomie lokalnym

Korzyści z rozwoju energetyki

wiatrowej na Suwalszczyźniec.d.

Przychody dla samorządów lokalnych z tytułu poboru podatku od nieruchomości od wielkości gruntów i wartości budowli to ok. 0,5 mln zł / 5 MW / rok (czas eksploatacji farmy wiatrowej to 20 – 30 lat).

Przychody dla inwestora lub konsorcjum inwestorów, w tym lokalnych,np. z udziałem samorządu lokalnego.

Przychody właścicieli ziemi za dzierżawę lub sprzedaż gruntu.

Pozostałe korzyści gospodarcze dla sektora publicznego (Mapa zasobów energii wiatru, mapa stref wykluczających budowę).


Siwerm pomy lne wdra anie projekt w wiatrowych na poziomie lokalnym

 • Świadomość społeczna

 • Obserwuje się wzrost świadomości lokalnej społeczności na temat OZE. Energia z wiatru postrzegana jest jako czysta, tania i ekologiczna, a jej negatywny wpływ na środowisko jest minimalny.

 • Urzędnicy widzą korzyści dla gminy związane z nowymi miejscami pracy, napływem kapitału, zyskiem z podatków i dzierżawy gruntów.

 • Ludność jest nastawiona przychylnie do planowanej inwestycji bo liczy na korzyści związane z dzierżawą gruntów, stworzeniem nowych miejsc pracy, poprawą jakości dróg i dostaw prądu.

 • Pracownicy Wigierskiego Parku Narodowego i Suwalskiego Parku Krajobrazowego wskazują na możliwe oddziaływanie elektrowni wiatrowych na środowisko i sugerują przeprowadzenie badań ornitologicznych, hałasu i studium krajobrazu. Istotne też jest informowanie społeczeństwa o pozytywnych skutkach inwestycji. Jednak dominują korzyści z planowanej inwestycji.


Siwerm pomy lne wdra anie projekt w wiatrowych na poziomie lokalnym

Plany a rzeczywistość.

Mimo sporej wiedzy i poparcia lokalnych władz i społeczności oraz dużego zainteresowania ze strony inwestorów rzeczywisty rozwój energetyki wiatrowej jest znikomy.

Choć powstała farma wiatrowa w Wiżajnach i kilka małych elektrowni wiatrowych budowanych metodami chałupniczymi ciągle istnieją problemy z realizacją większych projektów wiatrowych.

Główne przeszkody nie leżą w obrębie działań gminy, która poprzez rozwój OZE może zwiększyć swoją atrakcyjność.


Siwerm pomy lne wdra anie projekt w wiatrowych na poziomie lokalnym

Jaki jest udział gmin w rozwoju energetyki wiatrowej ?

 • Wydawanie zezwoleń i opinii dotyczących lokalnych inwestycji

 • Planowanie zagospodarowania przestrzennego

 • Ustaleniei realizowanie celów związanych z wykorzystaniem OZE

 • W praktyce w przypadku inwestycji wiatrowych większość gmin nie posiada wymaganej specjalistycznej wiedzy oraz niezbędnych środków finansowych.


Siwerm pomy lne wdra anie projekt w wiatrowych na poziomie lokalnym

SIWERM z pomocą dla gmin

Wypracowanie najlepszych rozwiązań, procedur i kryteriów ułatwiających realizację projektów wiatrowych na terenie gmin suwalskich.

Wykorzystanie dorobku projektu finansowanego przez US TDA.

Określenie kryteriów i według nich wytyczenie stref wykluczeń z rozwoju energetyki wiatrowej oraz naniesienie ich na mapy.

Przygotowanie odpowiedniej procedury dla władz lokalnych i inwestora.


Siwerm pomy lne wdra anie projekt w wiatrowych na poziomie lokalnym

SIWERM

współpraca z gminami

Nawiązanie współpracy ze stronami wpływającymi na przebieg inwestycji wiatrowych w regionie.

Udostępnienie informacji na temat struktury własności, planów rozwoju gospodarczego i społecznego gminy, planów zagospodarowania przestrzennego, rozwoju infrastruktury itd.

Wyjaśnianie wszelkich niejasności i dzielenie się doświadczeniami z przeprowadzonych już działań.