1 / 22

Ojcowski Park Narodowy

Ojcowski Park Narodowy. Przygotowała Justyna Igras kl. IV C. Spis treści. Informacje podstawowe 2. Największe atrakcje parku 3. Zwierzęta i rośliny występujące w parku Moje ulubione miejsce Informacje turystyczne. Informacje podstawowe. Mapa Położenie Założenie Jaskinie.

atalo
Download Presentation

Ojcowski Park Narodowy

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Ojcowski Park Narodowy Przygotowała Justyna Igras kl. IV C

 2. Spis treści Informacje podstawowe 2. Największe atrakcje parku 3. Zwierzęta i rośliny występujące w parku Moje ulubione miejsce Informacje turystyczne

 3. Informacje podstawowe • Mapa • Położenie • Założenie • Jaskinie

 4. Oto mapa Ojcowskiego Parku Narodowego.Jest to najmniejszy park narodowy w Polsce o powierzchni 2145,62 ha

 5. Położenie • Jest położny w malowniczym Ojcowie, mieszczącym się niedaleko Krakowa w województwie małopolskim.

 6. Powstanie i przyczyny założenia • Starania o ochronę przyrody Doliny Prądnika sięgają pocz. XIX w. i wiążą się z pierwszymi badaniami prowadzonymi na tym terenie. Odkryto tu wówczas wiele interesujących gatunków roślin i zwierząt oraz dokonano naukowej eksploracji jaskiń. Oprócz tego ojcowski krajobraz stał się tematem reportaży i wspomnień oraz natchnieniem dla wielu artystów i poetów. Piękno Doliny Prądnika, bogata flora i fauna, interesująca przeszłość archeologiczna skłaniały licznych przybyszów do objęcia ochroną tego zakątka ówczesnego Królestwa Kongresowego, nazywanego nawet "Polską Szwajcarią". Założyciele to: Stanisław J. Czarnocki i Władysław Szafer. Po zatwierdzeniu projektu przez Państwową Radę OchronyPrzyrody, Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 1956 powstał OPN.

 7. Słynie z licznych jaskiń. Poniżej są zamieszczone zdjęcia Jaskini Łokietka-największej na terenie parku

 8. Z jaskinią wiąże się legenda:Kiedy na przełomie XIII i XIV wieku Wacław II, król czeski, najechał na Polskę i zajął Kraków, prawowity władca, Władysław Łokietek, musiał opuścić swą siedzibę i ukryć się. Na schronienie wybrał trudno dostępną jaskinię, mieszczącą się w Ojcowie, wysoko na stoku Chełmowej Góry. Ponieważ wejście do groty zasłaniała ogromna pajęczyna, a pościg był tuż tuż, Łokietka spuszczono do jaskini po linie. W ten sposób pajęczyna niezostała uszkodzona i zmyliła wojska Wacława II, które przyjechawszy pod wejście stwierdziły, że do jamy na pewno nikt ostatnio nie wchodził. Okoliczna ludność, wierna królowi, przynosiła mu jedzenie, które wygnaniec przygotowywał w małej sali - Kuchni. W drugim pomieszczeniu Łokietek miał sypialnię, a w trzecim, Sali Rycerskiej, żołnierze pragnący wesprzeć władcę w odzyskaniu tronu przysięgali mu wierność. Dzięki wieściom ze świata, zbieranym przez mieszkańców Doliny Prądnika, król wiedział co dzieje się w Krakowie i mógł wybrać odpowiedni moment na opuszczenie kryjówki, powrót do miasta i triumfalne odzyskanie korony. Wspomnienie o tamtych wydarzeniach po dziś dzień żyje w pamięci miejscowej ludności, a schronienie króla nazywane jest Grotą Łokietka lub Jaskinią Królewską

 9. Największe atrakcja parku • Opis atrakcji

 10. Największymi atrakcjami parku są: ruiny zamku wOjcowie, zamek w” Pieskowej Skale”, kaplica” Na Wodzie”, ,”Maczuga Herkulesa” i nietoperze

 11. Ruiny zamku w Ojcowie • Zamek w Ojcowie powstał w 1370 roku, pełnił wówczas funkcje obronne. • Popadł w ruinę w 1826 roku. • Wiele razy próbowano odbudować go, lecz żadna próba nie powiodła się. • Z zamku pozostały tylko ruiny. • Zamek dzisiaj

 12. Zamek w Pieskowej skale • Został założony w 1315 roku Henryka Brodatego jako drewniany gród obronny • Wielokrotnie zmieniał właścicieli przez co pełnił różne funkcje Np.: pensjonatu, sierocińca • Na zamku kręcono sceny do wielu filmów i seriali, m.in. "Janosik" i "Stawka większa niż życie".

 13. Kaplica na wodzie • Kaplica "Na Wodzie" pod wezwaniem św. Józefa Robotnika jest zabytkowym drewnianym obiektem sakralnym Wzniesiona została w 1901 roku, nad dwoma brzegami potoku Prądnik. Jak głosi legenda, niezwykłe usytuowanie obiektu wynikało z ominięcia w ten sposób carskiego zakazu budowania "na ziemi ojcowskiej".

 14. Maczuga herkulesa Stoi na najniższej skalnej tarasie zwanej Fortepianem o wysokości 8-12 m, wysokość samej maczugi wynosi około 25 metrów. Stanowi ona bardzo charakterystyczny element krajobrazu Doliny Prądnika. Powstała w wyniku krasowej działalności wód i różnej odporności na wietrzenie wapieni

 15. Nietoperze Na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego i w jego najbliższej okolicy żyje 17 z 21 występujących w Polsce gatunków nietoperzy.Żyją w jaskiniach.

 16. Zwierzęta i rośliny występujące w parku • Obrazy zwierząt i roślin

 17. Zwierzęta występujące w parku • Na terenie parku występują takie zwierzęta jak: popielica,krogulec, rzekotka, piewik gałązkowiec - gatunek ciepłolubny krogulec popielica rzekotka piewik gałązkowiec - gatunek ciepłolubny

 18. Rośliny występujące w parku • W parku występują rośliny takie jak: wilczomlecz , paproć, jarzębina wilczomlecz jarzębina paproć

 19. Moje ulubione miejsce • Jaskinia Ciemna

 20. Jaskinia Ciemna -Jaskinia ta nie jest oświetlona elektrycznie. • Zwiedzanie odbywa się z przewodnikiem za pomocą świeczek • Myślę że spodoba się wielu osobom • Uwaga żeby się nie poparzyć woskiem!

 21. Informacje turystyczne

 22. Dojazd [z Wrocławia] Najlepiej dojechać pociągiem do Krakowa a następnie dalej poruszać się autobusem.

More Related