Download
ojcowski park narodowy n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ojcowski Park Narodowy PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ojcowski Park Narodowy

Ojcowski Park Narodowy

409 Views Download Presentation
Download Presentation

Ojcowski Park Narodowy

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ojcowski Park Narodowy Przygotowała Justyna Igras kl. IV C

 2. Spis treści Informacje podstawowe 2. Największe atrakcje parku 3. Zwierzęta i rośliny występujące w parku Moje ulubione miejsce Informacje turystyczne

 3. Informacje podstawowe • Mapa • Położenie • Założenie • Jaskinie

 4. Oto mapa Ojcowskiego Parku Narodowego.Jest to najmniejszy park narodowy w Polsce o powierzchni 2145,62 ha

 5. Położenie • Jest położny w malowniczym Ojcowie, mieszczącym się niedaleko Krakowa w województwie małopolskim.

 6. Powstanie i przyczyny założenia • Starania o ochronę przyrody Doliny Prądnika sięgają pocz. XIX w. i wiążą się z pierwszymi badaniami prowadzonymi na tym terenie. Odkryto tu wówczas wiele interesujących gatunków roślin i zwierząt oraz dokonano naukowej eksploracji jaskiń. Oprócz tego ojcowski krajobraz stał się tematem reportaży i wspomnień oraz natchnieniem dla wielu artystów i poetów. Piękno Doliny Prądnika, bogata flora i fauna, interesująca przeszłość archeologiczna skłaniały licznych przybyszów do objęcia ochroną tego zakątka ówczesnego Królestwa Kongresowego, nazywanego nawet "Polską Szwajcarią". Założyciele to: Stanisław J. Czarnocki i Władysław Szafer. Po zatwierdzeniu projektu przez Państwową Radę OchronyPrzyrody, Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 1956 powstał OPN.

 7. Słynie z licznych jaskiń. Poniżej są zamieszczone zdjęcia Jaskini Łokietka-największej na terenie parku

 8. Z jaskinią wiąże się legenda:Kiedy na przełomie XIII i XIV wieku Wacław II, król czeski, najechał na Polskę i zajął Kraków, prawowity władca, Władysław Łokietek, musiał opuścić swą siedzibę i ukryć się. Na schronienie wybrał trudno dostępną jaskinię, mieszczącą się w Ojcowie, wysoko na stoku Chełmowej Góry. Ponieważ wejście do groty zasłaniała ogromna pajęczyna, a pościg był tuż tuż, Łokietka spuszczono do jaskini po linie. W ten sposób pajęczyna niezostała uszkodzona i zmyliła wojska Wacława II, które przyjechawszy pod wejście stwierdziły, że do jamy na pewno nikt ostatnio nie wchodził. Okoliczna ludność, wierna królowi, przynosiła mu jedzenie, które wygnaniec przygotowywał w małej sali - Kuchni. W drugim pomieszczeniu Łokietek miał sypialnię, a w trzecim, Sali Rycerskiej, żołnierze pragnący wesprzeć władcę w odzyskaniu tronu przysięgali mu wierność. Dzięki wieściom ze świata, zbieranym przez mieszkańców Doliny Prądnika, król wiedział co dzieje się w Krakowie i mógł wybrać odpowiedni moment na opuszczenie kryjówki, powrót do miasta i triumfalne odzyskanie korony. Wspomnienie o tamtych wydarzeniach po dziś dzień żyje w pamięci miejscowej ludności, a schronienie króla nazywane jest Grotą Łokietka lub Jaskinią Królewską

 9. Największe atrakcja parku • Opis atrakcji

 10. Największymi atrakcjami parku są: ruiny zamku wOjcowie, zamek w” Pieskowej Skale”, kaplica” Na Wodzie”, ,”Maczuga Herkulesa” i nietoperze

 11. Ruiny zamku w Ojcowie • Zamek w Ojcowie powstał w 1370 roku, pełnił wówczas funkcje obronne. • Popadł w ruinę w 1826 roku. • Wiele razy próbowano odbudować go, lecz żadna próba nie powiodła się. • Z zamku pozostały tylko ruiny. • Zamek dzisiaj

 12. Zamek w Pieskowej skale • Został założony w 1315 roku Henryka Brodatego jako drewniany gród obronny • Wielokrotnie zmieniał właścicieli przez co pełnił różne funkcje Np.: pensjonatu, sierocińca • Na zamku kręcono sceny do wielu filmów i seriali, m.in. "Janosik" i "Stawka większa niż życie".

 13. Kaplica na wodzie • Kaplica "Na Wodzie" pod wezwaniem św. Józefa Robotnika jest zabytkowym drewnianym obiektem sakralnym Wzniesiona została w 1901 roku, nad dwoma brzegami potoku Prądnik. Jak głosi legenda, niezwykłe usytuowanie obiektu wynikało z ominięcia w ten sposób carskiego zakazu budowania "na ziemi ojcowskiej".

 14. Maczuga herkulesa Stoi na najniższej skalnej tarasie zwanej Fortepianem o wysokości 8-12 m, wysokość samej maczugi wynosi około 25 metrów. Stanowi ona bardzo charakterystyczny element krajobrazu Doliny Prądnika. Powstała w wyniku krasowej działalności wód i różnej odporności na wietrzenie wapieni

 15. Nietoperze Na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego i w jego najbliższej okolicy żyje 17 z 21 występujących w Polsce gatunków nietoperzy.Żyją w jaskiniach.

 16. Zwierzęta i rośliny występujące w parku • Obrazy zwierząt i roślin

 17. Zwierzęta występujące w parku • Na terenie parku występują takie zwierzęta jak: popielica,krogulec, rzekotka, piewik gałązkowiec - gatunek ciepłolubny krogulec popielica rzekotka piewik gałązkowiec - gatunek ciepłolubny

 18. Rośliny występujące w parku • W parku występują rośliny takie jak: wilczomlecz , paproć, jarzębina wilczomlecz jarzębina paproć

 19. Moje ulubione miejsce • Jaskinia Ciemna

 20. Jaskinia Ciemna -Jaskinia ta nie jest oświetlona elektrycznie. • Zwiedzanie odbywa się z przewodnikiem za pomocą świeczek • Myślę że spodoba się wielu osobom • Uwaga żeby się nie poparzyć woskiem!

 21. Informacje turystyczne

 22. Dojazd [z Wrocławia] Najlepiej dojechać pociągiem do Krakowa a następnie dalej poruszać się autobusem.