Wpływ rozwiązań systemowych
Download
1 / 12

Aleksander Waszkielewicz Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego Warszawa, 22 maja 2012 r. - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

Wpływ rozwiązań systemowych na decyzje i aktywność zawodową rodziców dzieci niepełnosprawnych i samych osób niepełnosprawnych Wpływ ograniczonego wsparcia oraz pułapki świadczeniowej. Aleksander Waszkielewicz Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego Warszawa, 22 maja 2012 r. Strategie rodziców.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Aleksander Waszkielewicz Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego Warszawa, 22 maja 2012 r.' - atalo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Wpływ rozwiązań systemowych na decyzje i aktywność zawodową rodziców dzieci niepełnosprawnych i samych osób niepełnosprawnych

Wpływ ograniczonego wsparcia oraz pułapki świadczeniowej

Aleksander Waszkielewicz

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Warszawa, 22 maja 2012 r.


Strategie rodzic w
Strategie rodziców

 • Rezygnacja z pracy i pełnienie funkcji terapeuty / nauczyciela wspomagającego / opiekuna dla własnego dziecka.

  • Finansowanie wsparcia ze środków własnych w postaci „wolontariuszy” przychodzących do placówki bądź płatnych zajęć poza placówką.

  • Przeniesienie dziecka do placówki integracyjnej bądźspecjalnej.

  • Rezygnacja z walki o wsparcie (wypalenie rośnie zwiekiem dziecka).

   Na podstawie doświadczeń projektu „Wszystko jasne”


Skala zjawiska
Skala zjawiska

 • Wskaźnik zatrudnienia dla kobiet z dziećmi niepełnoletnimi: ~65%, niepełnosprawnymi: ~35%,

 • ~60 tys. kobiet pozostaje poza rynkiem pracy z tytułu wsparcia niepełnosprawnych niepełnoletnich dzieci (oprócz tego ~70 tys. matek niepełnosprawnych niepełnoletnich dzieci nie pracuje z powodów kulturowych tak jak inne kobiety),

 • Dorosłość dzieci nie uprawdopodabnia powrotu na rynek pracy: w sumie ~120 tys. rodziców dzieci niepełnosprawnych poza rynkiem pracy z ww. powodu (całościowo z wszystkich powodów ~250 tys.).

 • Możliwa recepta? Niż demograficzny w szkołach i potencjalna „nadwyżka” etatów nauczycielskich.

  Na podstawie: BAEL, SIO, rocznik demograficzny, badanie CBOS o postawach prokreacyjnych Polaków, dane MPiPS o liczbie pobierających świadczenia pielęgnacyjne.


Dzieci doro lej
Dzieci dorośleją

 • Nadopiekuńczy rodzice:

  • rodzice rezygnują z pracy, wsparcie dziecka staje się ich podstawowym celem, który może przekreślić jego usamodzielnienie;

 • Dziedzictwo:

  • w ~2/3 rodzin nie pracował co najmniej 1 rodzic, w 58,3% gospodarstw domowych z osobą niepełnosprawną nie pracuje ani 1 osoba (BAEL),

  • korzystanie ze świadczeń;

 • Własne doświadczenia:

  • pobieranie świadczenia przed ukończeniem edukacji (renta socjalna),

  • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy.


System rentowy
System rentowy

 • System o wieloletniej historii, w dużej mierze projektowany w innych warunkach, powolna ewolucja (vide zmiana ustawy o rencie socjalnej).

 • Świadczenie rentowe dla osób niezdolnych do pracy (art. 12-14 uerfus, art. 4 ust. 1 urs).

 • Niezdolność do pracy oznacza jednak możliwość pracy w warunkach pracy chronionej, na przystosowanych stanowiskach lub w telepracy (art. 4 ust. 5 urzszon).

 • Taka praca nie stanowi przeszkody w orzeczeniu o niezdolności do pracy (art. 13 ust. 4 uerfus, art. 15 pkt 1 urs).

 • Jak zdefiniować / zmierzyć zdolność do pracy?

 • Kiedy podjęcie pracy oznacza zdolność do pracy?


Strategie m odych os b niepe nosprawnych
Strategie młodych osób niepełnosprawnych

 • Racjonalne, bezpieczne (lepszy wróbel w garści…):

  • Wskaźnik zatrudnienia w wieku 25-34: 27,4% (pełnosprawni: 73,4%), nie pracuje ~3/4 osób.

  • Wskaźnik zatrudnienia w gospodarstwach 1‑osobowych: 7,4%.

 • Pułapka świadczeniowa odstrasza od podejmowania pracy. Podjęcie pracy zwiększa obawy przed negatywnym wpływem pracy na świadczenie.

 • Skala zjawiska. ~300 tys. osób pobiera rentę socjalną.


Pu apka wiadczeniowa 1 4
Pułapka świadczeniowa* (1/4)

Obawa przed powtórnym wezwaniem przed komisję: ~58%.

* Badanie pułapki świadczeniowej, FIRR ze środków PFRON, 2011 r.


Pu apka wiadczeniowa 2 4
Pułapka świadczeniowa (2/4)

Obawa przed odebraniem lub „pogorszeniem” orzeczenia: 53%.


Pu apka wiadczeniowa 3 4
Pułapka świadczeniowa (3/4)

Obawa przed pomniejszeniem lub zawieszeniem renty (tego obszaru dotykała liberalizacja urs): ~32%.


Pu apka wiadczeniowa 4 4
Pułapka świadczeniowa (4/4)

 • Obawy wobec pułapki świadczeniowej wyraża większość osób niepełnosprawnych bez względu na: (i) status na rynku pracy, (ii) pobieranie lub nie świadczeń, (iii) rodzaj świadczenia.

 • Nieznajomość przepisów nie zmniejsza zjawiska.

 • Obecny status:

  • Ryzyko zmierzenia się z nieokreślonością procesu orzekania i

  • Ewentualna utrata statusu osoby niepełnosprawnej, zwłaszcza z tytułu podjęcia pracy

   są czynnikami demotywującymi do pracy i zachęcają do asekuracyjnych postaw (bierności zawodowej).


Propozycja rozwi zania
Propozycja rozwiązania

 • Zastąpienie renty z tytułu niezdolności do pracy dwoma świadczeniami:

  • Stałą rentą rekompensującą wyższe koszty funkcjonowania,

  • Wygasającym odpowiednikiem zasiłku dla bezrobotnych.

 • Zalety:

  • Proste orzekanie (jak obecnie przez pzon),

  • Podjęcie pracy nie ma wpływu na rentę,

  • Wygasający zasiłek zachęca do starania się o pracę,

  • Zasadniczo każdy jest zdolny do pracy (w różnym wymiarze, z różną intensywnością), bardziej podmiotowe podejście,

  • Zgodność z odczuciem społecznym – wsparcie osób niepełnosprawnych bez względu na pracę,

  • Tańszy system dla państwa, motywujący dla obywateli.


Kontakt: Aleksander Waszkielewicze-mail Aleksander.Waszkielewicz@firr.org.pltel. 508 21 33 22 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego Kraków: tel. 12 629 85 14, faks 12 629 85 15Warszawa: tel. 22 652 91 90, faks 22 247 22 62 e-mail biuro@firr.org.pl , http://www.firr.org.plOrganizacja Pożytku PublicznegoTwój 1% wykorzystamy na pożyteczne celeNr konta 77 2130 0004 2001 0255 9953 0005