transformatori n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TRANSFORMATORI PowerPoint Presentation
Download Presentation
TRANSFORMATORI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

TRANSFORMATORI - PowerPoint PPT Presentation


 • 833 Views
 • Uploaded on

TRANSFORMATORI. Definicija. Transformatori su stati čke mašine koje transformišu električnu energiju jedne vrijednosti napona u električnu energiju druge vrijednosti napona i nepromijenjene vrijednosti frekvencije.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'TRANSFORMATORI' - astra


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
definicija
Definicija
 • Transformatorisustatičke mašine koje transformišu električnu energiju jedne vrijednosti napona u električnu energiju druge vrijednosti naponai nepromijenjene vrijednosti frekvencije.
 • Ukoliko se zanemare gubici, transformator ne mijenja vrijednost električne snage niti energije.
 • Premabrojufaza transformatori se dijele na:
 • Jednofazne transformatore
 • Trofazne (višefazne) transformatore
uloga transformatora na brodovima
Uloga transformatora na brodovima
 • Uloga transformatora na brodovima je da prilagodi vrijednost napona onoj koju potrošači zahtijevaju.
 • Na brodovima se pretežno nalaze transformatori koji spuštaju vrijednost napona (jer je napon koji proizvode sinhroni generatori veći od vrijednosti napona pri kojoj radi većina potrošača).
konstrukcija
Konstrukcija
 • Transformatorse sastojiizsledećihosnovnihdelova:
 • magnetnogkola,
 • namotaja,
 • izolacije,
 • transformatorskogsuda,
 • pomoćnih dijelovai pribora.
konstrukcija pogled iznutra
Konstrukcija – pogled iznutra

Primarni namotaj

(napravljen od izolovanih bakarnih provodnika)

Ima N1 navojaka

Sekundarni namotaj

(napravljen od izolovanih bakarnih provodnika)

Ima N2 navojaka.

Magnetno jezgro (napravljeno je od limova od magnetnog

materijala)

U cilju poboljšanja izolacije i poboljšanja odvođenja toplote, jezgro i namotaji se postavljaju u sud ispunjen uljem. U slučaju transformatora manjih snaga ulje nije potrebno nego se jezgro i namotaji nalaze u vazduhu ili gasu – suvi transformatori.

princip rada1
Princip rada

Ukoliko se posmatra idelani transformator (transformator bez gubitaka) i ako na njegov primarni namotaj dovedemo napon:

princip rada2
Princip rada

Indukovana ems u primarnom namotaju sa N1 navojaka je:

princip rada3
Princip rada

SFE – površina presjeka magnetnog jezgra

Bmax – magnetna indukcija u jezgru

princip rada4
Princip rada

Analogno kao i za primarni namotaj dobija se i za sekundarni namotaj:

princip rada odnos transformacije
Princip rada – odnos transformacije

Odnos transformacije je najvažnija karakteristika transformatora jer pokazuje koliki je odnos napona primara i sekundara:

Kod realnih transformatora važi da je:

trofazni transformatori konstrukcija
Trofazni transformatori - konstrukcija
 • Predstavljaju tri jednofazna transformatora čiji se primarni i sekundarni namotaji odvojeno povežu u odgovarajuće sprege.
 • Npr. oznaka Dy znači da su primarni namotaji vezani u trougao, a sekundarni namotaji u zvijezdu.

Zbog uštede u materijalu, hlađenja i drugih radnih stanja jezgro trofaznih transformatora se različito izvodi.

Na slici je prikazan samo jedan namotaj (primarni ili sekundarni). Drugi namotaj se postavlja na istom jezgru.

zamjenska ema transformatora
Zamjenska šema transformatora

Zamjenska šema idealnog transformatora

Zamjenska šema realnog transformatora:

prazni hod i kratki spoj transformatora
Prazni hod i kratki spoj transformatora
 • Ogledi transformatora su prazni hod i kratki spoj.
 • Služe za određivanje parametara zamjenske šeme transformatora.
 • Prazni hod: Na jedan od namotaja (primarni ili sekundarni) dovede se nominalni napon, a drugi namotaj se ostavi otvorenim.
 • Kratki spoj; Na jedan od namotaja (primarni ili sekundarni) dovede se sniženi napon dok se drugi namotaj kratko spoji.
bilans snaga i gubici u transformatoru
Bilans snaga i gubici u transformatoru
 • Gubicikoji se javljajukodtransformatorasu:
 • - Gubici u bakru(Džulovi gubici u namotajima)
 • - Gubici u gvožđu (magnetnom kolu):
 • gubici usljed histerezisa
 • gubici usljed vihornih struja
 • Zbog gubitaka snage, snaga koju transformator daje potrošaču je manja od snage koja dolazi na transformator.
 • Stepen iskorišćenja transformatora:
hla enje transformatora
Hlađenje transformatora
 • Gubici se manifestuju kao toplota koja zagrijava transformator.
 • Potrebno je odvoditi toplotu, kako ne bi došlo do termičkog oštećenja namotaja i suda transformatora.
 • Hlađenje transformatora može biti:
 • Prinudno
 • Prirodno
 • Kao sredstva za hlađenje koriste se:
 • Vazduh
 • Ulje
posebne vrste transformatora
Posebne vrste transformatora
 • Regulacioni transformatori – omogućavaju promjenu napona na sekundaru promjenom broja navojaka.
 • Auto transformatori – primjenjuju se kada se nivo izolacije između primara i sekundara može smanjiti.
 • Mjerni transformatori (naponski i strujni)