bellek n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BELLEK PowerPoint Presentation
Download Presentation
BELLEK

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

BELLEK - PowerPoint PPT Presentation


 • 303 Views
 • Uploaded on

BELLEK. Bellek. Düşünce, algı ve deneyimleri bir arada tutar Geçmiş ve geleceğin anlamını, kendi farkındalığımızı sağlar Bilgiler geri çağırma ve adaptif davranış için depolanır Modifikasyon, adaptasyon ve bozulmaya uğrar . ZAMANSAL PAREMETRELER.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

BELLEK


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
bellek1
Bellek
 • Düşünce, algı ve deneyimleri bir arada tutar
 • Geçmiş ve geleceğin anlamını, kendi farkındalığımızı sağlar
 • Bilgiler geri çağırma ve adaptif davranış için depolanır
 • Modifikasyon, adaptasyon ve bozulmaya uğrar
zamansal paremetreler
ZAMANSAL PAREMETRELER
 • Farkındalık----kaydedilme---engram---depolanma
 • Ebbingham kısa ve uzun süreli bellek
 • Atkinson ve Shiffrin çok kısa, kısa ve uzun süreli
  • Çok Kısa Süreli Bellek; duysal bellek,milisaniyeleri kapsar, duysal kanallardaki bilginin depolanması
k sa s reli bellek
Kısa süreli bellek
 • Kısa Süreli (çalışma belleği,dikkat menzilli); çok sınırlı bilgi,çok sınırlı zamanda çevrim içi tutulur
 • Depolanmış bilginin geri çağırılması için hazırlanma
 • PFK dorsolateral ve ventrolateral bölgeleri
 • Paryetal bölgenin de katkısı
 • Frontoparietal şebeke kontrolünde
uzun s reli bellek
Uzun süreli bellek
 • Uzun Süreli Bellek; hayat boyu çevrim dışı saklama
 • 12 kelimelik listede baştakini hatırlama öncelik(primacy) uzun süreli bellek
 • Sondakini hatırlama sondalık(recency) kısa süreli bellek
slide6

NONDECLARATIVE

(IMPLICIT)

NONASSOCIATIVE

LEARNING

SIMPLE

CLASSICAL

CONDITIONING

PRIMING

&

PERCEPTUAL

LEARNING

PROCEDURAL

(SKILLS & HABITS)

FEAR

SOMATIC

AMYGDALA

STRIATUM

REFLEX

PATHWAYS

CEREBELLUM

NEOCORTEX

LONG-TERM MEMORY

DECLARATIVE

(EXPLICIT)

SEMANTIC

(facts)

EPISODIC

(events)

Hippocampus/

Medial Temporal Lobe

Squire 1992

slide7

Bellek yapıları

HIPPOCAMPUS

Cognitive Map/Categories

Working Memory

External

stimuli

AMYGDALA

Alarm

THALAMUS

Novelty & Threat Detection

Locus

Coeruleus

Memory Encoding

Activation

Prefrontal Cortex

(Orbito/Dorsolateral)

Integration/Decisions

Narrative Memory

Limbic Cortex

(Anterior Cingulate)

Awareness of Body, Self, Others

Self-Calming/Reguulation

slide9

SENSORY CORTEX

Emotional Memory

Two Pathways

Emotional Perception

Slow Track

Thalamus

Amygdala

Fast

Track

Trigger

Memories

Activation of ANS and stress hormones

© 2004 Institute of HeartMath

bellek yap lar
Bellek yapıları
 • Amigdala:
  • Koşullanmış korku tepkileri
  • Nötral uyarana duygunun eklenmesi
  • Duyu modaliteleri arasında bağlantı
  • Aşırı uyarılmada hipokampusun baskılanması
 • Hipokampus:
  • Yaşantıların sınıflandırılması
  • Uzaysal harita oluşturulması
  • Basit anıların depolanması
  • Bilgilerin indekslenmesi
rt k bellek
Örtük bellek
 • Örtük Bellek; bilinçli hatırlamadan bağımsız
 • Daha iyi veya daha hızlı yapılan işler
 • Örtük öğrenme: amigdala ile oluşturulan korku koşullaması
 • Limbik olmayan yapılarca
 • Neokortikal,cerebellar ve bazal ganglionlar
 • Edinme sürecinin,böyle bir bilgiye sahip olduğunun farkında değildir
slide13

Koşullama

 • Kortikal sistemler (priming)
 • Amigdala (korku koşullaması)
 • Serebellum (Göz kırpma koşullaması)

Korteks

Striatum

ko ullanma
Koşullanma
 • Fear Conditioning requires the amygdala (a part of the limbic system), which is key for emotions such as fear.
 • Operant Conditioning often requires the striatum and cerebellum (which involve learning motor skills or motor output.
 • Memory from classical conditioning is stored in the sensory and motor systems involved in the learning
  • (sounding a tone would affect the auditory areas, giving a novel taste would affect the gustatory pathways in the brain, etc.)
slide15

Fear conditioning which underlies many anxiety-related conditions (e.g. PTSD and phobias) mainly involves the amygdala and ‘implicit’ memories

 • Anxiety, fear, or terror are triggered by cues (reminders) of the original frightening experiences. The cues can be internal (feelings, emotions, sensations) or external (sounds, smells, sights, certain people etc). The amygdala has ‘tagged’ these as being associated with danger – this is a largely unconscious process
rt k bellek1
Örtük bellek
 • Prosedürel Bellek; algısal ve motor becerilerin öğrenilmesi
 • Kural ve seri işlemlerin edinilmesi
 • DLPFK katılımı ile temel olarak cerebellum ve bazal ganglionlarda
 • Kayak yapma,araba kullanma,enstruman çalma
slide17
Hazırlama(priming); daha önceden algılanmış uyaranın gelecekteki performansa etkisi
 • Bilginin bilince yansıması olmaksızın tanınması
 • Kavramsal ve algısal hazırlama
 • Uyaranlar her evrede aynı duysal yapıda(algısal, meyve -elma)
 • Uyaranlar sadece aynı kategori veya kavramı paylaşır(kavramsal, kelime-içindeki harf)
a k bellek
Açık bellek
 • Açık Bellek; episodun bilinçli olarak hatırlanmasını gerektirir
  • Episodik Bellek; zaman ve mekanda gömülü kişisel olaylarla ilgili
  • Sağ frontotemporal bölge
  • Edinme ve hatırlama süreçlerinin farkında
  • Hippokampo-enthorinal kompleks ve thalamus limbik çekirdekleri önemli
  • ‘’geçen ağustos Antalya’daydım’’ ‘’dün akşam yemeğinde balık yedim’’
slide19
Semantik Bellek;
  • genel gerçeklerle ilişkili
  • Bilinir
  • Sol hemisfer fonksiyonu
  • ‘’İspanya’nın başkenti Madrid’’ ‘’2x2x2=8’’
  • Factual =gerçeklere ilişkin
belle n ley
BELLEĞİN İŞLEYİŞİ
 • Yeni bilgi---nöral döngüde işlenir---depolanır
 • Kaydedilme ve pekiştirmede parahipokampalenthorinal komplex
 • Papez halkası bilginin uzun süreli belleğe aktarılması
 • Amigdaloid döngü deneyimlerin emosyonel değerlerinin kaydedilmesi
kodlama ve pek t rme
KODLAMA VE PEKİŞTİRME
 • İlk kayıtlama ve pekiştirme/hatırda tutma farklı biyolojik alt yapılar
 • Bellek izleri zamanla güçlenir pekiştirme ile silinmeye dirençli
 • Bilgi assosiasyon cx de kodlanır,limbik sisteme aktarılır
 • Anlamlılık, daha önceki bilgi ile entegre,pekiştirme
b lg n n depolanmasi
BİLGİNİN DEPOLANMASI
 • Dağınık kortikal şebekelerde
 • Engramlar unimodal,heteromodal ve paralimbik alanlarda depolanır
 • Limbik sistem bileşenleri birleştirir
 • Engram üretiminde vasküler,nöral ve glial değişiklikler birlikte yer alır
 • Sol hemisfer sözel/genel bilgi
 • Sağ hemisfer sözel olmayan/otobiyografik
b lg n n ger a irilmasi
BİLGİNİN GERİ ÇAĞIRILMASI
 • Ekfori
 • Kodlamada sol PFK-geri çağırmada sağ PFK de aktivite
 • Prefrontal ve anterior temporal korteksden kaynaklanan tetikleyici mekanizmalara bağlı
 • İnfereolateral temporopolar bölgeler eski anıları geri getirme
slide26
Temporopolar bölge limbik bağlantılar ile bağlantı korteksine kaydedilmiş engramlara ulaşmayı koordine eder